Sudbury

(ejtsd: szödbörri), város Suffolk angol grófságban, 29 km.-nyire Ipswichtől, a Stour és vasút mellett, (1891) 7059 lak., selyem- és kókuszdiógyékény-szövéssel, téglagyártással, mészégetéssel, szén- és gabonakereskedéssel. S. Gainsborugh festőnek szülővárosa.

Sudermann

Hermann, német iró, szül. Matzikenben (Poroszország) 1857 szept. 30. Egy ideig az elbingi gimnáziumba járt, aztán rövid darabig gyógyszerészetet tanult, utóbb azonban a tilsiti reálgimnázium növendéke lett, 1875-79. pedig Königsbergben és Berlinben történelmet, modern filologiát és irodalmat tanult. Jelenleg (1894 óta) Drezdában él, kizárólag az irodalomnak. Eleinte epikus munkákkal próbálkozott, de sikertelenül; 1889. szintre került Becsület c. darabja zajos sikert aratott és sorra járta a szinpadokat. Nálunk a népszinház adta elő nagy sikerrel. Ugyancsak nagy szinpadi hatása volt Sodoms Ende (1890) c. darabjának, amelyben épp ugy mint a későbbiekben, az Otthonban (Stuttgart 1892) és a Pillangócsatában (u. o. 1894) társadalmi kérdéseket feszeget. Az Otthon 1895. Párisban és Londonban is szinre került; nemzeti szinházunkban is műsoron van, épp ugy mint S. egy másik drámája: a Rejtett boldogság (Glück im Winkel). Legújabb szindarabjai: Morituri. Ez össznév alatt 3 egyfölvonásos szinmű rejlik: Teja; Fritzchen és Das ewig Männliche. Drámái és regényei s novellái realisztikusak; lélektani rajzai és természetfestései kitünők. Novellisztikus művei közül említjük: Im Zwielicht. Zwanglose Geschichten (Berlin 1885, 15. kiad. Stuttgart 1894); Geschwister (novellák, Berlin 1887, 12. kiad. 1894); Frau Sorge (u. o. 1886, 26. kiad. 1894); Der Katzensteg =u. o. 1889, 21. kiad. Stuttgart, magyarul: Az atyja bűne); Es war (1-15. kiad. Berlin 1894, magyarul Egyszer volt, ford. Bela Henrik, Budapest 1896). Ezenkivül más regényeit és novelláit is lefordították magyarra.

Suderode

fürdő Magdeburg porosz kerületben, a Harz előhegyeiben, vasút mellett, (1890) 1246 lak., sósforrással és fürdőkkel (1894-ben 3535 fürdővendég).

Sudor

l. Veriték.

Sudorifera

l. Izzasztó gyógyszerek.

Sudra

az indek negyedik kasztja, mely a monda szerint Purusa v. Brahma isten lábaiból származott. Rendeltetése az, hogy a három felette álló kasztnak szolgája legyen.

Sudra

szürkés-fehér szinü, nem szép indiai gyémánt.

Sue

(ejtsd: szű) József Mária, közönségesen Jenő (Eugene), francia regényiró, szül. Párisban 1804 dec. 10., megh. Annecyban (Szavója) 1857 aug. 3. Mint katonaorvos részt vett a spanyolországi hadjáratban, mint tengerészorvos járt Amerikában, Ázsiában, az Antillákon és 1827. jelent volt a Navarino melletti csaltában. 1839. teljesen az irodalomra adta magát, amelyben Kernock le pirate (1830) c. tengeri regényével már nagy sikerrel próbálkozott. 1850. szélsőbali képviselő lett és az államcsiny után Annecyba ment. Sue Corbiere-ral megalapította a francia tengeri regényt, utóbb azonban főleg a szocialisztikus erkölcsregényt művelte nagy termékenységgel. Regényeiben fényes elbeszélő tehetség nyilvánul, az érdekfeszítés minden eszköze bámulatos találékonysággal és gazdag képzelő erővel van felhasználva bennök. Kompoziciójuk azobnan szertefoszló, művészietlen. Sue regényei egykor nagy szenzációt keltettek és világszerte mohón olvasták őket. Nálunk is sok olvasójuk volt és Kuthy Lajos (l. o.) egyik regényét: a Hazai rejtelmeket az ő hatása alatt irta. Sue regényei közül említjük: Athar-Gull (Páris 1831, magyarra ford. Tompa Imre, Kolozsvár 1846); Le marquis de Létoniere (1839, magyarul is megjelent Debrecen 1863); Mathilde (6 köt., 1841, magyarra ford. Récsi Emil és Bodor Lajos, 7 köt., Kolozsvár 1843); Les mysteres de Paris (1842, 10 köt., magyarul Páris titkai, fordították többen, Budapest 1872); Le juif errant (1844-45, 10 köt., magyarul A bolygó zsidó, ford. Szabó Antal és Pleskott Henrik, 16 köt., u. o. 1870-71); Martin, l'enfant trouvé (1846, 12 köt.); Les enfants de l'amour (4 köt., 1850, magyarul a Szerelem gyermekei, ford. Gerő, 2 köt., Pest 1853); Les sept péchés capitaux (1847-49, 16 köt., magyarul A hét fő bűn, ford. F. Fr., 17 köt., Budapest 1882); Le diable médecin (7 köt., 1855-57, magyarul Az ördöngős orvos (3 köt., Pest 1856); Les mysteres du peuple (1847-57, 16 köt., ezt a könyvet 1857. a párisi esküdtszék mint erkölcstelent elitélte); La famille Jouffroy (1854, 7 köt.); Les secrets de l'oreiller (1858, 7 köt.) stb. Számos regénye tárgyát Sue szindarabbá is feldolgozta, de nem valami nagy sikerrel. V. ö. Minecourt, Eugene Sue (Páris 1858).

Sueca

az ugyanily nevű járás székhelye Valencia (ettől 30 km.-nyire) spanyol tartományban, a Jucar partján, 6 km.-nyire a torkolatától, vasút mellett, (1887) 13,385 lak., igen termékeny, jól öntözött környékkel.

Suecia

Svédország új-latin neve.


Kezdőlap

˙