Szakva

(a szán többes alakja), a busmánok benszülött neve.

Szakvélemény

a szakértőktől (l. o.) adott vélemény. A Sz.-t mindig indokolni kell, mert értéke az abban képviselt vélemény mellett felhozott érvek meggyőző erejétől függ. A Sz. bizonyító erejét a biró szabadon mérlegeli.

Szála

(a német Saal) a. m. terem.

Szálába állítani

a hajót a. m. a víz folyásával párhuzamos irányba kormányozni.

Szalacs

nagyközség Bihar vármegye érmihályfalvai j.-ban, (1891) 3162 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Szaladár

a struc (l. o.) rossz magyar neve.

Szaladin

tulajdonképen Ajjub Jusszuf Ibn Szalah-ed-din, egyiptomi és szíriai szultán, szül. Tekritben 1137. kurd szülőktől, megh. Damaszkusban 1193. Atyja Ajjub katonai parancsnok volt és Sz. az ő és nagybátyja Sirkuh oldalán kezdé meg pályáját. Buzgó szunnita létére nem szivelhette a siita Fatimidák dinasztiáját, melyet végre 1171. a tróntól megfosztott. Meghódította Damaszkust és több más várost, 1183. pedig Imad al-din-t arra kényszeríté, hogy egész Sziriát neki átengedje. Ezóta a badadi khalifa (Aal-Naszir) engedélyével Egyiptom és Szíria szultánjának nevezte magát. Sz. most minden erejét a keresztesek által alapított jeruzsálemi királyság megtörésére fordította. A hosszan tartó küzdelem vége az lett, hogy a partvidék Jaffától Tíruszig a keresztényeknek jutott, a szentföld nagyobb része ellenben Sz. ahtalmában maradt (1193). Sz. 17 fiut és egy leányt hagyott hátra. Utódai az Ejubidák (Ajjubidák) benne tisztelték hatalmuk alapítóját. V. ö. a III. keresztes hadjáratról és az arabokról, illetőleg a khalifákról szóló munkákat; Goergens-Röhricht, Arabische Quellenbeiträge zur Gesch. der Kreuzzüge (1879).

Szalafő

kisközség Vas vármegye szentgotthardi járásában, (1891) 776 lak. Az 1319. itt vívott csata döntő volt abban a harcban, mellyel Károly királyunk hazánkat koronája alatt ismét egyesíté. A király dunántúli hivei Köcski Sándorral élükön a Kőszeghyek (Német-Újváriak) puszításhoz kezdő seregét nyilt csalátban inkább vitéz elszántságukkal mint nagyobb számukkal leverték.

Szalag

l. Szalaggyártás és Szalagszövő gép. - Sz. v. szálag, az anatomiában, l. Szalagok.

Szalaga

város Afrika ÉNy-i részében a Volta mellett, az Aranyparttól É-ra, mintegy 10,000 lak., élénk karavánkereskedéssel. Sz. (Gvandjova) Banyaue vidék fővárosa volt, de a szultán a városnál felhalmazódott piszok miatt székhelyét Pembibe tette át. D-re Sz.-tól a Volta mellett van Kracsi (6000 lak.) szintén fontos kereskedelmi hely. A legújabb hireket e vidékről François és Wolff nyujtották.


Kezdőlap

˙