Szotér

(gör.) a. m. megváltó, megszabadító; istenek és fejedelmek mellékneve. - Szoteriologia a. m. Krisztusról mint megváltóról szóló tan.

Szotnya

(orosz) a. m. század, lovasszázad; szotnyik, a századnak parancsnoka.

Szótő

a nyelvtanban a szónak az a formája, mely alapul szolgál a ragozásban, mely tehát fölveszi a ragokat, p. a ház-ban, ló-ra szók tője ház, ló. A szónak tőalakja, mint e példákból is látszik, többnyire azonos a szónak ragtalan alakjával, néha azonban eltér ettől, p. lov-unk stb. V. ö. Simonyi Zs., A magyar szótők (akadémiai értekezés) és Tüzetes magyar nyelvtan, I. köt.

Szotyori Nagy

József és Károly, l. Nagy.

Szóvárhegy

község, l. Bogdán-Szóvárhegy.

Szovát

1. nagyközség Hajdu vármegye nádudvari j.-ban, (1891) 3379 magyar lakossal, téglagyárral, postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. Sz., kisközség Sopron vármegye csornai j.-ban, (1891) 1015 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 3. Felső-Sz., kisközség Kolozs vármegye mócsi j.-ban, (1891) 1081 magyar és oláh lakossal.

Szováta

kisközség maros-Torda vármegye nyárádszeredai j.-ban, (1891) 1732 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. Sz. a parajdi sósterülethez tartozik (l. Parád). Nevezetesek az itteni sóstavak, melyek közül a Fekete sóstó (vagy Jordán-tó), az ezen vidéken előforduló sósszikláknak egy pataktól való alámosatása által keletkezett s ma fürdőül szolgál, fürdőépülettel és nyaralókkal van ellátva. A fürdő a Sz.-i református egyházközség birtoka. A fürdővendégek száma évenként 300-500.

Szóvegyítés

l. Kombináló szóalkotás.

Szóvirág

l. Metafora.

Szózat

Vörösmarty Mihály «Hazádnak rendületlenül légy hive oh! magyar!» kezdetü hazafia lendületü költeménye, melyre Egressy Béni irt zenét a 40-es években, mikor annak megzenésítésére Bartay András nemzeti szinházi igazgató pályadíjat tűzött ki. A nemzetközi zeneirodalomban is szélesen ismert nemzeti himnusz.


Kezdőlap

˙