Tampere

Tammerfors (l. o.) finn neve.

Tampico

v. Santa Anna de Tamaulipas, kikötőváros és az ugyanily nevü járás székhelye Tamaulipas mexikói államban, a Panuco bal partján, 10 km.-nyire a torkolatától, vasút mellett, (1889) 11,689 lak., élénk kereskedéssel; az évenkénti külföldi forgalom cikkeinek értéke mintegy 61/2 millió frank; az export tárgyai bányatermékek, gyógyszerek, állati bőrök, méz, gyapju és kender; a bevitelé kézmű-, rövid-, üveg- és vasáruk. Bár mocsáros vidéken fekszik, kevésbé egészségtelen mint Vera-Cruz, amelyet már tól is szárnyalt.

Tamping

kereskedelmi súly Borneóban = 24,131 kg.

Tampon

(fanc., ejtsd: tanpon) a. m. dugasz, csap, szádlófa; az orvostanban tépésdugasz a vér elállítására; vasutaknál ütköző.

Tamsweg

az ugyanily nevü salzburgi kerületi kapitányság székhelye, a Mura és vasút mellett, (1890) 957 lak., szt. Leonhardtól elnevezett templommal, amelyet 1428. építettek; közelében vasművekkel.

Tam-szui

(Tam-sui, Tam-sin, Tan-sui-ting), 1858 óta az európai forgalomnak megnyitott kikötőváros Formosa É-i partján, a T. nevü nagy folyótorkolat partján, vasút mellett, 65,000 lak. Legfontosabb kiviteli cikkek a tea (1891-ben 16,6 millió frank értékben), szén (28,453 t.) és kámfor (253,403 kg.), továbbá papiros, rizs, kén stb. Az idegenek a Tuatura nevü telepen laknak. 1884. a franciák sikertelenül ostromolták.

Tamtam

eredetileg hindosztáni és khinai származásu ütőhangszer, mely hosszu kerülő utak után végre ma már a nyugaterurópai hangszercsaládban is polgárjogot nyert. A mult században még csak a katonai zenekarokban jutott neki szerep, hol a török invázió folytán honosult meg, de e század elején már a szinházi s a nagy zenekarokban is széltében használták drámai hatások fokozása céljából. Két érclemezből áll, melyek az egyik oldalon fogóval mint hangelszigetelővel vannak ellátva s kezelőjük erősebben vagy gyengébben összeüti őket, miáltal élesen és tartósan vibráló lármás zörej idéztetik elő. Sem külön notációja, sem hangneme nincsen, csak időnkint egy vonalsorban az ütései jeleztetnek, mikor a zeneiró intenciója ezt megkivánja. A khinai és hindosztáni zenében gong néven fordul elő, a franciák Beffroinak nevezik, mely majdnem egyértelmü a vészharang jelentőségével.

Tamworth

város Warwick (ettől 39 km.-nyire) angol grófságban, a Tame és Anker összefolyásánál, vasutak mellett, (1891) 6614 lak., papiros-, sör-, bőrgyártással, paszomántkészítéssel, nagy zöldségtermeléssel; környékén szénbányákkal; normann időkből való kastéllyal, Peel Róbert emlékszobrával.

Tan

iskolai nyelven a tudomány és tanítás szó rövidítése. Összetételekben fordul elő, p. tantárgy, tandíj, ásványtan, növénytan stb.

Tan

a pikul (l. o.) khinai neve; Japánban földmérték = 99,173 a.


Kezdőlap

˙