Tenkelyárpa

(növ.) a. m. Hordeum Zeocrithon L., l. Árpa.

Tenkterek

nyugati germán törzs, melyet az usipeterekkel a belga Gallia felé együtt való vándorlásakor Kr. e. 55. az Alsó-Rajna bal partján Julius Caesar megtámadott és legyőzött. Midőn az ubiak Kr. e. 38. a Rajna bal partjára húzódtak át, helyüket a T. foglalták el. Kr. u. 47. innen is fölkerekedtek s a sigambriai területre nyomultak.

Tenn.

Tennessee állam nevének hivatalos rövidítése.

Tennantit

(ásv.) a. m. arzénfakóérc, l. Fakóérc.

Tennessee

(ejtsd: tennesszi), 1. az Ohio 1300 km. hosszu, baloldali mellékfolyója az amerikai Egyesült-Államokban; az Alleghany-hegységben, a Kingtonnál egyesülő Clinch és Holston forráságakból ered, Virginián, t.-n, Alabamán, Misszisszipin folyik át és Kentuckyben, Paducah közelében torkollik. Florence fölött 32 km.-nyi hosszuságban a Musele Shoals nevü sellőket alkotja, amelyeken át csatorna segélyével a kisebb hajók Kingstonig is feljuthatnak. Mellékvizei: Kingston fölött a French-Broad-river és Little-T., Kingston alatt a Hiawassee, Sandy, Clarks, Sequatchee, Flint, Elk és Duck. - 2. T., az amerikai Egyesült-Államok egyike Kentucky, Virginia, Misszisszippi, Alabama, Georgia, Misszuri, Arkansas és É.-Karolina közt, 108,910 km2 területtel (1890) 1.767,518 (891,585 férfi, 875,993 nőt), 1 km2-re 16 lak. Felszine olyan mint Kentuckyé. Az éghajlat aránylag enyhe és a Misszisszippi melletti részek kivételével egészséges. Az erdők a hegyekben elég terjedelmesek, amelyek az export számára is szolgáltatnak fát és terpentint. A föld termékeny és a fő foglalkozás a földmívelés. Kiterjedéséhez képest az állattenyésztés is jelentékeny. A bányászat szolgáltat sok szenet (1887-ben 2,47 millió dollár értékben), vasércet, kitünő márványt és ezüstöt. Az ipar gyorsan fejlődik; a jelentékenyebb iparos helyek: Chattanooga, Nashville, Memphis, Knoxville. T. 96 countyra van fölosztva; fővárosa Nashville. A végrahajtó hatalom élén álló kormányzót, a 33 szenátort, valamint 99 képviselőt 2-2 évre választják. A washingtoni kongresszusra 2 szenátort és 10 képviselőt küld. T. az északamerikai szabadságharc előtt É.-Karolinának volt része. 1790. territoriummá, 1796 jun. 1. pedig állammá lett. 1861. a rabszolgaságot védő államokhoz csatlakozott; ezek legyőzetése után T. szintén megszüntette a rabszolgaságot és 1870. új alkotmányt adott magának. V. ö. Sheppard, T. State Gazetteer for 1866 (Cincinnati); Phelan, History of T. (Boston 1888).

Tennis

l. Lawn tennis.

Tennyson

(ejtsd: tenízn) Alfréd lord, angol költő, szül. Somerbyban (Lincoln) 1809 aug. 6., megh. Aldworthban 1892 okt. 6. A gimnáziumot Louthban, az egyetemet Cambridgeban végezte. 1827. fivérével együtt Poems by two brothers c. verskötetet adott ki, 1828. Timbuctoo c. költeményével akadémiai pályadíjat nyert, 1830. Poems, chiefly lyrical, 1832-ben (1833. évszámmal) egy másik kötet költeményt: Poems bocsátott közre. Mindkét kötetet a kritika kedvezőtlenül fogadta, csak mikor 1842. költeményeiből válogatott és bővített kiadást adott, kezdtek bennök szépségeket felfedezni és az előbbeni gáncsot tetszés váltotta fel. Hirnevét még inkább növelte The princess, a medley (1847) c. epikus-idillikus költeménye, In memoriam (1850) c. gyászdala, és lirai-bölcseleti költeményeinek gyüjteménye. 1850 nov. Viktoria királyné Wordsworth utódjául, poet-laureate-tá, koszorus költővé nevezte ki, amely minőségében több ízben szép alkalmi költeményeket szerzett. T.-nak koszorus költővé kinevezése után legelső nagyobb alkotása Maud (1855) volt, amely gazdag szép lirai részletekben. 1859. láttak napvilágot az Artur-mondát feldolgozó király-idillei: Idylls of the king (magyarra fordította Szász Károly, Budapest 1875, 1889) és ezeknek kiegészítésekép The Holy Grail (1867), The last Tournament (1871), Gareth and Lynette (1873), amelyek egyéb kiváló tulajdonságaik mellett az angol nyelvet és ritmikát legkifejletebb fokán tüntetik fel. Nagy sikert ért el T. költői elbeszélése: Enoch Arden (1864; magyarra fordította Jánosi Gusztáv, Budapest 1880, Olcsó Könyvtár). Ugyanekkor (1864) jelent meg Aylmer's field c. műve is. Ezután a drámairásra adta magát: Queen Mary (1875); Harold (1877); Becket (1881); The cup (1881. adták elő, megjelent 1884); The falcon (előadták 1879, megjelent 1884); The promise of May (előadták 1882, nyomtatásban 1886) stb. Tiresias and other poems c. (1885) költeménykötetében az elmélkedő költészethez tért vissza. 1886. jelent meg Locksley Hall, sixty years after és 1890. Demeter and other poems c. kirai költeménykötete. Utolsó költeményeihez tartoznak: The death of Oenone és Akbar's dream. Azonkivül vannak tőle költői beszélyek is (fordította Csukássy József, Budapest 1882, Olcsó Könyvtár). T.-t költői érdemei jutalmául 1884. mint Aldworth és Farrington báróját peerré nevezték ki. Hamvait a Westminster-apátságban temették el.

Tenochtitlan

Mexikó város eredeti neve.

Tenor

(ol. tenore), a legmagasabb fekvésü férfihang, melynek zöngeterjedelme rendszerint a kis nyolcadu C-től az egyszer vonalzott C-ig terjed: minden közbeeső kromatikus zöngékkel; kivételes hangu tenoristák azonban e határt úgy föl- mint lefelé még egy pár hanggal túl is lépik. - T. kulcs, l. Kulcs.

[ÁBRA]

Tenorit

(ásv.), rézoxid (CuO), apró, fekete, fémes fényü, háromhajlásu levelecskékben terem a Vezuv láváján mint szublimációi termék. Az Uralban és némely más helyen finoman szemcsés, tömött, halványfekete gömb- és egyéb alaku darabokban ismeretes a rézoxid, az ilyennek melakonit (fekete rézérc) a neve. L. még Réz oxidjai.

Tenorkürt

(ol. corno cromatico di tenore), billentyükkel ellátott rézfóvúhangszer. A kromatikus hangsort a nagy As-tól a háromvonásos c-ig biztosan ki lehet rajta hozni.


Kezdőlap

˙