Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Haag (r) Hága
Haar (s) haj (hajszál)
Haar (s) szőr (szőrszál)
mir standen die Haare zu Berge égnek állt a hajam
sie hat Haare auf den Zähnen fel van vágva | éles a nyelve
an den Haaren herbeizogen erőltetett
aufs Haar pontosan | szakasztott
auf ein Haar pontosan | szakasztott
Haarbreit (s) hajszál
haaren kopaszt
haaren s. haját hullatja
haaren s. szőrét hullatja | vedlik
Haarflechte (e) hajfonat
haarig szőrös
haarig hajas
haarklein apróra | töviről hegyire
haarscharf borotvaéles
haarscharf hajszálpontos | hajszálnyira
Haarschneiden (s) hajvágás
Haarschnitt (r) hajvágás
Haarspalterei (e) szőrszálhasogatás
haarsträubend hajmeresztő
Habe (e) vagyon | jószág
haben van vmije
ich habe etwas van valamim
Durst haben szomjas
Hunger haben éhes
Geld bei sich haben van nála pénz
was hast du? mid van?
was hast du? mi bajod?
ich hätte eine Bitte volna még egy kérésem
ich habe nichts dagegen nincs ellene kifogásom | nem ellenzem
was habe ich davon? mi hasznom belőle?
etw. ist noch zu haben vmi még van | vmi még kapható
ich habe noch zu arbeiten még dolgoznom kell | még van dolgom
ich habe damit zu tun dolgom van vele
er hat es eilig sietős a dolga | siet
er hat es gut jó dolga van
ich habe es satt megelégeltem
ich habe geschrieben írtam
ich habe Geld gehabt volt pénzem
da hast du! nesze!
da haben wir's! na tessék! | ez az!
Habgier (e) kapzsiság
js. habhaft werden kézre kerít vkit
Habicht (r) héja
Habseligkeiten (Pl.) holmi | cókmók
Hackbraten (r) fasírozott | fasírt
Hacke (e) kapa
Hacke (e) balta | fejsze
hacken kapál
hacken vág | vagdal | aprít
Hacken (r) sarok
Hader (r) perpatvar | civakodás | veszekedés
hadern civakodik | veszekszik | perlekedik
Hafen (r) kikötő | rév
Hafenkapitän (r) révkapitány
Hafer (r) zab
Heferflocken (Pl.) zabpehely
Hafergrütze (e) zabdara | zabpép
Haferkorn (s) zabszem
Haft (e) letartóztatás
Haft (e) elzárás
haftbar felelős | szavatos
Haftbefehl (r) letartóztatási parancs
haften tapad | hozzáragad
haften jótáll | szavatol
Häftling (r) fogoly | fegyenc
Haftung (e) szavatosság
Hagebuche (e) gyertyánfa
Hagebutte (e) vadrózsa | csipkebogyó
Hagedorn (r) galagonya
Hagel (r) jégeső
hageln zuhog
es hagelt jégeső esik
hager sovány | szikár
Hahn (r) kakas
Hai (r) cápa
Haifisch (r) cápa
Hain (r) liget | berek
häkeln horgol
häkeln csipkelődik | gúnyolódik
Haken (r) horog | kapocs
halb fél | félig
es ist halb fünf fél öt van
mit halbem Ohre félfüllel
halben Ohren félfüllel
halb und halb félig-meddig
halb ..., halb ... egyrészt ..., másrészt ...
Halbbruder (r) féltestvér | mostohafivér
Halbdunkel (s) félhomály
halber +G miatt | kedvéért | okából
halbfertig félkész
halbieren megfelez | kettéoszt
Halbinsel (e) félsziget
Halbjahr (s) fél év
Halbjahr (s) félév (iskolai)
halbjährig félévi | féléves
Halbmesser (r) sugár
halbnackt félmeztelen
Halbschlaf (r) félálom
Halbschuh (r) félcipő
Halbschwester (e) mostohanővér
Halbstock (r) félemelet
Halbstrumpf (r) térdharisnya
halbstündig félórai | félórás
halbstündlich félóránként
halbtägig fénapi | fénapos
halbtot félhalott
halbvoll félig telt | félig tele
halbwegs félig-meddig
halbwegs félúton
halbwüchsig serdületlen | fejletlen
Halbzeit (e) félidő (sp)
half ld. helfen
Hälfte (e) fele vminek | fél
Halle (e) csarnok
hallen hangzik
hallen visszhangzik
Hallenschwimmbad (s) fedett uszoda
Halm (r) fűszál | gabonaszál | szalmaszál
Hals (r) nyak | torok
sich den Hals brechen nyakát szegi
Hals über Kopf hanyatt-homlok | fejvesztve
das geht ihm an den Kopf ez a fejébe kerül
Halsband (s) nyaklánc
Halsband (s) nyakörv
halsbrecherisch nyaktörő
Halsentzündung (e) torokgyulladás
Hals-,Nasen-,Ohrenarzt (r) fül-orr-gégész
halsstarrig nyakas | konok | makacs
Halstuch (s) sál
Halsweh (s) torokfájás
Halswirbel (r) nyakcsigolya
halt hát | persze
Halt (r) támasz
Halt (r) megállás
zu Halt bringen megállít
haltbar tartós
halten megfog | tart
halten tart vkit vmilyennek
halten megáll | áll
halten s. kitart
halten s. tartja magát
sich über Wasser halten épp, hogy megél
sein Wort halten állja | megtartja a szavát
eine Zeitung halten újságot járat
auf etw. halten tart vmire
auf jn./etw. halten becsül vkit/vmit
für jn./etw. halten vkinek/vminek tart
von jm./etw. halten vmilyennek tart vkit/vmit
viel von sich halten nagyra tartja magát
halt! wer da? állj! ki vagy?
Obst hält sich nicht a gyümölcs nem áll el
das Wetter hält sich az időjárás nem változik
jn. zum besten halten ugrat | becsap vkit
jn. zum Narren halten ugrat | becsap vkit
Haltestelle (e) megállóhely
haltmachen megáll
Haltung (e) testtartás
Haltung (e) magatartás
hämisch kaján | kárörvendő
Hammel (r) ürü
Hammer (r) kalapács
hämmern kalapál
Hamster (r) hörcsög
hamstern halmoz (készletet)
hamstern rejteget
Hand (e) kéz
es kommt jm. in die Hände vkinek a kezébe kerül vmi
eine Hand félkéz
die flache Hand tenyér
die hohle Hand marok
an Hand genauer Daten pontos adatok alapján
jm. an die Hand gehen segít vkinek
auf Händen und Füßen négykézláb
etw. liegt auf der Hand kézenfekvő vmi
von der Hand weisen elutasít
er hat es zur Hand keze ügyébe esik
es hat weder Hand noch Fuß se füle, se farka
Handarbeit (e) fizikai munka
Handarbeit (e) kézimunka
Handballspiel (s) kézilabda
Handbuch (s) kézikönyv
Handel (r) kereskedelem | üzlet
Handel (r) alku
Handel (r) ügy
Handel (r) cívódás
handeln von +D szól vmiről
handeln s. um +A szó van vmiről
handeln cselekszik
mit etw. handeln kereskedik vmivel
mit jm. handeln alkudozik vkivel
um was handelt es sich denn? miről is van szó?
worum handelt es sich denn? miről is van szó?
wovon handelt dieses Buch? miről szól ez a könyv?
Handelsvertrag (r) kereskedelmi szerződés
Händeringen (s) kéztördelés
Handfertigkeit (e) kézügyesség
Handfessel (e) bilincs
Handfläche (e) tenyér
Handgelenk (s) csukló
Handgemenge (s) verekedés | kézitusa
Handgepäck (s) kézipoggyász
handgreiflich kézzelfogható | nyilvánvaló
handgreiflich werden tettlegességre vetemedik
Handgriff (r) fogó | fogantyú | markolat | fogás
handhaben kezel | alkalmaz
Händler (r) kereskedő | árus
handlich ügyes | kézhezálló | kézhezsimuló
Handlung (e) cselekedet | cselekmény
Handlung (e) kereskedés | üzlet
Handlungsweise (e) eljárás
Handschlag (r) parola
Handschrift (e) kézírás
Handschrift (e) kézirat
Handschuh (r) kesztyű
Handstreich (r) rajtaütés
Handtuch (s) törölköző
Handvoll (e) marék
Handwerk (s) kézműipar | kisipar | mesterség
Handwerker (r) iparos
Handwörterbuch (s) kéziszótár
Handwurzel (e) kéztő | csukló
Handzeichen (s) kézjegy
Handzeichnung (e) szabadkézi rajz
Handzug (r) kézvonás
Hanf (r) kender
Hang (r) hegyoldal | lejtő | lejtés
Hang (r) vonzalom
Hang (r) hajlam
Hang (r) függés | függeszkedés
Hägebrücke (e) függőhíd
Hängematte (e) függőágy
hängen csüng | függ | lóg
hängen függőben marad
hängen felakaszt
hängen leereszt | lógat
hängen s. felakasztja magát
hängenbleiben fennakad | megakad
Hans János | Jancsi
hänseln csúfol | csúfolódik
hantieren dolgozik | bánik vmivel
hantieren tesz-vesz | foglalatoskodik
Harfe (e) hárfa
Harfenist (r) hárfás
Harke (e) gereblye
Harm (r) bú | bánat | bántalom
harmlos ártalmatlan | ártatlan
harmonisch harmónikus
Harn (r) vizelet
Harnblase (e) húgyhólyag
harnen vizel
Harnisch (r) vért | páncél
Harpune (e) szigony
harren vár
hart kemény | szigorú | rideg
hart nagyon | erősen
herter Wein száraz | fanyar bor
herte Zeiten nehéz idők
hart sein gegen jn. keményen bánik vkivel
hart werden megkeményedik
hart am Wege szorosan az út mellett
Härte (e) keménység | szigor | szigorúság | ridegség
Härte (e) szilárdság (műsz)
härten keményít | edz
hartgesotten keményre főtt
hartgesotten hétpróbás | edzett
hartherzig kőszívű | szívtelen
Hartherzigkeit (e) szívtelenség
harthörig nagyothalló
hartnäckig makacs | konok
Harz (s) gyanta
haschen elkap | elfog | megfog
haschen vki/vmi felé kap | nyúl
Haselnuß (e) mogyoró
Haspell (e) motolla
Haspell (e) csörlő
haspeln gombolyít | felteker | csévél
Haß (r) gyűlölet
hassen gyűlöl
häßlich csúnya | csúf | rút
Hast (e) sietség
hasten siet
hastig gyors | izgatott
hat ld. haben
hätscheln dédelget
Haube (e) főkötő
Haube (e) hajszárítóbúra
Hauch (r) lehelet | fuvallat
hauchdünn hajszálvékony
hauchen lehel | susog
hauen levág | vagdalózik (karddal)
hauen odavág | rávág | rácsap | ráver
hauen készít
hauen vés | farag
Häufchen (s) kis rakás
Haufen (r) halom | rakás
Haufen (r) sokaság | tömeg
es kostet einen Haufen Geld egy halom pénzbe kerül
häufen felhalmoz
haufenweise tömegesen
Haupt (s) fő | fej
Haupt (s) vezető | vezér
Hauptabteilung (e) főosztály
Hauptbahnhof (r) főpályaudvar
Hauptdarsteller (r) főszereplő
Hauptgericht (s) főétel
Hauptmann (r) százados (kat)
Hauptperson (e) főszereplő
Hauptpostamt (s) főposta
Hauptquartier (s) főhadiszállás
Hauptsache (e) fődolog
hauptsächlich főképpen | leginkább
Hauptstadt (e) főváros
Haupttreffer (r) főnyeremény
Hauptverkehrsstraße (e) főútvonal
Hauptwort (s) főnév
Haus (s) ház | otthon
Haus (s) család
nach Hause hazafelé
zu Hause otthon
er und sein genzes Haus ő és az egész háza-népe
von Hause aus otthonról
von Hause aus születésétől fogva
Hausarbeit (e) házimunka
Hausarzt (r) háziorvos
Hausaufgabe (e) házi feladat
Hausbesorger (r) házfelügyelő
Häuschen (s) házikó
aus dem Häuschen geraten kijön a sodrából
Hauseingang (r) a ház bejárata
hausen tanyázik | lakik | lakozik
hausen garázdálkodik
Häuserblock (r) háztömb
Hausfrau (e) háziasszony
Hausgehilfin (e) háztartási alkalmazott
Haushalt (r) háztartás
Haushalt (r) költségvetés
die universale Haushaltmaschine háztartási robotgép
Haushälterin (e) házvezetőnő
Hausherr (r) házigazda | háziúr
Haushund (r) házőrző kutya
hausieren házal
Hausleute (Pl.) háziak | házbeliek
häuslich házi | házias
Hausmeister (r) házmester
Hausnummer (e) házszám
Hausrat (r) háztartási eszközök
Hausrat (r) holmi
Hausschlüssel (r) kapukulcs
Haustier (s) háziállat
Haustür (e) bejárati ajtó | kapu
Haut (e) bőr
eine ehrliche Haut becsületes ember
aus der Haut fahren kibújik a bőréből
Hautarzt (r) bőrgyógyász
häuten lenyúz | megnyúz
häuten s. vedlik
Hautentzündung (e) bőrgyulladás
Hebamme (e) bába | szülésznő
Hebel (r) emelő
heben felemel | kiemel
heben növel | fokoz
heben elintéz | rendez
heben s. felemelkedik
heben s. kiegyenlítődik
Heber (r) tolvaj
Hebung (e) felemelés | kiemelés | kiásás
Hebung (e) növelés | fokozás
Hebung (e) felemelkedés
Hebung (e) hangsúlyos szótag (verstan)
hecheln csipkelődik | piszkál | piszkálódik
Hecht (r) csuka
Heck (s) far (hajó) | farok (repülő)
Hecke (e) sövény
Hecke (e) költés (madár)
hecken kikölt | kölykezik | fiadzik
Heckenrose (e) vadrózsa
Heer (s) hadsereg
ein Heer von Beamten egy sereg hivatalnok
Heeresdienst (r) katonai szolgálat
Heerwesen (s) hadügy
Hefe (e) élesztő
Hefe (e) seprű
Hefe (e) alja vminek
Heft (s) füzet
Heft (s) folyóiratszám
Heft (s) nyél
Heftel (r)(s) kapocs
heften összefűz | fércel
heften rászegez (átv.)
heften s. szegődik
heften s. szegeződik
heften s. kapcsolódik | fűződik
heftig heves
Heftklammer (e) gemkapocs
hegen gondol
hegen ápol
hegen táplál | érez (átv.)
Verdacht hegen gyanúperrel él
er macht kein Hehl daraus nem rejti véka alá
ohne Hehl minden titkolózás nélkül
Heide (r) pogány
Heide (e) puszta | pusztaság | hanga
Heidelbeere (e) áfonya
Heidentum (s) pogányság
heidnisch pogány
heikel kényes
heil ép | egészséges
Heil (s) boldogulás | üdvösség
Heilanstalt (e) gyógyintézet
Heilbad (s) gyógyfürdő
heilbar gyógyítható
heilen meggyógyít | kigyógyít
heilen meggyógyul | kigyógyul
heilig szent
Heilmittel (s) gyógyszer
heilsam üdvös | jótékony
Heilung (e) gyógyulás | gyógyítás
Heim (s) otthon
Heimarbeiter (r) bedolgozó
Heimat (e) szülőföld | haza
heimatlos hazátlan | hontalan
Heimbeförderung (e) házhozszállítás | hazaszállítás
Heimfahrt (e) hazautazás
heimführen hazavezet
heimführen feleségül vesz
heimgehen hazamegy
Heimindustrie (e) háziipar
heimisch hazai | otthoni
heimisch otthonos | jártas
Heimkehr (e) hazatérés
heimkehren hazatér | hazajön
heimlich titkos
Heimsuchung (e) csapás | megpróbáltatás
Heimtrainer (r) szobakerékpár
heimtückisch alattomos
heimwärts hazafelé
Heimweh (s) honvágy
heimzahlen megfizet | visszafizet (átv.)
Heinrich Henrik
Heirat (e) házasság
heiraten megházasodik | elvesz vkit | feleségül megy vkihez
heiratsfähig házasulandó | eladó (átv. pl. lány)
heiser rekedt
heiß forró
heißen nevez | mond vminek
heißen parancsol
heißen hívnak | mondanak | neveznek vminek
jn. willkommen heißen üdvözöl vkit
wie heißt du? hogy hívnak?
ich heiße Eva Évának hívnak
das heißt ... azaz ...
es heißt, er kommt morgen állítólag holnap jön
im Text heißt, daß ... a szövegben az áll, hogy ...
was soll das heißen? hát ez mit jelentsen?
und jetzt heißt es : schlafen most pedig alszunk
heiter derűs | vidám
heiter derült
Heiterkeit (e) derű | vidámság | derültség
heizen fűt
Heizer (r) fűtő
Heizkörper (r) fűtőtest | radiátor
Heizsonne (e) hősugárzó
Heizung (e) fűtés | tüzelés
elektrische Heizung villanyfűtés
Hektik (e) idegeskedés | hajsza
Held (r) hős
Heldentat (e) hőstett
Heldin (e) hősnő
helfen segít | megsegít
helfen használ
jm. den Mantel helfen felsegíti a kabátot vkire
es hilft nichts hiába minden | nincs mit tenni
es hilft nichts itt már nem segít semmi
sich zu helfen wissen feltalálja magát | tud magán segíteni
Helfeshefter (r) cinkostárs
hell világos | fényes | érthető | tiszta (átv. is)
hell csengő
hell erős | nagy (átv.)
Helle (e) világosság | fényesség | tisztaság
Heller (e) fillér
das ist keinen roten Heller wert lyukas garast | fabatkát sem ér
hellhörig éles hallású
hellhörig éles felfogású | éleseszű
Hellseher (r) jós | látnok
Helm (r) sisak
Hemd (s) ing
Hemdärmel (r) ingujj
hemmen megakadályoz
hemmen megakaszt
Hemmung (e) akadály | akadályozás
Hemmung (e) fékezés
Hemmung (e) gátlás
hemmungslos gátlástalan
Hendel (s) csirke | csibe
Hengst (r) csődör | mén
Henkel (r) fogó | fül
henken felakaszt
Henker (r) hóhér | bakó
Henne (e) tyúk
her erre | ide
her zu mir! ide hozzám!
hin und her ide-oda | összevissza
von alters her régtől fogva | régóta
herab lefelé
herabblicken letekint
herabkommen lejön
herabkommen lezüllik | tönkremegy
herablassen leereszt | lebocsát
herablassen s. leereszkedik
herabsehen lelát | lenéz | letekint
auf jn. herabsehen megvet | lenéz vkit
herabsetzen lejjebb tesz
herabsetzen levesz
herabsetzen csökkent
herabsetzen lekicsinyel
herabstürzen letaszít | lelök
herabstürzen lerohan
herabstürzen lezuhan
herabstürzen s. leveti magát
heran ide | erre
herangehen közlekedik
herangehen nekilát | belefog
heranmachen (s.) megközelít | megkörnyékez vkit
heranmachen (s.) hozzáfog | nekilát vminek
herantreten odalép
an jn. mit einer Bitte herantreten kéréssel fordul vkihez
an eine neue Sache herantreten új dologba kezd
heranwachsen felnő
heranwagen (s.) odamerészkedik
heranwagen (s.) nekibátorodik vminek
heranziehen odavon | bevon | beavat
heranziehen felnevel
heranziehen közeledik
heranziehen felvonul
heraufbeschwören felidéz
heraus kifelé
heraus mit der Sprache! ki vele! beszéljen!
herausbekommen visszakap | visszaszerez
herausbekommen kihúz | kiszed
herausbringen kihoz
herausbringen kivesz | kiszed
herausfinden rájön | kitalál
herausfordern kihív | provokál
herausgeben kiad | kiszolgáltat
herausgeben visszaad | visszaszolgáltat
Herausgeber (r) kiadó
herausholen kihoz
das Maximum herausholen aus etw. kihozza a maximumot vmiből
herauskommen előjön | kijön
herauskommen eredményre vezet
herauskommen kitudódik
es kommt auf eins heraus egyremegy
herausnehmen kivesz | kiszed
herausnehmen s. kivesz magának vmit
herausnehmen s. megenged magának vmit
herausplatzen kirobban
herausplatzen kitör (átv.)
herausplatzen kikotyog
herausrücken kivonul
herausrücken előhozakodik | kirukkol vmivel
herausstellen kitesz | kiállít | kirak
herausstellen rámutat vmire | kidomborít vmit
es stellte sich heraus, daß ... kiderült, hogy ...
herauswachsen kinő
aus den Kinderschuhen herauswachsen benő a feje lágya
herb fanyar | csípős
herb hűvös | rideg
herbei ide | erre
herbeieilen idesiet | odasiet
herbeischaffen idehoz | odahoz
herbeischaffen előteremt | megszerez
herbeikommen megkap | megszerez
Herberge (e) szállás | fogadó
herbergen elszállásol
herbringen előhoz | idehoz
Herbst (r) ősz
es herbstelt őszre hajlik az idő
herbstlich őszi | őszies
Herd (r) tűzhely
Herd (r) góc | fészek (átv.)
Herde (e) nyáj | csorda
herein befelé
hereinbrechen beront | betör
hereinbrechen beáll | beköszönt
hereinfallen beesik | beront
hereinfallen lépre megy | felsül
hereinlegen betesz
hereinlegen befektet
hereinlegen becsap | rászed
hereinziehen behúz | bevon
hereinziehen bevonul | beköltözik
Herfahrt (e) idejövetel | ideutazás
herfallen elesik
über jn./etw. herfallen nekiesik vkinek/vminek
hergeben idead
hergebracht hagyományos | szokásos
hergehen történik | végbemegy | lefolyik
neben/hinter jm. hergehen mendegél | megy vki mellett/mögött
hergelaufen jöttment
herhalten idetart
herhalten odanyújt
herhalten helytáll
herinnen idebenn | idebent
herkommen eljön | idejön
herkommen származik | ered
Herkommen (s) származás | eredet
Herkommen (s) szokás | hagyomány
Herkunft (e) eredet | származás
hermachen idecsinál | odacsinál
sich über etw. hermachen nekiesik vminek
hermetisch hermetikus
hernach ezután | azután
hernehmen elvesz | elővesz | előkerít
hernehmen megvisel | kimerít
hernieder lefelé | alá
heroisch hősi | hősies
Herr (r) úr
Herr (r) tulajdonos | gazda
Herreise (e) ideutazás | idejövetel
Herrenanzug (r) férfiöltöny
Herrenbekleidung (e) férfi ruházat
Herrenkonfektion (e) férfi konfekció
herrenlos gazdátlan
Herrenpilz (r) vargánya
Herrgott (r) Uristen
herrichten előkészít | rendbehoz
herrichten kikészít
herrichten s. kicsinosítja magát
Herrin (e) úrnő
herrisch parancsoló
herrisch büszke
herrlich gyönyörű | nagyszerű | pompás
Herrschaft (e) uralom | uraság
meine Herrschaften! hölgyeim és uraim!
herrschen uralkodik
Herrscher (r) uralkodó
Herrschsucht (e) uralomvágy
Herrstellerpreis (r) termelői ár
herrühren ered | származik
herstellen ideállít
herstellen helyreállít
herstellen gyárt | előállít | készít
Hersteller (r) gyártó | előállító
herüber ideát
herum körül
im Kreise herum körbe
herumarbeiten eldolgozgat | bajlódik
herumdrehen körülforgat
herumdrehen s. forgolódik | körülfordul
herumhauen vagdalózik | vagdalkozik
herumliegen szanaszét hever
herumreden össze-vissza beszél
es redet sich herum, daß ... az a hír járja, hogy ...
herumschlagen körülcsavar | körülteker | begöngyöl
herumschlagen össze-vissza csapkod
herumschlagen s. verekszik
herumsprechen mindenfelé beszél
es spricht sich herum elterjed (hír)
herumstehen körüláll
herumstehen álldogál | ácsorog
herumtreiben körülkerget | körülhajt
herumtreiben hányódik
herumtreiben s. csavarog | kószál
herumwerfen ide-oda dobál
herumwerfen s. hánykolódik
herumziehen körülhurcol
herumziehen meghúz | megvon
herumziehen körüljár
herumziehen kóborol
herunter alá | lefelé
herunterkommen lejön
herunterkommen tönkremegy | lezüllik
hervor ki
hervor elő | elé
hervorbringen előhoz | kihoz
hervorbringen létrehoz | előállít
hervorgehen kijön | felbukkan
hervorgehen keletkezik | származik | vmiből következik
hervorragen kimagaslik | kiáll
hervorragen kiemelkedik | kitűnik (átv.)
hervorragend kiváló | kimagasló
hervorrufen kihív | előhív | előidéz | okoz
hervorsprießen kihajt | kifakad
hervortun (s.) kiválik | remekel
herwärts errefelé
Herweg (r) az erre vezető út
Herweg (r) idejövetel
Herz (s) szív
Herz (s) kőr | piros (kártya)
das Herz auf dem rechten Fleck haben helyén van a szíve
ein Herz von Stein kőszív
mit Herz und Hand szívvel-lélekkel
ein fröhliches Herz vidám lélek
ich kann es nicht übers Herz bringen nem visz rá a lélek
ein Herz fassen nekibátorodik | megembereli magát
herzbrechend szívszakasztó
herzensfroh nagyon boldog
herzergreifend lélekemelő
herzhebend lélekemelő
herzig helyes | kedves | bájos
Herzinfarkt (r) szívinfarktus
Herzklappe (e) szívbillentyű
Herzklopfen (s) szívdobogás
herzkrank szívbajos | szívbeteg
Herzleid (s) szívfájdalom
Herzleiden (s) szívbaj
herzlich kedves | szíves
herzlich nagyon | igazán
mein herzliches Beileid! őszinte részvétem!
mit herzlichen Grüßen! szívélyes üdvözlettel
herzlos szívtelen
Herzog (r) herceg
Herzschlag (r) szívverés
Herzschlag (r) szívszélhüdés
herzu ide | ehhez | erre
herzzerreißend szívettépő
Hetze (e) hajsza
hetzen hajszol | hajt
hetzen uszít
hetzen rohan | lohol
hetzen s. siet
hetzerisch uszító | lázító
Heu (s) széna
heucheln színlel
Heuchler (r) képmutató
heuer idén
heulen üvölt | ordít | bömböl
heulen süvít (szél)
heulen bőg | jajveszékel
Heurige (r) újbor | idei bor
Heurige (r) zöldvendéglő | kiskocsma
Heuschober (r) szénakazal
Heuschrecke (e) sáska | szöcske
Heuschuppen (r) csűr
heute ma
heute über eine Woche mához egy hétre
von heute an/ab mától fogva
heutig mai
am heutigen Tage a mai napon
heutzutage manapság
Hexe (e) boszorkány
Hexerei (e) boszorkányság
hg. (herausgegeben) kiadva /röv./
hieb ld. hauen
Hieb (r) vágás | csapás
hielt ld. halten
hiemit ld. hiermit
hier itt
hier! jelen!
hier und da itt-ott | hébe-hóba
hierbleiben ittmarad
hiergegen ezzel szemben | holott
hierher ide | erre
hierhin idefelé | errefelé
hiermit ezzel | ezennel
hierüber ezen át
hierüber efölött
hiervon ebből | innen
hierzu erre | ehhez
hiesig idevalósi | helybeli
hieß ld. heißen
Hilfe (e) segély | segítség
hilflos gyámoltalan | tehetetlen
Hilfsarbeiter (r) segédmunkás
hilfsbedürftig segítségre szoruló | szűkölködő
Hilfszeitwort (s) segédige
Himbeere (e) málna
Himmel (r) ég | égbolt | menny
Himmelbett (s) mennyezetes ágy
himmelblau égszínkék
himmelhoch égigérő
Himmelschlüssel (r) tavaszi kankalin
himmelschreiend égbekiáltó
Himmelskunde (e) csillagászat
himmlisch égi | mennyei
hin oda | arra | felé
hin und her ide-oda | összevissza
hin und wieder néha | olykor
hin und zurück ide-oda
an etw. hin vmi mentén
auf etw. hin vminek alapján
hinab lefelé
Hinabfahrt (e) leszállás | leutazás
hinabsteigen lemegy | leszáll | lelép
hinabwärts lefelé
hinan felfelé
hinarbeiten dolgoztat
auf etw. hinarbeiten törekszik vmire
hinaufwärts felfelé
hinaus kifelé
hinausbefördern kiszállít
hinausbringen kivisz
den Müll hinausbringen kiviszi a szemetet
hinausgehen kimegy
hinausgehen nyílik | néz vmire
hinausgehen vmire irányul (átv.)
über etw. hinausgehen felülmúlik vmit
hinauslaufen kifut | kiszalad
hinauslaufen végződik
es läuft aus eines dasselbe hinaus egyremegy
hinauslehnen kitámaszt
hinauslehnen s. kihajol
hinausschleppen kicipel | kihurcol
hinausschleppen halogat
hinausziehen kihúz | kivon
hinausziehen halogat
hinausziehen kivonul | kiköltözik | kiköltözködik
hinausziehen s. elnyúlik | elhúzódik
Hinblick (r) odapillantás
Hinblick (r) tekintet | tekintetbevétel
im Hinblick darauf, daß ... tekintettel arra, hogy ...
hindern megakadályoz
Hindernis (s) akadály
hindeuten rámutat | utal
hindurch át | keresztül
hinein bele | belé | belefelé
hineinfallen beesik | beleesik | behull | belehull
hineinfallen lépre megy | felsül
hineingehen bemegy | befér
hineinlegen befektet | belefektet
hineinlegen rászed | becsap
hineinlegen s. befekszik | belefekszik
hineinwärts befelé
Hinfahrt (e) odautazás
hinfallen elesik | összerogy
hinfällig gyenge | roskatag
hinfällig tárgytalan
hing ld. hängen
hingegen ellenben | viszont
hingehen odamegy
hingehen elmegy | megjárja (átv.)
hingehen elmúlik | meghal
hingehören odatartozik | hozzátartozik | odavaló
hingeraten odajut | odakerül
Hingeschiedene (r)(e) elhunyt
hinhalten odatart | odanyújt
hinhalten húz | halogat
hinhauen odavág | odacsap
hinhauen elképeszt | lesújt
hinken sántít | sántikál
Hinkunft (e) odaérkezés
in Hinkunft a jövőben
hinlänglich elegendő
hinlegen lefektet | odafektet
hinlegen félretesz | félrerak
hinlegen s. lefekszik
hinnehmen elvisz
hinnehmen megvisel
hinnehmen elfogad | eltűr | elvisel
hinreichend elég | elegendő | elégséges
Hinreise (e) odautazás
hinreißen magával ragad | elragad
hinreißen rávesz
sich zu etw. hinreißen lassen ragadtatja magát vmire
hinreißend elragadó
hinrichten kivégez
hinscheiden elhalálozik | elhuny | meghal
hinschlagen odaüt
hinschlagen elvágódik
hinschleppen odacipel
hinschleppen s. elhúzódik | hosszúra nyúlik
hinsetzen odaültet
hinsetzen odatesz
hinsetzen s. odaül | leül
Hinsicht (e) szempont
in jeder Hinsicht minden tekintetben
hinsichtlich +G figyelembe véve vmit | tekintettel vmire
hinten hátul
nach hinten hátrafelé
von hinten hátulról
hintenan mögötte | hátul | nyomában
hintennacht utána | később
hintenüber hátra
hinter +A mögé | túl
hinter +D mögött | túl
hinter hátra
hinter hátsó | hátulsó
er ist hinter mir her nyomon követ
hinter die Sache kommen rájön a dolog nyitjára
zu hinterst leghátul
hinterbleiben megmarad
hinterbleiben hátramarad | elmarad
Hinterbliebene (r)(e) hátramaradott | utód
hinterbringen besúg | hírül ad
hinterdrein mögötte | nyomában | utána
hinterdrein utána | utólag
hintereinander egymásután
Hintegedanke (r) hátsó gondolat
hintergehen rászed | becsap
Hintergrund (r) háttér
Hinterhalt (r) leshely
Hinterhalt (r) csel | tőrbecsalás
hinterhältig bizalmatlan
hinterhältig alattomos
hinterher utóbb | utána
hinterher mögötte | nyomában | utána
hinterlassen hátraenged
hinterlassen örökül hagy | hagyományoz
hinterlegen hátratesz | hátrahelyez
hinterlegen letétbe helyez
Hinterlist (e) álnokság | alattomosság | ravaszság
hinterlistig álnok | alattomos | ravasz
Hinterrad (s) hátsó kerék
hinterrücks hátulról | orvul
hinterst leghátsó | legutolsó
hintertreiben hátraűz | hátrahajt
hintertreiben akadályoz | hátráltat
Hintertreppe (e) melléklépcső | hátsó lépcső
hinterwärts hátrafelé
hinterwärts hátul
hinüber át | túl | a másik oldalra
Hinüberfahrt (e) átkelés | átutazás
Hin und Her (s) huzavona
Hin und Her (s) ide-oda futkosás
Hin und Her (s) összevisszaság
hinunter lefelé | alá
hinunterwärts lefelé
hinwärts arrafelé | odafelé
hinweg el | tova
Hinweg (r) odavezető út
Hinweg (r) odamenetel
hinweggehen elmegy
über etw. hinweggehen átsiklik vmin
hinwegsetzen odébbtesz | félretesz
hinwegsetzen átugrik | átugrat
sich über etw. hinwegsetzen túlteszi magát vmin
Hinweis (r) utalás | rámutatás
hinweisen rámutat
hinwenden odafordít
hinwenden s. odafordul
hinwieder ismét | újból | újra
hinzeigen odamutat | rámutat
hinziehen odahúz
hinziehen halogat
hinziehen odavonul | odaköltözik
hinziehen odamegy
hinziehen s. elvonul
hinziehen s. elhúzódik
sich zu einer Sache hingezogen fühlen vonzódik vmihez
hinzu hozzá | oda
hinzu ráadásul | méghozzá
hinzufügen hozzátesz | odailleszt | hozzáfűz
hinzugeben hozzáad
hinzukommen odajön
hinzukommen hozzájárul
hinzusetzen hozzátesz
hinzusetzen s. odaül
hinzuziehen bevon | belevon
Hirn (s) agy | agyvelő
Hirn mit Nieren vesevelő
Hirnhaut (e) agyhártya
hirnlos esztelen | ostoba
hirnverbrannt eszelős | őrült
Hirsch (r) szarvas
Hirse (e) köles
Hirt (r) pásztor
hissen felhúz | felvon
Historie (e) história | történet
Historie (e) történelem
Historiker (r) történész
histosisch történeti | történelmi
Hitze (e) hőség | forróság | hév
Hitze (e) hév | hevesség
hitzig heves | forrófejű | indulatos
hitzig forró | izzó
hitzig erős
HO (e) (Ho-Lebensmittel) Közért (áll. kisker. és vendéglátóip. szerv.- NDK )
hob ld. heben
Hobby (s) hobbi
Hobel (r) gyalu
hobeln meggyalul
hobeln kicsiszol (átv.)
hobeln megnevel
hoch magas | nagy
hoch sok
wie hoch würde da kommen? mennyibe kerülne ez?
wie hoch würde da stehen? mennyibe kerülne ez?
das wird ihm hoch zu kommen sokba fog ez kerülni neki
das wird ihm hoch zu stehen sokba fog ez kerülni neki
vier Mann hoch össze-vissza négyen
er ist höchst wahrscheinlich, daß ... fölöttébb valószínű, hogy ...
hoch! éljen!
Hoch (s) éljenzés
Hoch (s) magas légnyomású levegő | anticiklon
hochachten nagyra becsül
Hochachtung (e) nagyrabecsülés | tisztelet
hochachtungsvoll tisztelettel (levélben)
Hochbahn (e) magasvasút
Hochbau (r) magasépítés
hochbedeutend nagy jelentőségű
hochbegabt nagy tehetségű | nagyon tehetséges
hochbejahr éltes | koros | idős | öreg
Hochbetrieb (r) csúcsforgalom | főidény | főszezon
Hochdeutsch (s) felnémet | irodalmi német (nyelv)
Hochhaus (s) toronyház
Hochebene (e) fennsík
hochgebildet nagy műveltségű
Hochgebirge (s) magashegység
hochgeehrt nagyrabecsült
hochgelegen magas fekvésű
hochgeschätzt ld. hochgeehrt
hochgeschossen nagynövésű | hórihorgas
hochhalten magasra tart
hochhalten nagyrabecsül | nagyratart
hochherzig nemeslelkű
hochinteressant érdekfeszítő
Hochland (s) felvidék
Hochmut (r) gőg | dölyf | önhittség
hochmütig gőgös | dölyfös | önhitt
hochnäsig dölyfös | felfuvalkodott
Hochofen (r) nagyolvasztó | kohó
Hochruf (r) éljenkiáltás
Hochschule (e) főiskola
technische Hochschule műegyetem | műszaki egyetem | műszaki főiskola
Hochschüler (r) főiskolai hallgató | diák
Hochschülerin (e) főiskolai hallgatónő | diáklány
Hochsee (e) nyílt tenger
Hochsommer (r) nyárközép
im Hochsommer a nyár derekán
hochsommerlich meleg nyári
Hochsprung (r) magasugrás
höchst ld. hoch
Höchst (s) csúcsteljesítmény
hochstapeln szélhámoskodik
Hochstapler (r) szélhámos
höchstens legfeljebb
die zulässige Höchstgeschwindigkeit megengedett legmagasabb sebesség
Höchstleistung (e) ld. Höchst
Höchstmaß (s) maximum
im Höchstmaße a legnagyobb mértékben
Höchststufe (e) felsőfok (nyelvt)
höchstwahrscheinlich nagyon valószínű
hochverdient nagyérdemű
Hochverrat (r) hazaárulás
Hochwasser (s) árvíz
hochwertig kiváló minőségű
hochwertig nemes
Hochwild (s) nagyvad
Hochzeit (e) esküvő
Hochzeitsreise (e) nászút
hocken guggol | gubbaszt
Höcker (r) púp | dudor
Hockey (s) hoki
Hof (r) udvar
Hof (r) tanya
jm. den Hof machen udvarol vkinek
hoffen remél | reménykedik
hoffentlich remélhetőleg
Hoffnung (e) remény | reménység
hoffnungslos reménytelen
hoffnungsvoll reményteljes
Hofthaltung (e) udvartartás
höflich udvarias | figyelmes
Höhe (e) magasság
Höhe (e) magaslat | csúcs
Höhe (e) csúcspont | tetőpont
schnell in die Höhe fahren hamar felfortyan
schnell in die Höhe gehen hamar felfortyan
nicht ganz auf der Höhe sein nincs a legjobb formában
höhen emel
Höhenluft (e) magaslati levegő
Höhenzug (r) hegyvonulat
Höhepunkt (r) csúcspont
hohl üres | üreges | odvas
hohl homorú
hohl mély
hohl tompán hangzó | kongó
hocläugig beesett szemű
Höhle (e) barlang | üreg
Hohlhand (e) tenyér
Hohlraum (r) űr | üreg
Hohlweg (r) mélyút
Hohn (r) gúny
höhnen kigúnyol | kicsúfol
höhnisch gúnyos
Hökerin (e) kofa
hold szende
hold kegyes
holen hoz | visz
holen elmegy | eljön vmiért
holen vesz
holen szed
holen szerez
etw. holen lassen hozat vmit | elküld vmiért
Atem holen lélegzetet vesz
sich eine Krankheit holen betegséget szerez
Holland Hollandia
Holländer (r) holland (ember) | hollandus
holländisch holland
holländisch hollandul
Hölle (e) pokol
holperig göröngyös
holpern botorkál
Holunder (r) bodzabokor
Holz (s) fa
Holz (s) erdő
Holzblock (r) fatönk
hölzern fából való | fa-
Holzfäller (r) favágó
Holzhaus (s) faház
Holzklotz (r) fatuskó
Holzkohle (e) faszén
Holzscheit (s) fahasáb
Holzschnitt (r) fametszet | fametszés
Holzschuppen (r) fáskamra
auf dem Holzweg sein rossz úton | nyomon jár
Holzwirtschaft (e) erdőgazdaság
Holzwurm (r) szú
Honig (r) méz
Honigkuchen (r) mézeskalács
Honigkuchen (r) lép
Honorar (s) tiszteletdíj | honorárium
Hopfen (r) komló
an ihn ist Hopfen und Malz verloren reménytelen eset
hopsen ugrál | szökdécsel
hörbar hallható
horchen hallgatózik | fülel
horchen hallgat vkire
horchen figyel vmire/vkire
Horde (e) horda
hören hall | hallgat vkire
schwer hören nagyothall
ich habe sagen hören ... azt hallottam ... | azt híresztelik ...
daß läßt sich hören! ez már beszéd!
Hörer (r) hallgató
Hörer (r) fülhallgató | telefonkagyló
Hörerschaft (e) hallgatóság | közönség
hörig alárendelt | függő
Horizont (r) láthatár | látóhatár | horizont
einen engen Horizont haben szűk látókörű
horizontal vízszintes
Hörmuschel (e) fülhallgató | telefonkagyló | hallócső
Horn (s) szarv | tülök
Horn (s) kürt
Horn (s) szaru
Hörnchen (s) szarvacska
Hörnchen (s) kifli
Hörnchen (s) mókus
hörnen szaruból való | szaru-
hörnern szaruból való | szaru-
Hornsignal (s) kürtjel
Hörsaal (r) előadóterem
Hörspiel (s) hangjáték
Hort (r) kincs
Hort (r) napköziotthon
Hort (r) mentsvár
horten összegyűjt | felhalmoz
Hortensie (e) hortenzia
Hörvermögen (s) hallóképesség
Hose (e) nadrág
Hosenbein (s) nadrágszár
Hosenträger (r) nadrágtartó
Hospital (s) kórház
Hostie (e) ostya
Hotel (s) szálloda | hotel
Hptst. (Hauptstadt) főv. (főváros) /röv./
Hr. (Herr) úr /röv./
Hrn. (Herrn) úrnak /röv./
Hub (r) emelés
Hub (r) löket
hüben itt | ezen az oldalon
hüben und drüben itt is, ott is
hübsch csinos | takaros | rendes | jó | szép
hübsch meglehetős
Hubschrauber (r) helikopter
hudeln hebehurgyáskodik | összecsap | elsiet | elfuserál vmit
hudeln bosszant
Huf (r) pata
Hufeisen (s) patkó
Hüfte (e) csípő
Hügel (r) domb | halom
hügelab völgynek le
hügelan dombnak fel
hügelig dombos
hügelig göröngyös | hepehupás
Hügelland (s) dombvidék
Hügelzug (r) dombvonulat
Huhn (s) tyúk | csirke (étlapon)
Hühnchen (s) csibe | csirke
Hühnerauge (s) tyúkszem
Hühnerbrühe (e) tyúkleves | tyúkhúsleves
Hühnerei (s) tyúktojás
Hühnerhund (r) vizsla
Hühnersuppe (e) tyúkleves | tyúkhúsleves
die Hühnersuppe Újházer Art újházi tyúkhúsleves
huldigen hódol
Hülle (e) burok | burkolat | lepel
in Hülle und Fülle nagy bőségben
hüllen betakar | beburkol
sich in etw. hüllen burkolózik vmibe
hüllenlos burkolatlan | csupasz
Hülse (e) hüvely | héj | burok
Hülse (e) persely | tok | csésze (műsz)
Hülsenfrüchte (Pl.) hüvelyesek
hülsig hüvelyes
human humánus
Humanität (e) humanitás
Hummel (r) poszméh | dongó
Hummer (r) homár
humoristisch humoros | mulatságos
humpeln sántikál | botorkál
Hund (r) kutya | eb
Hund (r) dög | állat (átv.)
Hund (r) csille (bánya)
ein scharfer Hund harapós kutya
blöder Hund barom
auf den Hund kommen lezüllik
Hündchen (s) kutyus
Hundehütte (e) kutyaól
Hundekälte (e) farkasordító hideg
Hundeleine (e) póráz
hundert száz
zehn von hundert százból tíz
Seite hundert századik oldal
Hundert (e) százas szám
Hundert (s) száz
fünf Mark das Hundert száz darab öt márka
vier vom Hundert négy százalék
zu Hunderten százával
Hundert gegen eins, daß ... százat egy ellen, hogy ...
hunderteins százegy
Hunderter (r) százas
hunderterlei százféle
hundertfach százszoros
hundertgradig százfokos
Hundertjahrfeier (e) százéves évforduló | centenárium
hundertjährig százéves
hundertmal százszor
hundertprozentig százszázalékos
Hundertsatz (r) százalék
hundertste századik
Hundertste (r)(e)(s) a századik
Hundertstel (r)(s) századrész
hundertstens századszor
hunderttausend százezer
hundertweise százával | százszámra
Hündin (e) szuka
hündisch meghunyászkodó | megalázkodó
hundsgemein aljas | komisz
hundsmüde dögfáradt
Hundstage (Pl.) kánikula
Hunger (r) éhség
Hunger leiden éhezik
hungern éhezik | koplal
es hungert mich éhezem
Hungersnot (e) éhínség
hungrig éhes
hupen dudál | tülköl
hupfen ugrál | ugrándozik | szökell | szökdécsel
hüpfen ugrál | ugrándozik | szökell | szökdécsel
Hürde (e) karám | lécállvány
Hürde (e) akadály | gát (sp)
Hürdenlauf (r) gátfutás
hurtig gyors | fürge | szapora
Husar (r) huszár
huschen elsuhan | surran
hüsteln köhécsel
husten köhög
Blut husten vért hány
auf etw. husten fütyül vmire
Husten (r) köhögés
Hustensaft (r) köhögés elleni kanalas orvosság
Hut (r) kalap
Hut (e) oltalom
unter einen Hut bekommen közös nevezőre hoz
auf der Hut sein résen van
hüten megóv | őriz | vigyáz | ügyel vkire
hüten s. őrizkedik
Hüter (r) őr | őrző | felvigyázó
Hutmacher (r) kalapos
Hütte (e) kunyhó | menedékház
Hütte (e) kohó
Hüttenwerk (s) kohómű | olvasztó
Hyäne (e) hiéna
Hyazinthe (e) jácint
hybrid hibrid
Hydrant (r) tűzcsap
Hydrant (r) vízcsap
Hygiene (e) egészségügy | higiénia
hygienisch higiénikus
Hymne (e) himnusz
Hypnose (e) hipnózis
hypnotisieren meghipnotizál
Hypothek (e) jelzálogjog | jelzálogkölcsön
Hypothese (e) feltevés | hipotézis
hysterisch hisztériás | hisztérikus