Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


ja igen
ja nos | hát
ja bizony | sőt
ja hiszen
ja ugyan
ja biztosan
ja, warum nicht? miért ne?
ja nicht dehogy
Jacht (e) jacht
Jacke (e) kiskabát | zakó
Jackett (s) zakó | kosztümkabát
Jagd (e) vadászat
Jagd (e) hajsza | üldözés
Jagdflugzeug (s) vadászrepülőgép
Jagdhund (r) vadászkutya
jagen vadászik
jagen űz | kerget | hajszol
sich müde jagen agyonhajszolja magát
Jäger (r) vadász
jäh hirtelen
jäh meredek
Jahr (s) év | esztendő
fünf Jahre alt ötéves
von fünf Jahren ötéves
in den besten Jahren a legszebb korban
jahraus jahrein évről évre
Jahrbuch (s) évkönyv
jahrelang éves | évekig tartó
Jahresfeier (s) évforduló
Jahresplan (r) éves terv
zum Jahreswechsel az újesztendő alkalmából
Jahreszahl (e) évszám
Jahreszeit (e) évszak
Jahrg. (Jahrgang) évf. (évfolyam) /röv./
Jahrhundert (s) évszázad
jährig éves
Jahrmarkt (r) országos vásár
jährlich évi | évenkénti
Jahrtausend (s) évezred
Jahrzehnt (s) évtized
jähzornig hirtelen haragú | indulatos
Jammer (r) jajgatás | nyomorúság
jämmerlich nyomorúságos
jammern jajgat
jammern sirat | sajnál
er jammert mich sajnálom
er jammert mich megesik rajta a szívem
Jammerruf (r) jajkiáltás
jammervoll nyomorúságos | siralmas
Jänner (r) január
Januar (r) január
Japan Japán
Japaner (r) japán (ember)
japanisch japán
jäten gyomlál
Jauche (e) trágyalé
jauchen ujjong
Jause (e) uzsonna | tízórai
jausen uzsonnázik
jawohl igenis
Jazz (r) dzsessz | jazz
je valaha | valamikor
je fünf öt-öt
je ..., je ... minél ..., annál ...
je ..., umso ... minél ..., annál ...
je ..., desto ... minél ..., annál ...
je nachdem aszerint
Jeans (Pl.) farmer
jedenfalls mindenesetre
jeder/jede/jedes minden egyes | mindegyik | mindenki
jederlei mindenféle
jedermann mindenki
jederzeit mindig | mindenkor
jedesmal mindannyiszor
jedoch ámde
jeher seit kezdettől fogva | mindig is
von jeher kezdettől fogva | mindig is
jemals valamikor
jemand valaki
Jemen (r) Jemen
Jemenite (r) jemeni (ember)
jemenitisch jemeni
jener/jene/jenes az | amaz
jenseitig túlsó
jenseits a túlsó oldalon
jenseits +G túl
jenseits der Donau Dunántúl
Jenseits (s) másvilág | túlvilág
jetzig mostani | jelenlegi
jetzt most
Jetztzeit (e) jelenkor
jeweilig mindenkor | mindenkori
jeweils mindig
Jg. (Jahrgang) évf. (évfolyam) /röv./
Jh. (Jahrhundert) sz. (század) /röv./
Job (r) állás | munkahely
Joch (s) járom | iga
Joch (s) hold (területmérték)
Jod (s) jód
Joghurt (r)(s) joghurt
Johann János
Johannes János
Johannisbeere (e) ribiszke
johlen kurjongat
Josef József
Journal (s) napló
Journal (s) újság
Journalist (r) újságíró
Jubel (r) ujjongás
jubeln ujjong
Jubiläum (s) évforduló | jubileum
jucken viszket
jucken s. vakarózik
Jude (r) zsidó
Jüdin (e) zsidó nő
jüdisch zsidó
Jugend (e) ifjúkor | ifjúság | fiatalság
Jugend (e) fiatalok | fiatalság
Jugendalter (s) ifjúkor
jugendfrei korhatár nélkül
Jugendgericht (s) fiatalkorúak bírósága
jugendhaft fiatalos
Jugendherberge (e) ifjúsági szállás
Jugendjahre (Pl.) ifjúkor
jugendlich fiatalos
Jugendliche (r)(e) fiatalkorú
Jugendmannschaft (e) ifjúsági csapat (sp)
Jugendzeit (e) ifjúkor
Jugoslawe (r) jugoszláv (ember)
Jugoslawien Jugoszlávia
jugoslawisch jugoszláv
Juli (r) július
Julius Gyula
jung fiatal | ifjú | új
jung korai
jung idei
mein jüngerer Bruder az öcsém
junges Fleisch gyenge hús
Junge (r) fiú
Junge (r) inas | tanuló
Junge (r) bubi (kártya)
Junge (s) kölyök | fióka
Jünger (r) tanítvány
die alte Jungfer öreglány
Jungfrau (e) hajadon | szűz
Junggeselle (r) agglegény
Jüngling (r) fiatalember
jüngst ld. jung
jüngst legújabb
jüngst legutóbb | a minap
Juni (r) június
Jurist (r) jogász
juristisch jogi
Jury (e) zsűri
Justiz (e) igazságszolgáltatás
Juwel (s) ékszer
Juwelier (r) ékszerész
Jux (r) tréfa | mulatság | csíny