Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Kabarett (s) kabaré
Kabel (s) kábel | vezeték
Kabeljau (r) tőkehal
Kabine (e) kabin | öltözőfülke
Kabinett (s) fülke
Kabinett (s) szertár
Kabinett (s) kormány | kabinet
Kachel (e) csempe
kacheln csempéz
Kachelofen (r) cserépkályha
Kadaver (r) hulla
Kader (r) káder
Käfer (r) bogár
Kaffee (r) kávé
Kaffee komplett tejeskávé cukorral
Gäste zum Kaffee haben uzsonnavendégei vannak
Kaffee (s) kávéház (Ausztria)
kaffeebraun kávébarna | kávészínű
Kaffeehaus (s) kávéház
Kaffeelöffel (r) kávéskanál
Kaffeemühle (e) kávédaráló
Käfig (r) kalitka | ketrec
kahl kopasz | tar | kopár | csupasz
Kahn (r) csónak
Kai (r)(s) rakpart
Kaiser (r) császár
Kaiserin (e) császárnő | császárné
Kajak (r)(s) kajak
Kajüte (e) hajófülke
Kakao (r) kakaó
Kaktus (r) kaktusz
Kalb (s) borjú
kalben borjadzik
Kalbsbraten (r) borjúsült
Kaldaune (e) pacal
Kalender (r) naptár
Kalk (r) mész
kalken meszel
kalkhaltig mésztartalmú
kalkulieren kalkulál
Kalorie (e) kalória
kalt hideg (átv. is) | rideg | hűvös | fagyos
kalte Küche hidegkonyha
mir ist kalt fázom
kaltblütig hidegvérű
Kälte (e) hideg
kältefest fagyálló
kaltherzig érzéketlen | szívtelen
kaltlassen hidegen hagy
kaltstellen félreállít
Kaltwellen (Pl.) hideghullám
kam ld. kommen
Kamel (s) teve
Kamera (e) fényképezőgép
Kamerad (r) bajtárs | pajtás
Kameradschaft (e) bajtársiasság
Kameradschaft (e) barátság
kameradschaftlich bajtársias
Kamin (r) kémény
Kamin (r) kandalló
Kamm (r) fésű
Kamm (r) hegygerinc
Kamm (r) taréj
Kamm (r) tarja
kämmen fésül
kämmen s. fésülködik
Kammer (e) kamra
Kammer (e) kamara
Kammermusik (e) kamarazene
Kammgarn (s) fésüsgyapjú
Kammgarn (s) kamgarn
Kampf (r) harc | küzdelem | verseny (sp) | viadal (sp)
Kampfbahn (e) küzdőtér | sportpálya
kampfbereit harcra kész
kämpfen harcol | küzd
Kämpfer (r) harcos
kämpferisch harcias
kampffertig ld. kampfbereit
Kampfflugzeug (s) harci repülőgép
kampflustig harcias
Kampfplatz (r) küzdőtér
Kampfrichter (r) versenybíró (sp)
Kampfsport (r) küzdősport
kampfunfähig harcképtelen
kampieren táborozik
Kanada Kanada
Kanadier (r) kanadai (ember)
Kanal (r) csatorna
kanalisieren csatornáz
Kandidat (r) jelölt | kandidátus | vizsgázó | pályázó
kandidieren jelöl | pályázik | kandidál
Kaninchen (s) házinyúl
Kanne (e) kanna
kannte ld. kennen
Kanone (e) ágyú
Kante (e) él (éle vminek) | szél | perem
kanten legömbölyít
kantig szögletes | éles
Kantine (e) üzemi étkezde | üzemi konyha
Kanu (s) kenu
Kanzel (e) szószék | katedra
Kanzlei (e) iroda
Kanzler (r) kancellár
Kap (s) hegyfok
Kapaun (r) kappan
Kapazität (e) kapacitás
Kapelle (e) kápolna
Kapelle (e) zenekar
Kapellmesiter (r) karmester
kapieren felfog (átv.)
Kapital (s) tőke
Kapitalist (r) tőkés | kapitalista
kapitalistisch tőkés | kapitalista
Kapitän (r) kapitány
Kapitel (s) fejezet
kapitulieren kapitulál
Kappe (e) sapka
Kappe (e) kéreg
Kappe (e) kupak
kapiziös szeszélyes
Kapsel (e) tok | hüvely
Kapstadt Fokváros
kaputt összetört | széttört | tönkrement | kimerült
kaputtgehen tönkremegy
kaputtmachen tönkretesz
Kapuze (e) csuklya
Kapuziner (r) kapucinus
Kapuziner (r) kapuciner (kávé)
Karaffe (e) üvegpalack | üvegkancsó
Karbonade (e) karaj (étel)
Kardinalfrage (e) alapvető | központi kérdés
kardinalsrot bíborvörös
Karenzurlaub (r) szülési szabadság (egyéves korig)
Karfreitag (r) nagypéntek
karg szűkös
karg fukar
kargen fukarkodik
kärglich szűkös
kariert kockás
Karies (e) fogszuvasodás
Karl Károly
Kärnten Karintia
Karo (s) káró (kártya)
Karotte (e) sárgarépa
Karpaten (Pl.) Kárpátok
Karpfen (r) ponty
Gebackener Karpfen mit Sauce Tartare rántott ponty tartármártással
Karren (r) taliga
Karte (e) levelezőlap
Karte (e) jegy
Karte (e) kártya
Karte (e) étlap
Karte (e) térkép
Karte (e) névjegy
Karten spielen kártyázik
Kartei (e) kartoték
Kartenspiel (r) kártyajáték
Kartoffel (e) krumpli | burgonya
Kartograph (r) térképész
Kartographie (e) térképészet
Karton (r) karton | doboz
Karwoche (e) nagyhét
Kaschau Kassa
Käse (r) sajt
Käse (r) túró
käsebleich falfehér
Kaserne (e) laktanya | kaszárnya
Kaspar Gáspár
Kasperie (r)(s) paprikajancsi
Kasse (e) pénztár
Kasse (e) kassza
ich bin nicht bei Kasse nincs pénzem
Kassenbestand (r) pénztári állomány
Kasserolle (e) serpenyő
Kassette (e) kazetta
Kassette (e) doboz
Kassettenrekorder (r) kazettás magnó
Kassier (r) pénztáros
Kassiererin (e) pénztárosnő
Kastanie (e) gesztenye
Kasten (r) szekrény | láda
Katalysator (r) katalizátor
Katalog (r) katalógus
Katarrh (r) hurut
Katastrophe (e) katasztrófa
Katastrophengebiet (s) árvíz sújtotta terület
Katastrophengebiet (s) földrengés sújtotta terület
kategorisch kategorikus
Kater (r) kandúr
ich habe einen Kater másnapos vagyok
Katherina Katalin
Katheder (r) katedra
Kathedrale (e) székesegyház | katedrális
Kathete (e) befogó
Katheter (r) katéter
Katholik (r) katolikus (ember)
katholisch katolikus
Kattun (r) karton
Kätzchen (s) cica
Kätzchen (s) barka
Katze (e) macska | cica
alles für die Katze minden hiába van
Katzenjammer (r) macskajaj | másnaposság
Kauderweisch (s) zagyvaság (beszéd)
kauen rág
kauern guggol
Kauf (r) adásvétel | vásár | vásárlás
in Kauf nehmen beletörődik
leichten Kaufes könnyűszerrel
das muß man schon mit in den Kauf nehmen ebbe már bele kell törődni
das muß man schon mit in den Kauf nehmen ez már vele jár
kaufen megvesz
Käufer (r) vevő | vásárló
Käuferin (e) női vevő | női vásárló
Kaufhaus (s) áruház
Kaufkraft (e) vásárlóerő
Kaufladen (r) bolt | üzlet
käuflich eladó | megvásárolható
käuflich erworben vásárolt | megvett
Kaufmann (r) kereskedő | üzletember
kaufmännisch kereskedői
Kaufpreis (r) vételár
Kaufwert (r) vásárló érték
Kaugummi (r) rágógumi
Kaulquappe (e) ebihal
kaum alig
kaum aligha | nemigen
kaum alighogy
kaum az imént
Kaution (e) óvadék
Kavalier (r) gavallér
Kaviar (r) kaviár
keck hetyke | pimasz
Kegel (r) kúp
Kegel (r) báb
mit Kind und Kegel pereputtyostul
Kegelbahn (e) tekepálya
kegeln tekézik | kuglizik
Kegelschnitt (r) kúpszelet
Kehle (e) torok | gége
Kehlkopf (r) gégefő
Kehllaut (r) torokhang
kehren söpör | seper
kehren fordít
kehren visszatér
kehren befordul
kehren s. megfordul
jm. den Rücken kehren hátat fordít vkinek
in sich kehren magába száll
Kehricht (r)(s) szemét
Kehrseite (e) hátlap
kehrtmachen megfordul
keifen civakodik
Keil (r) ék
Keim (r) csíra
keimen csírázik
kein/keine/kein egy sem
kein/keine/kein semmilyen
kein/keine/kein nem
er ist kein Deutscher ő nem német
kein Eingang nem bejárat
er hat keine Eltern nincsenek szülei | árva
gar kein Geld semmi pénz
kein einziges Stück egyetlen darab sem
kein gar Stück egyetlen darab sem
keiner/keine/keines egyik sem
keiner von uns egyikünk sem
keine weiß es senki sem tudja
keinerlei semmiféle
keinerseits egy részről sem
keinesfall semmiesetre sem | semmiképpen
keinmal egyszer sem
einmal ist keinmal egyszer még elcsúszik
Kelch (r) kehely
Keller (r) pince
Kellergeschoß (r) alagsor
Kellerschoß (r) alagsor
Kellner (r) pincér
Kellnerin (e) pincérnő | pincérlány
keltern tapos | présel (szőlőt)
kennbar megismerhető
kennen ismer
jn. vom Sehen kennen látásból ismer vkit
kennenlernen megismer
kennenlernen s. megismerkednek egymással
Kenner (r) hozzáértő (ember)
kennerisch hozzáértő
Kennkarte (e) személyazonossági igazolvány
kenntlich megismerhető
Kenntnis (e) ismeret | tudás | tudomás
zur Kenntnis nehmen tudomásul vesz
Kenntnisnahme (e) tudomásulvétel
Kennzeichen (s) ismertető jel
kennzeichen megjelöl
kennzeichen jellemez
Kennzeichen (s) rendszám
Kennziffer (e) mutatószám
kentern felborul (hajó)
keramisch kerámiai
Kerbe (e) rovátka
kerben rovátkol
er hat viel auf dem Kerbholz sok van a rovásán
Kerker (r) börtön
Kerl (r) fickó | legény | teremtés
ein ganzer Kerl legény a talpán
netter Kerl helyes teremtés
ein tüchtiger Kerl belevaló | talpraesett fickó
Kern (r) mag
kernen kimagval | kimagoz | kifejt
Kernfrucht (e) magvas gyümölcs
kerngesund makkegészséges
kernig magvas | erős | szemes
Kernphysiker (r) atomfizikus | magfizikus
Kernproblem (s) dötnő | sarkalatos kérdés
Kernseife (e) színszappan
Kerze (e) gyertya
keß jóvágású | belevaló | fess | dörzsölt
Kessel (r) üst | katlan
Kessel (r) kazán
Kesselgulasch (s) bográcsgulyás
Kesselpauke (e) üstdob
Kette (e) lánc
ketten megláncol | megkötöz
Kettenglied (s) láncszem
Kettenreaktion (e) láncreakció
Ketzer (r) eretnek
keuchen liheg | zihál
Keuchhusten (r) szamárköhögés
Keule (e) bunkó | buzogány
Keule (e) comb (állat)
keusch tiszta | szűz | szemérmes
Kfz. (Kraftfahrzeug) gjm. (gépjármű) /röv./
kichern vihog
kiebitzen kibicel (kártya)
Kiefer (r) állkapocs
Kiefer (e) erdeifenyő
Kiel (r) hajógerinc
Kiel (r) tollgerinc
Kieme (e) kopoltyú
Kies (r) kavics
Kiesel (r) kavics | kovakő
Kilo (s) kiló
Kilometer (r) kilométer
Kilometerstein (r) kilométerkő
Kind (s) gyerek | gyermek
Kinderarzt (r) gyermekorvos
Kinderbett (s) gyerekágy | gyermekágy
Kinderei (e) gyerekség | gyerekesség
Kinderfunk (r) gyermekrádió
Kindergarten (r) óvoda
Kindergärtnerin (e) óvónő
Kinderhort (r) iskolai napköziotthon
Kinderkrippe (e) bölcsőde
kinderlos gyermektelen
kinderreich sokgyermekes
Kinderspiel (s) gyermekjáték
Kinderspiel (s) gyerekjáték (átv.)
Kinderzimmer (s) gyerekszoba
Kindeskind (s) unoka
Kindheit (e) gyermekkor
kindisch gyerekes | gyermeteg
Kinn (s) áll
Kinnbacke (e) állkapocs
Kino (s) mozi
Kipfel (r)(s) kifli
kippen billen | billent
Kirche (e) templom
Kirche (e) egyház
Kicherjahr (s) egyházi év
Kirchhof (r) temető
kirchlich egyházi
kirren turbékol
Kirsch (r) cseresznyepálinka
Kirschbranntwein (r) cseresznyepálinka
Kirsche (e) cseresznye
Kissen (s) párna | vánkos
Kiste (e) láda
kitschig giccses
Kitt (r) gitt
Kittel (r) ruha
Kittel (r) zubbony
Kittel (r) munkaköpeny
kitzeln csiklandoz | ingerel
kitzeln viszket
kitzlich csiklandós
Kl. (Klasse) oszt. (osztály) /röv./
klaffen tátong
klaffen meghasad
kläffen csahol
Klage (e) panasz
Klage (e) kereset
klagen bepanaszol | panaszkodik
klagen perel
Kläger (r) felperes
kläglich siralmas | szánalmas
Klamm (e) szurdok
Klammer (e) szorító
Klammer (e) zárójel
klammern hozzákapcsol | hozzáfűz
sich an etw. klammern kapaszkodik vmibe
klang ld. klingen
Klang (r) hang | csengés
klangreich hangzatos
Klappe (e) fedél
Klappe (e) csapóajtó
Klappe (e) billentyű
Klappe (e) szelep
klappen egyezik
klappen sikerül
klappern csörög | zakatol | kerepel
Klappsitz (r) csapószék | felcsapható ülés
Klappstuhl (r) összecsukható szék
Klapptür (e) csapóajtó
klar tiszta | derült | világos | érthető | kész
sich im klaren sein über etw. tisztában van vmivel
klären tisztáz
klären derít (műsz)
klären s. derül | tisztul
klären s. tisztázódik
Klarheit (e) világosság | érthetőség
klarlegen megvilágít
klarmachen megmagyaráz
klarstellen tisztáz
Klasse (e) osztály
von Klasse kiváló
klassenbewußt osztályöntudatos
Klassenkampf (r) osztályharc
Klassiker (r) klasszikus
klassisch klasszikus
Klatsch (r) csattanás
Klatsch (r) pletyka
klatschen csattan | csattog
klatschen cuppan | loccsan
klatschen tapsol
klatschen üt | paskol
klatschen pletykál | pletykálkodik | fecseg
Klatschmohn (r) pipacs
klatschnaß csuromvizes
klauben szed | szedeget
Klaue (e) karom | köröm
Klausel (e) záradék
Klausel (e) kikötés
Klausenburg Kolozsvár
Klausur (e) zárthelyi dolgozat
Klavier (s) zongora
Klavierspielen (s) zongorázás
kleben tapaszt | ráragaszt
kleben tapadós | ragadós
klebenbleiben ottragad | megragad
Klebenpflaster (s) ragtapasz
klebrig tapadós | ragadós
Klebstoff (r) ragaszóanyag
Klecks (r) paca
klecksen foltot ejt | pacázik
Klee (r) lóhere
Kleid (s) ruha
kleiden felruház | felöltöztet
kleiden illik | áll (jól/rosszul)
kleiden formába önt (átv.)
kleiden s. öltözködik
das kleidet! ez jól áll!
Kleiderbügel (r) ruhaakasztó | vállfa
Kleiderhaken (r) ruhafogas
Kleiderständer (r) ruhafogas | állófogas
Kleidung (e) öltözék | öltözet | ruházat
Kleidungsstück (s) ruhadarab
klein kis | kicsi | kicsiny | apró
ein klein wenig kevéske | egy kis ...
ein klein wenig kevéssé | kissé
ein klein bißchen kevéske | egy kis ...
ein klein bißchen kevéssé | kissé
von klein auf kiskorától fogva
von klein an kiskorától fogva
klein denken kicsinyesen gondolkodik
klein beigeben beadja a derekát
groß und klein apraja-nagyja
ins kleinste a legapróbb részletekig
um ein kleines csaknem | kishíján
Klein (s) aprólék
Kleinarbeit (e) aprómunka
Kleinasien Kisázsia
Kleine (r) kisfiú
Kleine (e) kislány
Kleine (s) kicsi | kisgyermek | kölyök
Kleingeld (s) aprópénz
Kleinigkeit (e) csekélység | kicsiség
Kleinkind (s) kisded
kleinlaut megszeppent
kleinlich kicsinyes
Kleinmut (r) kislelkűség
Kleinstadt (e) kisváros
kleinweise apránként
Kleister (r) csiriz
Klemme (e) csiptető | szorító
Klemme (e) kutyaszorító (átv.)
Klempner (r) bádogos | víz- és gázvezetékszerelő
klettern felmászik | kúszik
Klient (r) ügyfél | kliens
Klima (s) éghajlat | klíma
Klimaanlage (e) légkondicionáló berendezés
klimatisch éghajlati | klimatikus
Klimawechsel (r) éghajlatváltozás
klimpern kalimpál | klimpíroz | csörög | csörget
Klinge (e) penge
Klingel (e) csengő
klingeln csenget
klingen cseng | hangzik
klingen elhallatszik
mit den Gläsern klingen koccint
Klinik (e) klinika
Klinke (e) kilincs
er klinkt an der Türe lenyomja az ajtókilincset
Klippe (e) szirt
klirren csörög | csörömpöl
Klistier (s) beöntés
klitschig nyúlós | ragacsos
klitschnaß csuromvizes
klopfen kopog | kopogtat
klopfen dobog | lüktet
klopfen ver | vereget | üt | ütöget
klopfen porol
Kloß (r) göröngy
Kloß (r) gombóc
Kloster (s) kolostor
Klotz (r) tuskó | fajankó
Kluft (e) szakadék
klug okos
klügeln okoskodik
Klugheit (e) okosság
Klumpen (r) csomó
Klumpen (r) rög
klumpfüßig csámpás
knabbern rág | rágcsál
Knabe (r) fiú
knacken feltör
knacken ropogtat
knacken reccsen | pattan
Knackwurst (e) szafaládé
Knall (r) durranás | csattanás
Knall und Fall hirtelen
knallblau hupikék
Knalleffekt (r) csattanó
knallen durran | csattan | pattan
die Farbe knallt a szín rikít
der Motor knallt a motor kopog
es knallt lőnek | lövöldöznek
knallrot tulipiros
knapp feszes | szűk | szoros
knapp éppen | alig
der Vorrat ist schon knapp a készlet már fogytán van
mit knappen worten szűkszavúan | kevés szóval
Knappe (r) apród
Knappe (r) bányász
knarren csikorog
knattern ropog | pattog
Knäuel (s) gombolyag
knauserig zsugori
Knebel (r) pecek
knebeln kipeckel
knebeln gúzsba köt
Knecht (r) szolga
Knecht Rupprecht (r) Télapó
Knechtschaft (e) szolgaság
kneifen megcsíp
kneifen beszorít
Kneifzange (e) csípőfogó
Kneipe (e) kocsma | csapszék
kneipen kocsmázik
knetbar gyúrható
kneten megdagaszt | meggyúr
knicken eltör | letör
knickerig fukar
knickern fukarkodik
Knicks (r) bók
Knie (s) térd
das kann man nicht übers Knie brechen ez kemény dió
Kniebeuge (e) térdhajlítás
kniehoch térdig érő
knien térdel | térdepel
Kniescheibe (e) térdkalács
kniff ld. kneifen
Kniff (r) csípés
Kniff (r) ránc | gyűrődés
Kniff (r) fortély
knipsen levág
knipsen lyukaszt (menetjegyet)
knipsen lefényképez
knipsen csattint | kattint
Knirps (r) vakarcs | tökmag
Knirps (r) összecsukható ernyő
knirschen csikorgat | ropogtat
knirschen csikorog
knistern serceg
knitterfrei gyűrhetetlen
knittern gyűr | gyűrődik
Knoblauch (r) fokhagyma
Knöchel (r) boka
Knochen (r) csont
knöcherig csontos
knöchern csontból való | csont-
knöchern csontos
Knödel (r) gombóc
Knollen (r) csomó
Knollen (r) gombóc
Knollen (r) dudor | bütyök | gumó
knollig gumós
Knopf (r) gomb
knöpfen gombol
Knorpel (r) porc
Knospe (e) bimbó | rügy
knospen bimbózik | rügyez
knospig bimbós
knoten csomóz | csomót köt
Knoten (r) csomó (hajózás is) | bog | görcs
Knoten (r) konty
knüpfen köt | csomóz
knüpfen s. kapcsolódik
Knüppel (r) furkósbot
knurren morog | korog
knurrig morgós
knusperig ropogós | friss | üde
knusprig ld. knusperig
knuspern majszol
Knüttel (r) dorong
Koalition (e) koalíció
Koalitionsregierung (e) koalíciós kormány
Koch (r) szakács
Koch (r)(s) felfújt
kochen főz
kochen forr | fő
Kocher (r) főzőkészülék
Kochgeschirr (s) főzőedény
Köchin (e) szakácsnő
Kochlöffel (r) főzőkanál
Kochnische (e) főzőfülke
Kochsalz (s) konyhasó
Kochtopf (r) főzőfazék | lábas
Köder (r) csalétek
Koexistenz (e) együttélés
Koffer (r) koffer | bőrönd
kofferfest gyűrtelenített
Kofferradio (s) táskarádió
Kofferraum (r) csomagtartó
Kogel (r) hegykúp
Kohl (r) káposzta | kelkáposzta
Kohl (r) badarság
Kohle (e) szén
Kohlendioxid (s) széndioxid
Kohlendioxidgehalt (r) széndioxidtartalom
Kohlenmonoxid (s) szénmonoxid
Kohlenpapier (s) indigó
Kohlensäure (e) szénsav
Kohlenstoff (r) szén
Kohlrabi (r) karalábé
Kohlsprosse (e) kelbimbó
Kolben (r) bunkó | fej | búra
Kolben (r) dugattyú
Kolben (r) lombik
Kolben (r) torzsavirágzat | kukoricacső
Kolben (r) puskatus
Kolben (r) ütő (sp)
kolbig bunkós
Kolik (e) bélgörcs | kólika
Kolleg (s) kollégium
Kollege (r) munkatárs | kolléga
Kollektiv (s) kollektíva
Koller (r) dühroham
Koller (s) bőrmellény
kollern dühöng
kollern korog
kollern gurul
Kolloquium (s) kollokvium
Koloniakübel (r) kuka
Kolonie (e) gyarmat
Kolonie (e) település
Kolonisation (e) gyarmatosítás
kolonisieren gyarmatosít
Kolonne (e) hadoszlop
kolorieren színez
Koloß (r) kolosszus
kolossal óriási
Kolumne (e) oszlop | hasáb
kombinieren kombinál
Komet (r) üstökös
Komfort (r) kényelem | komfort
mit allem Komfort összkomfortos
Komik (e) komikum
komisch furcsa | komikus
Komitat (s) megye
Komitee (s) bizottság
Komma (s) vessző (írásjel)
Kommandant (r) parancsnok
kommandieren vezényel | parancsol
Kommando (s) parancsnokság (kat)
Kommando (s) parancsszó (kat)
kommen jön | eljön | elmegy
kommen jut | kerül
kommen lassen hozat
der Gedanke kam mir, daß ... az a gondolatom támadt, hogy ...
wie hoch kommt das Stück? mennyibe kerül darabja?
es kommt mir schwer nehezemre esik
auf die Beine kommen talpra áll | összeszedi magát
hinter die Wahrheit kommen rájön az igazságra
um etw. kommen eljön vmiért
um etw. kommen elveszti vmijét
zu Geld kommen pénzhez jut
zu Worte kommen szóhoz jut
wie komme ich dazu? mi közöm hozzá?
kommentieren kommentál
Komissar (r) biztos
Komission (e) bizottság
Komission (e) bizomány
Komission (e) megbízás
kommunal községi
Kommunismus (r) kommunizmus
Kommunist (r) kommunista
kommunistisch kommunista
Komödie (e) vígjáték | komédia
Komödie spielen komédiázik
Kompanie (e) társaság
Kompanie (e) század (kat)
Komparativ (r) középfok
Kompaß (r) iránytű
komplett teljes
Komplikation (e) komplikáció
Kompliment (s) bók
komplizieren komplikál
Komplott (s) összeesküvés
komponieren komponál
Komponist (r) zeneszerző
Kompresse (e) borogatás
Kondensmilch (e) sűrített tej
Kondition (e) feltétel
Kondition (e) kondíció
Konditorei (e) cukrászda
Kondukteur (r) kalauz
Konfekt (s) édesség
Konferenz (e) konferencia
Konfession (e) felekezet
Konfitüren (Pl.) kandírozott gyümölcs | dzsem
König (r) király
Königin (e) királynő | királyné
Königreich (s) királyság
Konjugation (e) igeragozás
Konkurs (r) csőd
können tud | ért | képes | -hat, -het
er kann Deutsch tud németül
ich kann nicht nach Hause nem tudok hazamenni
er konnte es nicht begreifen nem volt képes | nem bírta felfogni
er kann hereinkommen bejöhet
er kann es tun megteheti
er kann nichts dafür nem tehet róla
Können (s) képesség | tudás
konnte ld. können
Konserve (e) konzerv
Konsonant (r) mássalhangzó
Konstitution (e) alkat
Konstitution (e) alkotmány
konsrurieren szerkeszt
Konstruktion (e) szerkezet | szerkesztés | konstrukció
Konsul (r) konzul
konsularisch konzuli
Konsulat (s) konzulátus
Konsum (r) fogyasztási szövetkezet
Konsumgut (s) fogyasztási cikk
konsumieren elfogyaszt
Kontakt (r) kontaktus
Konterrevolution (e) ellenforradalom
Kontinent (r) szárazföld
Kontinent (r) földrész | kontinens
Kontingent (s) hozzájárulás | részesedés
Konto (s) számla
Kontor (s) iroda
Kontrakt (r) szerződés
Kontrolle (e) ellenőrzés
kontrollieren ellenőriz
Kontur (e) körvonal
konvenieren megfelel
Konversation (e) társalgás
konzentrieren koncentrál
konzentriert sűrített | tömény | koncentrált
Konzept (s) fogalmazvány | piszkozat
Konzert (s) hangverseny | koncert
Konzession (e) engedély
Konzession (e) engedmény
Kopf (r) fej | fő
Kopf (r) személy | fő
Kopf (r) fejléc
durch den Kopf gehen lassen meggondol
ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht azt sem tudom, hol áll a fejem
den Kopf in den Stand stecken struccpolitikát folytat
den Kopf hängen lehorgasztja a fejét
den Kopf hängen levert | rosszkedvű
Kopfarbeit (e) agymunka
Kopfbedeckung (e) fejfedő
Köpfchen (s) fejecske
köpfen lefejez
köpfig önfejű
Kophkohl (r) fejes káposzta
kopflos fejetlen
Kopfnicken (s) fejbólintás
Kopfsalat (r) fejes saláta
Kopfschmerz (r) fejfájás
Kopfschütteln (s) fejcsóválás
Kopfsprund (r) fejesugrás (sp)
Kopfstand (r) fejenállás
Kopfstoß (r) fejelés (sp)
Kopftuch (s) fejkendő
kopfüber fejjel lefelé
kopfüber hanyatt-homlok
Kopie (e) másolat
kopieren másol
Kopilot (r) másodpilóta
koppeln kapcsol
Korb (r) kosár | kas
Korbball (r) kosárlabda
Koreaner (r) koreai (ember)
koreanisch koreai
Kork (r) parafadugó
korken parafából való | parafa-
korken bedugaszol
Korkzieher (r) dugóhúzó
Korn (r) gabonapálinka
Korn (s) mag | szem
Korn (s) célgömb
Korn (s) gabona
aufs Korn nehmen célba vesz | megcéloz
die Flinte ins Korn werfen elcsügged
Kornblume (e) búzavirág
Kornbrot (s) rozskenyér
körnen szemcséz
körnig szemcsés
Kornspeicher (r) magtár
Körper (r) test
Körperbau (r) testalkat | testfelépítés
Körpergewicht (s) testsúly
körperlich testi
Körperschaft (e) testület
Körperteil (r) testrész
Korps (s) hadtest | testület
Korrespondent (r) tudósító (sajtó)
Korrespondent (r) levelező
korrespondieren levelez
Korridor (r) folyosó
korrigieren korrigál
kosen becézget
Kost (e) ellátás
Kost (e) koszt
kostbar értékes
Kostbarkeit (e) érték | értékesség | drágaság
kosten megízlel | megkóstol
kosten kerül
was kostet das? mibe | mennyibe kerül ez?
jm./jn. Geld kosten vkinek pánzébe kerül
Kosten (Pl.) költségek
auf seine Kosten kommen megtalálja a számítását
Kostenanschlag (r) költségvetés
kostenfrei díjmentes | költségmentes
kostenlos ld. kostenfrei
köstlich pompás
kostspielig költséges
Kostüm (s) jelmez
Kostüm (s) kosztüm
Kot (r) sár | ürülék
Kotflügel (r) sárhányó
kotig sáros | saras
Kotzen (r) pokróc
kotzen hány | okád
krabbeln mászik
Krach (r) recsegés | ropogás
Krach (r) robaj | lárma
Krach (r) cívódás
Krach (r) csőd
einen Krach mit jm. haben összeveszett | haragban van vkivel
einen Krach machen patáliát csap
mit Ach und Krach nagy nehezen | ímmel-ámmal
unter Ach und Krach nagy nehezen | ímmel-ámmal
krachen recseg | ropog
krachen feltör
sich mit jm. krachen összeveszik vkivel
Krad (s) ld. Kraftrad
kraft +G vminél fogva | vmi szerint
Kraft (e) erő | képesség
Kraft (e) hatály | érvény
nach Kräften tőle telhetően
von Kräften kommen legyengül
Kraftanlage (e) erőműtelep
Kraftfahrer (r) gépkocsizó
Kraftfahrzeug (s) gépjármű
kräftig erős
kräftigen erősít | megerősít
kräftigen s. erősíti magát | megerősödik
kraftlos erőtlen
Kraftrad (s) motorkerékpár
Kraftstoff (r) üzemanyag
Kraftstoffmarke (e) benzinjegy
kraftvoll erőteljes
Kraftwagen (r) gépkocsi
Kraftwerk (s) erőmű
Kragen (r) gallér
das kann ihm/ihn den Kragen kosten fejébe kerülhet a dolog
Kragenspiegel (r) hajtóka
Krähe (e) varjú
krähen kukorékol
krähen károg
Krakeeler (r) kötekedő
Kralle (e) karom
krallen megkarmol
Kram (r) limlom | holmi | cókmók
kramen kotorászik | keresgél
kramen tesz-vesz | piszmog
Krampf (r) görcs
Krampfader (e) visszértágulat
krampfhaft görcsös
Kran (r) daru (gép)
Kranich (r) daru (madár)
krank beteg
Kranke (r)(e) beteg
kränkeln betegeskedik
kränken megbánt
kränken s. búsul | bánkódik
Krankengeld (s) táppénz
Krankenhaus (s) kórház
Krankenlager (s) betegágy
Krankensaal (r) kórterem
Krankenschein (r) beteglap
Krankenschwester (e) ápolónő
Krankenstand (r) betegállomány
Kränkenwärter (r) betegápoló
Krankenzimmer (s) betegszoba
krankhaft beteges
Krankheit (e) betegség
die ansteckende Krankheit fertőző betegség
krankheiterregend kórokozó
krankheitshalber betegség miatt
kränklich beteges
krankschreiben betegnek kiír | betegállományba vesz
Kranz (r) koszorú
Kränzchen (s) koszorúcska
Kränzchen (s) összejövetel
kränzen megkoszorúz
Krapfen (r) fánk
kraß feltűnő
kraß vaskos
Krätze (e) rüh
kratzen megvakar | kapar | karmol | karcol
kratzen szúr | dörzsöl (szövet)
kratzen s. vakarózik
er kratzt mich im Halse kapar a torkom
Kratzer (r) kaparó | vakaró
Kratzer (r) karcolás | karmolás
Krätzer (r) karcos (bor)
kratzig érdes
kraulen kallózik (sp)
kraus göndör | bodor | ráncos | ráncolt | kusza
Krause (e) fodor
kräuseln göndörít | bodorít | fodroz
kräuseln s. göndörödik | fodrozódik
Kraut (s) dudva | gaz
Kraut (s) gyógyfű
Kraut (s) káposzta (Ausztria)
das gefüllte Kraut töltött káposzta
Krawall (r) lármás tüntetés | csődület | rendbontás
Krawall machen botrányt csinál
Krawall machen lármát csap
Krawatte (e) nyakkendő
kraxeln mászik | kúszik
Krebs (r) rák
krebsig rákos
Kredenz (e) pohárszék
kredenzen felszolgál | tálal
Kredit (r) hitel
kreditieren hitelez
Kreditkarte (e) hitelkártya
Kreditsgesuch (s) hitelkérelem
Kreide (e) kréta
Kreis (r) kör
Kreis (r) körzet | kerület | járás
Kreisarzt (r) körzeti orvos
Kreisaufstörung (e) keringési zavar
kreischen rikácsol
kreischen csikorog
kreischen serceg
kreiseln kering | forog | pörög
kreisen forog | mozog (körben)
kreisen megpörget
kreisen kering | köröz | körben jár
Kreislauf (r) vérkeringés
Kreislauf (r) körforgás
Kreisumfang (r) körkerület
Kreisverkehr (r) körforgalom
Krempe (e) karima
krempeln felgyűr | feltűr
Kren (r) torma
krepieren elhull | megdöglik
Kresse (e) zsázsa
Kreuz (s) kereszt
Kreuz (s) keresztcsont
Kreuz (s) derék
kreuzen keresztbe tesz
kreuzen keresztez
kreuzen cirkál
Kreuzer (r) krajcár
Kreuzer (r) cirkáló (hajó)
kreuzigen keresztre feszít
Kreuzotter (e) keresztes vipera
Kreuzung (e) keresztezés | kereszteződés
Kreuzverband (r) keresztkötés
Kreuzworträtsel (s) keresztrejtvény
Kreuzzug (r) keresztes hadjárat | keresztes háború
kribbeln viszket
kribbeln csiklandoz
kribbeln nyüzsög
kriechen mászik | kúszik
kriechen kibújik | bebújik
kriecherisch talpnyaló | csúszómászó (átv.)
Kriechpflanzen (Pl.) kúszónövények
Kriechtiere (Pl.) csúszómászók
Krieg (r) háború
kriegen megkap | elfog | megfog
kriegen háborúzik | háborúskodik | hadakozik
jn. zu Gesicht kriegen találkozik vkivel
das werden wir schon kriegen majd megkapjuk
das werden wir schon kriegen fog ez menni
Durst kriegen megszomjazik
jn. klein kriegen elbánik vkivel
Krieger (r) harcos
kriegerisch harcias | háborús
Kriegführung (e) hadviselés
kriegsbeschädigt háborúban megrongálódott | megsérült
kriegsbeschädigt hadirokkant
Kriegserklärung (e) hadüzenet
mit etw. auf Kriegsfußstehen hadilábon áll vmivel
Kriegsgefangenschaft (e) hadifogság
Kriegslist (e) hadicsel
Kriegsminister (r) hadügyminiszter
Kriegsschauplatz (r) hadszíntér
Kriegsschiff (s) hadihajó
Kriegsverbrecher (r) háborús bűnös
Kriegszustand (r) hadiállapot
Krimi (r) krimi
Kriminalbeamte (r) rendőrtisztviselő | nyomozó
Kriminalfall (r) bűnügy
Kriminalfilm (r) krimi
Kriminalität (e) bűnözés
Kriminalroman (r) detektívregény
Kriminelle (r)(e) bűnöző | börtöntöltelék
Krippe (e) jászol
Krippe (e) bölcsőde
Krise (e) válság | válsághelyzet | krízis
Kristall (r) kristály
Kristall (s) kristályüveg
Kritik (e) bírálat | kritika
Kritiker (r) bíráló | kritikus
kritisch bíráló | kritikai
kritisch válságos | kritikus
kritisieren megbírál | kritizál
kritzeln firkál
Kroate (r) horvát (ember)
kroatisch horvát
kroch ld. kriechen
Krokodil (s) krokodil
Krokus (r) sáfrány
Krone (e) korona
krönen megkoronáz
Krönung (e) koronázás
Kropf (r) begy
Kropf (r) golyva
Kröte (e) varangy
Krücke (e) mankó
Krug (r) korsó | kancsó
Krümchen (s) morzsa
Krume (e) morzsa | kenyérbél
krümeln elmorzsol | szétmorzsol
krümeln elmorzsolódik | szétmorzsolódik
krümeln morzsál | morzsálódik
krumm görbe
krümmen elgörbít | meggörbít | meghajlít
krümmen s. begörbül | meggörbül
krümmen s. összegörnyed | meggörnyed
krummfüßig csámpás
Krümmung (e) görbület | hajlat | kanyarulat
Kruppe (e) far
Krüppel (r) nyomorék
Kruste (e) kéreg
krustig kérges
Kubaner (r) kubai (ember)
kubanisch kubai
Kübel (r) vödör
Kubikmaß (s) köbmérték
Küche (e) konyha
Kuchen (r) sütemény
Kuchen (r) kalács (Ausztria)
Küchengeschirr (s) konyhaedény
Kuchenteig (r) süteménytészta
Kücken (s) ld. Küken
Kuckuck (r) kakukk
weiß der Kuckuck fene tudja
geh zum Kuckuck! menj a csudába!
Kufe (e) szántalp
Kufe (e) csöbör
Kugel (e) golyó | gömb
gugelfest golyóálló
Kugellager (s) golyóscsapágy
kugeln gurít
kugeln gurul
kugeln golyózik
kugelrund gömbölyű
Kugelschreiber (r) golyóstoll
Kugelstoßen (s) súlylökés (sp)
Kuh (e) tehén
blinde Kuh szembekötősdi
Kuhhandel (r) alkudozás
kühl hűvös
Kühle (e) hűvösség
kühlen hűt
Kühler (r) hűtőgép
Kühlschrank (r) hűtőszekrény
Kühltheke (e) hűtőpult
Kühlwasser (s) hűtővíz
kühn merész
Kuhschelle (e) kolomp
Kuhschelle (e) kökörcsin
Küken (s) csibe
Kukuruz (r) kukorica
Kulisse (e) díszlet | színfal | kulissza
Kult (r) kultusz
kultisch kultikus
kultivieren megművel | kultivál
Kultur (e) műveltség | művelődés | kultúra | művelés
kulturell kulturális
Kulturgesichte (e) művelődéstörténet
Kulturgut (s) kultúrkincs
Kulturgüter (Pl.) kultúrjavak | kulturális javak
Kulturleiter (r) kultúrfelelős
Kümmel (r) kömény
Kummer (r) bánat | gond
kümmerlich nyomorúságos | satnya
kümmern bánt | gondot okoz
kümmern érdekel
sich um etw. kümmern törődik vmivel
sich über etw. kümmern bánkódik vmin
was kümmert Sie das? mi köze hozzá? | mit érdekli ez magát?
Kumpan (r) cimbora
kund ismeretes
kündbar felmondható
Kunde (r) vásárló | vevő
Kunde (e) hír | tudomás
Kunde (e) ld. Kundin
künden hírül ad | tudtul ad
Kundenbuch (s) vásárlók könyve
Kundenkreis (r) vevőkör | vevőközönség
Kundgabe (e) közzététel | közhírré tétel
kundgeben kinyilvánít | kimutat | közöl | tudtul ad
kundgeben s. megnyilvánul | megnyilatkozik
Kundgebung (e) kinyilatkoztatás
Kundgebung (e) tüntetés
kundig jártas | hozzáértő
der deutschen Sprache kundig sein bírja a német nyelvet
kündigen +D felmond vkinek
Kündigung (e) felmondás
Kundin (e) vásárló | vevő (nő)
kundmachen közhírré tesz | közzétesz | tudtul ad
Kundmachung (e) hirdetmény
Kundschaft (e) vevőkör | vevőközönség
kundschaften híreket szerez | tudakozódik | felderít
kundwerden kitudódik | közhírré válik
künftig jövő | jövendő
künftighin ezentúl | a jövőben
Kunst (e) művészet
Kunst (e) tudás (mesteri)
Kunst (e) tudomány
Kunstausstellung (e) tárlat
Kunstdenkmal (s) műemlék
kunsterfahren műértő
kunstfertig ügyes
Kunstgewerbe (s) iparművészet
Kunstlauf (r) műkorcsolyázás
Kunstleder (s) műbőr
Künstler (r) művész
Künstlerin (e) művésznő
künstlerisch művészi
künstlich mesterséges | mű-
Kunstmaler (r) festőművész
kunstmäßig művészi
Kunstschaffende (r) alkotó művész
Kunstschatz (r) műkincs
kunstsinnig műértő
Kunststoff (r) műanyag
Kunststück (s) trükk | bűvészmutatvány
Kunstwerk (s) műalkotás
kunterbunt tarkabarka
Kupfer (s) vörösréz
kupfern vörösrézből való | vörösréz-
Kupferstich (r) rézmetszet
kupieren levág | elvág
Kuppe (e) hegykúp
Kuppel (e) kupola
kuppeln kapcsol
kuppeln kerít
Kupplung (e) kapcsolás | kapcsoló (műsz)
Kupplung (e) kuplung
Kupplungspedal (s) kuplungpedál
Kur (e) gyógyítás | gyógymód | kúra
Kur (e) udvarlás
die Kur machen udvarol
die Kur schneiden udvarol
Kür (e) kűr | szabadon választott gyakorlat (sp)
kurabel gyógyítható
Kuranstalt (e) gyógyintézet
Kuratel (e) gondnokság
Kurbel (e) forgatókar | forgattyú | kurbli
kurbeln forgat
Kürbis (r) tök
Kurfürst (r) választófejedelem
Kurgast (r) fürdővendég | üdülővendég
Kurier (r) futár
kurieren gyógyít | gyógykezel
kurios furcsa | különös
Kurort (r) gyógyüdülőhely
Kurpfuscher (r) kuruzsló
Kurs (r) tanfolyam | kurzus
Kurs (r) útirány | menetirány
Kurs (r) árfolyam
Kursbuch (s) menetrend
Küeschner (r) szűcs
Kürübung (e) szabadon választott gyakorlat (sp)
Kurve (e) görbe | forduló | kanyarulat
kurz rövid | kurta
in kurzen Worten néhány szóval
binnen kurzem rövid időn belül
vor kurzem nemrég
kurz darauf kisvártatva
kurz nachher valamivel azután
kurz eingekocht sűrűre lefőzve
kurz entschlossen hirtelen elhatározással
auf das kürzeste legrövidebben
auf das kürzeste leghamarabb
zu kurz kommen megrövidül
Kurzarbeit (e) csökkentett munkaidő
Kürze (e) rövidség
in Kürze röviden
in Kürze rövidesen
kürzen rövidít | kurtít | csökkent | egyszerűsít
kurzerhand gyorsan | haladéktalanul | rövid úton
Kurzfilm (r) rövidfilm
kurzfristig rövid lejáratú
kurzgefaßt rövidre fogott
kurzhalten rövidre fog
kurzhin gyorsan | sebtiben | sebtében
kürzlich a minap | legutóbb
Kurzmeldung (e) rövid jelentés | hír
Kurzschluß (r) rövidzárlat
Kurzschrift (e) gyorsírás
Kurzschiftler (r) gyorsíró
kurzsichtig rövidlátó
kurzsinnig feledékeny
Kurzstrecke (e) rövidtáv (sp)
kurzum röviden | egyszóval
Kurzverstammung (e) röpgyűlés
Kurzwaren (Pl.) rövidáruk
kurzweg határozottan | tüstént
Kurzwelle (e) rövidhullám
kuschen csendben lefekszik (kutya)
kuschen s. meglapul | kussol
Kusine (e) unokanővér
Kuß (r) csók
Gruß und Kuß sok csókkal és öleléssel
mit tausend Kuß sok csókkal és öleléssel
küssen csókol | csókolózik
Küste (e) tengerpart
küstennah tengerparthoz közel
Kutsche (e) hintó | kocsi
Kutscher (r) kocsis
kutschieren kocsit hajt
kutschieren kocsikázik
Kutte (e) csuha / kámzsa
Kuttel (e) belsőrész
Kuttel (e) pacal
Kuvert (s) boríték