Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


p.A. (per Adresse) címén
paar páros
paar néhány | pár
ein paar Nüsse pár | néhány szem dió
Paar (s) pár
paaren párosít
paaren s. párosodik | párosul
paarig páros
Paarlaufen (s) páros műkorcsolyázás (sp)
paarmal párszor
Pacht (e) bérlet
Pacht (e) haszonbér
pachten bérbe vesz | bérel
Pächter (r) bérlő | haszonbérlő
Pack (r) csomag | köteg
Pack (s) csőcselék | banda
Päckchen (s) kis csomag
packen csomagol
packen megragad | megfog
packen s. elhordja magát
packend megkapó | lebilincselő
Packpapier (s) csomagolópapír
Packtier (s) málhás állat
Packträger (r) hordár
Packung (e) burkolat | göngyöleg
Packung (e) borogatás
Packung (e) csomagolás
Pädagoge (r) pedagógus
Pädagogik (e) neveléstan | pedagógia
pädagogisch pedagógiai
Paddelboot (s) kajak (sp)
paddeln kanalaz (evezésnél)
ich bin paff szóhoz sem jutok
Page (r) apród
Page (r) boy
Paket (s) csomag
Paketannahme (e) csomagfelvétel
Paketausgabe (e) csomagkiadás
Paketbefölderung (e) csomagszállítás | csomagkézbesítés
Pakistan Pakisztán
Pakt (r) szerződés | egyezmény | paktum
paktieren szerződik
paktieren megállapodik
Palast (r) palota
Palatschinke (e) palacsinta
Palme (e) pálma
panieren paníroz | kiránt
Panne (e) defekt
Pannendreieck (s) elakadásjelző háromszög
Panther (r) párduc
Pantoffel (r) papucs
Panzer (r) páncél | vért
Panzer (r) harckocsi | páncélkocsi
Panzerkasse (e) páncélszekrény
panzern páncéloz | vértez
Panzerzug (r) páncélvonat
Papagei (r) papagáj
Papier (s) papír | papíros
Papier (s) irat | papír | igazolvány
Papier (s) értékpapír
Papiermesser (s) papírvágó kés
Pappband (r) kartonkötés
Pappdeckel (r) kéregpapír | karton
Pappe (e) keménypapír | karton | papírlemez
Pappe (e) pép | ragasztó
Pappel (e) nyárfa
Pappendeckel (r) kéregpapír | karton
papperlapapp lárifári
pappig ragacsos | ragadós
Pappschachtel (e) kartondoboz
Paprika (r) paprika
Gefüllte Paprikaschoten töltött paprika
Paprikahuhn (s) paprikás csirke
Paprikapulver (s) darált paprika | paprikapor
Papst (r) pápa
päpstlich pápai
Paradeis (r) paradicsom
Parademarsch (r) díszmenet
Paradies (s) paradicsom | éden
Paragraph (r) szakasz | cikk | paragrafus
parallel párhuzamos
Parallele (e) párhuzamos
Parallele (e) párhuzam
Pärchen (s) párocska
Pardon (r) kegyelem | megbocsátás | bocsánat
Parfümerie (e) illatszertár
parieren elhárít | kivéd
parieren engedelmeskedik
Paris Párizs
Pariser (r) párizsi (ember)
Parität (e) paritás
Park (r) park
Parkanlage (e) park
parken parkol
Parkett (s) parketta
Parkett (s) földszint (színház)
Parkettsitz (r) támlásszék (színház)
Parkplatz (r) parkolóhely
Parkwärter (r) parkőr
Parlament (s) országgyűlés | parlament
Parole (e) jelszó
Partei (e) párt (átv. is)
Partei (e) ügyfél
Partei (e) lakó
für jn. Partei nehmen vkinek a pártját fogja
für jn. Partei ergreifen vkinek a pártját fogja
beklagte Partei alperes
klägerische Partei felperes
Parteibuch (s) párttagsági könyv | tagkönyv
Parteienverkehr (r) ügyfélforgalom
parteiisch pártos
parteiisch részrehajló | elfogult
Partellose (e) pártonkívüli
Parteimitglied (s) párttag
Parteiorgan (s) pártszervezet
Parteiorgan (s) pártlap
Parteisekretär (r) párttitkár
Parteitag (r) pártkongresszus
Parteiverstammlung (e) pártgyűlés | pártnap
Parteivorstand (r) pártvezetőség
parteiwidrig pártellenes | pártszerűtlen
Parterre (s) földszint
Partezettel (r) gyászjelentés
Partie (e) rész | részlet
Partie (e) kirándulás | túra
Partie (e) játszma | parti
Partie (e) házasság | parti
Partie (e) árutétel
Partie (e) szólam
partiell részleges
Partikel (e) részecske
Partisan (r) partizán
Parzelle (e) telekrész | parcella
Parzellenzahl (r) helyrajzi szám
parzellieren feldarabol | felparcelláz
Paß (r) útlevél
Paß (r) szoros | hágó
Passage (e) átjáró
Passagier (r) utas
Passagierliste (e) utaslista
Passagierverkehr (r) személyforgalom
Paßamt (s) útlevélhivatal
Passant (r) járókelő | gyalogos
Paßbild (s) útlevélfénykép
passen ráillik | jól áll
passen megfelel | illik
passen hozzáilleszt | odailleszt
passen passzol (sp)
passen figyel | les
passen s. illik | illő | való
die Schuhe passen mir nicht a cipő nem jó a lábamra
er paßt darauf figyel | ügyel rá
es paßt sich nicht nem illik
passend illő | illendő | megfelelő
passieren áthalad | átmegy
passieren áttör | passzíroz (ételt)
passieren megtörténik | megesik
passieren elmegy (átv.)
was ist passiert? mi történt?
es mag passieren még megfelel
Passierschein (r) belépési engedély | kilépési engedély
Passion (e) kedvtelés | passzió | szenvedély
Passion (e) passió
passiv passzív
Paßkontrolle (e) útlevélvizsgálat
paßlich alkalmas
paßlich tűrhető
Paste (e) paszta | kenőcs | krém
Pastete (e) pástétom
Pastor (r) lelkipásztor | lelkész
Pat. (Patent) szab. (szabadalom) /röv./
Pate (r) keresztapa | koma
Pate (e) keresztanya
Patekind (s) keresztgyermek
Patenschaft (e) keresztapaság | keresztanyaság
Patenschaft (e) patronálás
Patent (s) szabadalom
Patient (r) beteg
Patriot (r) hazafi
patriotisch hazafias
Patron (r) védnök | pártfogó | patrónus
Patron (r) tulaj | tulajdonos | főnök
Patron (r) fickó | alak
Patrone (e) töltény
Patrone (e) patron | minta (műsz)
patschnaß csuromvizes
patzig hetyke
Pauke (e) üstdob
pauken üstdobot ver | dobol
pauken üt
pauken elnáspángol
pauken magol
pauken betanít
Paul Pál
Pauschale (s) átalány
Pause (e) szünet
pausen átrajzol | átmásol
Pazifik (r) Csendes-óceán
pazifisch csendes-óceáni
der Pazifische Ozean Csendes-óceán
Pech (s) szurok
Pech (s) baj | pech | balszerencse
Pechvogel (r) peches ember | szerencsétlen flótás
pedantisch pedáns
Pegel (r) vízállásmutató
peilen betájol
Pein (e) kín | szenvedés
peinigen kínoz | gyötör
peinich kínzó | gyötrő
peinich kínos | kellemetlen
peinvoll kínos | gyötrelmes
Peitsche (e) ostor | korbács
peitschen megostoroz | megkorbácsol
Pelargonie (e) muskátli
peilen meghámoz
Pellkartoffeln (Pl.) héjában főtt krumpli
Pelz (r) szőrme | prém
Pelz (r) bunda
Pelzmantel (r) bunda
Pendel (s) inga
pendeln leng | ing
Pension (e) nyugdíj
Pension (e) nevelőintézet
Pension (e) panzió
ein Zimmer mit voller Pension szoba teljes ellátással
Pensionat (s) nevelőintézet
Pensionär (r) nyugdíjas
Pensionär (r) kosztos
Pensionär (r) bennlakó
pensionirien nyugdíjaz
Pensionist (r) nyugdíjas
Pensionistin (e) nyugdíjas nő
per +A -on, -en, -ön | -ként | által | ellenében
per Adresse vkinek a címén
per Schiff hajón
per Stück darabja | darabonként
perfekt tökéletes | perfekt
Periode (e) periódus
periodisch periodikus
Perle (e) gyöngy
perlen gyöngyözik
Perlhuhn (s) gyöngytyúk
Perlmutter (e) gyöngyház
permanent állandó
perplex elképedt
Perser (r) perzsa (ember)
Persien Perzsia
persisch perzsa
Person (e) személy
personal személyi
Personal (s) személyzet
Personalabteilung (e) személyzeti osztály
Personalausweis (r) személyi igazolvány
Personalien (Pl.) személyi adatok
Personalschef (r) személyzeti főnök
Personenbeschreibung (e) személyleírás
Personenverkehr (r) személyforgalom
Personenwagen (r) személykocsi | személygépkocsi
Personenzug (r) személyvonat
personifizieren megszemélyesít
persönlich személyes | személyi
persönlich személyeskedő
Persönlichkeit (e) személyiség
Perspektive (e) távlat
Perücke (e) paróka
pessimistisch pesszimista
Pest Pest
Pest (e) pestis
Petersilie (e) petrezselyem
Petroleum (s) petróleum
petzen besúg | árulkodik
Pfad (r) ösvény
Pfadfinder (r) cserkész
Pfahl (r) cölöp | karó
pfählen cölöpöz | karóz
pfählen karóba húz
Pfand (s) zálog
Pfand (s) üvegbetét
pfänden lefoglal | zálogol
Pfanne (e) serpenyő
Pfannkuchen (r) omlett
Pfannkuchen (r) palacsinta
Pfannkuchen (r) fánk
Pfarre (e) plébánia
Pfarrer (r) plébános
Pfau (r) páva
Pfeffer (r) bors
roter Pfeffer paprika
ungarischer Pfeffer paprika
Pfefferkuchen (r) mézeskalács
Pfefferminze (e) borsmenta
Pfeife (e) sín
Pfeife (e) pipa
Pfeife rauchen pipázik
pfeifen fütyül | sípol
Pfeil (r) nyíl
Pfeiler (r) pillér | oszlop
pfeilschnell nyílsebesen
Pfennigabsatz (r) tűsarok
Pferd (s)
Pferdeherde (e) ménes
Pferdehirt (r) csikós
Pferdekutsche (e) lovaskocsi
Pferderennen (s) lóverseny
Pferdestärke (e) lóerő (műsz)
Pferdewagen (r) lovaskocsi
pfiff ld. pfeifen
Pfiff (r) fütty | füttyentés
Pfiff (r) fortély | csel | cselfogás
Pfifferling (r) rókagomba | csirkegomba | nyúlgomba
ich kümmere mich keinen Pfifferling darum fütyülök rá
keinen Pfifferlin wert sein fityinget | fabatkát sem ér
pfiffig furfangos
Pfingsen (s) pünkösd
Pfirsich (r) őszibarack
Pflanze (e) növény
pflanzen elültet
pflanzen feltűz
Pflanzengarten (r) füvészkert
Pflanzenkunde (e) növénytan
Pflaster (s) tapasz
Pflaster (s) kövezet
pflastern letapaszt
pflastern kikövez
Pflaume (e) szilva
Pflaumenmus (s) szilvalekvár
Pflege (e) ápolás | gondozás
Pflege (e) művelés
Pflegeeltern (Pl.) nevelőszülök | gyámszülők
pflegeleicht könnyen kezelhető (ruha)
pflegen folytat | gyakorol
pflegen ápol | gondoz
pflegen szokott
pflegen s. ápolja magát
was pflegen Sie zu trinken? mit szokott inni?
Pfleger (r) ápoló
Pflegerin (e) ápolónő
Pflicht (e) kötelesség
Pflichtfach (s) kötelező tantárgy
Pflichtgefühl (s) kötelességérzet
pflichtgemäß kötelességszerű
Pflichtübung (e) kötelező gyakorlat (sp)
pflichtvergessen kötelességmulasztó
pflichtvergessen hűtlen
Pflock (r) cövek | karó
pflöcken cövekel | kikaróz
pflog ld. pflegen
pflücken leszed | leszakít
pflücken megkopaszt
Pflug (r) eke
pflügen szánt
Pforte (e) kiskapu | porta
Pförtner (r) kapus | portás
Pfosten (r) cölöp | dúc
Pfote (e) talp | mancs
Pfriem (r) ár | fúrótű
pfropfen bedugaszol
pfropfen olt (növényt)
Pfropfen (r) dugó | dugasz
Pfuhl (r) pocsolya
Pfund (s) font
pfuschen kontárkodik
pfuschen puskázik (iskolában)
Pfuschenzettel (r) puska (iskolai)
Pfuscher (r) kontár
Pfuscher (r) csaló (kártya)
Pfütze (e) pocsolya
Phänomen (s) jelenség | tünemény
Phantasie (e) fantázia | képzelet | ábránd
phantasieren ábrándozik | képzelődik
phantasieren rögtönöz (zene)
phantastisch fantasztikus
Phase (e) fázis | szakasz
Philipp Fülöp
Philippien (Pl.) Fülöp-szigetek
Philosoph (r) filozófus
Philosophie (e) filozófia
philosophieren bölcselkedik | filozofál
phlegmatisch egykedvű | flegmatikus
phonetisch fonetikus
Photo (s) ld. Foto
Physik (e) fizika
Physiker (r) fizikus
Physiologie (e) fiziológia
physisch természeti
physisch testi | fizikai
Pianist (r) zongorista
Picke (e) csákány
Pickel (r) hegymászócsákány
picken csipeget
picken megragaszt (Ausztria)
pickig ragadós
piepen csipog
piepen cincog
Pietät (e) kegyelet
pikant pikáns
Pilger (r) zarándok
pilgern elzarándokol
Pille (e) pirula
Pilot (r) pilóta
Pilot (r) révkalauz
Pilz (r) gomba
Pinie (e) mandulafenyő | pinia
Pinscher (r) pincsi
Pinsel (r) ecset
pinset ecsetel
Pinzette (e) csipesz
Pionier (r) úttörő
Pirat (r) kalóz
Pirol (r) sárgarigó
pirschen becserkész
pirschen oson
Piste (e) versenypálya (sp)
Piste (e) kifutópálya | leszállópálya (rep)
Pistole (e) pisztoly
Pkt. (Punkt) p. (pont) /röv./
PKW (Personalkraftwagen) szgk. (személygépkocsi) /röv./
Plache (e) ponyva
placieren elhelyez
placieren s. elhelyezkedik
Plafond (r) mennyezet | plafon
Plage (e) fáradság | bajlódás
Plage (e) szerencsétlenség | csapás
plagen kínoz | gyötör
plagen s. kínlódik | vesződik
Plaid (r)(s) takaró | pléd
Plakat (s) falragasz | plakát
plakatieren kifüggeszt | kiplakátol
Plakatsäule (e) hirdetőoszlop
Plakette (e) érem | emlékérem
Plan (r) terv | tervezet
Plane (e) ponyva
planen tervez
Planet (r) bolygó
planieren egyenget
Planke (e) deszka | palánk
plänkeln csatároz
planlos tervszerűtlen
planlos céltalan
planmäßig tervszerű
planschen lubickol | pancsol
Plantage (e) ültetvény
Planung (e) tervezés
Planwirtschaft (e) tervgazdaság | tervgazdálkodás
plappern fecseg | csacsog
plärren bőg | béget
Plateau (s) fennsík | plató
plätschern csobog
plätschern lubickol
platt lapos | sekélyes
Platte (e) tál | tálca
Platte (e) lemez | lap
Platte (e) hanglemez
kalte Platte hidegtál
plätten simít | vasal
Plattensee (r) Balaton
Plattenspieler (r) lemezjátszó
Plattform (e) emelvény
Plattfuß (r) lúdtalp
Platz (r) hely
Platz (r) tér
Platz haben elfér
Platz nehmen helyet foglal
Platz greifen elharapózik
Platzanweiser (r) jegyszedő
platzen pukkan | szétpukkad
Platzkarte (e) helyjegy
platzkartenpflichtig helyjegyköteles
Platzregen (r) zápor
plaudern cseveg | elbeszélget
plaudern pletykál | kifecseg
Pleite (e) csőd
pleite gehen tönkremegy | csődbe jut
pleite sein tönkrement | csődbe jutott
Plenarsitzung (e) plenáris ülés
Plombe (e) plomba
Plombe (e) fogtömés
plombieren leplombál
plombieren töm (fogat)
plötzlich hirtelen
plump esetlen | otromba
Plunder (r) ócskaság | vacak
plündern kifoszt | fosztogat
Plural (r) többes szám (nyelvt)
Pneumatik (e) gumiabroncs
Pöbel (r) csőcselék
pochen zörget | kopogtat
Pocke (e) himlőhely
Pocken (Pl.) feketehimlő
Podium (s) emelvény | pódium | dobogó
Poesie (e) költészet
Poesie (e) költemény
Poet (r) költő | poéta
poetisch költői | poétikus
Pogatsche (e) pogácsa
Pokal (r) serleg | kupa
pökeln besóz | pácol
Pol (r) sark (földrajzi)
Pol (r) pólus | sarok (műsz)
Polarkreis (r) sarkkör
Pole (r) lengyel (ember)
polemisieren vitatkozik
Polen Lengyelország
polieren csiszol | fényez | políroz
Poliklinik (e) klinika
Polin (e) lengyel nő
Politik (e) politika
Politiker (r) politikus
politisch politikai
politisch politikus | célszerű
politisieren politizál
Politökonomie (e) politikai gazdaságtan | polgazd.
Polizei (e) rendőrség
polizeilich rendőri | rendőrségi
Polizeistube (e) őrszoba
Polizeistunde (e) záróra
Polizist (r) rendőr
Pollen (r) pollen
Pollenallergie (e) pollenallergia
polnisch lengyel
Polnisch (s) lengyel (nyelv)
Polster (r)(s) párna | vánkos
Polsterer (r) kárpitos
polstern kipárnáz
Polstersitz (r) párnázott ülés
Polter (r) zörej
Polterabend (r) legénybúcsú
poltern zörög | dörömböl
poltern zsörtölődik
Polyp (r) polip
Pommes frites hasábburgonya
pompös pompás | pompázatos
Popelinemantel (r) ballonkabát
Popmusik (e) popzene
populär népszerű
Popularität (e) népszerűség
populärwissenschaftlich ismeretterjesztő
Pore (e) pórus
porös lyukacsos | porózus
Portefeuille (s) levéltárca
Portefeuille (s) miniszteri tárca
Portier (r) kapus | portás (Ausztria)
Portion (e) adag
Porto (s) postadíj | portó
Porträt (s) arckép | portré
Porträtist (r) arcképfestő
Portugal Portugália
Portugiese (r) portugál (ember)
portugiesisch portugál
Portugiesisch (s) portugál (nyelv)
Porzellan (s) porcelán
Posaune (e) harsona
Pose (e) helyzet | póz
posieren pózol
Position (e) helyzet | állapot
Position (e) állás | pozíció
positiv pozitív
Positur (e) testtartás
Posse (e) tréfa | bohózat
possenhaft mókás | bohókás
possierlich bohókás
Post (e) posta
postalisch postai
Postament (s) lábazat | talapzat
Postamt (s) postahivatal
Postanweisung (e) postautalvány
Postbote (r) postás | levélhordó
Posteinlieferungsschein (r) postai feladóvevény
Posten (r) állás
Posten (r) őrség | őrszem | őrhely
Posten (r) árutétel
Posten stehen őrt áll
immer auf dem Posten sein mindig a helyén van
immer auf dem Posten sein mindig egészséges | mindig jól van
Postfach (s) postafiók
Postgebühr (e) postailleték
Postgeheimnis (s) levéltitok
Postillion (r) postakocsis
Postkarte (e) levelezőlap
Postkasten (r) postaláda
Postkutsche (e) postakocsi
Postleitzahl (e) postai irányítószám
Postmarke (e) levélbélyeg
Postpaket (s) postacsomag
Postsachen (Pl.) napi posta
Postschließfach (s) postafiók
Postskript (s) utóirat
Postsparbuch (s) postatakarékkönyv
Poststempel (r) postabélyegző
Postulat (s) követelmény
Postulat (s) feltevés | posztulátum
Postverkehr (r) postaforgalom
postwendend postafordultával
Potential (s) potenciál
potentiell potenciális
Potenz (e) potencia
Potenz (e) hatvány
potenzieren hatványoz | hatványra emel
potztausend! teringettét! | kutyafáját!
poussieren támogat | pártol
poussieren udvarol | teszi a szépet
poussieren szerelmeskedik | flörtöl
Pracht (e) pompa | dísz
Prachtexemplar (s) díszpéldány
prächtig ld. prachtvoll
Prachtstück (s) ld. Prachtexemplar
prachtvoll pompás | nagyszerű | remek
Prädestination (e) predesztináció | eleve elrendelés
Prädikat (s) állítmány (nyelvt)
Prädikat (s) osztályzat
Präfix (s) előtag | prefixum (nyelvt)
Prag Prága
prägen alkot | formál
prägen pénzt ver
prägen bevés | belevés
prägen s. bevésődik | belevésődik
Prager (r) prágai (ember)
prägnant tömör | velős
Prägung (e) pénzverés | veret
prahlen dicsekszik | henceg | kérkedik
Prahlerei (e) dicsekvés | hencegés | kérkedés
prahlerisch dicsekvő | hencegő | kérkedő
Praktik (e) gyakorlat
Praktik (e) fogás | fortély | praktikum
Praktikant (r) gyakornok
Praktikant (r) gyakorló orvos
praktisch gyakorlati
praktisch használható | hasznos | praktikus
praktisch gyakorlatias | praktikus | ügyes
praktisch gyakorló
praktisch gyakorlatilag
praktisch bewährt a gyakorlatban bevált
praktizieren gyakorlatot folytat | praktizál
Präliminarien (Pl.) előzetes megállapítások
Praline (e) praliné
prall ruganyos | rugalmas | kemény | feszes
in der prallen Sonne a tűző napon
an der prallen Sonne a tűző napon
prallen ütközik | verődik
prallen tűz (napfény)
Präludium (s) előjáték | prelúdium (zene)
Prämie (e) prémium | díj | jutalom
prämiieren díjaz | jutalmaz
Prämisse (e) előzmény
prangen díszeleg | pompázik
prangen dicsekszik | kérkedik
Pranke (e) mancs
Präparat (s) preparátum
Präparat (s) gyógyszerkészítmény
präparieren kipreparál
Präposition (e) elöljárószó | viszonyszó | prepozíció (nyelvt)
Prärie (e) préri
Präsens (s) jelen idő (nyelvt)
präsentieren átnyújt | felajánl
präsentieren előterjeszt
Präsenz (e) jelenlét
Präsident (r) elnök
Präsidentschaft (e) elnökség
Präsidialrat (r) elnöki tanács
präsidieren elnököl
Präsidium (s) elnökség | főkapitányság
prasseln sustorog | sistereg | serceg | pattog
prasseln henceg | kérkedik | dicsekszik
prasseln zuhog | kopog | ver
prassen tobzódik | dőszöl
Präteritum (s) múlt idő | praeteritum (nyelvt)
Pratze (e) mancs | pracli
Praxis (e) gyakorlat | praxis
Praxis (e) tapasztalat
präzis pontos | precíz
predigen prédikál (átv. is)
Prediger (r) prédikátor | igehirdető | hitszónok
Predigt (e) szentbeszéd | hitszónoklat | prédikáció
Preis (r) ár
Preis (r) díj | jutalom
Preis (r) dicséret
um jeden Preis minden áron | mindenáron
zum halben Preis féláron
Preisangebot (s) árajánlat
Preisausscheiben (s) pályázati felhívás
Preisbestimmung (e) ármegállapítás
Preiselbeere (e) vörös áfonya
preisen dicsőít | magasztal | dicsér
Preisenhöhung (e) áremelés | áremelkedés
Preisermäßigung (e) árengedmény
Preisfrage (e) versenytétel
preisgeben kiszolgáltat | felad | feláldoz
preisgeben s. kiszolgáltatja magát | feláldozza magát
preisgekrönt jutalmazott | díjazott
preisgeschenkt kedvezményes | leszállított árú
Preisherabsetzung (e) árlaszállítás
preislich dicséretes
Preisliste (e) árjegyzék
Preisnachlaß (r) árengedmény
Preispolitik (e) árpolitika
Preisreiten (s) díjlovaglás (sp)
Preisrichter (r) versenybíró | zsűritag
Preisschwankung (e) áringadozás
Preissenkung (e) árleszállítás | árengedmény
Preisstufe (e) árkategória
Preissturz (r) árzuhanás
Preisträger (r) díjnyertes | kitüntetett
Preistreiber (r) árdrágító
Preisunterschied (r) árkülönbözet | árkülönbség
preiswert jutányos
prekär kétes | bajos | kényes
prellen becsap | rászed
Premiere (e) bemutató | premier
Premierminister (r) miniszterelnök
Presbyterianer (r) presbiteriánus
Preßburg Pozsony
Preßbüro (s) sajtóiroda
Presse (e) prés
Presse (e) nyomda | sajtó
Presse (e) baj | szorultság
Presseagentur (e) sajtóügynökség
Pressedienst (r) sajtószolgálat
Presseerklärung (e) sajtónyilatkozat
Pressefreiheit (e) sajtószabadság
pressen présel | megszorít | nyom | összeszorít | összezsúfol
Presseschau (e) sajtószemle
Preßhaus (s) présház
Preßkohle (e) brikett
Preßluft (e) sűrített levegő
Preßprozeß (r) sajtóper
Preuße (r) porosz (ember)
Preußen Poroszország
Preußin (e) porosz nő
preußisch porosz
prickeln ingerel | csiklandoz
Priester (r) pap
Priesteramt (s) papság | papi hivatás
priesterlich papi
Priesterschaft (e) papság
Priesterrum (s) ld. Priesterschaft
Priesterweihe (e) papszentelés
prima elsőrendű | príma
Primaner (r) [a német középiskola 8. vagy 9. osztályának tanulója]
primär elsődleges | eredeti
Primas (r) prímás
Primel (e) kankalin
primitiv primitív
Primogenitur (e) elsőszülöttségi jog
Primus (r) osztályelső | évfolyamelső
Primzahl (e) prímszám | törzsszám
Prinz (r) herceg
Prinzessin (e) hercegnő
Prinzip (s) elv
prinzipell elvi
prinzipell elvből
Prinzipienfrage (e) elvi kérdés
prinzlich hercegi
Prinzregent (r) régensherceg
Priorität (e) elsőbbség | prioritás
Prise (e) csipet
Prise (e) tubák
Prise (e) zsákmány
Prisma (s) hasáb
Prisma (s) prizma
Pritsche (e) priccs
Pritsche (e) sulyok | verőfa
Pritsche (e) nádpálca
priv. (privat) magán /röv./
privat személyes | privát | magán
Privatangelegenheit (e) magánügy
Privatbeamte (e) magántisztviselő
Privatbesitz (r) magántulajdon
Privatdetektiv (r) magánnyomozó
Privateigentum (s) magántulajdon
Privateingang (r) különbejárat
Privatgespräch (s) magánbeszélgetés
privatisieren privatizál
Privatklinik (e) szanatórium
Privatleben (s) magánélet
Privatlehrer (r) magántanár
Privatmann (r) magánember
Privatpraxis (e) magánrendelés
Privatreise (e) egyéni utazás
Privatschule (e) magániskola
Privatstunde (e) magánóra
Privatwohnung (e) magánlakás
Privatzimmer (s) fizető vendégszoba
Privileg (s) kiváltság | privilégium
pro -ként | -ért
Probe (e) próba | kísérlet
Probe (e) bizonyíték
eine Probe mit etw. machen kipróbál vmit
eine Probe mit etw. anstellen kipróbál vmit
jn. auf die Probe stellen próbára tesz vkit
Probeflug (r) próbarepülés
Probejahr (s) próbaév
proben próbál
Probensammlung (e) mintakollekció
Probestück (s) mintadarab
Probestück (s) próbamunka
Probezeit (e) próbaidő
Probierbüste (e) próbababa
probieren kipróbál | megpróbál | megkísérel
probieren megkóstol | megízlel
probieren megvizsgál | elemez | kémlel
man probiert! próba szerencse!
probieren geht über Studieren gyakorlat teszi a mestert
Probierglas (s) kémcső
Problem (s) probláma | kérdés | ügy
Problematik (e) problematika
problematisch problematikus
Produkt (s) termék | gyártmány
Produkt (s) szorzat
Produktenhandel (r) gabonakereskedelem
Produktion (e) termelés
Produktion (e) hozam
Produktion (e) produkció | mutatvány
produktionsfähig termőképes
Produktionsgenossenschaft (e) termelőszövetkezet
Produktionskraft (e) termelőerő
Produktionsleiter (r) gyártásvezető
Produktionsmittel (s) termelőeszköz
Produktionsweise (e) termelési mód
produktiv alkotó | termelő
Produktivität (e) termékenység
produzieren létrehoz | termel | előállít
produzieren bemutat | produkál
produzieren s. produkálja magát
Prof. (Professor) prof. (professzor) /röv./
profan világi
profan avatatlan
Profession (e) hivatás | foglalkozás | mesterség
professionell hivatásos
Professor (r) egyetemi tanár | professzor
Professor (r) középiskolai tanár (Ausztria)
Profi (r) profi (sp)
Profil (s) profil | oldalnézet | arcél
Profit (r) profit | haszon | nyereség
profitabel nyereséges
profitieren profitál | hasznot húz
Prognose (e) prognózis
Programm (s) műsor | program
Programm (s) program
programmatisch programszerű
programmgemäß programszerű
programmieren programba iktat | programba felvesz
programmieren programoz
Programmusik (e) programzene
Programmvorschau (e) filmelőzetes
progressiv haladó | progresszív
Projekt (s) terv | tervezet
projektieren megtervez
Projektil (s) lövedék
Projektion (e) vetítés
Projektion (e) vetület
Projektionsapparat (r) vetítőgép | vetítőkészülék
Projektionsschirm (r) vetítővászon
projizieren vetít
Pro-Kopf-Produktion (e) egy főre jutó termelés
Prokurist (r) cégvezető
Prolog (r) előszó | bevezetés | prológus
Prolog (r) előjáték
Promenade (e) séta
Promenade (e) sétány
Promenadenweg (r) sétány
promenieren sétál | sétálgat
Promille (e) ezrelék
prominent kiváló
promovieren doktorál
promovieren doktorrá avat
prompt készséges | gyors | azonnali
Pronomen (s) névmás
Propaganda (e) propaganda
propagieren propagál | hirdet | terjeszt
Propeller (r) propeller | hajtócsavar | légcsavar
Prophet (r) próféta
Prophetie (e) jóslat | jövendölés | prófécia
prophetisch prófétai
prophezeien megjósol | megjövendöl
Prophezeiung (e) jóslás | jóslat | jövendölés
Proportion (e) arány | viszony
proportional arányos
Proportionalität (e) arányosság
proportioniert ld. proportionieren
proportioniert arányos
Proposition (e) javaslat | indítvány | propozíció
Propst (r) prépost (katolikus) | esperes (protestáns)
Prosa (e) próza
Prosaiker (r) prózaíró
prosaisch prózai
prosit! egészségére! (koccintáskor)
prosit Neujahr! boldog új évet!
Prospekt (r) prospektus | ismertetés | tájékoztató
Prostituierte (e) prostituált
Prostitution (e) prostitúció
prot. (protestanisch) protestáns /röv./
Prot. (Protokoll) jkv. (jegyzőkönyv) /röv./
protegieren pártfogol | protezsál
Protektion (e) protekció
Protest (r) óvás | tiltakozás
Protestant (r) protestáns
protestantisch protestáns
protestieren tiltakozik | protestál
Prothese (e) protézis | műfogsor
Prothese (e) művégtag
Protokoll (s) jegyzőkönyv
zu Protokoll nehmen jegyzőkönyvbe vesz
Protokollführer (r) jegyző
Prototyp (r(s) prototípus
Protz (r) pöffeszkedő | hivalkodó (ember)
protzen pöffeszkedik | hivalkodik
Prov. (Provinz) tartomány /röv./
Proverb (s) közmondás
Proviant (r) élelem | élelmiszer | elemózsia
proviantieren élelmez
Provinz (r) tartomány | provincia
Provinz (r) vidék
in der Provinz vidéken
provinzial vidéki
Provizstadt (e) vidéki város
Provision (e) jutalék
Provokateur (r) felbujtó | provokátor
Provokation (e) kihívás | provokálás | provokáció
provokatorisch kihívó | provokáló
provozieren provokál
Proz. (Prozent) % (százalék) /röv./
Prozedur (e) eljárás | procedúra
Prozent (s) százalék
zu hohen Prozent nagy kamatra
-prozentig -százalékos
Prozentrechnung (e) százalékszámítás
prozentual százalékos
Prozeß (r) per
Prozeß (r) lefolyás | folyamat
jm. einen Prozeß anhangen pert indít vki ellen | beperel vkit
gegen jn. einen Prozeß anhängig machen pert indít vki ellen
gegen jn. einen Prozeß führen pereskedik vkivel
mit jm. einen Prozeß führen pereskedik vkivel
kurzen Prozeß machen nem sokat teketóriázik
prozessieren pereskedik | pert folytat
Prozession (e) felvonulás | körmenet
prüde szemérmeskedő | álszemérmes | prűd
prüfen megvizsgál | átvizsgál | ellenőriz | átnéz | kivizsgál
prüfen levizsgáztat
prüfen próbára tesz
Prüfer (r) vizsgáztató
Prüfflug (r) próbarepülés
Prüfling (r) vizsgázó
Prüfstein (r) próbakő
Prüfung (e) vizsgálat | próba
Prüfung (e) vizsga
Prüfung (e) megpróbáltatás
die Prüfung bestehen átmegy a vizsgán
die Prüfung machen vizsgázik
Prüfungstermin (r) vizsganap
Prüfungsverfahren (s) vizsgálati eljárás
Prüfzeit (e) próbaidő
Prügelei (e) verekedés
Prügelknabe (r) bűnbak
prügeln megver
prügeln s. verekedik
Prunk (r) pompa | fény | dísz | ragyogás
prunken pompázik | díszeleg
prunklos egyszerű | dísztelen
Prunksaal (r) díszterem
Prunkstück (s) díszpéldány
prunkvoll pompás | fényes | díszes | ragyogó
PS (Pferdestärke) LE (lóerő) /röv./
PS (Postkriptum) ui. | u.i. (utóirat) /röv./
Psalm (r) zsoltár
Pseudonym (s) álnév
Psyche (e) lélek
Psychiater (r) elmegyógyász | pszichiáter
psychisch lelki | pszichikai
Psychoanalyse (e) pszichoanalízis
Psycholog (r) pszichológus
Psychologie (e) lélektan | pszichológia
psychologisch lélektani | pszichológiai
Psychopat (r) pszichopata
Pubertät (e) serdülőkor | pubertás
publik machen nyilvánosságra hoz | közzétesz
Publikation (e) közlemény
Publikum (s) közönség | publikum
Publikum (s) nyilvános előadás (egyetemen)
publizieren közöl | publikál
Pudding (r) puding
Pudel (r) uszkár
das ist also des Pudels Kern erre megy hát ki a játék
Pudelmütze (e) kucsma
Puder (r) púder | hintőpor
pudern bepúderez
Puderzucker (r) porcukor
Puff (r) ütés | lökés | puffanás
Puff (r) buggy | puff
puffen puffan | durran
puffen durrant | pufogtat
puffen püföl | lök | bökdös
Puffer (r) ütköző | lökhárító (műsz)
Puffer (r) borgonyafánk | puffancs
Pullover (r) pulóver
Puls (r) érverés | szívverés | pulzus
jm. den Puls fühlen megtapogatja vkinek a pulzusát
jm. den Puls fühlen tapogatózik vkinél (átv.)
Pulsader (e) ütőér
pulsieren lüktet | pulzál
Pulsschlag (r) érverés
Pult (s) polc | pult
Pult (s) emelvény
Pulver (s) por
Pulver (s) puskapor | lőpor
pulverig poros
pulverisieren porlaszt
Pulvermagazin (s) lőportár (kat)
Pulverturm (r) lőportorony
Pump (r) kölcsön
Pumpe (e) szivattyú | pumpa
pumpen kiszivattyúz
pumpen kölcsönöz
Pumps (Pl.) körömcipő
punkt pont | éppen
Punkt (r) pont
Punkt (r) szempont
toter Punkt holtpont
ein wunder Punkt fájó pont | érzékeny pont
auf dem Punkt stehen azon a ponton van | már ott tart
auf dem Punkt sein azon a ponton van | már ott tart
bis zu einem gewissen Punkte bizonyos fokig | bizonyos mértékben
etw. Punkt für Punkt durchgehen pontról pontra megvizsgál vmit
etw. von Punkt zu Punkt durchgehen pontról pontra megvizsgál vmit
wir einigten uns über diesen Punkt egyetértettünk ebben a kérdésben
Sieg nach Punkten pontozásos győzelem
Pünktchen (s) pontocska
Punktekampf (r) pontverseny (sp)
pünkteln pettyez | kipontoz
Punktrennen (s) pontverseny
pünktlich pontos
er kommt immer pünktlich mindig pontos | mindig pontosan jön
Pünktlichkeit (e) pontosság
Punktrichter (r) pontozóbíró
Punktzahl (s) pontszám
Punsch (r) puncs
Pupille (e) pupilla
Puppe (e) baba | báb | bábu
Puppe (e) próbababa
Puppengesicht (s) babaarc
Puppenspiel (s) bábjáték
Puppenspielertheater (s) bábszínház
Puppentheater (s) bábszínház
Puppenwagen (r) babakocsi
pur tiszta | puszta | merő
pures Gold színarany
Püree (e)(s) püré | pép
purgieren megtisztít
Purgiermittel (s) hashajtó
Puritaner (r) puritán
puritanisch puritán
Purpurmantel (r) bíborpalást
purpurrot bíborvörös
Purzelbaum (r) bukfenc
einen Purzelbaum machen bukfencet vet
einen Purzelbaum schlagen bukfencet vet
purzeln bukfencezik
Pußta (e) puszta
Puste (e) szusz | szufla
Pustel (e) pattanás
Pute (e) pulykatojó
dumme Pute! buta liba!
Puter (r) pulykakakas
puterrot pulykavörös
Putsch (r) államcsíny | puccs
Putz (r) cicoma | dísz
Putz (r) vakolat
putzen megtisztít | megpucol
putzen díszít | cicomáz
putzen vakol
putzen s. kiöltözik | cicomázkodik
putzen s. tisztálkodik
Pferde putzen lovat csutakol
sich die Zähne putzen fogat mos
sich die Nase putzen kifújja az orrát /
Putzfrau (e) takarítónő
putzig mókás | bohókás | furcsa | fura
Putzlappen (r) tisztítórongy
Putzmacherei (e) kalaposműhely
Putzmacherin (e) kalaposnő
Putzmittel (s) tisztítószer
Putznarr (r) divatbolond
putzsüchtig cicomázkodó
Putztuch (s) porrongy
Putzwerkzeug (s) tisztítószerszám
pw. (postwendend) postafordultával /röv./
Pygmäe (r) pigmeus
Pyjama (r)(s) pizsama
Pyramide (e) piramis
Pyramide (e) gúla
Pyrenäen (Pl.) Pireneusok
Pyrenäenhalbinsel (e) Pireneusi-félsziget
pyrenäisch pireneusi
Pyrotechnik (e) pirotechnika | tűzszerészet
Pyrotechniker (r) pirotechnikus | tűzszerész
pythagoreisch pithagoraszi | püthagoraszi
pythagoreischer Lehrsatz Pitagorasz tétele | Pitagorasz-tétel
Pz. (Parzellenzahl) hrsz. (helyrajzi szám) /röv./
P-Zug (r) (Personenzug) személyvonat /röv./