Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


q (Quintal) q (mázsa) /röv./
Quacksalber (r) kuruzsló | sarlatán
Quadrat (s) négyzet
Quadratmeter (s) négyzetméter
Quadratwurzel (e) négyzetgyök
quadrieren négyzetre emel
quadrieren egybevág
quaken kuruttyol | karattyol
quäken brekeg
quäken nyafog
Qual (e) kín
quälen kínoz | megkínoz
quälen s. gyötrődik | kínlódik
quälen s. kínozza magát
Quälerei (e) kínzás
Qualifikation (e) minősítés
qualifiziert minősített
qualifiziert szakképzett
Qualität (e) minőség
Qualität (e) képesség
qualitativ minőségi
Qualm (r) füstgomoly
qualmen füstöl
qualmen gomolyog
qualmig füstös
qualmig gomolygó
qualvoll gyötrelmes | kínos
Quantität (e) mennyiség
quantitativ mennyiségi
Quarantäne (e) vesztegzár
Quark (r) túró
Quark (r) vacak | semmiség
Quart (e) negyed
Quart (e) kvart (sp/zene)
Quart (s) negyedrét
Quartal (s) negyedév
Quartier (s) szállás | kvártély
Quarz (r) kvarc
quasseln fecseg
Quaste (e) bojt
Quatsch (r) sületlenség | hülyeség
quatschen locsog
quatschnaß csuromvizes
Quecksilber (s) higany
Quelle (e) forrás
quellen bugyog
quellen kiduzzad | megdagad
Quellenwerk (s) forrásmű
quer átlós | haránt | rézsútos
quer visszás | fonák
quer keresztbe | keresztben | ferdén | haránt
kreuz und quer összevissza | keresztül-kasul
Querbinde (e) keresztkötés
Quere (e) keresztirány
jm. in die Quere kommen keresztezi vkinek az útját
queren keresztez
querfeldein toronyiránt
Quergasse (e) keresztutca
Querschnitt (r) keresztmetszet
querüber szemben
quetschen szétnyom | présel
quetschen összezúz
Quetschung (e) zúzódás
quieken sivít | visít | sivalkodik
quietschen sivalkodik
quietschen csikorog
Quirl (r) habaró
quirlen habar
quirlen pörget
quitt mavhen kiegyenlít | elintéz
wir sind quitt kvittek vagunk
Quitte (e) birsalma
quittieren nyugtáz
Quittung (e) nyugta | elismervény
Quiz (s) kvíz | ki mit tud? | ki miben tudós?
Quizz (s) kvíz | ki mit tud? | ki miben tudós?
quoll ld. quellen
Quote (e) hányad | kvóta
Quotient (r) hányados