Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


W (Westen) NY (Nyugat) /röv./
Waage (e) mérleg
in die Waage werfen latba vet
waagerecht vízszintes
waagrecht vízszintes
Wabe (e) lépsejt (méhészet)
wach ébren levő | nem alvó | álmatlan
wach éber | eleven (átv.)
wach bleiben ébren marad | virraszt
Wache (e) őrködés
Wache (e) őrség | őrszolgálat
Wache (e) őrség | őrszemélyzet
Wache (e) őr | őrszem
Wache (e) őrszoba
wachen ébren van | virraszt
wachen őrködik | vigyáz
Wachmann (r) rendőr
Wachmannschaft (e) rendőrség
Wacholder (r) boróka
wachrufen felkiabál | felébreszt
wachrufen felidéz | felelevenít
Wachs (s) viasz
wachsam éber
Wachsamkeit (e) éberség
wachsen viaszol
wachsen nő | terem
wachsen növekszik | megnő | nagyobbodik | gyarapodik | fejlődik
wachsen ld. wächsern
wächsern viasz- | viaszból való
wächsern viaszos
Wachstum (s) növés | növekedés | gyarapodás | fejlődés
Wachstum (s) fejlettség
Wachstum (s) tenyészet | termés
Wachtel (e) fürj
Wachtelbohne (e) tarkabab
Wächter (r) őr | őrző | csősz
Wachtmeister (r) őrmester
wackelig ingó | ingadozó | rozoga
wackeln inog | ingadozik | billeg | reszket
wackeln mozgat | ráz
wackeln botorkál | imbolyog
wacker bátor
wacker derék | derekas
wacklig ingó | ingadozó | rozoga
Wade (e) lábikra | vádli
Waffe (e) fegyver
Waffe (e) fegyvernem
Waffel (e) ostya
waffenlos fegyvertelen | védtelen
Waffenstillstand (r) fegyverszünet
waghalsig merész | vakmerő
wagehalsig merész | vakmerő
wagen megkockáztat
wagen mer | merészel
wagen s. merészkedik
Wagen (r) kocsi | autó
wägen lemér (súlyt)
wägen mérlegel | latolgat
Wagennummer (e) rendszám
Waggon (r) vasúti kocsi | vagon
Wagnis (s) kockázat
Wagnis (s) merészség
Wahl (e) választás
wählen kiválaszt | megválaszt
wählen dönt | választ
wählen feltárcsáz (távbeszélő)
wählen válogat | választ
Wähler (r) választó
Wähler (r) tárcsa (telefonon)
wählerisch válogatós | finnyás
Wahlfach (s) választható tantárgy
wahlfrei szabadon választható
Wahlheimat (e) választott haza
wahllos válogatás nélkül | vaktában
Wahlpflichtfach (s) kötelezően választható tantárgy
Wahlrecht (s) választójog
Wählscheibe (e) telefontárcsa
Wahlspruch (r) jelige | jelszó | jelmondat
Wählton (r) búgó hang (telefon)
Wahlzettel (r) szavazólap
Wahn (r) elvakultság | vakság
Wahn (r) őrület | tévhit
wähnen vél | sejt | gondol
Wahnsinn (r) őrültség | őrület | téboly
wahnsinnig őrült | tébolyult
wahnsinnig szörnyű | őrületes
wahnwitzig eszelős | őrült
wahr igaz | igazi | valóságos
wahr tényleges | valódi
nicht wahr? ugye? | nemde? | igaz?
wahr werden megvalósul | teljesül
wahren megóv | megőriz
wahren s. óvakodik | őrizkedik
währen tart | folyik (idő)
es wird kein Jahr währen nem telik bele egy év
während +G/+D alatt | folyamán | közben
während mialatt | miközben | amíg
wahrhaft igaz | igazmondó | őszinte
wahrhaftig ld. wahrhaft
Wahrhaftigkeit (e) szavahihetőség
Wahrheit (e) igazság | valóság
wahrheitsgemäß igaz | igazságnak megfelelő
wahrlich valóban | bizony
wahrnehmen észlel | érzékel | észrevesz
wahrnehmen szemmel tart | ügyel
wahrnehmen megragad | él vmivel
Wahrnehmung (e) észlelés | érzékelés | észrevevés
wahrsagen jósol | jövendöl
Wahrsager (r) jós | jövendőmondó
wahrscheinlich valószínű
Wahrscheinlichkeit (e) valószínűség
Währung (e) pénznem | valuta
Wahrzeichen (s) ismertetőjel | jellegzetesség | jelkép
Waise (e) árva
Waisenkind (s) árva
Wal (r) bálna | cet
Wald (r) erdő
waldbedeckt erdős
Wäldchen (s) erdőcske | liget
Waldgebirge (s) erdős hegység
Waldgegend (e) erdős vidék
waldig erdős
Waldung (e) erdőség
Wall (r) sánc | töltés
Wall (r) várfal
Wall (r) gát
wallen hullámzik | örvénylik
wallen buzog | pezseg | forr
wallen libeg | lobog
wallen megy | vonul
Wallfahrt (e) búcsújárás | zarándoklat
Wallung (e) hullámzás
Wallung (e) buzgás | forrongás
Wallung (e) izgulás | izgalom (átv.)
Walnuß (e) dió
Walroß (s) rozmár
walten tevékenykedik | működik | hat
walten rendelkezik | irányít
walten ellát | gyakorol
mit etw. walten und schalten szabadon rendelkezik vmivel
Walze (e) henger
walzen forog | pörög
walzen keringőzik
walzen hengerel
walzen gyúr | nyújt
wälzen hengerít | görget
wälzen s. hánykolódik | forgolódik
Walzer (r) keringő
Wams (s) zeke
wand ld. winden
Wand (e) fal
Wandel (r) menés | járás | járkálás
Wandel (r) magatartás
Wandel (r) változás
wandelbar változó
wandelbar járható
wandeln jár | jár-kel | mendegél
wandeln él | tevékenykedik | működik
wandeln megváltoztat
wandeln s. átalakul | megváltozik
Wanderer (r) vándor
wandern vándorol
wandern gyalogol | túrázik
Wanderschaft (e) vándorlás | vándorút
Wanderung (e) vándorlás
Wanderung (e) kirándulás | gyalogtúra
Wandkarte (e) falitérkép
Wandlampe (e) falilámpa
Wandleuchter (r) falikar
Wandlung (e) változtatás | átalakítás
Wandlung (e) változás | átalakulás
Wandmalerei (e) freskófestészet
Wandmalerei (e) falfestmény | freskó
Wandputz (r) vakolat
Wandschrenk (r) faliszekrény
wandte ld. wenden
Wandverkleidung (e) falburkolat
Wandzeitung (e) faliújság
Wange (e) arc | orca
wankelmütig ingatag | állhatatlan
wanken inog | ingadozik | támolyog | tántorog
wann mikor
wann amikor
bis wann? meddig?
seit wann? mióta?
dann, wann ... akkor, amikor ...
wann immer akármikor | bármikor
Wanne (e) kád
Wanst (r) bendő | pocak
wanstig pocakos
Wanze (e) poloska
Wappen (s) címer
Kopf oder Wappen fej vagy írás
Wappenschild (r)(s) címerpajzs
war ld. sein
warb ld. werben
wäre ld. sein
Ware (e) áru
Waren von guter Qualität jó minőségű áruk
Warenhaus (s) áruház
Warenliste (e) árujegyzék
Warenzulieferer (r) áruszállító
warf ld. werfen
warm meleg
mir ist warm melegem van
Wärme (e) meleg | melegség | hő
wärmebeständig hőálló
wärmefest hőálló | hőszigetelő
Wärmegrad (r) hőfok
wärmen megmelegít | felmelegít | hevít
wärmen s. megmelegszik
Wärmer (r) melegítő
Warmfront (e) melegfront
Warmheit (e) hőmérséklet | melegség
wärmlich langyos
Warmluftheizung (e) hőlégfűtés
warnen int | óv | figyelmeztet
Warnung (e) intés | figyelmeztetés
Warschau Varsó
Warte (e) megfigyelőhely
warten vár | várakozik
warten gondoz | ápol | ellát
Wärter (r) ápoló
Wärter (r) őr | őrző | felügyelő
Wartesaal (r) váróterem
warum? miért?
Warze (e) szemölcs | bibircsók
warzig szemölcsös | bibircsókos
was? mi?
was ami
was valami
was ist das? mi ez?
was ist los? mi a baj? | mi történt? | mi van?
was kostet es? mennyibe kerül? | mibe kerül?
was du nicht sagst! ne mondd! | nahát!
was willst du? mit akarsz?
was mich betrifft ami engem illet
was noch mehr ist sőt mi több
gibt es was Neues? van valami újság?
was für ein ... milyen ... | miféle ...
Waschautomat (r) automata mosógép
Waschbecken (s) mosdókagyló
Wäsche (e) mosás
Wäsche (e) fehérnemű
schmutzige Wäsche szennyes
waschecht mosható | színtartó
waschecht hamisítatlan | igazi
waschen mos | megmos | mosogat
waschen s. mosdik | mosakszik | mosakodik
Waschen (s) mosás
das Waschen mit der hand kézi mosás
Wäscherei (e) mosás | mosogatás
Wäscherei (e) mosoda | patyolat
Wäscherin (e) mosónő
Wäscheschrank (r) fehérneműs szekrény
Waschfrau (e) mosónő
Waschküche (e) mosókonyha
Waschlappen (r) mosdókesztyű
Waschlappen (r) pipogya ember
Waschmaschine (e) mosógép
Waschmittel (s) mosószer
Waschraum (r) mosdófülke | mosdóhelyiség
Waschschlüssel (e) mosdótál
Wasser (s) víz
Wasseranschluß (r) vízvezetékcsatlakozás
Wasserbad (s) vízfürdő
Wasserball (r) vízilabda
Wasserbecken (s) vízmedence
wasserblau tengerkék
wasserdicht vízálló | vízhatlan
Wasserfall (r) vízesés
Wasserfarbe (e) vízfesték
Wasserfläche (e) vízfelszín | víztükör | vízfelület
Wasserglas (s) vizespohár
Wasserhahn (r) vízcsap
wässerig vizes | vizenyős
wässerig híg | felhígított
wasserköpfig vízfejű
Wasserkrug (r) vizeskancsó
Wasserleitung (e) vízvezeték
wasserlos víztelen | víz nélküli
Wassermangel (r) vízhiány
Wassermelone (e) görögdinnye
Wasserscheide (e) vízválasztó
Wasserscheu (e) víziszony
Wasserspeichter (r) vízgyűjtő | víztartály
Wassersport (r) vízisport
Wasserstand (r) vízállás
Wasserstiefel (r) vízhatlan csizma
Wasserstoff (r) hidrogén
Wassersucht (e) vízkór
Wasserversorgung (e) vízellátás
Wasserweg (r) víziút
Wasserwerek (s) vízmű
waten gázol (vízben)
Watsche (e) pofon
watscheln biceg | döcög | kacsázik
Watte (e) vatta
wattieren kivattáz
weben sző
Weber (r) takács
Weberei (e) szövés
Weberei (e) szövöde
Weberei (e) szövedék | szövet
Webestuhl (r) szövőszék
Webstuhl (r) szövőszék
Wechsel (r) változás | átalakulás
Wechsel (r) változtatás
Wechsel (r) csere | kicserélés
Wechsel (r) váltó (pénz)
Wechselfieber (s) váltóláz
Wechselgeld (s) aprópénz | váltópénz
wechselhaft változékony
Wechselkurs (r) valutaárfolyam
wechseln megváltoztat | vált | váltogat | cserél
wechseln bevált | felvált | átvált (pénzt)
wechseln vándorol (vad)
wechseln (s.) megváltozik
wechseln s. váltakozik
wechselnd változó | váltakozó
wechselseitig kölcsönös
Wechselstrom (r) váltóáram
Wechselstube (e) pénzváltó hely
wechselvoll változatos
wechselweise felváltva | váltakozva
Wechsler (r) pénzváltó
wecken felébreszt | felkelt | felkölt
den Appetit wecken meghozza az étvágyát
Wecken (r) cipó | vekni
Wecker (r) ébresztőóra
wedeln legyez
wedeln csóválja a farkát
Weekend (s) hétvége
weg el | félre | oda | távol
weg da! el innen!
es ist weg eltűnt | elveszett
er ist ganz weg egészen odavan
in einem weg egyfolytában | egy szuszra
Weg (r) út
sich auf den Weg machen útra kel | felkerekedik | elindul
seines Weges gehen megy a maga útján
seinen Weg gehen megy a maga útján
auf Weg und Steg úton-útfélen
gut bei Wege sein jál bírja magát | jól van
wegbegeben (s.) elmegy | eltávozik
wegbekommen eltüntet | eltávolít
wegbleiben elmarad | távol marad
Wegebrücke (e) felüljáró
wegen +G/+D miatt | végett | -ból,-ből | -tól,-től
wegen +D -ért | végett
wegen seiner miatta
wegen ihm miatta
von Amts wegen hivatalból
von wegen! Isten ments!
Wegestunde (e) egy órányi járás
wegfahren útnak indul | elutazik
wegfallen elmarad | elesik
weggehen elmegy | eltávozik
jn. weggehen heißen elküld vkit
wegkommen elmegy | elkerül
wegkommen túljut vmin
gut wegkommen jól jár (átv.)
Wegkreuzung (e) útkereszteződés
wegkriegen ld. wegbekommen
weglassen elenged | elbocsát
weglassen elhagy | kihagy
weglaufen elfut | elszalad
weglegen eltesz | félretesz
wegmachen eltüntet
wegmachen s. eltűnik | elkotródik
wegnehmen elvesz
wegreisen elutazik
wegreißen elragad
wegreißen lebont | ledönt
wegschaffen eltávolít | elhord
Wegscheide (e) útelágazás
wegschleppen elhurcol
wegschleppen s. elvonszolja magát
wegsehen félrenéz
über etw. wegsehen szemer huny vmi fölött | elnéz vmit
wegstehlen ellop
wegstehlen s. ellopakodik | eloson
wegweisen elutasít
Wegweiser (r) útjelző tábla
wegwerfen eldob | elhajít | elvet
wegwerfen kidob
wegwerfend lekicsinylő | lenéző
wegziehen elhúz | félrehúz
wegziehen átköltözik | elköltözik
wegziehen elvonul
weh! jaj!
weh fájdalmas | fájó
jm. weh tun fájdalmat okoz vkinek
hast du dir weh getan? megütötted magad?
mir tut den Kopf weh fáj a fejem
Weh (s) fájdalom | baj
wehen fúj
wehen lobog
es weht fúj a szél
wehleidig kényes | nyafka
Wehmut (e) bánat | szomorúság | borongós hangulat
wehmütig bánatos | szomorkás
Wehr (e) védekezés
Wehr (e) fegyver | fegyverzet
Wehr (s) duzzasztómű | gát
wehren megakadályoz
wehren megtilt
wehren s. védekezik
wehren s. tiltakozik
wehrfähig katonai szolgálatra alkalmas
wehrlos védtelen | tehetetlen
wehrpflichtig hadköteles
Weib (s) nő | asszony
Weibchen (s) nőstény
Weibchen (s) asszonyka
weibisch nőies | elnőiesedett
weiblich női | nőies
weich puha | lágy
Weiche (e) puhaság | lágyság
Weiche (e) lágyék
Weiche (e) vasúti váltó
weichen lágyít | lazít
weichen enged | kitér | hátrál
weichherzig lágyszívű | gyengéd
weichlich elpuhult
Weichling (r) puhány
Weichsel (e) Visztula
Weichsel (e) meggy
Weide (e) fűzfa
Weide (e) legelő
weiden legeltet
weiden legel
weiden fűzfából való | fűzfa-
an etw. weiden sich gyönyörködik vmiben
weidlich derekasan | jól
Weidmann (r) vadász
weigern megtagad
weigern s. vonakodik | szabódik | tiltakozik
Weihe (e) felavatás
Weihe (e) ünnepélyesség
weihen felszentel
weihen felavat
Weiher (r) halastó
Weihnachten (Pl.) karácsony
Weichnachtsbaum (r) karácsonyfa
Weihnachtsmann (r) télapó
weil mert | mivel | mivelhogy | miután | minthogy
weiland hajdan
weiland néhai
Weilchen (s) kis idő
wart' ein Weilchen! várj egy kicsit!
Weile (e) időtartam
ich habe eine gute Weile gewartet jó ideig vártam
eile mit Welie! lassan járj, tovább érsz!
weilen időzik | tartózkodik
weilen késik
Wein (r) bor
Wein in Flaschen palackozott bor
Wein vom Faß hordós bor
den Wein lesen szüretel
Weinbau (r) bortermelés | szőlőművelés
Weinbauer (r) bortermelő | szőlősgazda
Weinberg (r) szőlőhegy
Weinbrand (r) borpárlat | brandy
weinen sír
weinerlich siránkozó | síró
weinerlich elérzékenyítő
Weingarten (r) szőlőskert
Weingeist (r) borszesz
Weinlese (e) szüret
Weinlese halten szüretel
Weinrebe (e) szőlővessző | venyige
Weinschank (r) borozó
Weinstock (r) szőlőtő
Weinstube (e) borozó
Weintraube (e) szőlőfürt
weise bölcs
Weise (r) bölcs
Weise (e) mód | szokás
Weise (e) dal | dallam | nóta
auf keine Weise semmiképp
in keiner Weise semmiképp
weisen megmutat
weisen utasít | irányít
weisen megfedd | megró
Weisheit (e) bölcsesség
weislich bölcsen | okosan
weismachen elhitet | bebeszél
weiß ld. wissen
weiß fehér
weiß machen kifehérít
weissagen megjósol | jövendöl
weißbrot (s) fehér kenyér
weißen kifehérít
weißen meszel
Weißkohl (r) fejes káposzta
Weißkraut (s) fejes káposzta
weißlich fehéres
Weißwäsche (e) fehérnemű
Weißwein (r) fehér bor
Weißwurst (e) [virsliféleség főleg borjúhúsból]
Weisung (e) útmutatás | irányelv
Weisung (e) utasítás
weit széles | tág | tágas | bő
weit messzi | távoli
weit jóval | sokkal | nagyon messze
die Tür stand weit offen az ajtó tárva-nyitva volt
weit und breit széltében-hosszában | mindenhol
weitab távol | messze
sich weitab besser fühlen sokkal jobban érzi magát
weitaus sokkal | jóval
weitblickend széles látókörű | messzetekintő
Weite (e) szélesség
Weite (e) tágasság
Weite (e) bőség | nagyság
Weite (e) távolság | messzeség
Weite (s) távol | messzeség
weiten távolodik
weiten szélesít | tágít
weiten s. szélesedik | tágul
weiter szélesebb | tágasabb
weiter messzebbi | távolabbi
weiter további
weiter tovább | távolabb
weiter továbbá | többé | ezentúl
bis auf weiteres egyelőre
ohne weiteres minden további nélkül
und so weiter és így tovább
weiter oben feljebb
weiter unten lejjebb | alább
weiterbilden s. továbbképezi magát
Weiterbildung (e) továbbképzés
Weitere (s) további | többi
Weiterfahrt (e) továbbmenetel | továbbutazás | továbbhajtás
weitergehen továbbmegy
weitergehen folytat (átv.)
weiterher messzebbről | távolabbról
weiterhin továbbra | ezentúl
weiterkommen továbbjön
weiterkommen továbbjut
weiterleiten továbbvezet
weiterleiten továbbít
weitermachen folytat | továbbcsinál
weitern kitágít | kibővít
weitern s. kitágul | kibővül
weitfaltig bőráncú
weitergehend messzemenő
weither messziről
weithin messzire
weithinaus messze
weitläufig távol álló | távoli
weitläufig nagy kiterjedésű | tágas
weitläufig hosszadalmas | terjengős
weitrechend messzeható
weitschweifig terjengős
weitsichtig távollátó
weitsichtig előrelátó (átv.)
Weitsprung (r) távolugrás
Weizen (r) búza
welcher/welche/welches melyik | milyen | micsoda
welcher/welche/welches aki | ami | amelyik
welcher/welche/welches egyes | némely | némi | bármely | bármi
welcherlei milyen | miféle | minő
welk fonnyadt | hervadt
welken fonnyad | hervad
Welle (e) vízhullám
Welle (e) hullámvonal
Welle (e) tengely (műsz)
Welle (e) kelep (sp)
wellig hullámos
Welt (e) világ
alle Welt mindenki
Weltall (s) világegyetem | világmindenség
weltanschaulich világnézeti
Weltanschauung (e) világnézet
weltbekannt közismert
weltberühmt világhírű
Weltbestzeit (e) világrekord | világcsúcs(idő) (sp)
Weltbund (r) világszövetség
weltfremd világtól elzárkózott | világtól idegen
Weltfrieden (r) világbéke
Weltgeschichte (e) világtörténelem
Weltkarte (e) világtérkép
Weltkörper (r) égitest
Weltkrieg (r) világháború
weltlich világi
Weltmacht (e) világhatalom
Weltmarkt (r) világpiac
Weltmeister (r) világbajnok (sp)
Weltraum (r) világűr
Weltraumfahrer (r) űrhajós
Weltraumfahrt (e) űrhajózás
Weltreise (e) föld körüli utazás
Weltrekord (r) világrekord | világcsúcs (sp)
Weltstadt (e) világváros
Weltteil (r) világrész
wem? kinek?
wem akinek
mit wem? kivel?
wem gehört das? kié ez?
Wemfall (r) részes eset (nyelvt)
wen? kit?
wen akit
an wen schreibst du? kinek írsz?
Wende (e) fordulás | fordulat | forduló
Wendeltreppe (e) csigalépcső
wenden elfordít | kifordít | megfordít | kiforgat | megforgat
wenden fordul (jármű)
wenden s. elfordul | megfordul
sicj wenden an jn. mit Vertrauen bizalommal fordul vkihez
sich an jn. wenden vkihez fordul
sich zu jm. wenden vkihez fordul
Wendepunkt (r) fordulópont
Wendung (e) elfordítás | kifordítás | megfordítás
Wendung (e) elfordulás | kifordulás | megfordulás
Wendung (e) fordulat
Wendung (e) szólásmód | fordulat (nyelvt)
Wenfall (r) tárgyeset (nyelvt)
wenig kevés | ritka | néhány
wenig kevéssé | keveset | kissé | kicsit
dazu habe ich wenig Lust nincs sok kedvem hozzá
in wenigen Tagen néhány nap alatt | néhány nap múlva
so wenige olyan kevesen
die wenigen az a pár ember
um so weniger annál kevésbé
am wenigsten legevésbé
zum wenigsten legevésbé
acht weniger fünf ist drei nyolc mínusz öt az három
wenigstens legalább
wenn ha | hogyha | amennyiben
wenn valahányszor | amikor csak
wenn bárcsak
wenn auch habár | noha
außer wenn ... hacsak ... nem | kivéve, ha ...
wenn nicht ... hacsak ... nem | kivéve, ha ...
wennschon habár | ámbár
wennschon dennschon ha lúd, legyen kövér
wer? ki?
wer valaki
wer aki
halt! wer da? állj! ki vagy?
wer immer akárki | bárki
wer es auch sei bárki legyen is az
Werbefilm (r) reklámfilm | propagandafilm
Werbemittel (s) propagandaeszköz
werben reklámoz
werben toboroz
für etw. werben reklámot csinál vminek
nach etw. werben törekszik vmire
um etw. werben versenyez | verseng vmiért
er wirbt um sie pályázik a kezére
Werbung (e) toborzás
Werbung (e) hirdetés | reklám
Werbung (e) leánykérés
werden keletkezik | létrejön | történik | lesz
werden vmivé válik | vmilyenné válik
werden fog | -tatik,-tetik | lesz
gesund werden felgyógyul | meggyógyul
wird's bald? na mi lesz?
es wird Tag hajnalodik
es wird Zeit ideje már
du wirds es noch bereuen ezt még meg fogod bánni
er wurde i.J. 1917 geboren 1917-ben született
das wird so gemacht ezt így kell csinálni
es wird ihm doch nichts passiert sein? csak nem történt vele valami?
ich würde es sagen megmondanám
er wird es getan haben valószínűleg ő tette ezt
wie Sie es wissen werden amint ezt Ön bizonyára tudja is
werdend leendő
werdend Mutter leendő anya
die kürzer werdenden Tage a rövidülő | rövidebbé váló napok
Werfall (r) alanyeset (nyelvt)
werfen dob | hajít | vet | hány (átv. is)
werfen s. leveti magát | ráveti magát | beleveti magát
werfen s. megvetemedik (fa)
Werft (e) hajógyár
Werk (s) munka | mű | alkotás
Werk (s) cselekedet | tett
Werk (s) szerkezet | gépezet
Werk (s) gyár | gyártelep | üzem
Werkführer (r) művezető
Werkküche (e) üzemi konyha
Werkstatt (e) műhely
Werkstoff (r) ipari nyersanyag
Werktag (r) munkanap
werktags munkanapokon
werktätig dolgozó
Werktätige (r)(e) dolgozó | munkás
Werkzeug (s) szerszám
wert becses | kedves | drága
wert valamennyit érő | valamilyen értékű
wert érdemes (átv.)
werter Herr! tisztelt uram!
es ist der Mühe wert megéri a fáradságot
Wert (r) érték
auf etw. Wert legen súlyt helyez vmire | fontosnak tart vmit
Wertangabe (e) értékmegjelölés
Wertbrief (r) értéklevél
werten értékel | felbecsül
wertlos értéktelen
Wertmarke (e) utalvány | bón
Wertpapier (s) értékpapír
Wertsachen (Pl.) értéktárgyak
wertvoll értékes | becses
Wesen (s) lét | létezés
Wesen (s) állapot
Wesen (s) sajátosság
Wesen (s) modor | viselkedés
Wesen (s) lényeg | valóság | természet
Wesen (s) lény | teremtés | teremtmény
Wesen (s) hűhó | felhajtás
sein Wesen treiben garázdálkodik
ohne viel Wesens minden teketória nélkül
Wesensart (e) vminek a lényege
Wesensart (e) sajátság | sajátosság | jelleg
wesentlich lényeges
im wesentlichen lényegében
Wesfall (r) birtokos eset (nyelvt)
weshalb? miért? | mi okból?
weshalb amiért | ami miatt
Wespe (e) darázs
wessen? kié? | kinek a ...?
wessen akié | akinek a ...
West nyugat
Westbahnhof (r) nyugati pályaudvar
Weste (e) mellény
Westen nyugat
Westen (r) nyugat | nyugati terület
westlich nyugati
westlich nyugatra | nyugat felé
westwärts nyugat felé | nyugatnak
weswegen ld. weshalb
Wettbewerb (r) versengés | verseny | pályázat
Wette (e) fogadás
was gilt die Wette? mibe fogadunk?
um die Wette versengve | versenyezve
um die Wette laufen versenyt futnak
wetteifern verseng | versenyez
wetten fogad | fogadást köt
wetten megfogad | megtesz vmit
Wetter (s) időjárás
Wetter (s) vihar | zivatar
Wetterbericht (r) időjárásjelentés
wetterfest viharálló
wetterfest vízhatlan
Wetterhahn (r) szélkakas
Wetterlage (e) időjárási helyzet
Wetterleuchten (s) távoli villámlás
wettern szitkozódik | átkozódik
es wettert vihar van
Wetterscheibe (e) szélvédő
Wettersturz (r) hirtelen időváltozás
Wetterumbruch (r) gyors, jelentős időjárásváltozás
Wettervorhersage (e) időjárásjelentés
Wetterwarte (e) meteorológiai intézet
Wetterwechsel (r) időjárásváltozás
Wettkampf (r) mérkőzés | versny (sp)
Wettlauf (r) versenyfutás
wettmachen kiegyenlít | kifizet
wettmachen jóvátesz | kiegyenlít | behoz
Wettrennen (s) lóverseny
Wettrennen (s) verseny (átv.)
wetzen fen | köszörül
wetzen koptat
wich ld. weichen
wichsen fényesít
wichsen viaszol
wichtig fontos
Wichtigkeit (e) fontosság
Wichtigmacher (r) fontoskodó
Wicke (e) bükköny
Wickelkind (s) pólyás gyermek
wickeln felcsavar
wickeln begöngyöl | bebugyolál
wickeln s. csavarodik | tekerődzik
Wickelung (e) tekercselés
Wickelung (e) tekercselés
Widder (r) kos
wider ellen
wider +A ellen
wider seinen Willen akarata ellenére
widerfahren megtörténik | megesik
es widerfuhr mir megtörtént velem
ihm ist ein Unglück widerfahren szerencsétlenség érte
Widerhall (r) visszhang
widerlegen megcáfol | rácáfol
widerlich ellenszenves | undorító | utálatos
widerraten lebeszél | ellenez
widerrechtlich jogtalan
Widerrede (e) ellenvetés | ellenkezés | ellentmondás | feleselés
Widerruf (r) visszavonás
widerrufen visszakiabál
widerrufen visszavon
Widersacher (r) ellenfél
Widerschein (r) visszfény | ellenfény
widersetzen (s.) ellenáll | ellenszegül
widerspenstig makrancos | dacos
widerspiegeln visszatükröz
widerspiegeln s. visszatükröződik
widersprechen ellentmond
Widerspruch (r) ellentmondás
Widerspruch (r) tiltakozás
Widerstand (r) ellenállás
Widerstandskraft (e) ellenállóerő
widerstehen ellenáll
widerstehen visszataszít | undort kelt
der Kälte widerstehen jól bírja a hideget
widerstreben ellenszegül
widerstreben idegenkedik | visszataszít
widerwärtig kellemetlen | visszataszító
Widerwille (r) ellenszenv | undor
widerwillig kelletlen | idegenkedő
widmen vmit vkinek/vminek szentel | ráfordít
widmen ajánl
widmen s. vminek szenteli | odaadja magát
Widmung (e) ajánlás
widrig ellenkező | ellentétes
widrig kellemetlen
widrigenfalls ellenkező esetben
wie? hogyan? | miként?
wie? milyen?
wie mint
wie amilyen | ahogyan
wie bitte? hogyan? | tessék?
wie geht's dir hogy vagy?
wie spät ist es? hány óra van?
wie lange? milyen hossú?
wie lange? meddig? mennyi ideig?
wie schade! milyen kár!
und wie! de még mennyire!
weiß wie Schnee fehér, mint a hó
wie sich's gehört ahogy illik
wie dem auch sei akárhogy is áll a dolog
wie dem auch sei elég az hozzá
wieder ismét | megint | újra | újból
Wiederaufbau (r) újjáépítés
wiederaufführen újból előad | felújít (színház)
Wiederaufnahme (e) újrafelvétel
wiederbeleben feléleszt | újjáéleszt | újraéleszt
wiedereinsetzen visszahelyez | visszatesz (a helyére)
wiedererkennen felismer
wiedererlangen visszanyer | visszakap
Wiedergabe (e) visszaadás
Wiedergabe (e) utánzás | ábrázolás
wiedergeben visszaad
wiedergeben előad | ábrázol
wiedergrüßen visszaköszön
wiedergutmachen jóvátesz
Wiedergutmachung (e) jóvátétel
wiederherstellen helyreállít
er ist wiederhergestellt meggyógyult | felépült
wiederholen visszahoz
wiederholen értemegy (ismét)
wiederholen megismétel
wiederholen s. megismétlődik
wiederholen s. ismétlésekbe bocsátkozik | ismétli önmagát
wiederholt ismételt
Wiederholung (e) ismétlés
auf Wiederhören! viszonthallásra!
wiederkäuen kérődzik
Wiederkäuer (Pl.) kérődzők
wiederkehren visszefordít
wiederkehren hazatér | visszatér
wiedersehen viszontlát
auf Wiedersehen! a viszontlátásra!
wiedersehn viszontlát
Wiederstandsfähigkeit (e) ellenállóképesség
wiederum ismét | újra
wiederum másrészt | másfelől
wiederverwenden újrahasznosít
Wiederverwendung (e) újrahasznosítás
Wiege (e) bölcső
wiegen súlyt nyom
wiegen lemér
wiegen ringat
wiegen s. ringatózik
Wiegenfest (s) születésnap
Wiegenlied (s) bölcsődal
wiehern nyerít
Wien Bécs
Wiener (r) bécsi (ember)
Wienerin (e) bécsi nő
wienerisch bécsi
Wiener-Neustadt Bécsújhely
wies ld. weisen
Wiese (e) rét | mező | kaszáló
Wiesel (r) menyét
Wiesenteppich (r) pázsitszőnyeg
wieso? hogyan? | hogyhogy?
wieviel? mennyi? | hány?
wievielmal? hányszor?
wievielste? hányadik?
wieweit? mennyire? | mennyiben?
wiewohl ámbár | jóllehet | noha
wild vad | nem szelídített
wild műveletlen | lakatlan | vad (vidék)
wild durva | vad | műveletlen | gondozatlan | ápolatlan
wild szabályellenes | jogellenes | törvénytelen
wild vad | féktelen | bősz
wild werden megvadul
wild machen megvadít
mach mich nicht wild! ne dühíts fel!
du treibst es zu wild túlzásba viszed
Wild (s) vadállat
Wildbret (s) vadhús
Wilddieb (r) vadorzó | orvvadász
Wilde (r)(e) vadember
Wildente (e) vadkacsa
wildfremd vadidegen
Wildgans (e) vadlúd | vadliba
Wildgarten (r) vadaskert
Wildkatze (e) vadmacska
Wildleder (s) szarvasbőr | őzbőr
Wildling (r) vadállat
Wildnis (e) vadon
Wildschwein (s) vaddisznó
Wildstand (r) vadállomány
wildwachsend vadon termő
Wilhelm Vilmos
Wilhelmine Vilma
will ld. wollen
Wille (r) akarat | akarás | szándék | kívánság
Wille (r) akaraterő
es fehlt nicht an gutem Willen jószándékban nincs hiány
beim besten Willen nicht a legjobb akarattal sem
der letzte Wille végakarat | végrendelet
willenlos tehetetlen
Willensäußerung (e) akaratnyilvánítás
Willensstärke (e) akaraterő
willentlich szándékos
willfährig szolgálatkész | készséges
Willi Vilmos | Vili
Willy Vilmos | Vili
willig szíves | készséges | szófogadó
Willkomm (r) üdvözlés | köszöntés
Willkommen (r)(s) üdvözlés | köszöntés
Willkür (e) önkény | önkényeskedés
Willkür (e) szabad akarat | szabad döntés
Willkührherrschaft (e) önkényuralom | zsarnokság
willst ld. sollen
wimmeln nyüzsög | hemzseg
Wimmerl (s) pattanás (Ausztria)
wimmern nyöszörög | nyög | vinnyog | nyivákol
Wimper (e) szempilla
ohne mit der Wimper zu zucken szemrebbenés nélkül
Wind (r) szél
es macht Wind feltűnést kelt
in den Wind schlagen elereszti a füle mellett
den Mantel nach dem Winde hängen köpönyeget forgat
woher hat dich der Wind geweht? hát téged mi szél fújt erre?
Windel (e) pólya
Windel (e) pelenka
windelweicht puha | lágy
er wurde windelwich geschlagen alaposan elpáholták | laposra verték
winden teker | gombolyít | csavar
winden csűr-csavar | kibúvót keres
winden s. tekeredik | csavarodik | gombolyodik
winden s. kertel | hímez-hámoz
sich vor Schmerz winden vonaglik fájdalmában | fetreng kínjában
mit Windseile szélsebesen
windfrei szélvédett
Windhauch (r) szellő | fuvallat
Windhose (e) forgószélk
Windhund (r) agár
windig szeles | szellős
windig könnyelmű | szeleburdi | szeles | léha
Windjacke (e) viharkabát
Windmühle (e) szélmalom
Windpocken (Pl.) bárányhimlő
Windrichtung (e) szélirány
aus allen Windrichtung a világ minden tájáról
Windrose (e) szélrózsa
windschief ferde | megvetemedett
windschief torz | kitérő
windschief rozoga
Windschutzscheibe (e) szélvédő
Windspiel (s) agár
Windstärke (e) szélerősség
windstill szélcsendes
Windstille (e) szélcsend
Windstoß (r) szélroham
Wink (r) integetés | jeladás
Wink (r) célzás | intés | figyelmeztetés | jel
ein Wink mit dem Zaunpfahl félreérthetetlen célzás
Winkel (r) szöglet | szeglet | zug
Winkel (r) szög (matematikai)
spitzer Winkel hegyesszög
stumpfer Winkel tompaszög
Winkeleisen (s) sarokvas
Winkelgeschwindigkeit (e) szögsebesség
winkelig szögletes
winkelig zegzugos | szabálytalan
Winkelmaß (s) szögmérő
winkelrecht derékszögű | merőleges
Winkelzug (r) fogás | praktika | fondorlat
winken int | integet
ein Gewinn winkt ihm nyereség kecsegteti
Winker (r) szemafor | intőjelző (vasút)
Winker (r) irányjelző | index
winseln nyöszörög | vinnyog
winseln vonít | vonyít | szűköl
Winter (r) tél
mitten im Winter a tél derekán
winterfest fagyálló
Winterfrucht (e) őszi gabona
winterlich télies
Wintermantel (r) télikabát
Wintermonat (r) december
Wintermonate (Pl.) téli hónapok
wintern áttelel
Winterschlaf (r) téli álom
Wintersport (r) téli sport
Wintertag (r) téli nap
Winterzeit (e) télidő
winzig parányi | apró | icipici
Winzigkeit (e) kicsinység | törékenység | parányiság
wippen hintázik | billeg | billen
in den Hüften wippen riszálja a csípőjét
wir mi
gedenke unser gondolj ránk
wir sind unser fünf öten vagyunk
grüße ihn von uns add át neki üdvözletünket
Wirbel (r) örvénylés | kavargás
Wirbel (r) örvény | forgatag
Wirbel (r) kavarodás | zűrzavar
Wirbel (r) csigolya
Wirbel (r) trilla | dobpergés
wirbeln forgat | perget
wirbeln csattog | zeng | énekel (madár)
wirbeln forog | örvénylik | kavarog
der Kopf wirbelt mir szédülök
Wirbelsäule (e) hátgerinc | gerincoszlop
Wirbelsturm (r) forgószél | ciklon | tornádó
Wirbeltiere (Pl.) gerincesek
Wirbelwind (r) forgószél
wirbt ld. werben
wird ld. werden
wirft ld. werfen
wirken működik | munkálkodik | tevékenykedik
wirken hat | hatást gyakorol
wirken cselekszik | tesz | alkot
wirken hurkol | köt
Wirker (r) cselekvő | ható | alkotó
wirklich igazi | valódi | valóságos
wirklich igazán | valóban | tényleg
Wirklichkeit (e) valóság | realitás
Wirklichkeitsform (e) kijelentő mód (nyelvt)
wirksam hatékony | hatásos | eredményes
Wirksamkeit (e) működés | tevékenység
Wirksamkeit (e) hatály | érvény
Wirksamkeit (e) hatásosság | hatékonyság | eredményesség
Wirkstoff (r) hatóanyag
Wirkung (e) hatás
eine Wirkung auf jn. ausüben hatást gyakorol vkire
Wirkungsbereich (r)(s) hatáskör
Wirkungsgrad (r) hatásfok
Wirkungskraft (e) hatóerő
wirkungslos hatástalan
wirkungsvoll hatásos
wirr zavaros | kusza
wirr kócos | zilált | rendetlen
er ist ein wirrer Kopf kelekótya ember
Wirre (e) zűrzavar | rendetlenség | összevisszaság
Wirren (Pl.) zavargások | bonyodalmak
wirren összekuszál | összezavar
wirren s. összekuszálódik | összezavarodik
wirren s. megzavarodik (átv.)
Wirrnis (e) zűrzavar | kavarodás
Wirsingkohl (r) kelkáposzta
wirst ld. werden
Wirt (r) gazda
Wirt (r) háziúr | házigazda | vendéglátó
Wirtin (e) gazdasszony | háziasszony
wirtlich vendégszerető | szíves
wirtlich lakályos
Wirtschaft (e) gazdaság
wirtschaften gazdálkodik
wirtschaften garázdálkodik
Wirtschafter (r) gazda
Wirtschafterin (e) gazdasszony | házvezetőnő
Wirtschaftler (r) közgazdász
Wirtschaftler (r) gazdasági vezető
wirtschaftlich gazdasági
wirtschaftlich gazdaságos | kifizetődő
Wirtschaftlichkeit (e) gazdaságosság | jövedelmezőség
Wirtschaftsdirektor (r) gazdasági igazgató
Wirtschaftsgebäude (s) gazdasági épület
Wirtschaftsleben (s) gazdasági élet
Wirtschaftsleiter (r) gazdasági vezető
Wirtschaftspolitik (e) gazdaságpolitika
wirtschaftspolitisch gazdaságpolitikai
Wirtschaftswissenschaft (e) közgazdaságtudomány
Wirtschaftswissenschaftler (r) közgazdász
Wirtsfrau (e) kocsmárosné
wischen megtöröl | letöröl
wischen eldörzsöl | elmos
wischen elillan | elsurran | eloson
Wischer (r) törlőruha
Wischer (r) ablaktörlő
Wischlappen (r) törlőruha | törlőrongy
Wischtuch (s) törlőruha | törlőrongy
wispeln suttog | pusmog
Wißbegier (e) tudásvágy | tudnivágyás
Wißbegierde (e) tudásvágy | tudnivágyás
wißbegierig tudnivágyó
wissen tud
ich weiß es nicht nem tudom
ich weiß schon! tudom már!
er läßt nicht von sich wissen nem ad hírt magáról
jm. etw. zu wissen geben tudtára ad vkinek vmit
nicht daß ich wüßte tudtommal nem
ich wußte ihn krank úgy tudtam, hogy beteg
darf ich wissen? szabad tudnom?
er will wissen, daß ... úgy tudja, hogy ...
weißt du noch? emlékszel még?
Wissen (s) vmiről való tudomás
Wissen (s) tudás
meines Wissens tudtommal | tudomásom szerint
Wissenschaft (e) tudomány
Wissenschafter (r) tudós
Wissenschaftler (r) tudós
wissenschaftlich tudományos
wissenswert tudni érdemes
wissentlich tudatos
wittern szimatol
Witterung (e) időjárás
Witwe (e) özvegyasszony
Witwer (r) özvegyember
Witz (r) tréfa | vicc
Witz (r) elmésség | szellemesség
das ist der ganze Witz ennyi az egész
Witzbold (r) tréfacsináló | mókamester
witzig tréfás | vicces | szellemes
wo? hol?
wo ahol
wo valahol
wo amikor
von wo? honnan?
wo anders? hol máshol?
wo immer akárhol | bárhol
wo nicht ha nem
ach wo! dehogy is!
wob ld. weben
wobei? minél? | hol? | mi mellett?
wobei amelynél | aminél | ahol | ami mellett | amely mellett
wobei miközben
Woche (e) hét (naptári)
jede Woche hetenként | hetente | minden héten
Wochenblatt (s) hetilap
Wochenende (s) hétvége
wochenlang hetekig | heteken át
Wochenschau (e) tv-híradó (heti)
Wochentag (r) hétköznap
wochentags hétköznaponként
wöchentlich heti | hetenkénti
wochenweise hetenként | hétről hétre
Wöchnerin (e) gyermekágyas nő
wodurch? mi által? | mitől?
wodurch ami által | amely által | amelytől | amitől
wofern amennyiben | hacsak
wofern nicht ... kivéve, ha ...
wofür? miért?
wofür? mire?
wofür? minek?
wofür amelyért | amiért
wofür amelyre | amire
wofür amelynek | aminek
wog ld. wägen
wog ld. wiegen
Woge (e) hullám
wogegen? mi ellen?
wogegen ami ellen | amely ellen
wogen hullámzik
woher? honnan? | honnét?
woher akárhonnan | bárhonnan
woher ahonnan | ahonnét
woher bist du? hová való vagy?
ach woher denn! á, dehogy!
wohin? hova
wohin ahova
wohl jól | kellemesen
wohl alkalmasint | bizonyára
mir ist wohl jól vagyok | jól érzem magam
wohl nicht alighanem
das mag wohl sein ez bizony lehetséges | meglehet
wohl bekomm's! egészségedre!
leben Sie wohl! Isten vele!
Wohl (s) jólét | boldogság
für js. leibliches Wohl sorgen ellát vkit minden földi jóval
auf Ihr Wohl! egészségére!
zum Wohl! egészségére!
Wohlbefinden (s) jó érzés | jó közérzet | jó egészség
Wohlbefinden (s) hogylét
wohlbekannt jól ismert
wohlbeleibt testes | kövér
Wohlergehen (s) egészség
Wohlergehen (s) jólét | boldogulás
wohlerhalten ép | egészséges
Wohlfahrt (e) jólét
wohlgebildet jól megtertmett | jó alakú
Wohlgefallen (s) tetszés | kedv
wohlgefällig tetszetős | kedves
wohlgefällig elégedett
wohlgemeint jószándékú
wohlgestaltet formás | deli
wohlgestaltt formás | deli
wohlhabend jómódú | tehetős
Wohlklang (r) jóhangzás | dallamosság
wohlmeinend jószándékú
Wohlsein (s) jó egészség
zum Wohlsein! egészségére! | egészségükre!
Wohlstand (r) jólét | jómód
Wohltat (e) jótett | jótétemény | jócselekedet
Wohltäter (r) jótevő
wohltätig jótékony
wohltuend jóleső
wohltun jót tesz
wohltun használ | kellemes | jólesik
wohlunterrichtet jól értesült
wohlverdient kiérdemelt | megérdemelt
Wohlwollen (s) jóakarat | jóindulat
wohlwollend jóakaró | jóakaratú
Wohnblock (r) háztömb | lakótömb
wohnen lakik | lakozik
wohnhaft vhol lakó
Wohnhaus (s) lakóház
wohnlich lakályos | barátságos
Wohnort (r) lakhely | lakóhely
Wohnsiedlung (e) lakótelep
Wohnsitz (r) lakhely | lakóhely
Wohnung (e) lakás
Wohnungsbesitzer (r) lakástulajdonos
Wohnungstür (e) lakásajtó | bejárati ajtó
Wohnungsverwalter (r) lakáskezelő | gondnok
Wohnviertel (s) lakónegyed
Wohnwagen (r) lakókocsi
Wohnzimmer (s) nappali | lakószoba
wölben ível | boltoz
wölben kidomborít | kidülleszt
wölben s. kidomborodik
Wölbung (e) boltozat
Wölbung (e) domborulat
Wolf (r) farkas
Wölfin (e) nőstényfarkas
Wolfshund (r) farkaskutya
Wolke (e) felhő | felleg
Wolkenbruch (r) felhőszakadás
Wolkenkratzer (r) felhőkarcoló
wolkenlos felhőtlen
Wolldecke (e) gyapjútakaró
Wolle (e) gyapjú
wollen akar
wie du willst ahogy akarod
wohin wollen Sie? hová akar menni?
ich will arbeiten dolgozni akarok
jetzt will ich aufstehen most pedig felkelek
wir wollen jetzt essen együnk
er wolle sofort zu mir kommen azonnal jöjjön hozzám
was will das werden? mi lesz ez? | mi lesz ebből?
das wolle Gott werhüten! Isten őrizz!
er will es gehört haben azt állítja, hogy hallotta
keiner will es gewesen sein senki sem vállalja, hogy ő tette
niemand will es gewesen sein senki sem vállalja, hogy ő tette
das will ich meinen! az ám! | meghszem azt!
wir wollen sehen! majd meglátjuk!
das will ich mal sehen! azt szeretném én látni!
wollen gyapjúból való | gyapjú-
wollig gyapjas
wollte ld. wollen
wollüstig kéjes
womit? mivel?
womit amellyel | amivel
womöglich lehetőleg | talán
wonach? mi után?
wonach? mihez? | mi szerint?
wonach ami után
wonach ami szerint | amely szerint
wonacht fragt er? mit kérdez?
wonach richtet er sich? mihez igazodik?
Wonne (e) gyönyör | öröm
wonnig élvezetes | örömteli
woran? mire?
woran? min?
woran? miről?
woran amelyre | amire
woran amely | ami
woran amelyről | amiről
woran liegt es? min múlik?
er weißt nicht, voran er ist nem tudja, hányadán áll
worauf? mire?
worauf? min?
worauf amelyre | amire
worauf amelyen | amin
woraus? miből?
woraus? honnan?
woraus amelyből | amiből
woraus ahonnan
worein? mibe?
worein amelybe | amibe
worin? mibe?
worin? miben?
worin amibe | amelybe
worin amiben | amelyben
Wort (s) szó
Wort (s) szó | beszéd | kifejezés
Wort (s) becsületszó | ígéret
Wort (s) írott szöveg
sien eigenes Wort kaum verstehen können a saját szavát alig érti
im Sinne des Wortes a szó szoros értelmében
das Wort ergreifen felszólal
Wort für Wort szóról szóra | szó szerint
wortbrüchig szószegő
Wörtchen (s) szócska | szavacska
Wörterbuch (s) szótár
Wortfolge (e) szórend
Wortführer (r) szóvivő
wortkarg szófukar | szűkszavú
etw. hat folgenden Wortlaut így hangzik (szó szerint) vmi
wörtlich szóról szóra | szó szerint
wörtlich szószóbeli
wortlos szótlan | néma
Wortschatz (r) szókincs
Wortspiel (s) szójáték
Wortwechsel (r) szóváltás
wortwörtlich szó szerint
worüber? miről?
worüber? min?
worüber amiről
worüber amin
worum? miről?
worum amiről
worum handelt es sich? miről van szó?
worunter? mi alatt?
worunter? mi alá?
worunter? min?
worunter ami alatt
worunter ami alá | amely alá
worunter amelyen | amin
worunter zu verstehen ist, daß ... amin azt kell érteni, hogy ...
wovon? miről?
wovon amiről | amelyről
wovor? mi előtt?
wovor? mitől?
wovor ami előtt | amely előtt
wovor amitől | amelytől
wovor hast du Angst? mitől félsz?
wozu? mihez?
wozu? minek? | mire? | mi célból?
wozu amelyhez | amihez
wozu amelynek | aminek | amelyre | amire | amely célra
Wrack (s) roncs
wringen kifacsar | kicsavar
die Hände wringen kezét tördeli
Wucherer (r) uszorás
wuchern uszoráskodik
wuchern burjánzik
wuchs ld. wachsen
Wuchs (r) növés | növekedés
Wucht (e) súly | erő | lendület
Wuchtel (e) bukta
wuchten nehezedik
wuchtig súlyos | nehéz
wühlen túr | turkál | vájkál
wühlen bujtogat | lázít
Wulst (r) dudor
wulstig duzzadt | dudoros
wund sebes | sebzett | sérült
wund fájó | fájdalmas (átv.)
Wunde (e) seb
Wunder (s) csoda
wunderbar csodás | csodálatos
wunderlicht különös | fura | furcsa
wundern csodálatba ejt | meglep
wundern s. csodálkozik | ámul
wundersam csodás | csodálatos
wunderschön csodaszép
wundervoll csodás | csodálatos
Wundfieber (s) sebláz
Wunsch (r) kívánság | óhaj
wünschen kíván | óhajt | kér
wünschenswert kívánatos
Wunschtraum (r) vágyálom
wurde ld. werden
Würde (e) méltóság
würdevoll méltóságteljes
würdig méltó
würdigen méltat | méltányol
Wurf (r) dobás | hajítás vetés
Wurf (r) ellés
Würfel (r) kocka
würfeln kockázik
Würfelzucker (r) kockacukor
Wurfscheibe (e) diszkosz (sp)
Wurfspeer (r) gerely
würgen fojtogat | megfojt
würgen nyeldekel | nehezen nyel
würgerisch fojtó | fojtogató
Wurm (r) féreg
wurmstichig féregrágta
Wurst (e) kolbász
Wurst (e) hurka
Würstchen (s) virsli
Würze (e) fűszer
Wurzel (e) gyökér | tő
Wurzel (e) gyök
wurzellos gyökértelen
wurzeln gyökerezik | gyökeret ereszt
würzen fűszerez
würzig fűszeres | ízes | illatos
wusch ld. waschen
wußte ld. wissen
wüst kopár | sivár
wüst zilált
wüst kicsapongó | züllött
wüst vad
Wüste (e) sivatag | pusztaság
Wut (e) düh | dühöngés | méreg
Wut (e) düh | őrület
Wut (e) veszettség
in Wut geraden dühös lesz | mérges lesz
sich in Wut reden méregbe lovalja magát
Wutanfall (r) dühroham
wüten dühöng | tombol | dúl
wütend dühös | dühöngő | dühödt
wütend veszett
wütend werden dühbe jön | elfogja a méreg
Wwe. (Witwe) özv. (özvegy)