OLASZ-MAGYAR, MAGYAR-OLASZ MINISZÓTÁR
Számítógépes segédlet Herczeg Gyula Olasz-magyar szótárához
(Harmai Gábor 2000)KERESHETŐ VÁLTOZAT
(külső alkalmazás)
MAGYAR-OLASZ SZÓJEGYZÉKOLASZ-MAGYAR SZÓTÁR:

A    B    C    D    E    F    G    H    I    L    M   
N    O    P    Q    R    S    T    U    V    Z   
    Az Olasz-magyar miniszótárprogram dokumentációja


  Laikus fölhasználó számára a leírás túl részletes, de
akinek van kedve, olvassa el! Az első négy pont átolvasása
mindenképpen ajánlott!1. Telepítés

  A telepítés föltételezi a Norton Commander, vagy valamely
WINDOWS fájlkezelő program ismeretét.

  A programot és a szóanyagot tömörítve tartalmazza az
OMMOSZO.EXE.
  A telepítés menete a tömörített fájlokból a következő:

  1.  Tegye  a tömörített programot abba a könyvtárba,
amelynek alkönyvtáraként akarja a szótárat elhelyezni, vagy
tegye be közvetlenül a C:\-re.

  2.  Futtassa  le az OMMOSZO.EXE-t. Ekkor  a  program
létrehozza az OMMOSZO könyvtárat, és kicsomagolja belé a
szótárprogramot.

  3. A program ebből a könyvtárból a szot.exe-vel indítható.2. Hiányosságok

  A program alapfunkciói megbízhatóan működnek, de néhány
modul még fejlesztés alatt áll. Két fő hiányosság van.

2.1 A 852-es kódlap

  A  magyarországi számítógépeken a DOS az ún.  852-es
kódlappal fut. Az én programom viszont a tompa ékezetes olasz
karaktereket (àèìòù) ill. a "magyar" ű-t csak a standard angol
850-es  kódlappal hajlandó kiírni. Ha Ön 852-es kódlapot
használ, akkor e betűk helyére különböző szláv betűk kerülnek.
Ez a probléma a kódlap átállításával megszűnik, de a program
enélkül is használható.

2.2 A magyar-olasz szótár

  Ez a szótár még kezdetleges állapotban van. A szóanyag
egyszerűen az egyszavas szócikkek átfordításával keletkezett.
Az egyszavas szóláb lett a szófej, a volt szófej pedig a
szóláb. A program lényegi része az olasz-magyar szótár. Kellően
gyors géppel azonban a Keresés/Csere funkcióval végül is magyar
szavak is kereshetők.3. Technikai információk a szóanyagról

  Sajnos a kéziszótár könyvészeti adatai közül hiányzik az
az igen lényeges információ, hogy hány szócikk van benne.

  Csak becslésre hagyatkozom, amikor azt mondom, hogy a gépi
szóanyag a kéziszótár teljes anyagának 40%-a.

  A becslés alapja: bevittem a gépbe néhány teljes oldalt.
Kiszámoltattam, hány betű van bennük, és beszoroztam a szótár
oldalszámával, 849-cel. Kijött, hogy a kéziszótárban összesen
kb. 1730000 betű lehet. Ennek a gépben levő 693358 betű majdnem
pontosan 40%-a.

  Régen tanultam statisztikát, nem tudom fölmérni, mekkora
ennek a becslésnek a hibahatára. Túl nagy nem lehet.

  A szóanyagot át lehet tenni RTF fájlként WINDOWS alá, ill.
nyomdai minőségűvé  lehet tenni (vö. melléklet). Aki ebben
üzleti fantáziát lát, lépjen kapcsolatba a programozóval:
harmaig@drotposta.hu4. A szótár kezelése

  Alapfunkció a szókeresés. Ez úgy történik, hogy elkezdik
írni a keresett szó kezdőbetűit. Ezáltal a szótár mozogni kezd,
az első sor mindig a szócsíkra írt betűk után következő
szócikket mutatja. Ha pl. a keresett szó a bisogno, a "b"
beütése után a b betűs szavak kerülnek a képernyőre, az "i"-nél
a "bi"-vel kezdődők, az "s"-nél pedig sorra kerül a bisogno.
(Ez három billentyűlenyomást jelent. Mutassanak nekem egy
szótárprogramot, amelyben három, de max. öt gombnyomással a
képernyőre tudják hívni a keresett szót! Ezzel nem azt mondom,
hogy a programom korszerű, de azt igenis, hogy megvalósítottam
benne olyan elveket, amelyeket egy korszerű programba is be
kellene építeni.)

  Új  szó  kereséséhez <Enter>-rel ki kell  üríteni  a
szócsíkot, és jöhetnek az új szó kezdőbetűi. Ahol a jelentés
egésze nem fért ki a képernyőre, ott a föl-le nyíllal meg lehet
nézni a nem látszó sorokat. Ha vannak ilyen sorok, azt a
képernyő alján egy sor lefelé mutató nyíl jelzi. Nem sok ilyen
szócikk van, de rögtön a szótár elején az a (prep) ilyen. Ha az
első szócikk a képernyőn nem abnormálisan hosszú, kifér, akkor
a föl-le nyilakkal a szótár egészét lehet egy-egy szócikkel
előre-hátra mozgatni.

  A menüben a Keresés/Csere funkció még az, aminek hasznát
veszi. Az <Alt>-gomb lenyomásával juthat föl a menübe, ahol a
SZERKESZTÉS funkciói közül kiválaszthatja a Keresés/Cserét. Ha
ehelyett a szócsíkon leüti az <F5> - öt, a hatás ugyanaz.

  Namost,  a  programon  belül  eléggé  átvariáltam  a
billentyűzetet. Össze kellett tudniillik kombinálnom a magyar
és az olasz billentyűzetet, hogy mindkét nyelv összes betűjét ki
tudjam írni. Magyar ékezetes betűket, és olasz tompa ékezeteket
is. A billentyűzet átalakítása csak a programon belül érvényes,
ha kilép, az átalakítás megszűnik.

  A  két  <Shift> (soremelő gomb) együttes lenyomásával
válthatnak az átvariált magyar-olasz billentyűzet,  és  a
standard angol billentyűzet között. Utóbbiban a rendes helyen
van a szögletes zárójel, előbbiben a <Shift> + <6> - tal érhető
el.

  A  billentyűzetet  Ön  is  tovább  variálhatja,  a
Globálfunkciók  között  van  egy  erre  szolgáló  funkció
(Billentyűzet-beállítás). De nem hiszem, hogy erre  Önnek
szüksége lenne.

  Fontos információt adnak a szóanyagról a Globálfunkciókban
a Szókincs-adatok. Az előbbi technikai információkat ennek
alapján írtam ki.

  Hadd büszkélkedjem el egy elég jól sikerült játékkal.
Írjanak be egy számot 1 és 800 millió között, arab számokkal a
szócsíkra. Üssenek <Enter> - t, és a program kiírja magyarul és
olaszul szövegesen a számot. Nem mondom, hogy mind a 800 millió
esetet végigellenőriztem, de az eddig bevitt számoknál jól
működött a funkció. És végül is miért lenne szabálytalan
mondjuk a 15384?

  Másik  játék  a  Képernyőszínezés a Globálfunkciókban.
Alapbeállítás a "fehér-fekete", szeretem még a "kórház"-at és a
"fradi"-t. Az esetleges átállítást a gép megjegyzi. Az az
alapelv, hogy három képernyőszín van: alap, kiemelt, és inverz,
a fekete-fehér képernyőn is érvényesül.

  További  játék, hogy ha magárahagyják  egy  időre  a
programot, elteszi pihenni a képernyőt, és fekete alapon egy
fehér kígyó kezd el mozogni. Ez esetleg ijesztő lehet, de
ilyenkor egyszerűen csak le kell nyomni egy gombot.5. Szerkesztési elveim

  A  szóanyag  bevitele során egy idő  után  tudatosan
törekedtem rá, hogy minél hűségesebben kövessem a kéziszótár
megoldásait.  Ahol  eltértem  azoktól,  ott  igyekeztem
következetesen tenni.

  Amikor az eltéréseket indoklom, több helyen kritizálni
fogom  Herczeg Gyula munkáját. Ezért azzal  az  előzetes
megjegyzéssel kezdeném, hogy a szótárral alapvetően elégedett
vagyok, méreteihez képest meglepően jól kezelhető, ma is
alkalmas arra, hogy egészen komoly szövegeket is elolvassunk a
segítségével.

5.1 Sorszámozás

  Talán  a  leglátványosabb eltérés, hogy  elhagytam  a
sorszámozásból a római számok szintjét. Herczeg Gyula ezt
legtöbbször  az igéknél használta, a tárgyas, tárgyatlan,
visszaható jelentéscsoport megkülönböztetésére. Én úgy ítéltem
meg, hogy a tárgyas-tárgyatlan megkülönböztetés nem olyan
lényeges,  ill. elégségesen elvégzik az arab  számok.  A
visszaható jelentéscsoport megkülönböztetése tényleg fontos,
mivel  ott  maga  az  ige  alakja  is  megváltozik.  A
megkülönböztetést én azzal végeztem el, hogy kiemelten hoztam a
jelentéscsoportot bevezető si: jelzést.  Az  első  példa:
abbandonare (7).

  Római számokat használt még Herczeg Gyula a névszók nagyon
élesen elütő jelentéseinek megkülönböztetésére. Én ehelyett az
arab számokat emeltem ki. Példa: bugia

  Római számokat használt végül Herczeg Gyula, amikor azonos
alakú, de különböző szófajú szavakat külön szócikként adott
meg. Én azonban a szavak nyelvtani fölszerelését, így a
szófajmegjelölést beemeltem a szófejbe, így az legtöbbször
eredményesen szétválasztja a különböző szófajú, de azonos alakú
szócikkeket. Példa: abluente (hn) ill. abluente (mn).

  Két-három  fura ige esetében, ahol eltérő jelentéshez
eltérő ragozás járul, nem volt mit tenni, meghagytam a római
számokat.

5.2 Kifejezések

  Van egy mondatpár rögtön az a (prep) - nél, ami kicsit
állatorvosi ló. Nálam így néz ki: "Va a Pisa. Pisába megy."
Herczeg Gyulánál: "andare Pisa Pisába megy;"

  Látható, hogy a "" jelet elkerültem. Rövid, 1-3 betűs
szófej esetén mindig így jártam el. Szerintem a "" csak akkor
indokolt, ha a szófej eléggé hosszú. Mindenesetre a szócikkek
döntő többségénél én is alkalmaztam a ""-t.

  Látható, hogy a kifejezést mondattá alakítottam,  oly
módon, hogy az igét ragozott alakba tettem, és a példát egész
mondatként írtam ki. Ezt több helyen megtettem a szótárban. A
kéziszótártól való eltérést és így a bizonytalanságot maga a
mondatvégi pont, kérdőjel ill. felkiáltójel jelzi, ezeket végig
lehet keresni. Tőlem telhetően igyekeztem csak ott elvégezni a
mondattá alakítást, ahol tényleg biztos voltam a dolgomban.
Hogy ez mennyire sikerült, azt Önnek kell fölmérni.

  A különböző kifejezéseket Herczeg Gyula mindig kisbetűvel
kezdi, és azzal választja el a kifejezés magyar fordításától,
hogy a kifejezés dőlt betűs, a magyar szövegek pedig álló
betűsek. Én DOS alatt ezt a különbségtételt sajnos nem tudtam
megvalósítani,  nálam minden betű áll.  A  kifejezést  a
fordítástól kettőspont választja el, ha pedig egész mondatról
van szó, akkor egyszerűen a megfelelő írásjellel lezárom mind
a kifejezést, mind a fordítását, mint itt a példában.

  Mivel ez egy elég szabályos szisztéma, a szóanyag WINDOWS-
ra való áttételekor át lehet úgy alakítani a jelentéseket,
hogy a gép olasz kifejezéseket mindig megdönti. Ezt láthatja a
mellékletben a dokumentum végén.

5.3 Utalások

  Magyarázat nélküli keresztutalás a szótáramban nincs. Ahol
utalok egy másik szóra, ott is mindig odaírtam valami jelentést
az eredeti szólábba. Legtöbbször keresztbe utalok, és mindkét
szóhoz bemásoltam  ugyanazt a szöveget. Így vittem be a
kéziszótár kettős szófejeit is, pl. accusatore, accusatrice. A
magyarázat  nélküli keresztutalás a szótárkészítőnek  igen
kényelmes, de a szótárhasználónak nagyon kényelmetlen.

5.4 Igék

  A  rendhagyó  igéknél a szabálytalan alakokat  mindig
föltüntettem a szóláb végén, vagy legalább utaltam a megfelelő
paradigmára. Itt is igyekeztem minimalizálni az utalásokat,
csak  ott  hagytam meg őket, ahol a paradigma  teljesen
szabálytalan, így utalás helyett egy csomó igealakot meg
kellene adnom. Példa: addurre

  Ahol ezzel szemben csak a passato prossimo szabálytalan,
ott  a paradigma alapján elkészítettem én a szabálytalan
igealakot. Példa: accrescere.

  Elismerem, hogy ez némi bizonytalanságot teremt, de a
passato prossimo segédigéi miatt ezeket az igéket úgyis végig
kell nézni. Nagy hiánya Herczeg Gyula kisszótárának hogy nem
közli, essere vagy avere szerint képezzük az ige összetett
múltját. Én ezt igyekeztem pótolni, de jó lenne igéimet
következetesen összevetni a nagyszótárral, vagy anyanyelvi
lektorral elolvastatni. Csak ott vagyok biztos a megfelelő
segédigében, ahol a Langenscheidts vagy a Zingarelli közli azt.
Sajnos a Zingarelli sem közli mindig, eddig még nem jöttem rá,
milyen  logika szerint dolgoztak. A "ho"  és  a  "sono"
segédigealakok  végigkeresésével ellenőrizhetők  a  passato
prossimoim.

  Tisztán  technikailag  a  szótáram  rendhagyó  igék
szempontjából lényegesen jobban kezelhető, mint a kéziszótár,
hiszen ott még csak nem is egy szótár végi igetáblából kell
összeszedni a rendhagyó alakokat, mint a Halász Előd-féle német
szótárban, hanem a tábla csak utal a megfelelő paradigmára,
amit egy harmadik helyen találunk.

  A  szabálytalan alakok paradigmáit vagy Herczeg Gyula
szótárából szedtem össze, vagy a Zingarelliből, vagy kb. 80 ige
esetében  a  Langenscheidts  Standard  Grammatikból.  A
Langenscheidts a legkövetkezetesebb azoknál az igéknél, amiket
megad, így az ő sorrendjét követtem. Először a jelen idő,
kijelentő módot adom meg, utána a passato prossimot, utána a
jövő időt és a feltételes módot, utána az imperativust (csak a
Langenscheidts igéinél) utána a conjunctivo presente-t és
conjunctivo imperfetto-t. Hogy mi micsoda, azt a sorrenden túl
a ragozás formája is el kell árulja egy olaszosnak.

  Következetesen elhagytam viszont a passato remotot. A
nyelvészek nagyon lelkesednek ez után az igealak után, minden
másiknál többször szabálytalan, de az olaszok szinte soha nem
használják. Megadtam annak a négy igének a passato remoto-ját,
amelyekkel  az  elmúlt  másfél év  egyetemi  jegyzeteiben
találkoztam: avere, dare, essere, fare. Ennyi.

  Külföldi a passato remoto aktív ismerete nélkül remekül
boldogul, passzív ismerete nélkül is elvan. Szerintem nem egy
kisszótár feladata ezen a téren eligazítást adni.

  Sokkal fontosabb lenne pl. az imperativust megadni, a
Langenscheidts listája szerint az is igen gyakran szabálytalan,
és az mindenesetre igen gyakran előfordul.

  A majdani Windows-programba be lehetne építeni egy modult,
amely a szabályos igék ragozási szabályai alapján minden igéhez
kiköpi a teljes ragozási táblát. A rendhagyó alakokat persze
kézzel kellene a táblázatokba beépíteni, de nagyrészt már
megvannak. Itt Rómában él vagy 6 millió potenciális anyanyelvi
lektor, néhányan a barátaim is. A számíró modulom mutatja, hogy
egyszerűbb nyelvtani szabályokra jól meg lehet tanítani a
gépet,  a  szabálytalanságok  fölsorolásával  pedig  ember
kiegészítheti a hiányos gépi logikát.

  Az -ire végződésű igéknél mindig van utalás a paradigmára,
hiszen  a szabályos alakok is kétféle paradigma  szerint
képződnek: vagy finire, vagy sentire szerint. Herczeg Gyulánál
ez hiányzik, de szerencsére csak a kisszótárból. A nagyszótár
alapján, ill. a Zingarelli alapján pótoltam ezt a hiányosságot.
A két paradigmaszónál megadtam a teljes ragozást.

  Herczeg Gyula megad szótára végén egy listát a harmadéles
igékkel. Szerintem ezt a listát ember még nem használta, de
ettől függetlenül a benne foglalt információ értékes. Én nem
dolgoztam  bele a szótáramba, de megfelelően következetes
formában  be  kellene  tenni  az  egyes  szócikkekhez  a
harmadélességre való utalást.

  Herczeg Gyula a szólábakban is föltüntette csillaggal, ha
egy kifejezésben az ige szabálytalan. Pl. a "bocca" szó szólába
a kéziszótárban tele van csillaggal megjelölt szabálytalan
igékkel (fare*, mettere* stb). Ebben nem követtem Herczeg
Gyulát. Halász Előd sem ad pl. szabálytalanságra utaló jelzést
a szólábban. Igazából ez nem is információ, hiszen az ember az
életben  hall, olvas kifejezéseket, és azokat  keresi  a
szótárban, nem pedig a szótárból tanult kifejezéseket kezdi
használni.

5.5 A főnevek neme

  A főnevek esetében a nem megjelölésével helyettesítettem a
szófajmegjelölést, ahol a nem bizonytalan, és  a  névelő
megadásával helyettesítettem az absztrakt nem-jelzést (hn ill.
nn), ahol a névelő egyértelműen különböztet (il, lo ill la).
Magánhangzóval kezdődő főneveknél persze ez  utóbbit  nem
tehettem meg, hiszen ott a l' névelő nem mond semmit. Azért
tértem el Herczeg Gyula nem-jelzéseitől, mert nem tudtam őket
megdönteni. Egy a szövegtől el nem ütő h ill. n betű pedig igen
idétlenül néz ki. A nem jelzést kevesebbszer használom, mint
Herczeg Gyula. Ő pl. amikor a szófej többesszámát használja
kifejezésben,  ezt többnyire kiírja. Vö. pl.  broglio  a
kéziszótárban és nálam (Ez a szó arra is példa, mikor nem érzem
szükségét az [új]-jelzésnek új kifejezésnél). Szerintem a nem
és a többesszám ismételt kiírása itt értelmetlen, sőt zavaró, a
e ill. i jelek elégségesen jelzik, hogy a szófej többesszámban
van. A nemet pedig már a szófejben megadom, ha nem egyértelmű.
A broglio esetében az.

5.6 Eltérő szakmai és nyelvtani jelzések

  Általában a nagyobb világosság érdekében tértem el Herczeg
Gyula  jelzéseitől. Az általa lefordított olasz nyelvtani
jelenségeket visszafordítottam, ha nincs magyar megfelelőjük. A
congiuntivonak pl. nem túl szerencsés fordítása a "felszólító
mód" ill az ebből képzett (felsz). Ehelyett a "+ conj"
megjegyzést használom. Példa: affinchè Azt hiszem, a latin
alakból képzett rövidítés világosabb, mind a "cong" lenne az
olasz  kifejezésből,  de ez vitatható.  Ha  vitatják,  a
Keresés/cserével végigcserélhetik az összes  "+  conj"  -
rövidítést.  Egyébként szótára végén  az  igeparadigmáknál
Herczeg Gyula is az olasz megnevezést, a "congiuntivo"-t
használja, nem fordít magyarra.

  Megjegyzem,  hogy  ezek  a  szakmai  rövidítések  a
Keresés/Csere funkcióval együtt váratlan lehetőséget adnak a
szótáramban: szakmai szócsoportokat lehet kigyűjteni. Nézzék
végig pl. az (orv) - jelzést. Ezt megfontolva lehet, hogy
szaporítani kellene e jelzéseket. Jó lenne pl. a testrészeket
önálló  jelzéssel  ellátni, vagy  az  idővel  kapcsolatos
kifejezéseket, stb. Ezt én még nem tettem meg.

  A jelzés változtatását a kéziszótárhoz képest, csak ott
indoklom, ahol nem nyilvánvaló.

Herczeg          Nálam           Billentyű-
Gyulánál                       kombináció

(aut)  (autó)
(egyh) (rkat) Ha kifejezetten római katolikus   <Alt>+<t>
    vonatkozású a szó
    (prot) Ha kifejezetten protestáns
    vonatkozású (2 ilyen van)
    (vall) Ha általánosan keresztény, vagy
    vallásközi vonatkozású
    (Biblia) Ha kifejezetten bibliai
    vonatkozású
(fot)  (fotó)
(ir)  (irod) azaz irodalom
(ker)  (gazd) általánosan gazdasági, és nem    <Alt>+<g>
    szorosan kereskedelmi vonatkozású szavak
    vannak itt, már a kéziszótárban is.
(köz)  (vulg) vulgáris. A nemzetközi szó jobban
    elválik a (közm)-től
(mg)  (mgaz) azaz mezőgazdaság
(vegyt) (kémia) a magyarítás nem sikerült, ma
    mindenki "kémiát" mond.
(vsz)  (prep) prepositione Az olasz ill. latin szó
    közismertebb, mint a magyar megfelelő.

5.7 Szerkesztési jelzések

  Szerkesztési jelzést olyan esetben használtam, amikor nem
vállaltam a teljes felelősséget a változtatásért. Vannak tehát
jelzetlen eltérések is, de azok nagyrészt a nagyszótárból
származnak, vagy pedig néha a változtatás annyira egyértelmű
volt, hogy emiatt mertem a felelősséget vállalni. (a már
említett példa: broglio). Ha megnézik, a jelzett változtatások
is szinte biztosan helyesek, a jelzetlenek tehát nem okozhatnak
minőségromlást.

  Amit a Zingarelliből vettem át, vagy a szövegkörnyezetből,
ott általában jeleztem a változtatást.

  Kérdés  lehet, hogy érdemes-e minden elvont teológiai
szakszót megtartani egy ilyen kis szótárban. A számítógépes
változat  esetében  szerintem nem érdemes  olyan  vitákba
belemenni, hogy hasznos-e egy szócikknek benn lennie, szüksége
lesz-e rá valakinek. A szótárat végiglapozni elég nehézkes. Ha
valakinek kifejezetten egy szóra van szüksége, akkor ezzel az
igényével már be is bizonyította, hogy érdemes volt a szót benn
hagyni.  A  gépen  van hely, a memóriakapacitás  az  én
szótárprogramom szempontjából elvileg végtelennek tekinthető. A
keresés gyorsaságát sem csökkenti egy-egy esetleg fölösleges
szócikk.

  A   jelzéseimet,  mint  már  többször   jeleztem,
Keresés/cserével gyorsan végignézhetik. Az előfordulások száma
az 1999. január közepi állapotot tükrözi, akkor számoltattam
meg a géppel.

[új] (256 db.)

  Olyan  új kifejezés, vagy egész szócikk, amit  külső
ellenőrzésre szorulónak tartok. Forrása a Zingarelli CD szótár,
vagy a szövegkörnyezet, ahol a szót találtam. A kifejezést
biztosan nem hozza a kisszótár, a nagyszótárban esetleg benne
lehet.

[saj] (104 db.)

  Olyan szó, vagy kifejezés, amelyről még nem egyeztettem,
hogy új-e a kisszótárhoz képest. A legutóbbi időkben vittem be
a  szövegkörnyezet  alapján.  Mire  befejezem  szavaim
visszamenőleges ellenőrzését, amiről a pont elején írtam, e
jelzések száma jelentősen csökkenni fog.

[részl] (33 db.)

  A szótárban levő túl nagyméretű szólábat csak részlegesen
vittem be. Szabadidőmben néha rendbetettem ilyen szólábakat, de
azt nem vállalom, hogy május közepéig minden ilyen jelzést
eltüntetek a szóanyagból.

[0] (124 db) tudatosan kihagyott kifejezés

  A szócikk ez esetben benn van, de egy-egy kifejezést
elhagytam, a lyukat a 0 jelzi. A kihagyás indokai:

  - a kifejezés zavaros, valószínűleg sajtóhibás
  - a kifejezés fordítása igen szerencsétlen

  Ebben  a  két  kategóriában nálam nagyobb  nyelvtudor
megpróbálhatja rekonstruálni, mit is akart Herczeg Gyula. Én
csak a problémát érzékeltem.

  - a kifejezés elavult, a kommunista múlthoz kötődik. Nem
minden ilyen szót hagytam ki, ami történelmi szempontból
esetleg  fontos  lehet,  ott a (pol)  jelzést  (tört)-re
változtattam. Egyébként meglepően kevés ilyen kifejezés van
ahhoz képest, hogy 1959-es a szótár. Lehet, hogy a magyar-
olaszban többet találnék.

  - a kifejezés elavult technológiához kapcsolódik. Nem
vagyok mérnök, a legtöbb műszaki kifejezést változtatás nélkül
átvettem. De az még számomra is világos volt,  hogy  a
"lámpagyújtogató"-ra egy mai szótárban nincs szükség.

  - a kifejezés vallásilag avult el, vagy pontatlan. Ezen a
téren viszont talán joggal tekintem szakértőnek magam. A 2.
Vatikáni Zsinat jelentős terminológiai megújulást is hozott.

  - a kifejezés a hitérzékemet sérti. Nem sok kifejezés
tartozik ebbe a körbe, max. 5, de ez esetben a kihagyáshoz
ragaszkodom, ha fel kívánják a munkámat használni. Nem kívánok
senkinek segíteni abban, hogy megtanuljon olaszul káromkodni.
Jó, Herczeg Gyula is dicséretesen visszafogott volt, de pl. nem
értem, miért adta meg a sacro második jelentésének az átkozott-
at. Ezzel szemben a durva beszéd nem sérti a hitérzékemet,
ezért a cazzo szót fasz jelentéssel betettem. Herczeg Gyula ezt
nem vállalta föl. Ezt kicsit képmutatónak érzem. A durva beszéd
gyakran előfordul, és erkölcsileg sokkal kevésbé problémás,
mint a szent dolgok káromlásának bármilyen enyhe formája.
[k:0] (38 db) tudatosan kihagyott szócikk jelzése az előző
szócikk szólábának végén.

  Mindaz vonatkozik ide is, amit az előző jelzésnél írtam, a
különbség, hogy a jelzés a következő szócikk teljes hiányát
jelzi a benn lévő szóláb végén.

[jav] Javított jelentés: valami az eredeti helyett.

  A gépi szótárba az általam készített javítási javaslat
került be, az eredeti vagy zavaros, vagy sajtóhibás, vagy
megítélésem szerint pontatlan. Nem sok ilyen jelzés van, az
utóbbi időben kezdtem gyártani, eddig kihagytam a problémás
szavakat.  A program használatához sok sikert kívánok:

                  Harmai Gábor papnövendék
                  Collegium Germanicum et Hungaricum
                  Via San Nicola da Tolentino, 13
                  I-00187 Roma
                  tel: 0039-06-42-119-607
                  fax: 0039-06-42-119-125
                  E-Mail: harmaig@drotposta.hu