Ez átmeneti év lesz: rosszabb a tavalyinál, de jobb a jövő esztendőnél
(1960)


- Ki tudja, milyen év lesz az idei?

- "Átmeneti": rosszabb a tavalyinál, de jobb a jövő esztendőnél.


- Mi történt Hruscsovval? Miért nem vesz részt a közéletben?

- Mert a lábát törte: elcsúszott a kommunizmus felé vezető úton.


Egy üzemi párttitkár e szavakkal kezdi beszédét:

- Elvtársak! Önkritikát kell gyakorolnom: az előző időszakban hibák sorozatát követtem el. Ezentúl minden erőmmel azon leszek, hogy hasonló eredményeket érjek el: a régi hiányosságokat szeretném újakkal pótolni!


Az ünnepi szónok az elért eredményeket sorolja, végére hagyva:

- ...és mennyi a kocsi! Ha ilyen ütemben fejlődünk, az ezredfordulóra gyermekeinknek akár saját helikopterük vagy sugárhajtású repülőgépük is lehet...

Egy hang:

- Aztán mit kezdenének vele?

- Gondolja csak el! Pl. a fia meg fogja tudni a tv-ből, hogy mondjuk, Debrecenben borjúhúst lehet kapni, csak felpattan a gépére, odaröppen, és előbb kerül sorra, mint a szegediek.


Záhonynál jegyzik a ki- és befelé tartó forgalmat; a vámtiszt hangosan diktálja:

- 10 vagon liszt ki, 20 vagon marha ki, Mojszejev együttes be...


A vártnál gyorsabban csökken a forint vásárlóértéke. A Pénzügyminisztériumban külső szakértők bevonásával értekezletet tartanak. A miniszter javaslatokat kér a pénz vásárlóerejének növelésére. Újszerű elgondolások is születnek:

- A forintosba lyukat kellene ültetni, mint volt a kétfilléresben is, és ezt arannyal kitölteni.

- Nincs annyi tartalék aranyunk.

- Akkor jobb híján ezüsttel kellene feljavítani.

- Ezüstünk sincs elegendő.

Végül Zimits Tibor a sikeres vaszari tsz elnöke szólal meg:

- Elegendő két lyuk is, nem is kell kitölteni, hanem a forintot 1,50-ért eladjuk gombnak.


Két fogoly párbeszéde a cellában:

- Maga miért van itt?

- Mert nem értettem egyet a kormánnyal.

- Szóval, politikai.

- Dehogy! Abban tért el a nézetünk, hogy 20 orkánkabátot szabad-e vámmentesen az országba behozni.


Két bizalmas jó barát kölcsönösen megfogadja egymásnak, hogy semmiféle erőszaknak nem engednek, nem lépnek be a tsz-be. Az eredményes agitáció és szervezés után hónapok múlva találkoznak ismét:

- Hallom, te is csak beléptél! Mikor?

- Hát én az ankét után.

- Milyen ankét után?

- Kaptam an két pofont, hogy azonnal aláírtam.


- Hallottad? Másfél méternél alacsonyabb embert be sem vesznek a tsz-be.

- Ugyan! Hisz ez a katonaságnál volt! Miért kell magasabb?

- Hogy kilássék a gazból.


Kohn és Grün felsorolják barátaikat, hogy kit hova sodort 56 szele:

- Mit tudsz Schwarzról, hol van és mit csinál?

- Ő az NDK-ba került, és természetesen ott építi a szocializmust.

- És Weiss hol van, mit csinál?

- Jugoszláviában tartózkodik, és ott úgy tesz, mintha építené a szocializmust.

- És Roth?

- Ő Izraelben él.

- És "természetesen" ő ott építi a szocializmust?

- Ne beszélj bolondokat! Saját hazájában?


Krausz bácsi kijut Londonba, azonnal felkeresi régi barátját, Sternt, aki 56-ban hagyta el Magyarországot. Egy főváros környéki luxusvillában talál rá. Kölcsönösen megörülnek egymásnak, kezdődik az érdeklődés:

- Hogy élsz itt Londonban?

- Hát magad is láthatod! A cityben van az áruházam, ebben a villában lakom. Saját sofőröm van. Mindig máshova megyek nyaralni, hobbiból márkás képeket gyűjtök...

- Hát te aztán igazán meg lehetsz elégedve!

- Ugyan! Lehet egy angol elégedett India nélkül?


Egy középkorú férfi személyesen jelenik meg a Belügyminisztériumban, hogy útlevelet kérjen az USA-ba.

- Kihez megy, és milyen célból?

- A bátyámat szeretném meglátogatni.

- A bátyjának mi a foglalkozása? Csak azért kérdem, hogy vállalná-e az eltartás költségeit?

- Igen, mert a bátyám bankár.

- Jó, és miért menne ki hozzá?

- Mert a bátyám vak, és vezetgetni kell.

- Nem lenne egyszerűbb, ha hazahívná?

- Mondtam, hogy vak, nem hülye!


Kép a jövőből: két idős, nyugalmazott politikus nosztalgiavetélkedője.

Eisenhower: - Olyan népszerű voltam, hogy engem mind a tízmillió magyar epedve várt, pedig azok a te táborodba tartoznak.

Hruscsov: - Na és, mentél? Látod, engem csak hárman hívtak, és én azonnal mentem.


Célzás a májusban meghiúsult párizsi négyhatalmi csúcsra és a nyár folyamán bejelentett kínaiakkal való szakításra.

- Mi a legújabb kínai köszönés?

- Csúcs, fuccs!


- Mi a legbiztosabb eszköz a társadalmi egyenlőtlenségek végleges megszüntetésére?

- A hidrogénbomba.


- Mikor köszönt be az igazi, örök világbéke?

- Ha majd az SZKP főtitkára látogatást tesz a Vatikánba, és bejelenti, hogy gyónni szeretne; a pápa viszont kiüzen, hogy néhány perc türelmet kér, mert még nem tekintette át a legutóbbi párthatározatokat.


Angol nyelvtanfolyamon ún. kiemelt káder vizsgázik. A tanár kérdezi:

- Tudna valamit angolul mondani?

- Igen: Metro-Goldwyn-Mayer.

- Esetleg még valamit?

- Igen, azt egy kicsit nehezebben... (És elüvölti magát, mint a filmbeli oroszlán.)


A tanár nyelvtanulásra buzdítja diákjait. Többen is jelentkeznek, sorra megkérdezi, milyen nyelvet tanulnának, és miért?

- Angolt, igazi világnyelv.

- Franciát, az irodalom és a művészet érdekel.

- Spanyolt, mert Dél-Amerikába utazunk.

- Olaszt, mert engem a zene érdekel.

- Németet, a tudományok nyelvét.

- Rendben van - mondja a tanár -, de legyen benne keleti nyelv is!

Mire Pisti megszólal:

- Keletnémet!


Jó ez a szocializmus, de a hozzá vezető út nélkül
(1961)


Schwarz hivatalos kiküldetésből érkezik Nyugatról. A párttagok előtt beszámolót kell tartania. Beszédét így fejezi be:

- Elvtársak! A kapitalizmus a végét járja, haldoklik. Saját szememmel győződhettem meg róla...

Egy hang: - Milyen a halála?

- Micsoda szép halál! Micsoda szép halál!...


Kérdés a jereváni rádióhoz:

- Svédországban megvalósítható-e a szocializmus?

- Igen, de minek?


Kérdés a Magyar Rádióhoz:

- Mi a legjobb a világon? Pl. jó-e a szocializmus?

- Jó a szocializmus, de a hozzá vezető út nélkül.


- Mikor lesz igazi jólét Magyarországon?

- Ha majd a Nemzeti Bank önkiszolgáló bolttá válik.


- Mikor valósul meg az örök világbéke?

- Ha majd a Vatikánra ez lesz kiírva: Lenin Fohászati Művek.


A tsz-szervezés befejezése körüli időkből:

- Hallottad? Parasztküldöttség megy a Szovjetunióba Rákosiért?

- Mit akarnak vele?

- Haza akarják hívni, hogy újra ossza fel a földet.


A KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a szocialista tábor fő gazdasági szerve) egyik magyar üzletkötője Kohn. Kiküldetéséről megérkezve azonnal jelentést tesz az igazgatótanácsnak:

- Remek üzletet kötöttem: eladtam egy fajkutyát 100 000 Ft-ért.

- Kitűnő! És hol a pénz?

- Két macskát kaptam érte, darabjuk 50 000 Ft volt.


A fellendülő idegenforgalomról készült jelentés hangsúlyozza:

- Ez év folyamán a csehszlovák turisták felkerestek összesen 35 000 szalámit.


A turista felvásárlások után a következő szövegű táblák kerültek ki a csemegeüzletek ajtóira:

- Cseh megette.


Ez év áprilisában Jurij Gagarin elsőnek repült a világűrbe. Korabeli kérdés:

- Mi a különbség Gagarin, a szilva és a sertéshús között?

- Gagarinnak híre, a szilvának hamva van, a sertéshúsnak se híre, se hamva.


Nem kell tartani a húsellátás zavaraitól!

- Hogy-hogy?

Gagarin sok bárányfelhőt látott, és kijelentette, hogy bőven lesz ürühús.


- Gagarint hogyan engedhette el a felesége ilyen veszélyes útra?

- Mert most az egyszer igazi űr-ügyet talált.


Az űrrepülés előtt miért lépett be a pártba Gagarin?

- Mert a Szovjetunióból csak a párttagok juthatnak ki külföldre.


- Miért a Földről irányították mindvégig Gagarint repülés közben?

- Hogy eszébe ne jusson az USA-ba leszállni és menedékjogot kérni.


- Gagarin miben különbözik egy közönséges halandótól?

- Abban, hogy ő kétszer jött a világra.


- Mi a különbség az Üllői út és Gagarin között?

- Semmi: mind a kettőt az oroszok lőtték ki.


Ez év augusztusában újabb űrhajós keringett a Föld körül: Tyitov.

- Mi a különbség Tyitov és egy magyar tsz-paraszt között?

- Semmi: mind a kettő kerüli a földet.


A Szovjetunió és hazánk is megszakította diplomáciai kapcsolatait Albániával.

- Hallottad? Hruscsov megbetegedett.

- Mik a tünetek?

- Al-bántalmai vannak.


"Mi lesz veled Enverke?"


- Hogyan biztatták Enver Hodzsát a barátai?

- Mondottuk, Enver, küzdj és bízva bízzál!


- Már volt láncos kutyánk, Tito, most lesz egy láncos egerünk is: Enver Hodzsa.


Ez év október 24-én Sztálint kivették Lenin mellől. Egész viccsorozat keletkezett róla:

- A Szovjetunióban javul a lakáshelyzet: megszűnt egy társbérlet.

- Új technikai vívmány Moszkvában: a lépegető szarkofág.

- Kiírás a Lenin-mauzóleum bejáratán: "Kirakat rendezés alatt; bent a szocializmus építése zavartalanul folyik."

(Célzás a sztálini citatológiára és Hruscsov szerepére.)

- A kiemelés tőlem. Ny. Sz. Hruscsov.

- Hruscsov új neve: lépegető exhumátor.

- Új kiírás a lenini mauzóleumon: "Ideológiai tatarozás miatt ideiglenesen zárva!"

- A legújabb pártbüntetés a SZU-ban: sírból való kizárás. (Célzás Csuhraj: "Tiszta égbolt" és a magyar "Költözik a hivatal" c. filmekre.)

- Új filmeket mutatnak be Moszkvában: - Tiszta sírbolt és Költözik a ravatal címűt.

- A moszkvaiak átvették nótáinkat: Énmellettem elaludni nem lehet; Veled is megtörténhet egyszer; Kitették a holttestet az udvarra...

- Javaslat a moszkvai Vörös tér nevének megváltoztatására: legyen ezentúl Blama Lujza tér.


- Ki az abszolút párttag?

- Aki a párttal együtt ingadozik. Vagy: Az, akinek van kivel, van mivel, van hol, mégis taggyűlésre siet.


A kijevi pályaudvaron egy amerikai turista a moszkvai gyorsra vár. Megkérdi az ügyeletet, megnyugtatják: hamarosan befut. Egy-két óra elteltével a jelenet ismétlődik. Amikor elfogy a türelme, beront az állomásfőnökhöz.

- Hát még ilyet! Már órák óta várok, sehol semmi, a felvilágosítás is csupa mellébeszélés... Micsoda helyzet, micsoda ország?

- Na és? Maguknál meg üldözik a négereket!


Célzás a művelődésügyi miniszter személyének változására:

A művelődésügyi minisztérium előző neve volt Valéria-telep (Benke Valéria), az új pedig Ilkuvics. (Célzás Ilku Pál személyére, a Nyugatival szemben állott Ilkovics néven emlegetett olcsó étterme.


- Hogyan végződik a "kapitalista" és egy "szocialista" népmese?

- Gondolom egyformán.

- Nem. A kapitalista így: Még most is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána! A szocialista pedig: Aki nem hiszi, annak utánajárnak!


Én már gyermekkoromban szerettem a rizst
(1962)


(A tsz-szervezés befejezése egybeesett az angol eredetű, gyors ütemű és élénk mozgással járó twist nevű tánc és zene népszerűségével.) Korabeli gúny dal a tsz-ről:

"Beléptem a tszcs-be, twist!
Bevittem a tehénkémet, twist!
Hadd tudja meg az a barom,
milyen is a közös vagyon, twist!"


A párt újabb tagfelvételt hirdet. Többek közt a fontosabb zöldségfélék is jelentkeznek. Beszélgetésre hívják őket, hogy mondják el indokaikat. Egymás után fejtik ki érdemeiket:

- Burgonya: nekem főként föld alatti munkában van nagy gyakorlatom.

- Paradicsom: születésemtől kezdve arra törekszem, hogy vörös legyek, és ez kívül-belül sikerül. Én adtam a nevét az örök boldogság és a földi végcél helyének is.

- Bab: háborúban, békében bármi történjék, sőt az időjárás legyen bármilyen mostoha, én mindig a tömegeké vagyok: igazi népeledelként szolgálom őket.

A három jelöltet meghallgatták, kiküldik őket. Bent tanácskoznak, újra behívják a zöldségeket, és közlik velük az elutasító döntést, "személyekre" lebontva:

- Burgonya: Amerikából érkezett, ezért megbízhatatlan. Paradicsom: valamikor zöld volt és ezt akarja színváltoztatással leplezni. Bab: mindig rosszkor szól.


A párttitkárnak jelentik, hogy a cigányprímás vallásos életet él, holott ugyanakkor aktív tagja is a pártnak. Bekéreti.

- Azt hallottam, hogy rendszeres templomlátogató vagy. Igaz?

- Igen, de ugyanilyen szorgalmasan eljárok minden aktíva- és egyéb gyűlésre is.

- Ráadásul még egyházi adót is fizetsz, pénzt dobsz a perselybe, és el nem mulasztanád, hogy külön alkalmakkor is ne adakoznál.

- Igen, de ugyanilyen rendesen fizettem a tagdíjat, és minden más célra is adok.

- Látták, hogy megcsókoltad a feszületen függő Krisztus lábát.

- A tiédet is megcsókolnám, ha a hitedért keresztre feszítenének.


- Hogyan fog 2000-ben kezdődni egy önéletrajz?

- Én már gyermekkoromban szerettem a rizst... (Célzás Kína növekvő szerepére.)


Egy magyar leány 56-ban disszidál, Párizsba kerül, ahol jobb híján prostitúcióra kényszerül. Egyszer a Montmartre-on összeakad egy földijével, aki hivatalos kiküldetésben jár Párizsban. A nő felviszi magával az ún. garniszállóba. Amikor a légyott után fizetésre kerül a sor, a férfi közli.

- Holnap megy a vonatom. Csak 10 frankom maradt.

- Nem tesz semmit - mondja a lány -, a többit add át Budapesten a mamának! Itt a címe...


- Nekünk jelenleg három magyar űrhajósunk is van.

- Kik azok?

- Dobi évek óta a súlytalanság állapotában van; Kádárt kezdettől fogva távolról irányítják, Marosánt pedig épp most lőtték ki. (Célzás leváltására.)


Marosán a pártnak küldött 80 oldalas memorandumban fejtette ki véleményét; ti. az év folyamán minden tisztség alól felmentették és nyugdíjazták.

1) Miért bukott le Marosán?

Mert foglalkozást akart változtatni! "Kádár" akart lenni.

2) Újabban mivel foglalkozik?

Ő a KB (Központi Bizottság) levelező tagja. (Célzás a 80 oldalas memorandumra.)

3) Miért maradt munka nélkül?

Mert elfogyott a sütnivalója.

4) Hogy viseli a sorsát?

Zsemle-sütve jár.

5) Hogy néznek rá az emberek?

Ő a kis emberek példa-péke.


A baj és a tragédia közti különbséget fejtegeti a tanár a kisdiákoknak, az érthetőség kedvéért mindjárt példákkal is él:

- Ha pl. baromfivész van, és hullanak az aprójószágok, az baj, ugyan, de még nem tragédia. Ha viszont neves államférfiakkal zuhan le egy repülőgép, és ők szörnyet halnak, az igazi tragédia.

Másnap szakfelügyelő érkezik, tudomást szerez a tanultakról, mindjárt fel is teszi a kérdést: mi a különbség a baj és a tragédia között? Rámutat egy diákra, az szinte fújja a "leckét":

- Ha egy politikusokat szállító repülőgép lezuhan, és mindenki meghal, az egyáltalán nem baj, hanem tragédia. Ha ellenben hullik az aprójószág, az nem tragédia, de elég nagy baj.


Csak kagylója van, beszélni nem lehet bele
(1963)


Egy cseh férfi horgászik a Vlata-ban (Moldvában), sikerül egy több kilós halat kifognia. Boldogan viszi haza, és otthon latolgatja az elkészítés módozatait, ámde felesége lehűti:

- Nincs itthon se tojás, se zsír, se pedig paprika. Én nem is tudom, mit csináljak belőle.

A férj megdühödik, fogja a halat, visszamegy a folyóra, és beleengedi a zsákmányt a vízbe. A hal azonnal felbukkan, elkiáltja magát:

- Éljen a szocializmus!


A. Novotný, csehszlovák köztársasági elnök ünnepi szónoklatában így lelkesít:

- Széles és egyenes úton együtt menetelünk a boldog végcél: a szocializmus felé.

Egy hang:

- Éhesen?

A szónok:

- Menetelés közben nincs zabálás!


A. Novotný köztársasági elnök magához rendeli közellátási miniszterét, és jelentést kér tőle a rendelkezésre álló élelmiszertartalékokról. A miniszter sorolja:

- Burgonyából van még úgy hat hónapra elegendő tartalék, lisztből három hónapra, zsírból pedig kettőre...

- Szlovákiát is beleértve?

- Nem, csak kettőnket!


- Mi a különbség a kapitalizmus és a szocializmus között?

- A kapitalizmusban szociális, a szocializmusban pedig kapitális hibákat követnek el.


- Mi lenne, ha nem volna szocializmus?

- Minden!


Egy lelkes szónok a beszámolója végén színes képekben vázolja fel a jövőt, közben sűrűn emlegeti a horizont szót. Egy hallgató otthon az idegen szavak szótárában utánanéz a szó pontosabb jelentésének. A meghatározás a következő:

- Horizont: látóhatárunkat lezáró képzeletbeli vonal, melyhez minél jobban közeledünk, annál inkább távolodik, és soha el nem érhető.


A két nagyhatalom hivatalosan is deklarált versengésének időszakában az egyik ideológiai szeminárium vizsgakérdése:

- Jelenleg milyen viszonyok vannak az USA-ban és a SZU-ban, és a közeljövőben mi várható?

- Az USA-ban ma nyomor és munkanélküliség van, a helyzet feszült, a vezetőket utálják. Ezzel szemben a SZU-ban teljes a foglalkoztatottság, mindenkinek megvan a betevő falatja, a helyzet nyugodt, a vezetőket szeretik és önként követik.

- Helyes, és mi lesz, mondjuk, a SZU-ban 20 év múlva?

- Az, ami ma az USA-ban van.


Kohn repülőgépen utazik, amikor egyszer csak jeletkezik nála Szent Péter.

- Le fogtok zuhanni, hacsak nem kezded el éltetni a kapitalizmust!

Kohn ijedten körbenéz, ott az osztályvezető, a párttitkár; kinéz, és a fejét rázza. Igen ám, de már a földi tárgyak körvonalai is kezdenek kirajzolódni, amikor Szent Péter ismét jelentkezik. Kohn félelmében másodszor is nemet mond. Mielőtt azonban becsapódna a gép, elordítja magát.

- Éljen a kapitalizmus!

Szomszédja nagy erővel oldalba böki:

- Hát ha már taggyűlésen elalszol, legalább ne éltesd itt a kapitalizmust!


A nyugati turisták egyre nagyobb számban keresik fel hazánkat. Nemzetközi gyakorlatnak megfelelően több nyelvű táblát állítanak fel a nyugati határon a következő szöveggel:

- Szívélyesen köszöntjük az átkos kapitalizmusból érkező kedves vendégeinket a mi szocialista hazánkban!


- Hallottad? Kohn és Grün önként jelentkezett vájárnak a széncsatára.

- Nem hallottam.

- Nem is fogod!


Ez év februárjában ismét választásokat rendeztek, az eredmény egy percig sem volt kétséges. Egy választó belép a szavazóhelyiségbe, és kezébe nyomnak egy szavazólapot.

- Nem ezt kérem, tessék adni egy másikat!

Készséggel adnak neki egy másik cédulát, de arra is ugyanezt mondja:

- Nem, ez nem kell! Adjanak másikat.

Kívánságát teljesítik, de kioktatólag azonnal megjegyzik:

- Nem értjük az elvtársat, mi a kifogása? Láthatja, minden szavazólap kitöltetlen és teljesen egyforma.

- Hát hadd legyen már az az illúzióm, hogy ezt szabadon választottam!


- Ki az abszolút tájékozatlan?

- Aki a Gyümölcsoltó Boldogasszonyról azt hiszi, hogy Micsurin özvegye.


- Mi jellemzi napjaink Magyarországát?

- Legvidámabb barakk a lágerben.


- Milyen Kádár telefonja?

- Csak kagylója van, beszélni nem lehet bele.


- Rákosi rendszere volt az erősebb, vagy Kádáré?

- Gondolom, Rákosié, mert neki Farkasa volt, de Kádárnak csak Czinegéje van. (Mindkettő hadsereg-főparancsnok volt.)


- Mi a különbség az NSZK és az NDK között?

- Az, hogy az NDK-t jobban kell szeretnünk.


- Milyen most a szocialista tábor labdarúgó-válogatottjának felállása?

- Balszélső: Enver Hodzsa, balösszekötő: G. Gheorghiu-Dej, középcsatár: Kádár János, jobbösszekötő: W. Gomulka, jobbszélső: J. Br. Tito, s végül az edző: Ny. Sz. Hruscsov.


Ez év júniusában halt meg XIII. János pápa, novemberben lőtték agyon J. F. Kennedyt.

- Ki a párt idei két nagy halottja?

- XIII. János pápa és Kennedy, az USA elnöke.


F. Kennedy lelkét az égben maga az Úr fogadja. Szeretettel átöleli és mondja:

- Fiam, érezd magad otthon! Külön lakosztályt rendeltem a számodra: haladj először egyenesen, majd fordulj jobbra, és a folyosó végén megtalálod.

Kennedy kisvártatva izgatottan tér vissza. Az Úr megkérdezi:

- Talán nem találod? Eltévesztetted az irányt? Adok melléd egy angyalt.

- Nem Atyám, köszönöm. De ahogy jobbra fordultam, ott találtam Sztálint egy nagy fütykössel, nálam meg nem volt semmi.

- Menj csak el mellette nyugodtan! Nem téged vár az.


A visszatért űrhajóst ünnepélyes fogadtatásban részesítik. Az SZKP főtitkára félrevonja, és négyszemközt megkérdi:

- Mondd, fiam, csakugyan voltál az égben?

- Igen, jártam fenn.

- És láttad ott az Istent?

- Láttam bizony.

- Gondoltam én, de ne mondd már senkinek!

Az ünnepélyes fogadtatás és a párbeszéd megismétlődik a pápánál is, az űrhajós végső válasza azonban eltér:

- Nem láttam én ott fent az égvilágon senkit.

- Mindjárt gondoltam, de el ne mondd már senkinek!

Utoljára az USA elnöke fogadja hősünket, párbeszédük befejezése ezúttal így alakul:

- Igen, láttam az égben az Istent - mondja az űrhajós.

- Nos, akkor végképp meg vagyok nyugodva - így az elnök.

- Semmi oka rá, mert az Isten néger.


1963-ban rövid ideig tartó kínai-indiai határvillongás volt.

- Miért nem tudott egyik fél sem győzni ebben a himalájai háborúban?

- Mert a szovjet fegyverek legyőzhetetlenek.


Lábhoz tett nyelvvel várjuk a fejleményeket
(1964)


- Miért felülmúlhatatlan a szocializmus?

- Mert minden előző kortól örökölt: az ősközösségtől a termelés módját, a rabszolgaságtól a bérezést, a feudalizmustól a kiskirályokat, a kapitalizmustól pedig az állandósult válságot.


- Mi a szocialista munka három fő ismérve?

1. Mivel a munka "nemesít", el kell kerülni, hogy e káros társadalmi folyamat bekövetkezzék!

2. Amíg fizetgetnek, addig dolgozgatunk.

3. Legfontosabb a munkához való "hozzáállás", arra vigyázzunk, hogy mások is hozzáférhessenek!


- Békében mi az üzemi békebrigádok feladata?

- A munkát békén hagyni!


Hruscsov mely három fő kérdésre nem tudott válaszolni?

1) Ha a kapitalizmus rothad, miért akarják Nyugatot mégis utolérni?

2) Németországot hogyan tudták úgy kettéosztani, hogy Nyugatra került minden fasiszta, Keletre pedig valamennyi demokrata?

3) Ha majd az egész világon kommunizmus lesz, a Szovjetunió honnan szerzi be a gabonát?


- Mi jellemzi a szocializmust?

- Olyan nehézségek folyamatos legyőzése, melyek egyébként nem lennének.


Egy távoli szibériai faluból Leningrádba látogat a munkásmozgalom egy veteránja. Minden nevezetességet gondosan megnéz, s végül megkérdez egy idegenvezetőt:

- 1917-ben volt itt egy felkelés, aztán lett-e belőle valami?


Az idős Grünwald bácsi elköltözik az élők sorából. Lelke jelentkezik az égi kapusnál, Szent Péternél, aki elmondatja vele élete történetét.

- Hát megszülettem az Osztrák-Magyar Monarchiában, felnőttem, szakmát tanultam, és munkát vállaltam a Csehszlovák Köztársaságban, saját kis műhelyem is lett Magyarországon, és most üzemi szakmunkásként mentem nyugdíjba a Szovjetunióban, ott is haltam meg. Szent Péter bekiált az Úrnak:

- Uram, gyere! Megvan a bolygó zsidó!

Grünwald bácsi méltatlankodva hárítja el:

- Ugyan, életemben ki sem mozdultam Munkácsról!


Bányász-szerencsétlenség volt Tatabányán; az áldozatok ünnepélyes temetését a TV is közvetítette. Az apa, és fia, Móric is nézi a temetést, a kis Móric folyton kérdez:

- Apa, ki az a fekete szoknyás férfi?

- A katolikus pap.

- Hát az a palástos?

- Az a kálvinista pap.

- És hol van a rabbi?

- Kisfiam, nem a minisztériumban, hanem a bányában volt a robbanás.


Három időszerű kérdés a jereváni rádióhoz és a feleletek:

1. Lesz-e a kommunizmusban pénz?

- Akkor sem lesz.

2. Van-e élet a Holdon?

- Ott sincs.

3. Lehet-e idős, kopasz férfit szeretni?

- Provokatív politikai kérdésekre nem válaszolunk. (Hruscsovra vonatkozik a célzás.)


(Hruscsov magyarországi látogatása során ajándékba kapón egy bábolnai ötös fogatot.)

- Mi a különbség Árpád vezér és Kádár között?

- Árpád adott egy fehér lovat, kapott érte egy országot; Kádár adott öt fehér lovat és ráadásnak még egy országot.


Kádár János külföldi tudósítónak nyilatkozik; a beszélgetés végén a riporter a következőket kéri:

- Kérem, őszinte választ adjon, hogy önt hányan támogatják ma Magyarországon?

- Szerintem kilenc és fél millió.

- És mit lehet tenni a további félmillióval? Nem okoznak gondot?

- Nem, mert őket köti a pártfegyelem.


Hruscsov magyarországi látogatása során négyszemközt kérdi Kádár Jánostól:

- Ha a szovjet csapatokat kivonnánk, a rendet fenn tudnád tartani?

- A rendet igen, de a rendszert nem.


Modernizált felelet egy történelemórán feltett kérdésre:

- Ki volt Szulejmán szultán?

- A mohácsi szerződés értelmében hazánkban ideiglenesen állomásozó török csapatok fővezére, a birodalom ura.


- Miért bukott meg Hruscsov?

- Mert nem akarta a közösbe beadni a tőlünk kapott ötös fogatot.


- Dehát voltaképpen mi történt Hruscsovval? Csakugyan baleset érte?

- Igen, elesett a kommunizmus felé vezető úton.


Kádár János éppen Lengyelországból érkezett, amikor Hruscsovot leváltották. Beszédében sorra vette a szocialista tábor országait:

- A szovjet elvtársak, lengyel testvéreink, jugoszláv barátaink, csehszlovák szomszédaink és a Román Népköztársaság polgárai.


- Mi a szocialista tábor legnagyobb közös dilemmája?

- Lehetséges-e a táboron belüli békés egymás mellett élés?


Hruscsov leváltása után mi a magyar álláspont?

- Lábhoz tett nyelvvel várjuk a fejleményeket.


Távirat Hruscsov leváltásáról Moszkvából Kamcsatkára, és a két hónap után érkezett válasz:

- Hruscsov elvtárs beadta lemondását.

- Mit szól hozzá Sztálin elvtárs?


Leváltása idején melyik nép milyen nevet adott Hruscsovnak?

Magyarok: Már-kuss!

Törökök: Iszkiri!

Görögök: De-moszt-the-mész!


Hruscsov leváltásának módjáról rémhírek terjedtek el, az utód Brezsnyev kénytelen volt személyesen cáfolni:

- Hruscsov elvtársnak egyetlen haja szála sem görbült meg! (Célzás Hruscsov kopaszságára.)


- Újabb bizonyíték van rá, hogy a Föld gömbölyű.

- Mégpedig micsoda?

- A Nyugatra szórt átkok Keletről térnek vissza.


Egy prágai húsbolt előtt hosszú sor kígyózik. Egy idő után a sor vége felé álló idős férfi elveszíti türelmét, felkiált:

- Megyek, és leszúrom azt az átkozott Novotnýt! - és elrohan. Nemsokára visszatér, csendben beáll a sor legvégére. Valaki megkérdi:

- Mi az? Nem sikerült?

- Á, ott még többen állnak!


Egy kolozsvári húsbolt előtt még hosszabb sor áll. Egy idő után kiszól az üzletvezető:

- Most érkezett a hússzállítmány, de mindenkinek nem jut. Távozzanak a magyarok!

A magyarok kedvetlenül elszélednek. Telik-múlik az idő, újra kiszólnak:

- Kevesebb a hús, mint gondoltuk. Távozzanak a zsidók is!

Azok is hazatérnek. Csak nem halad a sor előre. Újabb felhívás:

- Most már meg merjük mondani: mára nem érkezett hús, úgyhogy a románok is menjenek haza, holnap próbálkozzanak!

A tömeg szétoszlik, egy öblös hang:

- A fene egye meg! Már megint a magyarok jártak jobban!


Szeptemberben jugoszláv küldött járt Magyarországon, Tito vezetésével.

- Miért jött Tito?

- Az ebadóért.


Ittjártakor Tito miért ragaszkodott ahhoz, hogy a Margit hídon menjenek át Budára?

- Mert el akarta kerülni a Lánchidat.


A feneket nem nyalni, hanem kotorni kell!
(1965)


- Mi a szocializmus két szakasza?

- 1. A fejlődés nehézségei; 2. A nehézségek fejlődése.


- Mi az abszolút végtelen?

- A szocializmus kezdeti nehézsége.


- Mikor fogjuk igazán sajnálni a szocializmust?

- Majd a kommunizmusban.


- Mi a különbség a kapitalizmus és a szocializmus válságai között?

- A kapitalizmusé ciklikus, a szocializmusé pedig permanens.


- Mivel tehetnénk biztosan tönkre a kapitalizmust?

- Azzal, ha munkamódszereinket exportálnánk.


Kohn bácsi a moszkvai lottón több millió rubelt nyer, de nem hozhatja haza, ott kell elköltenie. Megvesz egy egész áruházat, beáll a pult mögé, és ingyen osztogatja az árucikkeket. Értetlenül kérdezik tőle:

- De hát miért herdálja el a nyereményét?

- Szerettem volna látni, milyen is lesz a kommunizmus első napja!


- Mikor lesz ránk igazán jó világ?

- Ha majd egy amerikai turista száz dollárért hetven forintot kap, hogy megnézze Magyarországot.


- Miért építjük a szocializmust?

- Mert még ez is jobb, mint dolgozni.


- Milyen típusú szocializmus van nálunk?

- Spanyol, mert lop ez, lop az, mégis minden frankó.


Egy 56-os disszidens látogatóba érkezik, felkeresi rokonait, barátait, és egy közös vacsorán beszélgetnek. Az amerikai viszi a szót:

- Ti hogy vagytok itthon?

- Köszönjük jól. Nem panaszkodhatunk. És te hogy élsz, hogy vagy?

- Nekem jól megy a sorom, hál' isten, de én panaszkodhatom.


Egy cigány felvételét kéri a tsz-be. Tájékozódó beszélgetésre hívja az elnökség, hogy néhány sablonos kérdést válaszoljon meg:

- Ha sok szilva teremne, mit csinálnál?

- Szilvóriumot.

- Ha sok alma?

- Almáriumot.

- És ha nem teremne semmi?

- Szemináriumot.


- Hazánk jelenleg valóságos virágoskert.

- Hogyhogy?

- Dobi borvirág, Kádár nebáncsvirág, Czinege mákvirág, és van tízmillió árvácska.


Tavaszutón és nyár elején újabb pusztító árvíz volt Magyarországon és a szomszédos Szlovákiában.

- Miért volt ilyen pusztító a mostani árvíz?

- Mert a feneket nem nyalni, hanem kotorni kell!


Ez év áprilisában avatták fel a Dózsa György úti Lenin-szobrot, amely a ledöntött Sztálin-szobor helyére került.

- De hát miért van kabátban Lenin?

- Mert a következő telet is szeretné kihúzni.


Kádár egy rádiós szereplése utáni napon vidéki körútra indul. Egy faluban megállítja a kocsit, kiszáll, odaint egy gyereket.

- Eredj, mondd meg apádnak, hogy az a bácsi megy most hozzátok látogatóba, aki tegnap a rádióban beszélt!

A gyerek előrerohan, már a kapuban kiabálja messzebbről is hallható hangon:

- Apám, gyere! Mindjárt itt lesz Bálint gazda, aki tegnap beszélt a Szabad Európa Rádióban!


A Népköztársaság útján az egyik fa tetején egy ember újságot olvas. Elég nagy feltűnést kelt; egy rendőr odamegy, és letessékeli.

- Mondja, maga mit csinál ott fenn?

- Újságot olvasok, de szabad országban egy szabad állampolgár ott olvas, ahol neki tetszik!

- Elnézést, nem tudhattam, hogy ön külföldi.


Az Úr friss híreket akar hallani a Földről, ezért három angyalát leküldi, hogy a világ más-más pontjáról szerezzenek értesüléseket. A megadott időpontban visszatérnek, leadják jelentésüket:

1. Egy angyal az USA-ról: Az emberek szorgalmasan dolgoznak, jól élnek, de félnek a háborútól.

2. A másik angyal a Szovjetunióról: Az emberek nem dolgoznak, nem is élnek jól, félnek a háborútól.

3. A harmadik angyal hazánkról: Az emberek nem szakadnak meg a munkában, valahogy mégis jól élnek, és nem is félnek a háborútól.

Az Úr elgondolkodva mondja:

- Hm, magyarok! Ez a pimasz társaság már megint rám számít.


Az Úr nem elégszik meg másodkézből kapott értesülésekkel, úgyis régen látta már a Földet, elhatározza tehát, hogy személyesen járja be, mint valamikor tette. Először a washingtoni Fehér Ház felé tart; ott egy lépcsőn üldögélő, gondokba merült emberrel találkozik. Az Úr kérdésére kiderül, hogy a férfi az USA elnöke.

- Hát miért búsulsz itt, fiam? Talán segíthetek, én vagyok a Mindenható.

- Hogyne búsulnék, Atyám, hiszen Kínának több a lakosa, a SZU-nak pedig nagyobb a területe, tőlük féltem az én népemet.

- Ne félj semmit! Gondolj arra, hogy ti viszont sokkal, de sokkal gazdagabbak vagytok, és azok is maradtok.

Az elnök láthatólag meg is vigasztalódik; az Úr vándorol tovább. Felkeresi Pekinget; az elnöki palota lépcsőjén szintén egy gondokba merült embert talál. Hamarosan itt is kiderül, hogy maga az elnök. Az Úr tőle is megkérdi:

- Miért bánkódol, fiam? Hátha segíthetek?

- Ezen úgysem tudsz. Az a gondom, hogy az USA gazdagabb, a SZU-nak pedig nagyobb a területe, mint Kínáé; tartok is tőlük.

- Ezért ugyan nem kell búsulnod, hiszen ti többen vagytok, mint a másik kettő együttvéve.

A kínai elnök is láthatólag megnyugszik, és az Úr folytatja vándorútját. A moszkvai Kreml lépcsőjén az előzőkhöz hasonló jelenet fogadja, ott is az elnökkel van dolga. Újra csak megkérdi:

- Miért vagy olyan gondban? Talán segíthetek?

- Hogyne lennék gondban, amikor az USA gazdagabb, Kína pedig népesebb a SZU-nál.

- Hát ezért igazán nem kell búsulnod! A te hazád a legnagyobb a világon.

Az elnök láthatólag megnyugszik. Az Úr végezetül felkeresi hazánkat. A Parlament lépcsőjén itt is egy búslakodó férfi fogadja. Hamarosan kiderül, hogy ő Kádár János. Ez egyszer az Úr nem szól egy szót sem, letelepszik mellé, és azóta is együtt sírnak.


- A két német állam hogyan osztozott meg Marx hagyatékán?

- Úgy, hogy az NSZK kapta a Tőkét, az NDK pedig a Kiáltványt.


- Hazánk szuperszonikus ország.

- Hogyhogy?

- A vezetőknek szuper, a népnek szóni kuss!


- Mi a különbség a cirkusz és a kormány között?

- A cirkuszban okosok hülyéskednek, a kormányban hülyék okoskodnak.


Egy szocialista újgazdag elhatározza, hogy megszerzi a státusz-szimbólumokat; kezdi is mindjárt egy különleges papagájjal. Bemegy a boltba, rámutat egy tetszetősebb példányra.

- Ez mit tud, és mennyibe kerül?

- Mindenkinek kora és neme szerint köszön magyarul és angolul, gyorsan tanul újabb szöveget; az ára ötszáz forint.

- És az ott középütt? Kérem, nekem a legszebb, legokosabb madár kell!

- Az meg elmondja a Miatyánkot, a Himnusz szövegét, és mindent tud, amit az alsó. Ára ezer forint.

- Olcsó, nekem drágább kell! Az ott legfelül mennyibe kerül?

- Az kétezer forint.

- Na, és az mit tud ennyi pénzért?

- Az semmit!

- Hát az hogy lehet?

- Az a főnök!


A vadon élő állatok után az állatkertiek is vezetőt, mégpedig párttitkárt választanak maguk közül. Három jelölt szerepel a listán, a röpgyűlés azonban kettőt leszavaz, a harmadikat fogadja el. Az indoklás a következő:

1. A medve tekintélyes, de állandóan bundában feszít.

2. A gólya szerénytelen, mindig nagy lábon él.

3. Az ülőgumós majom megfelel, mert csupasz a feneke, és ráadásul piros is.


Egy tsz-tag bejelenti az elnök halálát, és amikor a rendőrségen a jegyzőkönyvvezető kérdi a halál okát, így felel:

- A villám agyonütötte.

A jegyzőkönyvet aláíratják, és közlik vele, hogy elmehet, mire elismétli:

- A villám agyonütötte.

- Tudjuk, már mondta, bevettük a jegyzőkönyvbe.

- De a nyele a kezemben volt.


János bácsit hiába agitálja a pénztáros, egyetlen fillért sem akar bankba tenni, pedig a tsz jól jövedelmez, a tagok gyarapodnak.

- János bácsi, legalább egy ezrest tegyen be a bankba, a többit fölélheti, de lesz egy kis tartaléka!

- Nem teszem én, mert a bank megbukhat.

- Ha véletlenül meg is bukna, a betéteket szavatolja a Magyar Nemzeti Bank.

- Az is ugyanúgy megbukhat, mint a kisebb.

- Ne okoskodjék már annyit! Az csak akkor bukik meg, ha ez az egész rendszer megbukik.

- Á, láttam én már karón varjút! Na és, ha ez a rendszer megbukik, megint odalesz a pénzem, mint eddig.

- Ejnye, hát az nem érne meg magának ezer forintot?


Karácsony előtt újabb ár- és bérrendezést jelentettek be:

- Az árak és a bérek kiegyenlítődnek: amennyivel emelkednek az árak, annyival csökkennek a bérek.


Fock Jenő miniszterelnök jelentette be az ár- és bérrendezést.

- Hogy alakul majd az életszínvonalunk?

- Fockról Fockra változik.


- Miért kellett a hús árát is emelni?

- Mert olcsó húsnak híg a leve.


- A karácsony előtt bejelentett ár és bérrendezés miatt most az aranyvasárnap után mi következik?

- Szomorú, fekete vasárnap.


- Ki az igazi jóstehetség?

- Aki meg tudja mondani a Szovjetunió múltját.


A SZU története pillanatfelvételekben:

Lenin vezetésének időszaka: sötét alagút végén egy kis fény.

Sztálin ideje: tömött villamoson az utasok fele ül, a felel áll, senki nem tudja, mikor lesz helycsere.

Hruscsov ideje: éttermi asztalokon teríték, a vendégek nem tudják, ki fogja a számlát fizetni.

Brezsnyev ideje: hangversenyteremben ott a karmester, a zenekar, de a közönség még nem tudja, mi lesz a program.


A transz-szibériai expressz nyílt pályán váratlanul megáll, de kint alig észlelhető a mozgás. Az utasok egymás közt:

- Mi történik?

- Mozdonyt cserélnek.

- Miért?

- Pálinkáért.


A hivatalos találkozó után az államférfiak szórakozásul beleegyeznek, hogy hozzanak egy olyan varázsgömböt, mely az ezredfordulót megjósolja. Először Johnson amerikai elnök néz bele, visszahőköl.

- Úgy látom, ez a felirat: kommunizmus.

Brezsnyev rendkívül elégedett, magabiztosan tekint a gömbbe, elkapja a fejét, sápadtan körülnéz, és alig hallható hangon kérdi:

- Tud itt valaki kínaiul?


A helyzet reménytelen, de nem komoly
(1966)


- Mi a kapitalizmus?

- Embernek ember által való kizsákmányolása.

- És mi a szocializmus?

- A fordítottja.


- Mi a szocializmus?

- A kapitalizmushoz vezető kitérő: a leghosszabb, legdrágább, legrosszabb és legnehezebb út.


Mi a kommunizmus?

- A szegénység egy főre eső egyenlő elosztása.


- Mi a szocializmus?

- Magyar népballada.

- És mi a kommunizmus?

- Orosz népmese.


- Hány út vezet ki a szocializmusból a kapitalizmusba?

- Kettő: a hosszabb az új gazdasági mechanizmus, a rövidebb a disszidálás.


Szépségkirálynőt választanak Magyarországon. Az eseményen Kádár János is megjelenik, gratulál a győztesnek. Gavallérosan meg is kérdezi:

- Mi a kívánsága, kedvesem?

- Nyissák meg a nyugati határokat!

- Csak nem akar velem bizalmas kettesben maradni?


Rikkancskiáltás a közeljövőből:

- Itt a Népszabadság az itthonmaradtak teljes névsorával!


- Hogyan keletkeznek, terjednek a rémhírek, és mi lesz a sorsuk?

- A pártonkívüliek kitalálják, a párttagok továbbadják, és a párt központi bizottsága megvalósítja.


- Mi vehető ma a leghazafiasabb cselekedetnek?

- A párttagok vigasztalása.


- Mi az új gazdasági mechanizmus jelszava?

- Tiszta vizet a fejekbe!


- Mi az új gazdasági mechanizmus másik jelszava?

- Megvalósítjuk a marxizmust-gebinizmust (szabadkasszás alapon működő üzleti vállalkozás).


- Mit mond a cigányprímás az új gazdasági mechanizmusra?

- Ha rosszul játszanak, a bandát kell kicserélni, nem a hangszereket!


- Van-e kiút az új gazdasági mechanizmusból?

- Van: Hegyeshalom felé.


- Kik, milyen szemmel néznek az új gazdasági mechanizmusra?

- Az oroszok elviszemmel.

- A kínaiak ferde szemmel.

- A hívő katolikusok pápaszemmel.

- A hülyék elhiszemmel.

- A tízmillió magyar könnyes szemmel.


Új egyezség született az állam és az egyház között: az egyház elismeri az állami ünnepeket, az állam pedig böjtre szorítja a hívőket.


- Hogy módosul ma a Miatyánk?

- Mi Atyánk, Te is úgy ki vagy a mennyekben?


Egy újabb "árrendezés" bejelentése utáni kérdés-felelet:

- Mennyi lesz ezután a havi fizetés értéke?

- A fél élelem bére (Célzás "A félelem bére" című filmre.)


Nyárra ötven százalékkal megemelkedik az életszínvonal: most fázunk és éhezünk, de nyáron már nem fogunk fázni.


Két csontváz összetalálkozik, beszélgetnek:

- Te mikor haltál meg?

- Én még a 48-as szabadságharcban. És te?

- Vén hülye! Nem látod, hogy még élek?


Nagygyűlésen az ünnepi szónok lelkes meggyőződéssel hangoztatja:

- A szocializmus minden áldását voltaképpen majd a mai fiatalok fogják igazán élvezni.

Egy hang a hátsó sorokból:

- Úgy kell ezeknek a pimasz huligánoknak!


Az áremelés utáni kiírás a húsbolt kirakatában:

- OTP-hitelre is kapható!


- Hogy kell valakinek most rosszat kívánni?

- Jó étvágyat kívánok.


- Mi most a legkedvesebb becézés?

- Drága husikám.


- Hogy köszönünk az áremelés után?

- Pá, husi!


- Manapság ki az igazi pesszimista?

- Aki evőpálcikákat szerez be.

- És ki az optimista?

- Aki azt hiszi, hogy lesz is hozzá rizs.


Zárolták a fát és a vasat: tízmillió koldusbotot veszünk kézbe, és ugyanennyi lakatot tesznek a szánkra.


Új tv-játék kezdődik: ezentúl ki mit fog?

- Nyugat a hasát, Kádár a fejét, mi pedig a szánkat.


- Elmentek a február elsejei lagziba?

- Kik házasodnak?

- Az új gazdasági mechanizmus veszi el a munkakedvet.


Fock Jenőt kórházba szállították: sérvet kapott az életszínvonal megemelésétől.


- Most télen mi lenne a legkedvezőbb hőmérséklet?

- Mínusz egy Fock.


Megszigorítják a jogszabályokat: Fock-piszkálásért akár egyévi börtön is adható.


Egy magyar turista Nyugatról hazatérőben a vámos felszólítására felnyitja a bőröndjét, amely - nem kis meglepetésre - tele van gyufásdobozzal.

- Mi értelme ennyi gyufát behozni? Feketézni akar vele? Nálunk is korlátlanul lehet kapni.

- Nem üzletelek én vele, csak annyit hoztam, amennyi saját háztartásunkban a magyar gyufák meggyújtására kell.


- Ki az igazán bátor ember?

- Aki nagy nyilvánosság előtt meg meri kérdezni, hogy a Barátság-vezetéken az olaj jön vagy megy?


Magyar párt- és kormányküldöttségjárt a SZU-ban. Megvitatták az időszerű bel- és külpolitikai, valamint gazdasági és katonai kérdéseket, valamennyiben egyező álláspontra jutottak. A közös közleményt mindkét fővárosban egyidejűleg tették közzé, szövege természetesen egyezik, csak az utolsó mondat szórendje tér el:

Pravda: A helyzet komoly, de nem reménytelen.

Népszabadság: A helyzet reménytelen, de nem komoly.


Hírneves hipnotizőr széles körben ismert mutatványaival kápráztatja el nézőit. Három legismertebb és legsikeresebb mutatványa:

1. Egy önként jelentkezőt a színpadon leültet egy székre, delejes álomba szuggerálja: - Ön most az Északi-sarkon van, dermesztő a hideg, süvít a szél, kavarog a hó... Az illető begombolkozik, didereg, vacognak a fogai. A hipnotizőr egyet pattint, elmúlik a varázs; hatalmas taps.

2. A másik nézőnek ezt mondja: - Az Egyenlítőn vagyunk, 40 °C árnyékban, szellő sem rebben, a párától fülledt a levegő... A jelentkező elkezd izzadni, homlokát törli, majd csorog róla a verejték, egyre sűrűbben kapkodja a levegőt. A hipnotizőr pattint az ujjával, egy szempillantás alatt múlik el ez a varázs is. Felzúg a taps.

3. Végül a harmadik jelentkezőnek ezt sugallja: - Ön most az USA-ban van, nincs munkája, segélyből él... Ez a néző viszont széles mosollyal hallgatja, kényelmesebben ül a széken. A hipnotizőr már emeli kezét, hogy pattintson, amikor a delikvens váratlanul megszólal:

- Ha most is pattintani mer, úgy állon vágom, hogy lerepül a színpadról!


A fizetések abc-je: atyafiak, barátok, cicák, dolgozók.


Egy járókelő hosszasan nézi a kirakatot, egyenként is az árakat, hangosan kifakad:

- A fene egye meg ezt az egész rendszert!

Ebben a pillanatban odalép egy marcona civil, felemeli kabátja hajtóját és zord hangon mondja:

- Feltűnés nélkül kövessen!

A járókelő is ugyanúgy felemeli saját kabáthajtókáját, és kijelenti:

- Nem követem!


Jelenet 2000-ből: a pesti Mao Ce-tung körúton Kohn-fucse fürdőszobai rézkályhát cipel, és szitkozódik. Szembejön vele Grün-fucse.

- Hát te mit cipelsz?

- Ezt a dög nagy rézkályhát viszem a nagy népi olvasztóba. (Kínában volt egy népi kohómozgalom az ipar fellendítésére.)

- És miért dohogsz egyfolytában?

- Azokat az őrülteket szidom, akik 56-ban azt követelték, hogy vonják ki a szovjet csapatokat.


- Mikor lesz hazánknak atombombája?

- Ha ránk dobják.

- Mi történik akkor?

- Eltűnik a város és a falu közötti különbség.

- Hogyan viselkedjünk?

- Vigyázzunk, nehogy pánikot keltsünk!

- És aztán mi lesz velünk?

- Felvesszük a néhai nevet.


- Mi minden látható egy mai kínai lakásban?

- A lakó mao-tracon ülve egy Mao-kép alatt Mao-Zeitungot olvas, a lakás dísze a kínai mao-lika, a szobából a mao-sdóba nyílik az ajtó, a kamrában mao-cska vadászik egerekre, közben miao-zik.


- Melyik utcanevet hagynák meg a kínaiak?

- Mao-thner Sándorét.


- Miért járt nálunk az iráni sah?

- Tájékozódni, hogy Dárius kincse elég lesz-e az új gazdasági mechanizmusra.

- És jön-e még egyszer?

- Igen: megnézi, hogy mire is tudtuk Dárius kincsét elkölteni.


Egy esztétikai ülésszakon a szocialista realizmus létjogosultságát és szerepét vitatják. A vitavezető konkrét példával él:

- Egy apró termetű, púpos és félszemű kalifa megkéreti szomszédja szépséges leányának kezét. Az apósjelölt él a gyanúval, és a kalifától arcképet kér. Ez kihirdeti, hogy az a festő, aki megfelelő portrét készít róla, egy zsák aranyat kap, aki azonban kudarcot vall, halállal bűnhődik.

Az első piktor olyannak festi a kalifát, amilyen. Amikor kész a kép, megrendelőjének bemutatja, az éktelen haragra gerjed, és a festőt lefejezteti. A második művész okul az első tragédiáján: daliás, szép férfinak ábrázolja a kalifát, úgyhogy nem is lehet a képet és modelljét azonosítani. A kalifa most is elégedetlen, az ügyetlen művész büntetése: halál. A harmadik festő kalifánkat lóra ülteti, így magasabbnak látszik; a nyeregben előrehajol, eltűnik a púp, s mivel oldalnézetben van ábrázolva, nem látszik az sem, hogy fél szemére vak. Amikor a képet bemutatja, a kalifa elégedett, megparancsolja a zsák arany kiadását.

Lám, ez a szocialista realizmus!


Világ proletárjai, oszoljatok!
(1967)


- Nekünk jól jön ez az új gazdasági mechanizmus.

- Hogyhogy?

- Mert elsejétől hozzájárulással kiléphetünk a KGST-ből.


- Csak tíz év után lesz nekünk igazán jó.

- Miért épp akkor?

- Mert a Szovjetunió akkor lesz hatvanéves, és nyugdíjba megy.


Az októberi forradalom 50. évfordulóján Moszkvában is nagy ünnepségsorozat kíséri. Állandóan nagy tömeg hullámzik az utcákon, gyakori a forgalmi dugó és a baleset. Egy idős bácsit is elüt egy gépkocsi, kórházba kell szállítani. Amikor magához tér, az orvosok faggatni kezdik:

- Hova valósi, bácsi?

- Jaj, nem tudom, elfelejtettem.

- Hát hány éves?

- Azt is elfelejtettem.

- A nevét csak meg tudja mondani?

- Nem tudom.

- Hát akkor mit ünneplünk, milyen év az idei?

- Jubileumi! - vágja rá a bácsi diadallal.


- Mi is az új gazdasági mechanizmus?

- A szocializmus alapjainak felszedése.


- Mit tesz az új gazdasági mechanizmus?

- Ballépést jobbra.


- Milyen ez az új gazdasági mechanizmus?

- Hát igazán klasszikus!

- Hogy érted ezt?

- Úgy, hogy a vezetőknek klassz, a többieknek kuss!


- Mi a különbség a kereszténység és az új gazdasági mechanizmus között?

- A kereszténység csak hirdeti, az új gazdasági mechanizmus viszont meg is valósítja az általános szegénységet.


Példázat az új gazdasági mechanizmusról:

Egy mozi nézőterén két vak ül egymás mellett, pereg a film. Bizonyos idő elteltével megkezdődik a párbeszéd:

- Mondd, te látsz valamit?

- Nem látok semmit. És Te?

- Én se.

- Tudod mit, cseréljünk helyet.

Hát itt tartunk most.


Másik példázat az új gazdasági mechanizmusról:

A járókelők egy különös viselkedésű emberre figyelnek fel, aki fél kézzel hosszú zsineget húz maga után, és sűrűn előre-hátra tekingetve látható gonddal kerülgeti a különféle akadályokat, ügyet sem vetve a nyomába szegődött kíváncsiskodókra. Végre valaki eléje kerül, és megkérdi:

- Miért húzza azt a madzagot?

- Mert tolni nem lehet.


Arisztid vékony zsinegen egy összekötött szárnyú verebet vezet, láthatólag valamit akar vele, de az eredménytelenség miatt folyton csak a fejét csóválja. Összetalálkozik Taszilóval, aki ráköszön, és csodálkozva kérdi:

- Hát te mit csinálsz itt ezzel a verébbel?

- Járni tanítom, mert az új gazdasági mechanizmusban senki sem ugrálhat.


Két tsz-tag poharazgatás közben azon tűnődik: kik találhatták ki ezt az új gazdasági mechanizmust?

- Te, én úgy gondolom, hogy az ügyvédek.

- Szerintem azok sokkal okosabbak, hogy ilyet kitaláljanak.

- Hát akkor pedig az orvosok.

- Azok aztán végképp nem, mert előbb a kutyákon próbálták volna ki.


Illetékes fórumon nagy vita folyik az új gazdasági mechanizmus lényegesnek tekinthető és lényegtelen kérdéseiről, de az álláspontok nem közelednek. Már mindenki hozzászólt, letette a voksát, már csak az idős Kohn bácsi van hátra. Hosszas unszolás után kimondja a szentenciát.

- Ha egy bordélyház csődbe jut, nem az ágyakat, hanem a lányokat kell kicserélni.


- Az új mechanizmusban egyenruha lesz.

- Hogyhogy?

- Egyen ruha lesz, a többi meg ágyékkötőt hord.


- Hol kezdődik az új gazdasági mechanizmus?

- Kisbérnél.

- És hol fog végződni?

- Nagybajomnál.


Szónoki érvelés:

- Természetesen még manapság is előfordulhatnak bizonyos hiányosságok, de most már tudjuk, hogy ezeket milyen megfelelő újakkal kell pótolni...


- Ki az abszolút opportunista?

- Aki a sóletet is pálcikával eszi. (Célzás a jövőbeli kínai erőfölényre.)


Május 1-jei felvonulás 2000-ben: a menetben Kohn is cipekedik, izzad, nyög és halkan méltatlankodik. Egyszer csendesen hátraszól Grünnek, aki a végén áll.

- Azért valaha csak könnyebb volt a vörös zászlót cipelni, mint ezt a nagy dög sárkányt. (A kínai ünnepi felvonulások tartozéka a hatalmas sárkány.)


Kohn itthon azt hallja, hogy Nyugaton csak heti egy napot kell dolgozni. Alig várja az alkalmat, hogy végre kijuthasson. Amikor Ausztriába ér, első kérdése is ez:

- Tessék mondani: itt csakugyan heti egy napot kell dolgozni?

- Igen, mégpedig a hét közepén, szerdán.

- És tessék mondani: minden szerdán?


A Mont Blanc-alagút építésére nemzetközi pályázatot hirdetnek, és versenytárgyaláson döntenek. Egymást követik az ajánlatok:

Angol: A költségek 50 millió fontot tesznek ki, a kétfelől fúrt alagút menetei közötti eltérés legfeljebb 50 cm lehet.

Német: A költségek 40 millióra rúgnak, az eltérés maximum 40 cm.

Magyar: A költségek kb. 30 milliót tesznek ki, a két alagútmenet közötti különbség legfeljebb 2-3 cm.

A bíráló bizottságnak egyedül a magyar félhez van kérdése:

- És mi lesz akkor, ha az alagút két vége között nagyobb, netán tetemes lesz a különbség?

- Semmi! Legfeljebb lesz két alagútjuk.


Az új gazdasági mechanizmus előrehaladottával a fontosabb köznevek megváltoznak:

Magyarország: Fock-föld, a főváros: Fock-város, az országház pedig Fock-ház.


- Manapság mi a legelterjedtebb népbetegség?

- A Fock-fájás.


- Mi a parlamenti interpelláció új neve?

- Fock-piszkálás.


- Mennyivel jobb ez az új kormány a réginél?

- Egy Fock-kal.


- Mit üzent Mao Ce-tung a magyar népnek?

- Ne féljetek! Titeket nem fogunk bántani, hiszen mao-gyarok vagytok.


- Mi van olyankor, amikor Mao Ce-tung eszik?

- A nagy kínai fal.


A kínai-szovjet határon pattanásig feszült a helyzet: mindkét oldalon nagy katonai erőket vontak össze, valamennyi fegyvernem felsorakozott, bevetésre kész. Az égen sötét felhők gomolyognak. Egyszer csak kitisztul, fent megjelenik Marx alakja, aki több nyelven is hatalmas hangon mondja az égi szózatot:

- Világ proletárjai, oszoljatok!


Egy továbbképző tanfolyamon az előadó megkérdi a hallgatóságot:

- Ki tud önök közül oroszul?

Többszöri kérdezésre sem jelentkezik senki, mire az előadó kifakad:

- Mégiscsak hallatlan! Már 22 éve vannak itt az oroszok, és a nyelvüket nem ismeri senki...

Egy hang:

- A törökök meg 150 évig voltak Magyarországon...


- Az új gazdasági mechanizmusban mit fog csinálni, aki sem írni, sem olvasni nem tud?

- Az majd diktálni fog.


Két ismerős cigány hosszú idő elteltével találkozik ismét.

- Hát veled meg mi van, Lajos?

- Én közbe akadémikus lettem.

- Ne beszélj bolondokat, hát írni-olvasni se tudsz!

- Na, én nem is levelező, hanem rendes tag lettem.


De Gaulle Moszkvába látogat, ahol ünnepélyesen fogadják. Brezsnyev, Koszigin és Podgornij egy-egy rövid üdvözlő beszédet olvas fel, De Gaulle azonban szabadon rögtönöz. A díszszázad egyik katonája csendben odaszól mellette álló társának:

- Te, én nem is tudtam, hogy a franciák analfabéták.


Lukács Györgyöt visszavették a pártba; az értelmiségi közvélemény ezt így regisztrálta:

- Lukács Györgyöt újra bezárták a pártba.

- A párt belelépett Lukács Györgybe.


Hosszas gondolkodás után a cigány prímás is jelentkezik a pártba. A felvételi beszélgetés során rámutatnak a helyiség falán függő képekre; Marx, Engels, Lenin, Sztálin sorakozik egymás mellett:

- Kiket ismer fel közülük?

- Hát bizony én egyiket sem ismerem.

- Hát akkor hogyan akar párttag lenni, ha senkit nem ismer?

- Miért? Maguk ismerik Gazsit, Lajost, Tódort meg Kálmánt?

- Nem ismerjük!

- Ha maguk nem ismerik az én bandámat, mért kellene nekem ismernem a maguk bandáját?


Hat nap alatt zajlott le a harmadik arab-izraeli háború. Viccek egész sorozata született, illetve aktualizálódott.

Kohn bácsi az izraeli sikereken fellelkesülve, táviratot meneszt Tel Avivba:

- Önkéntesnek jelentkezem. Mikor fogadnak?

- A legelső járattal induljon, fogadásáról gondoskodunk - táviratozzák.

Amikor kiszáll a gépből, a fogadóbizottság elhűlve látja, hogy egy aggastyánról van szó. Az üdvözlés után meg is kérdik:

- De Kohn bácsi, hogy gondolta? Hiszen még egy puskát sem bír el?

- És tábornokra nincs szükségük?


A párttitkár próbára akarja tenni Grünt, és megkérdi:

- Grün elvtársnak mi a véleménye az arab-izraeli háborúról? Egyáltalán van már kialakult álláspontja?

- Már hogyne volna, de azzal én magam sem értek egyet!


Roth és Schwarcz megbízható párttag, még egymás előtt sem szeretnének színt vallani; az arab-izraeli háború alatti egyik óvatos párbeszédük:

- Hallottad? Megint lelőttünk három ellenséges repülőgépet!

- Nem. De kik lőtték le?

- Hát a mieink.


- Milyen elismerést kapott Golda Meir a nyugati diplomatáktól?

- Golda, maga az egyetlen igaz férfi az egész izraeli kormányban!


- Miért torpant meg az egész arab hadsereg előrenyomulás közben?

- Mert Golda Meir kijelentette: csak a testemen keresztül!


- Mikor lesz béke a Közel-Keleten?

- Majd ha Dajan és Nasszer négyszemközt tárgyal.


Egy hadtörténész megemlíti, hogy több híres és sikeres hadvezér is félszemű volt: így pl. Vak Bottyán, Kutuzov és most Dajan is. Egy hang:

- Nem kellene Czinege honvédelmi miniszter karrierjét is elősegíteni?


Az arab-izraeli frontvonalon megszólal a hangszóró:

- Mohamed! Állj csak fel, mutatunk neked valamit!

Az arabok lövészárkából vagy húsz Mohamed is feláll, abban a pillanatban izraeli sortűz dördül, az arabok holtan zuhannak vissza. Kisvártatva újra megszólal a hangszóró:

- Ali! Nézd meg, mit mutatunk!

Legalább egy tucat Ali kíváncsi, azokat is mind leterítik. Erre az arabok is észbe kapnak, egy idő után az ő hangszórójuk is megszólal:

- Mózes! Ezt nézd meg, ha mered!

Néma csend, nyugalom. Senki ki nem dugja fejét az izraeli lövészárokból, ellenben megszólal a hangszórójuk:

- Kik keresték a Mózeseket?

Erre felállnak a hangosbemondó kezelői, sortűz, őket is leterítik.


Egy egész szakasznyi arab katona menekül a frontról, egyetlen izraeli fegyveres űzi őket. A szembejövő tiszt látja a helyzetet:

- Álljatok meg! Hát nem látjátok, hogy egy szál izraeli katona elől szaladtok?

- Látjuk, tudjuk, csak azt nem, hogy melyikünket kergeti.


Az arab-izraeli ellentét miatt megszakadtak a magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok.

- Mi volt a Tel Aviv-i magyar követ dilemmája?

- Most nem tudom: hazamenjek vagy itthon maradjak?


A győzelmes háború után amerikai katonai küldöttség érkezik Tel Avivba és szeretnék megkoszorúzni az ismeretlen katona sírját. Mivel ilyen még nincs, szorultságból kiviszik őket a köztemetőbe, és ott rámutatnak Kohn bácsi sírjára. Igen ám, de a küldöttségből valaki tud héberül, elolvassa a sírfeliratot és közli:

- De hiszen ez Kohn, az ismert kereskedő sírja, nem az ismeretlen katonáé.

- Kohn kereskedőnek valóban ismert volt, de katonának abszolút ismeretlen.


Schwarz Tel Aviv-ban zöldségkereskedő. Kitör az arab-izraeli háború, a következő felirat látható a kirakatban:

- Háború miatt zárva. Rögtön jövök.


Az arab-izraeli háború utáni izraeli idegenforgalmi hirdetés Budapesten:

- Látogasson el a Szentföldre, egyúttal tekintse meg a piramisokat is!


- A háború befejeztével is miért félelmetes még Golda Meir?

- Mert ha megszólal, Mahmud el riad.


Tankkal álmodni: jó barát érkezik
(1968)


Az új gazdasági mechanizmus programjának realitása és végrehajtásának biztosítéka:

- Napjainkig megmaradtak ugyan az öröklött hiányosságok, de mi már tudjuk, hogyan lehet ezeket újakkal pótolni.


Miért hangoztatta Fock Jenő olyan nyomatékkal, hogy teljes erőnkkel építjük a szocializmust?

- Mert ehhez van elegendő nyersanyagunk.


Célzás egy sétarepülőgép Zuglóban történt lezuhanására:

- Hol a legmagasabb az életszínvonal?

- Zuglóban: három főre esik egy repülőgép.


- Hallottad, hogy jövőre már csak fél kézzel fogunk dolgozni?

- Miért?

- Mert a másikkal majd a fügefalevelet tartjuk.


Egy vásárlási jelenet az egyik illatszerboltban:

- Vevő: Szabadság! Kérek egy csomag 5 éves terv pengét!

- Főnök: Ilyet nem tartunk.

- Vevő: Hát akkor kérek Figarót.

- Főnök: Pillanatnyilag kifogyott.

- Vevő: Akkor tessék valamilyet ajánlani!

Főnök: Azt ajánlom, szíveskedjék másutt érdeklődni, nálunk jelenleg semmi nincs, és nem is tudjuk, mikor jön a következő szállítmány.

A vevő csalódottan el; az egyik eladó, aki fül-, és szemtanúja volt ennek az egész jelenetnek, csodálkozva kérdi:

- Főnök! Hát miért mondott ilyeneket? Minden pengéből van.

- Azért, mert aki még ma is szabadság-gal köszön, az borotválkozzék sarlóval!


- Hogy tanítják a csárdást egy mai KISZ-tanfolyamon?

- Kettőt balra, kettőt balra!


- Ki az abszolút vallásos?

- Akinek józanon is keresztbe áll a szeme.


- Politikailag ki a legtájékozottabb ember Magyarországon?

- Aki meg tudja mondani, hogy jelenleg ki van hatalmon Kongóban.

- És ki a legtájékozatlanabb?

- Aki meg van róla győződve, hogy Csőmbe egy új amerikai tánc, Lumumba egy nemi betegség, Kaszavubu Casablanca bátyja, Nasszer pesti vagányok szava, Nixon valamilyen műanyag, Dulles nagy disznóság, De Gaulle új futballszabály, Franco ismert kávéfajta, Tito mosószer, Gomulka sajtféleség, Wilhelm Pick szalámi, Grotewohl pedig német köszöntés.


(A mexikói olimpián disszidált Varga Zoltán labdarúgó, a csapat Lakat Károly vezetésével utazott ki.)

- Megvan az első aranyérem: Varga Zoltáné, távolugrásból.

- Miért tudott kinn maradni Varga Zoltán?

- Mert nem jól tették rá a Lakatot.


Nemcsak az olimpián szerepeltünk kiválóan, hanem az "űrkutatás"-ban is: 300 évvel ezelőtt levertük a félholdat, 56-ban a csillagot, most pedig a Napot lopjuk.


- Melyik ország a legbékésebb a világon?

- Hazánk, mert még saját belügyeibe sem avatkozik bele.


(1968-ban a varsói hatalmak 200 000-es hadsereggel megszállták Csehszlovákiát. Ez a viccek sorozatát eredményezte.)

A régi álmoskönyvek kiegészítése egy új álomfejtéssel:

- Tankkal álmodni: jó barát érkezik.


- Számunkra mit jelent Csehszlovákia öthatalmi megszállása?

- Most végre megtudjuk, mit jelent a hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok ittlétének határideje.


- Mit keresnek a megszálló csapatok Csehszlovákiában?

- Nem mit, hanem kit: aki behívta őket.

- És meddig maradnak bent?

- Amíg meg nem találják a "behívó"-t.


- Miért van Izrael könnyebb helyzetben, mint Csehszlovákia?

- Mert Izraelt nem baráti, hanem ellenséges országok veszik körül.


Három vezető politikus: Koszigin, Johnson és Dubček egy kocsiban utazik. Az első útelágazásnál hátraszól a vezető és kérdi:

- Merre tartsak?

- Koszigin: Haladjon balra!

A második elágazásnál már Johnson válaszol:

- Tartson jobbra!

A harmadiknál Dubček így szól:

- Jelezzen balra és tartson jobbra!


- Mi van kiírva a csehszlovák határon?

- Szabadság miatt zárva. Az átalakítás ideje alatt a szocializmus építése zavartalanul folyik.


Egy magyar kiskatona levele édesanyjának Csehszlovákiából, a megszállás idejéből:

"Most már jól érzem magam, ne aggódjék! Olyan jól szolgáltam a sereget, hogy századosom megígérte: legközelebb Romániába is velük megyek."


- Mi a különbség a norvég és a csehszlovák párt között?

- Semmi, mind a kettő Oslóban van.


Csehszlovákia megszállása után közös tanácskozást tartanak a varsói hatalmak. A megbeszélés kezdete előtt kávét szolgálnak fel; mindenki szürcsölgetni kezdi, csak Dubček ül mozdulatlanul. Brezsnyev megkérdi:

- Dubček elvtárs, nem szokott feketét inni?

- De igen, csak így - felmutatja bilincsbe vert két kezét - nem tudom a cukrot felkeverni.


- Legújabban mivel fizetnek a csehek?

- Dub-csekkel.


- Melyik nép hogyan építi a szocializmust?

- A magyarok ímmel-ámmal.

- Az oroszok lelkesen.

- A csehek mint a "megszállottak".


- A csehszlovák kérdés mikor oldódik meg véglegesen?

- Ha saját országukból kivonulnak a csehek és a szlovákok.


(Célzás a sorozatos varsói diáktüntetésekre és a rendőrterrorra.) Két varsói rendőr beszélget:

- Na, mi van a fiaddal? Úgy tudom, egyetemen tanul.

- Á, hagyd már! Kivettem, nem járatom.

- És miért? Nem megy neki a tanulás?

- Dehogy! De verni otthon is tudom.


Nem lehet tudni, mit hoz a múlt...
(1969)


- Milyen a lenini humanizmus?

Egy megtörtént esettel lehet legjobban bemutatni. Lenin Krupszkájával sétál a kertben, amikor a kerítésen át váratlanul eléjük pottyan egy labda: a falon kívül játszó gyerekek dobták át véletlenül. Lenin nyugodtan lehajol, közelebb lép a kerítéshez, és nagy ívben visszadobja a labdát a játszogató gyermekeknek.

- De mi ebben a humanizmus?

- Az, hogy akár le is lövethette volna őket.


Sztálin a másvilágon összetalálkozik II. Miklós cárral, akit országának legújabb kori sorsa nagyon érdekel. Faggatózni kezd:

- Megvan-e még az orosz birodalom és mekkora?

- Megvan, és sokkal nagyobb, mint valaha is volt.

- Van-e most is hadsereg és az milyen erős?

- Nagyobb a hadsereg és erősebb, mint valaha volt: legyőzhetetlen, a németeket is megvertük.

- Van-e rendőrség? Megvan-e az ochrana (titkos rendőrség)? Van-e ezeknek tekintélyük?

- Megvannak, de a titkos rendőrség mostani neve GPU; mind a kettő erősebb és rettegettebb, mint az elődök.

- Most is Szibériába száműzik a politikai foglyokat, és mennyit?

- Szibériába, és sokkal többet, mint valaha, de a legtöbbet kivégzik.

- Főznek-e még vodkát? Ha igen, mennyit isznak?

- Több vodkát főznek, sokkal többet isznak, mint régen.

- Az én időmben 40 fokos volt, most mennyi?

- Legkevesebb 42-43 fokos, de vannak erősebbek is.

- Most őszintén! Ezért az egy-két fokért érdemes volt ekkora felfordulást csinálni?


- A szocializmusban mitől félnek legjobban az emberek?

- Attól, hogy nem lehet tudni, mit hoz a múlt.


- Mi történik az esetben, ha a Szaharában is bevezetik a szocializmust?

- Tíz év múlva importálni fogják a homokot.


- Miért fejlettebb egy szocialista kombájn, mint egy kapitalista?

- Azért, mert elöl aratja a kenyérgabonát, hátul pedig kiugrik a pék, és jelenti, hogy a kenyér elfogyott!


- Miért nem kell félnünk az újabb influenzától?

- Hivatalos közlés hangzott el a közelgő influenzajárványról: a hongkongi vírussal való fertőzéstől nem kell tartanunk, mert a járvány e legújabb fajtája csak pénz útján terjed.


Ivan Ivanovicsot végleg kizárták a pártból, és pártszerűtlen, cinikus magatartása miatt meg is bélyegezték. Három súlyos vétséget követett el:

1. Amikor annak idején meghallotta, hogy Sztálin temetése egymillió rubelbe került, nem átallotta kijelenteni, hogy annyi pénzen akár az egész vezetőséget is el lehetett volna temetni!

2. Dolgozószobájában ki volt téve Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Hruscsov képe, és amikor a párttitkár megkérdezte, hogy ezt a gazembert miért nem akasztja le onnan, visszakérdezett: "Melyiket?"

3. Amikor számon kérték, hogy hol maradt a legutolsó taggyűlésről, megint visszavágott: "Ha tudtam volna, hogy az utolsó, akkor feltétlenül elmentem volna."


- Mi volt régebben az Országházzal szembeni nagy épület?

- A Kúria, az igazság háza.

- És mi lett belőle?

- Nemzeti Galéria, a képmutatás háza.


- Mi a világtörténelem legfurcsább fintora?

- Az, hogy a zsidók hősiesen harcolnak, a németek pedig ügyesen kereskednek.


- Miért amerikai és nem szovjet ember jutott fel előbb a Holdra?

- Mert az amerikaiak nem rabjai a Földnek.


Egy amerikai turista megszólít egy, a kocsijából éppen kiszálló moszkvait:

- Ha nem zavarom, nagyon érdekelne, hogy kocsija vállalati vagy saját?

- Saját.

- És milyen utakra használja?

- Hát többfélére: városon belül munkába jövet-menet, bevásárolni, vidékre ezzel megyek látogatóba, üdülésre.

- És külföldre?

- Oda nem! Külföldre mi tankkal szoktunk járni.


Pozsony, meleg nyár van, egy szlovák házaspár nyitott ablak mellett alszik. Lent a téren teljes a csend. Váratlanul tankok dübörgése töri meg a csendet, s mind több és több vonul fel. A feleség a nagy zajra felriad, odarohan az ablakhoz, vissza az ágyhoz, ijedten rángatja fel a férjét.

- Ébredj! Tele a tér tankkal, megszálltak bennünket.

- Ugyan, miket beszélsz!? Biztosan rosszat álmodtál, hiszen barátaink ilyet úgysem tűrnének, főként a nagy Szovjetunió nem hagyná.


- Mit mond egy pesszimista cseh?

- Gyalog kell mennünk Szibériába.

- És egy optimista?

- Dehogy! Vonaton fognak vinni.


- Valóban nagyon lassú az ügyintézés a Szovjetunióban?

- Lassú, pl. a csehek 1938-as segítségkérését 1968-ban teljesítették. (Célzás a 38-as hitleri német megszállásra.)


- Milyen most a szocializmus Csehszlovákiában?

- Magas feszültség plusz szovjet hatalom.


- A világ leghosszabb kerékpárja Csehszlovákiában van.

- Hogyhogy?

- Kormánya Prágában, ülése Pozsonyban, fékje pedig Moszkvában.


Moszkvából egy nemzetközi találkozóról közös gépen tér vissza Kádár János és Walter Ulbricht. Egymás mellett ülnek, beszélgetnek, de Ulbricht életkora és a nagy motorzaj miatt kissé nehezen hall. Kádár udvariasan felajánlja:

- Tudja mit? Cseréljünk helyet!

(Kagylót formálva kezéből füle mellett.)

- Mit mond? Heréljünk csehet?


- Mi most a legrövidebb cseh vicc?

- Az oroszok kimennek.

- És a leghosszabb?

- Igen, de egyenként.


Egy cseh férfi egy kútkáva fölé hajolva hangosan számol:

- ...huszonöt, huszonöt, huszonöt...

Egy arra elhaladó orosz katona gyanút fog, odamegy, belenéz a kútba, a cseh belelöki, és számol tovább:

- ...huszonhat, huszonhat, huszonhat...


Szolzsenyicin dilemmája: - fejem vagy írásom?
(1970)


Ceauşescu vidéki körútját készítik elő a kisvárosban, meglepődve látják, hogy hosszú sor kígyózik a húsbolt előtt. A vezetőt arra próbálják rábírni, hogy legalább arra az időre csukjon be, amíg az elnöki gépkocsi oszlop elhalad, de a boltvezető megnyugtatja őket.

- Tessék csak rám bízni!

Kitesz egy cégtáblát "Bank" felirattal. Ceauşescut kellemesen érinti, hogy ennyi ember akar betétet elhelyezni, jutalmat kínál a vezetőnek: előbb egy gépkocsit, majd amikor kiderül, hogy már van neki, akkor egy családi házat, de azt is elhárítja.

- Hát akkor maga mondja meg, mit kíván! - zárja le a beszélgetést az elnök.

- Azt, hogy ne is érdeklődjenek, honnan van az autóm meg a házam.


Az új idők szele a mennyeket is elérte. Az angyalok kara elhatározza, hogy új vezetőséget választanak, elsőnek is egy főtitkárt. A következő követelményeket támasztják vele szemben: legyen tekintélyes, megbízható, szent életű és bátor újító! A jelöltek közül végül három esélyes marad:

1. Szent Tamás, aki az égi karok szerint minden tulajdonsággal rendelkezik ugyan, de bátortalan, habozó és kétkedő.

2. Szent Péter pedig ingatag: háromszor tagadta meg Mesterét.

3. Jézus minden szempontból maximálisan megfelelne, csak az a baj, hogy életének legdöntőbb szakaszáról semmit nem lehet tudni, csak annyit, hogy évtizedeket töltött Izraelben.


- Melyik a világ legnagyobb országa?

- Hazánk, mert a szovjet egységek már évtizedekkel ezelőtt megkezdték a kiürítést, de még most sem mind lépte át a határt.


Országházunkban kellemetlenül elszaporodtak az egerek és a patkányok, és az irtás semmiféle módja nem vezetett eredményre. Szakértői bizottságot hívtak össze, és valakinek eszébe jutott a legendás hamelni patkányfogó, aki a város menti folyóba vezette e férgeket. Azonnal meg is hívják, s kis idő múlva megjelenik. A Parlament kupolacsarnokában kirakja kis műanyagból való egeres patkányfiguráit, majd belefúj a varázsfuvolájába. Erre előbb szép rendben felsorakoznak a műegerek és -patkányok, majd előmásznak az igaziak is, a patkányfogó megindul elöl, neki a Dunának, és minden férget bele is fullaszt. Óriási a tetszés, egy németül tudó képviselő halkan, négyszemközt megkérdezi:

- Nincs véletlenül egy kis orosz katonája is?


Egy cseh horgász váratlanul egy palackot fog ki a Vlatából. Felnyitja, kiszabadul egy jóságos szellem, aki hálából három kívánságát teljesíti. A horgász mind a háromszor ezt mondja:

- Jöjjenek be Csehszlovákiába a kínaiak, és menjenek vissza!

- Ne haragudj, de ennek mi az értelme? - kérdi a szellem.

- Az, hogy így hatszor mennek végig a Szovjetunión.


Megengedték, hogy a Lenin-centenárium alkalmából politikai viccekkel is lehessen vetélkedni, a díjakat is meghirdették:

3. díj: öt év Szibériában,

2. díj: tíz év Szibériában,

1. díj: találkozás Leninnel.


Hitler után Sztálin is pokolra jut, Lucifernél kell személyesen jelentkeznie. Az elégedetten dörzsöli a tenyerét, söprűt nyom Sztálin kezébe, hogy a folyosókat tisztogassa. Sztálin kelletlenül söpröget, közben be-bekukucskál a szobába. Az egyikben hatalmas meglepetéssel látja, hogy Hitler egy könyvekkel rakott íróasztal mellett ül, kényelmes karosszékben terpeszkedik, lapozgatva ír-olvas, közben szivarozik. Sztálin éktelen haragra lobban, visszaballag Luciferhez, és a szemére veti:

- Micsoda disznóság, hogy ez az alak nyugodtan olvasgat, míg én alantas munkát vagyok kénytelen végezni?!

- Csillapodj, fiam! Tudod te egyáltalán, mit csinál Hitler?

- Láttam: olvas és kényelmesen ül, szivarozik.

- Nem! Lenin és Sztálin összes művét fordítja oroszból ivritre (újhéberre).


Brezsnyev egy kecskét vezet a kínai-szovjet határon. Feltűnik Mao Ce-tung, és hangosan átszól:

- Hová viszed ezt a marhát?

- Ez nem marha, hanem kecske. - válaszolja Brezsnyev.

- Én nem téged kérdeztelek!


- Mit mondott De Gaulle tábornok, amikor lemondott?

- Amikor átvettem a vezetést, a francia nép boldogtalan volt. Amikor most távozom, már csak elégedetlen. Hát ez a fejlődés!


Brezsnyev három kérdést tesz fel legbizalmasabb elvtársainak, de sem Kádár, sem pedig Koszigin nem tud rájuk válaszolni. Kísérletképen egy idős, tapasztalt tsz-tagot kérdeznek meg, aki nótában válaszol:

- Hol élnek a világon a legjobban?

- Túl az Óperencián...

- Hol fogják ledobni az első atombombát?

- Valahol a Volga mentén...

- Brezsnyev hol fogja életét végezni?

- Magas jegenyefán...


- Mi a különbség az áruló, a háborús bűnös és az ügyes politikus között?

- Áruló az a közkatona, aki átáll az ellenséghez.

- Háborús bűnös az a hadvezér, aki végsőkig kitart, pedig a háború már elveszett.

- Ügyes politikus, aki idejében átáll az egész hadsereggel.


Kohn és Grün továbbképzésen vesznek részt, a vizsgatárgyak között az ideológia is szerepel. Elsőnek Kohn megy be, kisvártatva letörten jön ki.

- A fene egye meg! Kirúgtak, ismételnem kell, mert nem tudtam megmondani, hogy mi a különbség a kapitalizmus és a szocializmus között.

- Örülj neki, hogy ennyivel megúsztad! Stern pontosan megmondta, és kereken három évet kapott érte.


Minek minősül, ha különböző rendű-rangú emberek nyilatkoznak a magyar felsőoktatás kérdéseiről?

Ha tudósítók: az illetéktelen beavatkozás.

Ha a hallgatóság: az destruktív magatartás.

Ha tanársegédek: szélsőséges, dühöngő fiatalok.

Ha adjunktusok: feleslegesen okvetetlenkedők.

Ha professzorok: progresszív oktatási reformok hívei.


- Mikor lesz abszolút szegénység?

- Ha majd a kenyér is műanyagból lesz.


Téli párbeszéd Budapest egyik utcáján:

- Ki fogja ezt a temérdek havat eltakarítani?

- Aki leszórta.


Szolzsenyicin átveszi a Nobel-díjat, külön is kér egy svéd koronást. Megpörgeti, magasra feldobja, és így kiált:

- Fejem vagy írásom?


Egy kelet-szibériai kolhoz központi leiratot kap, hogy egy valakit küldjenek agronómusnak. A vezetőség és a tagok egyöntetűen a fiatal, vállalkozó kedvű Vaszilij Vasziljevicsre szavaznak. Ő annak rendje és módja szerint el is megy, s kiképzése után a megfelelő munkakörbe beáll dolgozni. Néhány év múlva orvostanhallgató-jelöltet kérnek, a bizalom ismét Vaszilijt övezi. Elutazik, és néhány év elteltével orvosként kerül vissza. Újabb egy-két év elmúltával tanítójelöltet kérnek, mindenki ismét Vasziljevre szavaz, mire Ő megjegyzi:

- De ezt aztán igazán nem gondolhatjátok komolyan, hogy harmincéves fejjel tanuljak meg írni-olvasni!


Katyusa ruhátlanul fürdik a patakban, amikor megpillantja, hogy egy férfi rohan felé. Rémülten kiugrik a vízből, kezébe kapja ruháit, és egyenesen be az erdőbe. A férfi azonban gyorsabb, utoléri, átfogja, és boldogan, lihegve hadarja:

- Nem bántalak! Csak el akarom újságolni, hogy felvettek a Komszomolba.


Parancs a szovjet űrhajósoknak:

Pályamódosítás: - A Mars helyett a Napot közelítsék meg!

Válasz: - Kibírhatatlan a hőség!

Újabb parancs: - Közelítsék meg éjjel!


Az MSZMP X., novemberi kongresszusára Brezsnyev is eljött. Ezt az alkalmat használták ki az emberrablók, hogy ismeretlen helyre hurcolják. Hamarosan közlik is követelésüket:

- 10 millió rubel váltságdíjat kérünk Moszkvától.

Hatóságaik vállalják a közvetítést, de előzetesen a telefonon jelentkező ismeretlen tettestől megkérdik:

- És mi lesz, ha Moszkva megtagadja a magas összeg kifizetését?

- Az esetben bosszút állunk rajtuk: Brezsnyevet szabadon engedjük.


Kovács elvtársat a vállalatvezető behívatja, és közli vele, hogy azonnali hatállyal elbocsátották. Kovács elképedve kérdi:

- De hát a munkám ellen soha nem volt kifogás. Akkor miért?

- Közelebbi információért forduljon az üzemi párttitkárhoz!

Kovács azonnal fel is keresi, de a titkár visszakérdez:

- Csakugyan nem tudja, miért menesztjük?

- A leghalványabb sejtelmem sincs róla.

- No, majd én segítek! Gondolkozzon csak: mit vitt egyik kezében a május 1-jei felvonuláson?

- Brezsnyev képét.

- És a másikban?

- A tacskómat, mert egyedül élek, nem lehetett otthon hagyni.

- És amikor odaszóltam, hogy dobja el azt a dögöt, melyiket dobta el?


- A KGST együttműködése keretében új, egyenlőségi alapon nyugvó megegyezés született.

- Miben?

- A makaróni gyártásához Magyarország adja a lisztet, a Szovjetunió pedig a lyukat.


- Hogyan zajlik le egy hétvégi fehérneműváltás a szovjet hadseregben?

- A katonák kettős sorokba állnak fel, egymás felé fordulnak, vezényszóra meztelenre vetkőznek, ki-ki a szembenlevő katonatársával fehérneműt cserél, majd felveszi a kapott inget, gatyát és felöltözik.


Egy nemzetközi munkaértekezlet közben uzsonnaszünetet tartanak, a takarékosság jegyében mindenki a sajátját fogyasztja. Kádár elővesz egy rúd szalámit, tölt magának egy pohár egri vöröset, falatozik. Husák prágai sonkát fogyaszt, pilsenivel öblíti le. Brezsnyev száraz kenyeret majszol, se ital, se hozzávaló. Kádár halkan odaszól Husáknak:

- Nézd csak, Guszti! Ezek az oroszok már megint előttünk járnak legalább öt esztendővel.


Stern és Schwarz újabb párbeszéde munka- és életviszonyainkról:

- Szerinted máma hogy élünk?

- Hát egyszerűen fantasztikusan!

- Mondd, olvasol te egyáltalán újságot?

- Hát persze, különben honnan tudnám?


Az új gazdasági mechanizmust az egyik tsz-paraszt sehogyan se érti. A falu bölcse példával világítja meg:

- Na, nézd csak itt ezt a fát! Csipognak rajta a verebek. Ha most ezeket elhessentem - meg is teszi -akkor mi történik?

- Semmi! Ugyanoda szállnak vissza.

- Látod, milyen rossz megfigyelő vagy! Egy se ugyanazt a helyet foglalta el.


A debreceni Nagy Jenő befizet egy IBUSZ-körutazásra. A meglátogatott fővárosokból sorra küldi barátjának a képes üdvözlőlapokat:

- A szabad Prágából szeretettel küldi üdvözletét, Jenő.

- A szabad Lipcséből baráti szívvel köszönt, Jenő.

- A bajor Münchenből szívélyes üdvözletét küldi szabad barátod, Jenő.


Célzás az egyik fő káder disszidálására, korábbi kapcsolatára:

- Miért hagyta itt hazánkat és pozícióját Herskó, a tette mivel indokolható?

- Azért ment Svédországba, mert a svéd Aczél jobb.


Hír a közeljövőből:

- Alexander Dubčeket súlyos betegségére való tekintettel, saját kérésére, érdemei elismerése mellett... felakasztották.


- A magyar áruházakban miért játsszák olyan sűrűn a cseh és a szlovák himnuszt?

- Hogy azalatt a magyarok is bevásárolhassanak. (Célzás a csehszlovák bevásárló turizmusra.)


Nixon amerikai elnök felesége azt tapasztalja, hogy férje a sok közéleti gond miatt elhanyagolja őt. Nem akar ebbe beletörődni, elmegy egy neves pszichiáterhez, és feltárja a helyzetet. A szakember azt javasolja az elnöknének, hogy esténként fogadja a férjét lenge, áttetsző öltözékben, alatta divatos fekete nadrágban, melltartóban, az utóbbit félig csúsztassa le. Amikor férje majd belép a hálóba, a köntöst egészen dobja le magáról. Így is történik: Nixon belép a hálószobába, ott áll előtte neje fekete nadrágban és melltartóban. Az elnök a fejéhez kap:

- Erről jut eszembe, hogy elfelejtettem táviratozni Dajan izraeli tábornoknak!


Nixon elnök és Golda Meir izraeli miniszterelnök asszony tárgyalni kezd, az amerikai elnök különös kéréssel áll elő:

- Két kiváló tábornokot kérek öntől, természetesen viszonzásos alapon: general Dajant és general Robint.

Golda Meir sokáig vonakodik, végül ő is megfogalmazza saját kérését:

- Ám legyen! De én is kérek "cserében" két generált: a General Motorst és a General Elektricet.


Harcos politikai irányvonalat jutányos áron cserélnénk kedvezőbb földrajzi fekvésre
(1971)


- Mi a különbség a kapitalizmusban és a szocializmusban élő vallásos zsidók között?

- A kapitalizmusban élő vallásos zsidók a hosszú napok alatt titokban esznek, a szocializmusban pedig titokban koplalnak.


Hirdetmény a román Scînteiában:

- Harcos politikai irányvonalat jutányos áron cserélnénk kedvezőbb földrajzi fekvésre.


- Mi a különbség Svédország és Csehszlovákia között?

- Lényegében semmi: Gusztáv uralkodik itt is, ott is; korona a pénznem itt is, ott is; és mindenkinek mindenből elege van itt is, ott is.


- Nálunk kinek a képe lesz az új ezresen?

- Rózsa Sándoré.

- Miért?

- Mert akkor lesz csak igazán betyár világ!


Ez év őszén a MALÉV-gépekkel három repülőgép-szerencsétlenség történt. Két hónap leforgása alatt egy egész viccsorozat született a balesetekről:

Összefoglaló hír a balesetekről: hullanak a MALEV-elek.

Új felirat a ferihegyi repülőtéri kijárón: "Csak feljáró!"

A MALÉV új jelszava: "Kapaszkodj a fellegekbe!"

A MALÉV új utazási felhívása: "Tartson velünk: rövid utazás, hosszú pihenés!"

Új utazási kedvezmény a MALÉV-nél: "Féláron utazhat, csak a felszállást kell fizetnie!"

Legújabb utazási felhívás a MALÉV-plakátokon: "Utazzon a MALÉV-vel, amíg a készlet tart!"

A MALÉV új útvonala: Budapest-Kijev-Szent Péter-vár.

- Ki búcsúztatta a Kijevbe induló magyar küldöttséget?

- Péter János püspök.

- És ki fogadta őket?

- Szent Péter.


A Nehézipari Minisztérium élére Lévárdi Ferenc helyett Szekér Gyula került.

- Mi történt Lévárdival?

- Elütötte a Szekér.


- Mi a személyi kultusz?

- Ha egy ember mindenkit leköp.

- És hogy történik a felszámolása?

- Mindenki egy embert köpköd.


Egy cigánylegény mindenáron bent akar maradni a katonaságnál. Beszélgetésre hívják be: a következő könnyű kérdést teszik fel neki:

- Ha harc közben látna egy amerikai és egy orosz katonát, melyikre lőne?

- Hát az oroszra.

Elzavarják, és megmondják neki, amíg ideológiailag nem fejlődik, nem lehet továbbszolgáló. Végighallgat egy tanfolyamot, újra jelentkezik, de most már "okosabb". Amikor felteszik neki ugyanazt a kérdést, visszakérdez:

- Hadnagy elvtárs, melyiket lőné le?

- Én természetesen az amerikait.

- Na, tessék nézni! Nekem megint csak az a nyavalyás orosz maradt!


Egy újonnan nyílt fővárosi étterem ablakába a következő hirdetmény van kitéve:

- A kedves vendég nálunk minden különlegességet megkap. Ha mégsem, úgy 100 Ft fájdalomdíjat fizetünk.

Olvassa egy csavargó, a könnyű kereset reményében beül. Jön a pincér a rendelést felvenni. A csavargó:

- Zsiráfsültet kérek burgonyával!

A pincér szó nélkül felírja, el. Egy idő után a vendég meglepetve látja, hogy az udvaron át egy zsiráfot vezetnek a konyha felé. Már épp kereket akar oldani, amikor a pincér feltűnik, tálcán 100 Ft-ot és egy sajnálkozó írást hoz. A csavargó meglepetve kérdi:

- Nem jól láttam volna? Hát még sincs zsiráfhús?

- Zsiráfhús az van, de burgonya nincs.


Ki az igazi szocialista vezető, és hogyan csinálja?

- Lenin megmutatta, hogyan kell vezetni.

- Sztálin megmutatta, hogyan nem szabad vezetni.

- Hruscsov megmutatta, hogy voltaképp mindenki tud vezetni.

- Brezsnyev megmutatta, hogy nem is kell vezetni.


(Nemrég avatták a Jászai Mari téren Marx és Engels közös szobrát, mely a Rózsadomb felé néz, ahol a pártkáderek laknak.)

- Mi a jelszavuk?

- Villák proletárjai, egyesüljetek!


Az egyik novoszibirszki kutatóintézetben szenzációs felfedezés született: az élesztővíz, mellyel bepermeteztek egy mammutot, és az azonnal feléledt. Egy szűk kabinet elhatározta, hogy titokban Lenint is feltámasztják. Múmiáját behintik, azonnal talpra is ugrik, ügyködni kezd: jelentést kér, újságot olvas, jegyzetel. Majd azt kéri, hagyják magára! Reggel kopogtatnak szobája ajtaján, de nincs válasz. Rosszat sejtve belépnek, nevét kiáltozzák, keresik mindenütt, de Lenin sehol. Végül íróasztalán találnak egy cédulát, rajta a következő szöveg:

- Tájékozódtam. Ne keressetek! Svájcba mentem. Mindent elbaltáztatok! Kezdhetem az egészet elölről! Lenin.


Fejlődésünk jelenlegi szakaszában a szocialista táboron belül melyik országban mit is építenek?

- A Szovjetunióban kommunizmust, Jugoszláviában gebines szocializmust, Romániában nacionalista szocializmust, Csehszlovákiában demokratikus szocializmust, nálunk pedig polgári demokráciát... De pszt! Erről Kádár még nem tud!


A proletariátus önuralma
(1972)


- Mit fizet a SZU Lengyelországnak?

- Gierek-tartást.


- Miért halad olyan lassan a szocializmus Lengyelországban?

- Mert még Gierek-cipőben jár.


Miért mondott le tavaly decemberben Gomulka?

- Mert Gierek-et várt.


- Mi a világon a legjobb?

- A kommunizmus.

- És mi a legrosszabb?

- Benne élni.


- Milyen uralom van ma Magyarországon?

- A proletariátus önuralma.


- Mi a konyak?

- A dolgozó nép itala, melyet a munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság nevében az általuk megbízott vezetők fogyasztanak.


Egy szovjet katona megunja a várakozást, beül az állomás éttermébe, sört rendel. Minden újabb korsóhoz kér egy másik alátétet is. Egyszer azután a pincér kihozza a sört alátét nélkül. Mire a katona megkérdi:

- Keksz nyet?


Nixon amerikai elnök Peking után Moszkvába látogat, és kívánsága szerint szabadon sétálhat az utcákon. Egyik helyen hosszan kígyózó sort pillant meg, természetesen azonnal odasiet, és tolmács útján kérdezi:

- Miért állnak sorban?

- Hangversenyre szeretnénk jegyet venni.

- Biztosan Csajkovszkijra várnak.

- Franz! Lisztre!


Az új gazdasági mechanizmus lehetőségeit kihasználva, Kohn temetkezési magánvállalkozó lesz. Az egyik érdeklődővel közli, hogy nála 3000 Ft egy koporsó ára.

- Az állami temetkezési vállalatnál csak 2500 Ft - kezdene alkudni a vevő, de Kohn közbevág:

- Az lehet, de ha maga csak egyet is fordul abban a koporsóban, az menten darabjaira esik szét.


Egy idős férfi tanácstalanul toporog, feltehetőleg nem tud tájékozódni. Végre feltűnik egy rendőr. Látható örömmel tudakolja tőle:

- Jó, hogy jön! Mondja, merre van a Horthy Miklós út?

A rendőr hidegen végigméri, de azt látja, hogy szándékos ugratásról nincs szó, oktatólag megkérdi:

- Maga mindig ilyen hülyéket szokott kérdezni?

- Elnézést, biztos úr, de egy teremtett lélek sincs a közelben, csak ön.


Egy részeg dülöngél az utcán, saját holléte felől teljesen tájékozatlan. Végre megkérdez egy járókelőt:

- Hol vagyok én most?

- A Lenin körút és a Majakovszkij utca sarkán.

- Jó, jó, de melyik országban?


Brezsnyev magyarországi látogatása előtt megidézteti II. Szulejmán szellemét, és tanácsot kér tőle:

- Mi csak jó negyedszázada vagyunk még Magyarországon, de máig nincs irántunk rokonszenv. Önök hogyan érték el, hogy 150 évig maradhattak?

- Úgy, hogy Mohácsot nem nyilváníttattuk nemzeti ünnepnek, a török nyelvet nem tétettük kötelezővé, és soha nem mondtuk, hogy a török csapatok ideiglenesen tartózkodnak Magyarországon.


Nemzetközi alapon lélektani kísérletet folytatnak a férfiak és a nők viszonyáról: egy-egy hónapra összezárnak két férfit egy nővel egy lakatlan szigeten. Íme az eredmény:

A francia nő csinos, ápolt, kipihent, mert a férfiakat naponként felváltva részesítette kegyeiben, és az éppen szabadnapos férfi minden munkát elvégzett.

Az angol hölgy nyúzott, fáradt, ingerlékeny, mert a két férfi egész nap csak golfozott, és a nőnek éjjel-nappal minden téren, mindkét partnerével kapcsolatban helyt kellett állnia.

A magyar nő egyenesen majd szétrobban, mert a két férfi reggeltől estig marakodott, sem szétválasztani, sem lecsitítani nem sikerült őket, és közben élni is kellett.

Az orosz nő vigasztalanul zokog. Az történt ugyanis, hogy az egyenlőség alapján első nap az egyik, második nap a másik férfival hált, a harmadik napon a két férfi kizárta őt a pártból feslett erkölcsei miatt.


Mókuska nagy gonddal ráspolyozza a körmeit s közben mondogat valamit. Arra halad a nyuszi:

- Mit csinálsz, mókuska?

- Élesítem a körmeimet, hogy annak a beste oroszlánnak kikaparjam mind a két szemét.

Ugyanezt mondja a rókának és a farkasnak is; végre feltűnik az oroszlán, ő is megkérdi:

- Mókuska, mit csinálsz? Mit motyogsz?

- Reszelgetem a körmeimet és közben hülyeségeket beszélek.


A Lenin-jubileum kapcsán befejeződnek a különféle pályázatok, vetélkedők és versenyek. Utoljára következik az órások versenyének eredményhirdetése; a három első helyre javasolt kap bemutatóra szóló meghívást:

Az első pályázó behoz egy ingaórát, tetején Lenin képmásával. Az órából hatvan percenként kiugrik a kakukk, és annyiszor mondja a kakukkot, ahány órát jelez.

A második pályázó órásmester egy nagyobb, díszesebb, szebb órát mutat be, ebből is kiugrik a kakukk, és hangosan kiáltja: "Lenin!"

A harmadik behoz egy embermagasságú kakukkos órát, melyből kiugrik életnagyságban Lenin, és hangosan kiáltozza: "Kakukk, kakukk!"


- Hogyan fogják hívni 2000-ben a Lenin körutat?

- Honnan tudjam?

- Le vagy káderezve: nem bízol a rendszerben.


Két fegyenc egy szibériai büntetőtáborban ismerkedik. Az egyik köztörvényes: rablógyilkossági kísérletért kapott 10 évet. Mire a másik:

- Én 6 napot, 4 hónapot és 15 évet kaptam.

- Ne hülyéskedj! Hogy lehetett háromfelé választani, és másképp büntetni?

- Hát úgy, hogy 6 napot azért kaptam, mert felmásztam a Kreml falára, 4 hónapot pedig azért, mert távcsővel belestem Brezsnyev dolgozószobájába, 15 évet sóztak rám, mert a távcső egy puskára volt szerelve.


Kép a jövőből, a 2000. évből: Kínában közlik a szovjet hadifoglyokkal, hogy az ezredforduló alkalmából valamennyien hazatérhetnek. Szúrópróbaszerűen egy-egy hadifogollyal elbeszélgetnek, hogy otthon ki mihez fog kezdeni?

- Én visszamegyek az üzembe, esztergályozom tovább.

- Én kolhozban dolgoztam, folytatom a munkát.

- Én előbb kerékpárral bejárom egész hazámat...

Erre a kínai kihallgatás vezető tiszt megkérdi:

- Jó, jó, de mit csinál délután?


Két vitéz izraeli: Schwarz és Roth, önként vállalkozik, hogy a fronton arab túszt fognak. Siker esetén fejenként éppen 100 dollár ütné a markukat. A leállásoktól messzire elkúsznak, elfáradnak, és az éj leple alatt mind a kettő mélyen elalszik. Roth arra ébred, hogy rájuk szegezett fegyverekkel arab katonák veszik őket körül. Felrázza barátját.

- Ébredj! Milliomosok lettünk!


Kohn és Grün a másvilágról vitatkozik, de semmi bizonyosat nem tudnak kisütni. Végül abban állapodnak meg, hogy aki előbb hal meg, az valamilyen formában tudatni fogja sorsát földön maradt társával. Bizonyos idő elteltével Kohn hal meg előbb. Néhány hétre rá Grün lakásán cseng a telefon, kissé furcsa hang szólal meg:

- Szervusz, barátom! Ne ijedj meg, csak én vagyok, Kohn. Megígértem, hogy személyesen jelentkezem, hát itt vagyok.

- Szervusz! De mondd, hogy érzed magad, és mit csinálsz?

- Köszönöm, minden kitűnő: reggel, délben, este bőséges étel-ital, elegendő pihenés és korlátlan szerelmi örömök.

- Á, szóval a mennyországba jutottál?

- Dehogy! Baknyúl vagyok a sasadi téeszben.


Nemzetközi hazugságversenyen három döntős küzd az elsőségért. Az lesz a győztes, aki nagyobbat tud mondani.

Amerikai: - Nálunk minden száz versenyautóból egynek be van fűrészelve a tengelye. Senki nem tudhatja előre, melyik kocsi életveszélyes, mégis minden versenyző elindul.

Német: - Mi egymásra lövünk célba, de senki nem tudhatja előre, mennyi és melyik az éles és a vaktöltés, mégis részt vesz mindenki.

Magyar: - Ez mind semmi! Mi állandóan politikai vicceket mondunk egymásnak, pedig nem tudhatjuk, ki a besúgó közöttünk.


Losonczi Pál elnökünknek 5 órakor kellene beszélnie a tv-ben, s ezt egyenes adásban közvetítik. 3/4 5-kor még nem állt elő a szolgálati kocsi, lemegy az utcára, megállít egy taxit. Amikor a tv-nél kiszáll, 1/2 6-ra ugyanoda visszarendeli. A taxis először nemet mond, mert szeretné végre látni is, hallani is Losonczi elnököt, akit nem ismer. Erre Losonczi ad neki egy újabb százast, mire a taxis:

- Tudja mit? Losonczi le van ejtve! Itt leszek.


Két hetünk van, hogy megtanuljunk víz alatt élni!
(1973)


Rendőrtiszti vizsgán az egyik jelölt megbukik, a társa faggatja, hogy megtudja, hol tévedett.

- Mik voltak a kérdések?

- Az első: hogyan halt meg Napóleon?

- S te mit mondtál?

- Hogy leesett a Waterlooról.

- Hát a második?

- Hogyan halt meg Rákóczi?

- És erre mit válaszoltál?

- Hogy beleesett a Rodostóba.

- És a harmadik?

- El kellett mondanom a Szeptember végént.

- Na, mondd el!

- 29, 30, 31.

- Megvan, te szamár! Hát a szeptember csak 30 napos!


Két pozícionált barát hosszú idő után újra találkozik:

- Rég láttalak, hova tűntél?

- Latint tanulok.

- Hát ennek meg mi az értelme?

- Hamarosan kiküldenek Latin-Amerikába.


Kádár János elutazik az ENSZ közgyűlésére. Amikor megérkezik New Yorkba, egy amerikai tudósító megkérdi:

- Mi a véleménye az amerikai strip-tease-ről?

- Van az USA-ban strip-tease? - kérdez vissza Kádár.

Másnap az újságok címoldalas öklömnyi betűkkel ez állt:

- A magyar Kádár János pártfőtitkár első kérdése ez volt: van az USA-ban strip-tease?


Egy amerikai turista felkeresi lókedvelő magyar barátját, és elújságolja neki:

- Épp most vettem egy kettős fogatot, mert részletre lehet fizetni, és ezzel fogok a farmon közlekedni.

- Én meg épp most vettem ötödszörre lovat részletre...

- Hogyhogy? Hát úgy tudom, ön itt a fővárosban lakik, mi szüksége lóra?

- A húsboltban igazán könnyű részletre lovat vásárolni.


Vályi Péter pénzügyminisztert üzemlátogatás közben halálos baleset érte: belezuhant az izzó acélba.

- Hallottad? Keményebb lett a forint.

- Hogyhogy? Mivel ötvözték?

- Beolvasztották a pénzügyminisztert.


- Miért halt meg Vályi Péter pénzügyminiszter?

- Egy Fockot még csak kibírt, de ezret már nem.


- Miért van a kapitalizmus a szakadék szélén?

- Hogy jól lásson bennünket.


- Kérek egy jó forró, citromos teát!

- Milyet parancsol: oroszt vagy kínait?

- Nem hagyom magam lekáderezni: hozzon ceylonit! (Célzás a két nagyhatalom ellentétére.)


A párttitkár lakására hívja meg bizalmas barátait, ahol nagy ivászatot rendeznek. A hangulat emelkedik, egyszer csak megszólal a papagáj:

- Kurrrva rrruszkik! Marrs haza! Brrrezsnyev marrha!

A vendégsereg megütközve hallgatja a szöveget, a párttitkár hiába mentegetődzik, hogy a plébánostól kapta a papagájt ajándékba, barátai lassanként elszélednek. A titkár mérgében bevágja a papagájt a hűtőbe, és ott felejti, csak amikor kijózanodik, akkor jut eszébe a madár. Félig megfagyva veszi ki. Barátait addig agitálja, hogy újra csak visszamennek, a mulatozás folytatódik. A hangulat tetőfokán ismét megszólal a papagáj:

- Rrruszkik cuki fiúk! Brrrezsnyev bölcs vezérrr...

A vendégek felfigyelnek, egyikük odakiált a papagájnak:

- Mi az?! Tán a gazdád beszélt a fejeddel?!

- Mire a papagáj:

- Voltatok márrr Szibérrriában?


A Lenin-jubileum ünnepségei hosszan elhúzódnak. Idős veteránok járják az országot, és elmesélik Leninnel való személyes találkozásukat. Az idő távolából a valóság és a visszaemlékezés is távol kerül egymástól.

A valóság: Századforduló, Szibéria, dermesztő hideg. Az egyik ház ablakán kopogtatnak, bentről kiszól egy férfihang:

- Ki az?

- Egy száműzött. Engedj be, fáradt és éhes is vagyok!

- Takarodj innen!

- Nem kérek enni, de legalább egy kicsit hadd melegedjem!

- Fuss el innen, majd kimelegszel!

- Nincs már jártányi erőm, hiszen lázas beteg is vagyok.

- Akkor meg pusztulj el.

A visszaemlékezés: Bemutatom önöknek Ivan Ivanovics elvtársunkat, aki a századfordulón háromszor is beszélt a Szibériába száműzött Leninnel.


Brezsnyev a november 7-i beszéd megírását titkárára bízza, meghagyva neki, hogy félórásnál hosszabb ne legyen, mert idő előtt el kell távoznia. Amikor elérkezik a szónoklat ideje, Brezsnyev berohan, sietve kikapja a papírt titkára kezéből, azonnal olvasni kezdi fent az emelvényen. Mire a végére ér, veszi észre, hogy egy teljes óráig szónokolt. Titkárát azonnal leteremti:

- Nem megmondtam, hogy félórás beszédet kérek?!

- De Brezsnyev elvtárs, én igazán nem tehetek róla, hogy a másolatot is felolvasta!


Egy lélektani összefoglalás számára nemzetközi körkérdést intéznek az érdeklődőkhöz:

- Mi volt élete legszebb, legemlékezetesebb élménye?

A beküldött válaszok nemzetenként meglehetősen eltérnek:

- Amerikai: kisemberként elvette a tőkés Ford leányát, apósa hamarosan meghalt, ő egy csapásra milliomos lett.

- Francia: fiatal, nőtlen férfiként rokoni látogatóba érkezett csinos, nagynénihez, aki bevezette őt a szexuális élet művészetébe.

- Orosz: éppen látogatóban volt, amikor csengettek, és vendégként ő nyitott ajtót. Két bőrkabátos GPU-s állt kint, és mondták: Vaszilij Vasziljevicset keressük. Ön kicsoda és hol lakik? Én Ivan Ivanovics vagyok és egy emelettel feljebb lakom.


Nixon Bukarestbe látogat, a hivatalos tárgyalások után fesztelen beszélgetést folytat Ceauşescuval. Az utóbbi kezdi a beszélgetést:

- Elnök úrnak mi a hobbija?

- Gyűjtöm a rólam szóló vicceket. És ön?

- Én pedig azokat, akik rólam vicceket mondanak.


(Ez év őszén zajlott le a negyedik arab-izraeli háború, mely nálunk újabb vicceket eredményezett.)

Pótsorozást tartanak Izraelben, lehetőleg mindenkit alkalmasnak nyilvánítanak. A bizottság szinte csak a nevet kérdezi:

- Neve?

- Kohn.

- Alkalmas.

- Neve?

- Grün.

- Alkalmas.

- Neve?

- Schwarz.

- Alkalmas.

- De kérem, én vak vagyok.

- Nem tesz semmit! Majd kap egy fehér puskát... A következőt!


- Az utóbbi háborúban miért nem tudta az arab hírszerző szolgálat az izraeli titkos üzeneteket megfejteni?

- Mert az egész mindvégig magyar nyelven folyt.


- A kettő közül kit választanál feleségnek: Lolobrigidát vagy Golda Meir-t?

- Természetesen Lolobrigidát.

- Csalódtam benned, nem gondoltam, hogy ilyen megrögzött elfogult antiszemita vagy.


A pápa Golda Meir-t is kihallgatáson fogadja, aki a vatikáni előírásoknak megfelelően, lefátyolozott arccal lép be. Amikor a pápa kezén lévő halászgyűrűt akarja megcsókolni, fátylát fellebbenti. A pápa halkan odaszól nunciusának:

- Cölibátus marad.


Az Úr közli az emberekkel, hogy bűneik miatt két hét múlva ismét özönvízzel árasztja el a Földet. Az egyes kormányok különbözőképpen reagálnak:

Az USA elnöke kiosztatja a bankbetéteket, eltörli az adókat, felfüggeszt mindenféle pénzügyi korlátozást.

A szovjet kormány elrendeli az árukészletek kiosztását, munkaszünetet engedélyez.

Az izraeli kormányfő beszédet mond a Knesszetben:

- Tisztelt Ház, mindössze két hetünk van, hogy megtanuljunk víz alatt élni!


Kötelet is mi hozzunk?
(1974)


Egy cigányt szökési kísérlet közben elfognak a nyugati határon. A határőrök nem kis meglepetéssel látják, hogy egy kettes számjegy lóg a nyakában.

- Mi ez? Tán kabala?

- Nem, azt hallottuk, hogy egyeseket elfogtak.


Két ismerős hosszú idő után találkozik ismét:

- Hallom, hogy a végén te is beléptél...

- (Cipője talpát nézve) Mibe léptem bele: nem is vettem észre.


- Ki az abszolút fafej?

- Aki megvakarja a fejét, és szálka megy a kisujjába.


- Nézd, - mondja nejének a bolgár pártfőtitkár, - vérzik a körmöm!

- Todor, Todor! Százszor megmondtam, hogy ne vakarászd mindig a fejedet!


- Mik a mai magyar státusszimbólumok?

- Kártya-konyak-kutya-körvadászat-kocsi-külföld-Kútvölgyi-Kerepesi.


Célzás a személyi változásokra:

- Mi történt fent a vezetésben?

- Nyers-Fehér-Aczél-öntés.


Nemzetközi értekezlet után a részt vevő politikusok fehér asztal mellett fesztelenül beszélgetnek, csillogtatják konyhaművészeti tudásukat. Valaki megjegyzi, hogy a macska semmilyen körülmények között sem hajlandó megenni a mustárt. V. Giscard d'Estaing kijelenti:

- Uraim, én mint a Francia Köztársaság elnöke megígérem, hogy aki itt a macskával a mustárt meg tudja etetni, becsületrendet kap.

Az elegáns ajánlat felajzza a kedélyeket. Elsőként a lengyel E. Gierek vállalkozik: két szelet sült húst kér, ezeket belül bekeni mustárral, és leteszi a macska elé. Az bele is harap, de ahogy a mustár ízét megérzi, azonnal abba is hagyja. Most L. I. Brezsnyev szovjet pártfőtitkár próbálkozik: a macskát nyakon ragadja, beleveri az orrát a mustárba, a macska fúj, karmol, de nem eszik. Elő a korbácsot, hogy megverje, a többiek azonban nem engedik. Következik Kádár János: megsimogatja a macskát, felülteti a vállára; a macska farkát kissé felemeli, és fenekét jó vastagon bekeni mustárral. A macska miákolva leugrik, karikába görbül, és fenekét hangos nyávogással kitisztítja. Kádár megjegyzi:

- Na, látjátok? Így kell önszántából megetetni! És még énekel is hozzá!


Kádár János Ceauşescu kíséretében rövid erdélyi körutat tesz. Maga a román elnök mutogatja a városokat, azok nevezetességeit:

- Ez Székelyudvarhely. Tetszik?

- Oké.

- Ez már Kolozsvár! Tetszik?

- Oké.

- Ez pedig végállomásunk: Nagyvárad. Ez is tetszik?

- Oké.

- De Kádár elvtárs, miért mondja mindig, hogy oké?

- Hát a magyaroké.


Egy bukaresti üzemben röpgyűlést hirdetnek. A vállalatvezető ismerteti a pillanatnyi nehézségeket, melyeken egyszerű munkaidő-hosszabbítással túl lehet jutni, így bejelenti:

- Ezentúl kötelező a napi 12 órai munka, változatlan fizetség mellett. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése?

Döbbent csend: az ülést berekesztik. Egy hónap múlva újra összetoborozzák a munkásokat, és most azt közlik velük, hogy az erőfeszítések nem bizonyultak elegendőknek, így a munkaidő marad, de a fizetések felét visszatartják. Néma csend. A tömeg szétoszlik. Újabb hónap elteltével bejelentik, hogy az üzemben szabotázs nyomait észlelték, ezért a következő alkalommal nyilvános akasztás lesz. Egy hang:

- Kötelet is mi hozzunk?


Az orosz Szolzsenyicint írásai miatt kiutasították a Szovjetunióból. Egy amerikai turista ezt követően szétnéz Moszkvában, majd Leningrádban, és csodálkozva állapítja meg, hogy minden napszakban milyen kihaltak az utcák. A végén az egyik újságírótól kap magyarázatot:

- Mióta Szolzsenyicint kiutasították, minden második szovjet állampolgár regényírással próbálkozik, hátha őt is kitessékelik.


Moszkva nyerte el az 1986. évi nyári olimpia rendezésének jogát. Kép ebből a közeljövőből:

Brezsnyev olimpiai megnyitó beszédét olvassa, ezzel kezdi:

- Ó! - majd kivár; taps után folytatja: - Ó... összesen három ízben, mire a titkár észbe kap, odaugrik, és fülébe súgja:

- Brezsnyev elvtárs, ne olvassa be mind az öt olimpiai karikát!


Kissinger amerikai külügyminiszter és Golda Meir izraeli miniszterelnök tanácskozása előtt pohárköszöntők hangzanak el.

- Golda: bizonyos vagyok benne, hogy megegyezésünk könnyű lesz, hiszen mindketten egy vallás hívei vagyunk.

- Kissinger: én születésem szerint német vagyok, most amerikai, azonkívül külügyminiszter és csak utolsósorban vagyok zsidó.

- Golda: milyen szerencse, hogy mi zsidók visszafelé olvasunk!


Az Amur nagy kanyarjában volt egy Birobidzsán nevű zsidó autonóm terület, ahova a magukat zsidó nemzetiségűeknek valló szovjet állampolgárok áttelepülhettek. A moszkvai Kohn dilemmája, amikor áttelepülési engedélyért akar folyamodni:

- Most aztán igazán nem tudom, hogy Távol-Keletre menjek-e a közeli vagy Közel-Keletre a távoli rokonokhoz?


A 4. arab-izraeli villámháború idején Kohn kimerészkedik az első vonalba, ott arabul és héberül kiáltozza:

- Coca-Colát, hűsítőket, cukorkát, csokoládét, narancsot! Arab oldalról tüzet nyitnak, jajgatás hallatszik, majd néhány perces csend. Utána kissé halkabban, de még hallhatóan arabul és héberül:

- Kötszert, gyógyszert vegyenek!


A háborúzás miatt a Szuezi-csatornán megszűnt a közlekedés.

- Hallottad? Végre megindult az átkelés a Szuezi-csatornán.

- Ez lehetetlen! Hogyan?

- Keresztben.


Az arabul jól beszélő Kohnt megbízzák, hogy a front mögött osszon szét 100 000 röpcédulát. Éjszaka át is dobják, de hetekig hiába várják vissza. Már-már végképp lemondanak róla, amikor soványán, borostásan váratlanul megjelenik:

- De hát az istenét, mi történt veled?! Fogságba estél? Hol maradtál ilyen sokáig?

- Hát azt hiszitek, olyan könnyű az araboknak ennyi röpcédulát eladni?


Az arab-izraeli fronton állóháború alakul ki. Kohn szeretne eltávozást kapni, de a parancsnok csak hőstett ellenében engedélyezi. Másnap ott is van Kohn egy arab tankkal, így távozhat. Az eset többször megismétlődik, mire a parancsnok gyanút fog, s kérdi:

- De hát hogyan csinálod?

- Van egy arab barátom, ő is katona. Kimegyek a vonalba, hangos bemondón át megkérdezem: Ali, akarsz szabadságra menni? Cseréljünk tankot!


Világ proletárjai, bocsássatok meg!
(1975)


Történelem jelszavakban, 1945-1975:

- Halál a fasizmusra!

- Le a feketézőkkel!

- Arccal a vasút felé!

- Földet vissza nem adunk!

- Telket vissza nem adunk!


Ez év márciusában volt az MSZMP XI. kongresszusa, mely visszalépett a reformok útjáról.

- Mit is határozott a párt előző, X. kongresszusa?

- Hogy lerakjuk a szocializmus szilárd alapjait.

- És mit a mostani, a XI.?

- A falazást.


Az árrendezéseket nem kell eltúlozni, mert egy sereg "ár" nem fog emelkedni: Gáspár, Huszár, Kádár, Lázár és Timár. (Valamennyien korabeli fő funkcionáriusok.)


Kádár Jánost a Moszkva melletti seremetyevói repülőtéren maga Brezsnyev szovjet pártfőtitkár búcsúztatja. Kádár a gép ajtajából visszanéz, kezével meszelő mozdulatokat tesz, és közben ezt gondolja: "Úgyse teljesítjük!"

Brezsnyev lent áll, ő pedig összekulcsolt kezével integet, és közben ezt gondolja: "Úgyis kiszorítjuk belőletek!"


Fock Jenő miniszterelnök májusban lemondott. Lázár György lett az utóda.

- Miért hűlt le a levegő?

- Mert egy Fock-kal hidegebb lett.


Egy újabb váltás során Huszár lett a miniszterelnök Szekér helyettese.

- Milyen az új magyar fogat?

- Egy Huszár ül egy Szekéren.


A munka törvénykönyvének legújabb szakasza így szól:

- Figyelmeztessük a dolgozókat, hogy a munkahely nem italbolt, ahol állandó jelleggel ücsöröghetnek!


Rendőrtisztek vizsgája történelemből:

Tanár: - Tessék felolvasni, milyen tételt húzott?!

Jelölt: - Kszi Lajos.

Tanár: - Nem Kszi, hanem XI. Lajos! Olvassa a következőt!

Jelölt: - Hatodik (V. I.) Lenin.

Tanár: - Nem hatodik, hanem Vlagyimir Iljics Lenin! Tessék másikat választani és felolvasni!

Jelölt: - Vlagyimir Iljics (VI.) Pál pápa.


Két közrendőr repülőtéri szolgálatra van beosztva, eközben nézelődnek, beszélgetnek:

- Te, én nem hiszem, hogy egy ilyen nagy gépet egyetlen ember el tudjon téríteni!

- Hát itt lent nem is, de a levegőben igen, amikor ilyen (mutatja) kicsi.


- Ki az abszolút párttag?

- Aki korona helyett sarlót és kalapácsot tétet a fogára.


Jelenet a villamoson: egy kissé kapatos, kedélyes utas szomszédjától megkérdi:

- Mi a különbség Kína és Magyarország között?

- Nem tudom.

- Hát én megmondom: Kína a mosoly országa, Magyarország tiszta röhej.

Meghallja ezt egy harmadik utas, odafordul a kedélyeskedőhöz:

- Nekem meg azt mondja meg, mi a különbség a villamos és maga között?

- Nem tudom.

- Majd én megmondom: a villamos tovább megy, maga meg leszáll velem!

És ekkor megmutatja kabátja hajtókáját. A legközelebbi megállóban leszállnak, ott ismét a kedélyeskedő veszi át a szót:

- Tudja, mi a hasonlóság köztem és maga között?

- Nem tudom.

- Majd én megmutatom!

Ezzel ő is felemeli a kabátja hajtókáját.


- Mi a különbség a svájci és a magyar alkotmány között?

- Mind a kettő biztosítja a szólásszabadságot, de a svájci utána is.


A KGST keretén belül megalakul az első magyar-szovjet vegyesvállalat. A megállapodás aláírása kis ünnepség keretében történik. Mindkét fél kifejti álláspontját.

Szovjet: - Mindkét ország szocialista lévén, a közös vállalkozás hasznán testvériesen fogunk osztozkodni.

Magyar: - Barátokról lévén szó, nem testvériesen, hanem fele-fele arányban fogunk részesülni a haszonból.


Szenzációs új találmány az élesztővíz, mellyel bárkit fel lehet halottaiból támasztani. A szocialista országok tudósai egyhangúlag Marx felélesztésére szavaznak, hogy egyrészt mit fog szólni az elért eredményekhez, másrészt a továbbiakhoz milyen tanácsot ad.

A feltámasztás teljes sikerrel jár. Marx pillanatok alatt megérti, miről is van szó, csak néhány napos tájékozódási időt kér, és majd azután fog nyilatkozni.

Lázas gyorsasággal utazgat, beszélget, olvas, megismerkedik az új technikai vívmányokkal, üzemeket látogat, és még sok minden mást is. Végül a rádiótól félórás adásidőt kér, meg is kapja. Odaáll a mikrofon elé, és elcsukló hangon csak ennyit tud mondani:

- Világ proletárjai, bocsássatok meg!


- Mikor lesz már igazán jó világ?

- Majd ha a városligeti Lenin szobor megszólal.

- És mikor fog megszólalni?

- Amikor majd harangot öntenek belőle.


A jereváni örmény rádió váratlanul bejelenti:

- Eddig folyton hazudtunk, de holnaptól kezdve csak az igazat vagyunk hajlandóak mondani.

Másnap megszólal a rádió:

- Itt a jereváni rádió, Szibériából.


Moszkvában közhírré teszik, hogy a tv 1-es csatornáján Brezsnyev pártfőtitkár fog beszélni. Szergej fegyelmezett párttag, hallgatja a terjengős beszédet, ám egyszer csak mégis megunja, és jobb műsor reményében átkapcsol a 2-es csatornára. Egy rendőr jelenik meg a képernyőn, gumibotját lóbálva kéri számon:

- Mi az, neked tán nem tetszik, amit Brezsnyev elvtárs mond?


- Hallottad? A román sportolóknak, diákoknak, katonáknak és minden üdülőnek csak a hátúszást engedélyezik.

- Ez meg miféle őrültség? Miért?

- Hogy még úszás közben is tapsolhassanak. (Célzás Ceauşescu mértéktelen személyi kultuszára.)


- Románia nevet változtatott.

- Ezentúl hogy hívják?

- Cezarománia.

- Az elnök-főtitkár Ceauşescu is új nevet kapott.

- Mit?

- Mao-cseszku. (Célzás Mao Ce-tungra.)


- Egy románnak miért kell a pártot annyira szeretnie?

- Mert az is csak egy ember.


Romániában megürül a tervhivatal igazgatói állása, nyilvános pályázatot hirdetnek a feltételek és a kérdések igényesek, szigorúak. Mindenkitől megkérdezik:

- Mennyi kétszer kettő? Ki az ország vezetője? Ki a román történelem legkiemelkedőbb egyénisége?

- És a számos jelölt közül e neves versenyben lehet-e tudni, ki lett az igazgató?

- Igen! Ceauşescu unokaöccse.


Ceauşescu kivételesen maga borotválkozik, de a nagy sietségben megvágja magát, kiserked a vére. Neje odarohan.

- Istenem... - mire Ceauşescu így szól hozzá bizalmasan:

- Neked megengedem, hogy magunk között csak Nicunak szólíts!


- Mi a különbség egy optimista és egy pesszimista román közt?

- Az optimista ezt mondja: "Ennél rosszabb már nem lehet!"

- A pesszimista: "De igen!"


Egy öreg székely góbé kerülgeti a kolozsvári Ceauşescu-szobrot, és közben csóválgatja a fejét. A rendőr gyanakodva nézi egy darabig, majd megállítja és kérdi:

- Mit néz, öreg? Mit keres rajta?

- Két nagy hibát találtam.

- Mit?

- Nincs rajta a "béke poraira".

- Maga megőrült? Miért lenne rajta, hiszen még él!

- Na, lássa, épp ez a másik nagy hiba.


A József Attila verseit szerető irodalombarátok előre megírták Ceauşescu és neje közös költői sírfeliratát:

- Végre lehunyta négy szemét a két szemét.


Különös véletlen folytán a mennyország kapuján három híres orvos kopogtat egyszerre. Szent Péter, a kapus tőlük is megkérdi foglalkozásukat.

- Atyám, én sebész voltam.

- Te itt nem kellesz, elmehetsz.

- Én pedig nőgyógyász.

- Te abortőr, tűnj el a szemem elől!

- Én ideggyógyász vagyok.

- Te azonnal gyere, kezeld az Urat!

- Miért? Mi baja van?

- Súlyos eset! Ceauşescu képzeli magát.


Terelés akolból ki, akolba be...
(1976)


A szocializmus hajója viharba kerül. Hiába adnak teljes gőzt, csak dudál, hánykolódik a hullámok hátán, de nem halad előre. Lemegy a fő-, majd a másodgépész, hiába! Maga a kapitány próbálkozik, de ő sem találja a hibát.

Egy amerikai utas nem bírja már nézni ezt a tehetetlenséget, engedélyt kér a kapitánytól, hogy ő is lemehessen a gépházba. Amikor megkapja, lerohan, kisvártatva a duda elhallgat, a hajó erőteljesen szeli a hullámokat. Amikor az utas ismét felér, a kapitány megkérdi:

- Mit csinált ott lent?

- Semmi különöset! Csak levettem a gőzt a dudáról, és ráengedtem a hajtóműre.


- Miért maradt abba a szocializmus építése Egyiptomban?

- Mert közben a homok hiánycikk lett.


- Milyen a mai szocializmus az egymástól legeltérőbb foglalkozásúak szerint?

Tsz-tag: - Olyan, mint az őszi mélyszántás: az alja fölülre, a fölseje pedig alulra került.

Matematikus: - Kör, melynek minden pontja egyforma távolságra van a közepétől, a demokráciától.

Hajós: - Egy kormány nélkül hánykolódó hajó, már minden utasnak hányingere van, de nem lehet kiszállni.


Meghirdetik a juhászok országos vetélkedőjét. Feltételek:

- Orosz nyelvismeret.

- Terelés akolból ki, akolba be.


- Miért lépett be a pártba sok új tag?

- Mert a pártonkívüliek rendezik soraikat.


- Miért nem örülnek a pártonkívüliek a tagkönyvcserének?

- Mert attól félnek, hogy felhígulnak az ő soraik.


A titkárnő jegyzeteiből levelet ír, a kolléganője fölé hajol.

- Hű, te ilyen rosszul gépelsz?

- Pszt, ne olyan hangosan! A főnök nagyon büszke rá, ha észrevesz egy-egy hibát.


Az esztergomi érsek beiktatásakor esküt tesz hazánk szocialista alkotmányára, és ünnepi beszédet is mond. Amikor később a pápánál látogatást tesz, ezért fejmosást kap.

- Fiam, kissé túlmentél a megengedett határon.

- Szentséges atyám, hiszen benne van a Bibliában, hogy "...add meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!"

- Benne bizony, de az már nincs, hogy még nyaljunk is!


- Mi az abszolút osztályharc?

- Amikor a pártszékház macskája kergeti a templom egerét.


A XXV. moszkvai pártkongresszus után Brezsnyev búcsúzik Kádártól:

- Aztán hazaérve ne feledd (kezét felemelve ujjával mutatja): 5, 4, 3, 2, 1!

- Ez mit akar jelenteni, Brezsnyev elvtárs?

- Az 5 éves tervet 4 év alatt teljesítsétek úgy, hogy 3 ember munkáját 2 végezze el 1 fizetésért!


(Július folyamán újabb áremelés volt, főként a húsárak emelkedtek.) Kádár János alhasi fájdalmakat érez, orvoshoz megy, aki gondos vizsgálat után kideríti a bajt.

- Hát, Kádár elvtárs, ez bizony szabályos sérv. Talán valami nagyot emelt?

- Igen, a húsárakat.

- Ezentúl egyáltalán semmit nem szabad emelnie.

- Jaj de sajnálom! Most akartam a dolgozók bérét is megemelni.


- Kié a leghosszabb gépkocsi a világon?

- Kádáré, mert a kormánya Moszkvában van, az ülése Budapesten.


- A legutóbbi KGST ülésen miért a magyar küldöttség volt a leginkább ágrólszakadt?

- Mert egy szegény Lázárt (miniszterelnök) küldtünk ki egy közönséges Szekérrel (miniszter).


Tito jugoszláv államelnök indiai körútja során elefántbébit kap ajándékba. Haza is szállíttatja, és otthona közelében, lakosztálya egyik helyiségében tartja. Egy idő után felhívja a belgrádi állatkert igazgatóját:

- Itt Tito! Mondja, igazgató elvtárs, mennyi ideig él az elefánt?

- Hát, Tito elvtárs, kedvező esetben akár 120-150 évig is.

- Ó, már annyira megszerettem! De kár, hogy egyszer ezt is el kell veszítenem!


Ceauşescu szobrát román katonai egyenruhában őrzi egy székely legény. Rokon látogatók érkeznek, s kérdik:

- Mit csinálsz te itt?

- Őrzöm ezt a szobrot.

- De minek?

- Hogy le ne tiszteljék.

- Ugyan, ki merné bemocskolni?

- Én is, ha nem volnék szolgálatban.


Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam előbb?

- Hát a jót, aztán könnyebb a rosszat elviselni.

- A Szovjetunió jövőre lesz 60 éves, és nyugdíjba megy.

- És mi a rossz híred?

- Az, hogy nekünk kell eltartanunk.


Űrhajósok nemzetközi csoportja sikerrel hajtotta végre feladatát, a közös fogadtatás után ki-ki a hazájában kap jutalmat:

Amerikai: Ford elnök átad egy 100 000 dollárról szóló csekket.

Szovjet: Brezsnyev közli, hogy az űrhajóst soron kívül felvették a pártba, és kiutalnak egy lakást számára.

Magyar: Kádár megkérdezi, hogy az űrben töltött időt a szabadsága terhére számolják-e el, vagy pedig csúsztassák?


- Mi lesz majd a kubai űrhajós neve:

- Castro-nauta.


Két szovjet turista kijut Franciaországba. Párizsi sétájuk során gondolnak egyet: vesznek egy lottószelvényt. Csodák csodája: megütik a főnyereményt. Kiszámítják, hogy elegendő egy modern sportkocsira és egy franciaországi körútra. Jelentkeznek a közlekedési minisztériumban, és előadják kérésüket. Kocsit szeretnének venni. Ott csodálkozva kérdik:

- De hát mi akadálya? Megvan a pénz, vehetnek.

Ezután elmennek a Nemzeti Bankba, engedélyt kérnek, hogy a nyereményt felvehessék. Ott is csodálkozva kérdik:

- De hát megvan a nyertes szelvény, miért nem veszik fel a pénzt?

Végül felkeresik a belügyminisztériumot, hogy engedélyezzék az ország bejárását. Csodálkozva kérdik:

- Ha lesz kocsi, marad pénz, mi akadálya?

A két turista értetlenül néz egymásra, végre egyikük megszólal:

- Te, idestova kétszáz éve lesz, hogy a francia forradalom lezajlott, de igazán nem gondoltam, hogy még most is ekkora anarchia van Franciaországban!


- A szurkolók hogyan bíztatták Onyiscsenkót?

- Nyomd meg a gombot!


- 1980-ban milyen számokból fog állni az öttusa?

- Futás, céllövészet, úszás, lovaglás és villanyszerelés.


- Onyiscsenkó régi címe: Moszkva, Szibéria-tér.

- Új címe: Szibéria, Omszk, Moszkva-tér.


A montreali olimpián az NDK egy sereg aranyat hódított el a szovjetektől. A következő táviratot kapták:

- Gratulálunk, stop! Gáz stop! Olaj stop! L. I. Brezsnyev.


Brezsnyev munkája megkezdése előtt kitárja dolgozószobája ablakát, kihajol. A Nap ragyog, egyszer csak váratlanul odaköszön:

- Jó reggelt, Brezsnyev elvtárs! Erőt, egészséget, jó munkát!

Brezsnyev úgy meglepődik, hogy elfelejt visszaköszönni. Délben ismét szellőztet, a Nap már delel, tisztességgel odaköszön:

- Jó napot, Brezsnyev elvtárs! Jó étvágyat az ebédhez!

Most Brezsnyev elégedetten megköszöni, és estére alig várja, hogy munkája végeztével kinyithassa az ablakot, és a Nappal ismét köszönthessék egymást. Amikor kitárja az ablakot, a Nap már lenyugodni készül. Még láthatják egymást, de a Nap néma marad. Ekkor viszont Brezsnyev szólal meg:

- Jó estét, Napocska! Hát hol maradt a köszönés?

- Bolond lennék neked köszönni! Én már Nyugaton vagyok!


Ez év szeptemberében 83 éves korában elhunyt Mao Ce-tung. Végrendeletében meghagyta a következőket:

- A gyászszertartások befejezése után valahol Moszkva környékén, egy csendes kis kínai faluban helyezzenek örök nyugalomra!


Az USA elnökének, Fordnak vidéki villája közelében épít egy ugyanolyat Kohn bácsi. Amikor elkészül vele, kilesi a pihenő elnököt, és áthívja látogatóba. Ford nem győz álmélkodni, hogy mennyire egyforma minden, végül megjegyzi:

- Mivel a két villa olyan egyforma, mint két iker, így egyenlő az áruk, értékük is.

- Elnök úr nagyon téved!

- Hogy-hogy?

- Hát úgy, hogy míg az Ön villájának szomszédságában csak egy kereskedő lakik, az én szomszédom viszont az USA elnöke.


Rabin izraeli külügyminiszter bizalmas megbeszélést folytatott Ford elnökkel. A teljes egyetértés és barátság zálogául az elnök ajándékba akar adni Rabinnak egy gyönyörű, vadonatúj luxuskocsit, de az a szigorú izraeli törvényekre hivatkozva ki akarja fizetni. Végül jelképes összegben egyeznek meg:

- Jó, miniszter úr, hát fizessen 50 dollárt!

Rabin egy másodpercig gondolkodik, hirtelen mozdulattal átad az elnöknek 100-at:

- Tudja mit? Akkor adjon nekem kettőt belőle!


Ford elnök vállát súlyos gond: a néger-kérdés nyomja. Erejét nem érzi elegendőnek, elmegy a templomba, ahol egyedül fohászkodik az Úrhoz. Csodák csodája, meghallgatásra talál, az Úr kinyilatkoztatja:

- A néger kérdés egyszer megoldódik, bár te azt már nem éred meg.

Ford nagyon boldog, a titkot nem tudja magában tartani, elmondja Brezsnyevnek. Ő is elmegy titokban az ortodox templomba, buzgón fohászkodik, hogy kapjon választ arra, felépül-e valaha a Szovjetunióban a szocializmus, majd a kommunizmus? Szinte hihetetlen, de az Úr ismét megnyilatkozik:

- Egyszer talán a jövő évezredben, de az más lesz, mint amilyennek képzelitek.

Akárhogyan is, de Brezsnyev megnyugszik. boldogan újságolja el Szaddatnak, aki azonnal rohan a mecsetbe és Allahtól kérdi, az arab-izraeli viszály megoldódik-e és mikor? Allah neki is válaszol:

- Nagyon sokára megoldódik, de azt már én sem érem meg.


Ki mi tud a Szovjetunióról szellemi vetélkedőt hirdetnek, először közlik a helyezési díjakat:

I.díj: egy hét a Szovjetunióban.

II.díj: két hét a Szovjetunióban.

III.díj: három hét a Szovjetunióban.


Milyen a politikai viccek "díjazása" a Szovjetunióban?

3. díj: utazás Szibériába oda-vissza,

2. díj: utazás Szibériába csak oda,

1. díj: "találkozás" Leninnel.


A szolgálatos rendőr egy park mellett elhaladva hallja "Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája..."

Nem akar egy feltehetőleg részeget bekísérni, megbüntetni, úgy tesz, mintha nem hallaná. A dal azonban tovább hallatszik, egy-egy nyögéstől megszakítva. Odalép a bokorhoz, ahol egy véres férfi fekszik tehetetlenül. A rendőr megkérdi:

- Ha ilyen állapotban van, miért ezt énekli?

- Mert ha valami mást énekelnék, maga soha ide nem jött volna!


Indiai csoda-balzsammal Marxot feltámasztják, rögtön meg is hívják a XXV. pártkongresszusra. Amikor Marx az egészet végighallgatja, a tv-stáb nyilatkozatra akarja hívni, de ő szerényen szabódik. Végre rááll és megszólal:

- Világ proletárjai, bocsássatok meg!


A szovjet régészek múmiát ásnak ki Egyiptomban. Nyakában üveg lóg felirattal: "élesztővíz". Először a múmiával tesznek próbát, sikerül. Boldogan viszik haza a csodaszert, Lenint élesztik fel, aki azonnal országjárásra indul tájékozódni, s el is vesztik szem elől. Végre interurbán hívás érkezik Brezsnyevhez:

- Itt Lenin.

- Hol van, Lenin elvtárs?

- Az Aurórán, kezdjük elölről!


Ha gondolkoztál, le ne írd!
(1977)


- Mit mond egy abszolút elidegenedett ember?

- Nemre, korra, fajra, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül minden embert utálok.


- Mit akar a végképp elidegenedett ember?

- Állítsátok meg a Földet, ki akarok szállni!


- Mi a legfőbb különbség Nyugat és Kelet között?

- Nyugaton félelem nélkül élnek, Keleten élelem nélkül félnek.


- Mi a különbség a nyugati és keleti szólásszabadság között?

- Nyugaton megvan a szólás utána szabadság is.


A szocialista országok belgrádi értekezletén elhangzott javaslat:

- Új, közös főváros lehetne Retrográd néven.


- Ma hogyan kezdődik a Kommunista Kiáltvány?

- Kísértet járja be a kommunizmust, Európa kísérlete. (Célzás az ún. euro-kommunizmusra, mely a moszkoviták ellenében keletkezett.)


Ferenc József is feltámad halottaiból, sorra látogatja tartományait; Budapestre is betéved. Halad a Rákóczi úton, ahol éppen nagy tömeg özönlik. Addig kérdezget, míg talál egy olyan embert, aki tud németül:

- Hova tart ez a sok ember?

- A Népstadionba.

- Mi lesz ott?

- Labdarúgó-mérkőzés.

- Á, igen, valamit már hallottam róla. És kik játszanak?

- A magyarok és az osztrákok.

- Na jó, de kik ellen?


Korszerűsített írói-újságírói szabályzat:

- Ha valamilyen kényes témáról elmélkedel, legalább ne mondd el senkinek!

- Ha már elmondtad, legalább ne írd meg!

- Ha mégis leírtad, semmiképp ne írd alá!

- Ha már aláírtad, akkor semmin ne csodálkozzál!


- Miért járt Kádár János a Vatikánban?

- Lenin-rendjét megszenteltetni.


- Mire kérte Kádár János a pápát?

- Imádkozzék értünk, mert rajtunk már csak az segít.


Az egyház és a párt sajátos viszonya Lengyelországban köztudott; párbeszéd egy párttitkár és a helybeli plébános között:

- Légy szíves a hordozható templomi padokat a taggyűlésre kölcsönadni, mint a múltkor is!

- Most nem adom oda, mert legutóbb bepiszkították, és mocskosan kaptuk őket vissza.

- Na, megállj! Ha nem adod kölcsön, én meg nem engedem a pionírokat ministrálni.

- Nem engeded a pionírokat ministrálni? Én meg nem esketem össze az ifjúkommunistáidat.

- Micsoda? Nem esketed össze az ifjúkommunistákat? Nem engedem többet a munkásőröket az úrnapi körmenetben felvonulni.

- Nem engeded a munkásőröket a körmeneten részt venni? Hát akkor vedd tudomásul: nem írom meg többé a november 7-i beszédedet.

- Nem írod meg többé az ünnepi beszédemet? Én meg nem járok többet a misédre.

- Nem jössz a misémre? Én meg kilépek a pártból.


Kádár János aggódik közállapotaink miatt, hiába olvassa a hivatalos jelentéseket vagy hallgatja a szóbeli nyilatkozatokat, ezekből az igazat, a valóságot nem sikerül megtudnia. Nagy titokban behívat három papot, és tőlük érdeklődik.

Íme a válaszok:

Katolikus: - A kapott őszinte vallomásokról azért nem nyilatkozhatom, mert engem köt a gyónási titok.

Kálvinista: - Mivel sokan és sokfélék vagyunk, ilyen a gondolkozásunk és a beszédünk is.

Izraelita: előveszi a tórát, fellapozza, és felszólítja Kádárt:

- Tegyen ide egy százast! Kádár megteszi. A rabbi tovább lapoz, újabb százast kér. Ez így folytatódik mindaddig, míg azután egyszer Kádár kitör:

- De hát még meddig megy ez így tovább?!

- Na, látja! A nép is szóról szóra ugyanezt kérdezi.


Baráti jelenet a jugoszláv-román határon; a román határőr barátságosan átszól a határon:

- Előre is sajnálom a jugoszláv népet: mi lesz veletek, ha egyszer Tito elvtárs meghal?

- Én is előre sajnállak titeket, ha Ceauşescu olyan sokáig él, mint a mi Titónk.


Párbeszéd két magyar között:

- Hogy kell Ceauşescut kiejteni?

- Így: Csauseszku.

- Nem: fejjel lefelé a 10. emeletről.


Az öreg székely sugárzó arccal ébred.

- Hallod, te anyjuk? Milyen gyönyörűt álmodtam: Bukarestben jártam.

- Aztán mi ebben a gyönyörű?

- Hát az, hogy útlevéllel.


Nagy erősségű földrengés volt Romániában. Magyarok párbeszéde:

- Mi történt Romániában?

- Földrengés látogatta meg a Ceauşescu sújtotta országot.


(Köztudott volt Brezsnyev hiúsága, erről egy magyar párbeszéd.)

- Milyen kitüntetése hiányzik Brezsnyevnek?

- A "Hős anya" és a "Kiváló áruk fóruma"!


Kérdés a jereváni rádióhoz:

- Miért nem kiáltották már ki cárnak Brezsnyevet?

- Mert nem tudtuk eldönteni, hogy I. Leonyid vagy II. Iljics legyen!


A Szovjetunió is a modernizáció útjára óhajt lépni. Többek között bevezetik a szexuális felvilágosítást. Ehhez a már kiépült népnevelői hálózatot használják fel, s továbbképző tanfolyamot szerveznek. Az előadó a szexuális kapcsolatok főbb formáit ismerteti:

1. Elsősorban a tőkés országokban dívik a férfinak férfival folytatott természetellenes szexuális kapcsolata. Mivel ez nálunk tilos, gyakorlatilag nincs, erről nem beszélünk.

2. Hasonló a helyzet az előzőnél még ritkább nőnek nővel folytatott kapcsolatával is, tehát erre is kár szót vesztegetni.

3. A férfinak nővel folytatott szexuális kapcsolata nálunk is természetes és köztudott, így felesleges lenne róla beszélni.

4. Végül, de nem utolsósorban megnyilvánul a párt iránt érzett érzelem: szeretet, rajongás és sok egyéb formája is, bővebben tehát erről érdemes beszélni; ez lesz mai előadásom tárgya.


Aladin a washingtoni Fehér Ház lépcsőjén üldögél a csodalámpájával. Carter elnök elhalad mellette, felismeri, visszafordul és kérdi:

- Jé, Aladin! Hát te mit keresel itt?

- Az igazságot, elnök úr.

- Azt hiszem, nem épp a legjobb helyen jársz. Keress inkább talán Párizsban!

Aladin ott is leül az Élysées-palota lépcsőjére. Giscard elnök rögtön észreveszi, és örömmel üdvözli:

- Nahát, ezt a meglepetést! Aladin, ezer éve nem láttalak. Mit keresel te itt?

- Az igazságot, elnök úr!

- Nagy feladat! Szerintem keresd inkább Moszkvában!

Aladin a Kreml lépcsőjén üldögél, jobbra-balra tekinget. Egyszer feltűnik Brezsnyev:

- Ki vagy te, és mit keresel itt?

- Én vagyok Aladin, a csodalámpámat keresem.


Kohn magyar vámtisztként a nyugati határon teljesít szolgálatot. A beérkező utasokat kérdezi:

- Van-e valamilyen elvámolnivalójuk, pl. arany, ezüst, gyémánt, különféle ékszerek?

Az utasok kórusban felelik:

- Nincs!

Kohn szinte levegőt sem véve hadarja:

- És nincs is rá szükségük?


Egy dadogós férfi is jelentkezik a rádió nyilvános pályázatán meghirdetett bemondói állásra. A többivel együtt őt is behívják beszédpróbára. Amikor a meghallgatás után letörten kijön, a várakozók megkérdezik:

- Na, hogy sikerült?

- Ne-ne-nem vet-vet-vettek fe-fe-fel - mondja dadogva.

- Miért?

- Me-me-mert ne-ne-nem va-vavagyok pá-pá-párttag.


A túlzásba vitt Ady-centenáriumi ünnepségek két szóvicce:

- Hazánkban valóságos Ady-állapot van számtalan Ady-rokkanttal.


- Miért éppen egy lengyel lett a pápa?

- Mert a lengyelek megszokták, hogy nemcsak pénteken kell böjtölniük.


A Coca-Cola cég vezérigazgatója nagy nehezen kihallgatást eszközöl ki a pápánál. Tisztelettudó üdvözlés után adja elő kérését.

- Világhírű cégünk százezer dollárt ajánl fel egyházi célokra, ha ön elrendeli, hogy a mindennapi kenyerünket kitétel helyett a mindennapi colánkat kerüljön a miatyánk szövegébe.

- A kettő eltérő értelmű, és nem is egyenlő fontosságú, következésképpen nem cserélhetők ki.

- A döntés megkönnyítése érdekében félmillió dollárra emelem fel ezt az összeget.

- Hagyományos szövegről van szó, melyet a hívek csaknem két évezred óta imádkoznak.

- A végső nehézségek leküzdésére egy millió dollárt ajánlok fel.

- Mindhiába! A miatyánk szövege nem változtatható meg.

Az igazgató leverten távozik, és közben ezen tépelődik:

- Csak azt tudnám, hogy az a pék mennyit ajánlott fel?


János, nekem ló kell, nem pedig szamár!
(1978)


(C. Vance, az USA külügyminisztere visszahozta a magyar koronát, és január 6-án átadta a magyar kormánynak. Viccsorozat született. Ezt közvetlenül megelőzte Losonczi Pál USA-beli látogatása, és követte az áremelés.)

- Ezentúl mi lesz Magyarországból?

- Koronagyarmat.


- Miért kaptuk vissza a koronát?

- Hogy tudjunk magunkon uralkodni.


- Kik milyen szemmel nézik koronánkat?

- Magyarok könnyes szemmel.

- Amerikaiak jóhiszemmel.

- Tudósok nem hiszemmel.

- Vatikán pápaszemmel.

- Románok sanda szemmel.

- Kínaiak ferde szemmel.

- Oroszok elviszemmel.


- Hogyan fogadták szomszédaink a korona visszaadásának hírét?

- Csehszlovákia és Románia az ENSZ-hez fordult, hogy területi alapon osszák fel a magyar koronát is.


- 1978. január 6-tól mennyivel emelkedik az életszínvonal?

- Egy koronával.


- Az áremeléssel kapcsolatban miért volt most könnyebb dolga a kormányzatnak, mint máskor?

- Mert most a magyar szent korona nevében intézkedhetnek.


- Itthon újra elosztották a koronázási jelvényeket:

- Kádáré (pártfőtitkár) lett a korona, Losonczié (elnök) a jogar, Lékaié (esztergomi érsek) a palást, Czinegéé (honvédelmi miniszter) a kard és a népé az alma és a kereszt.


- Miért járt Losonczi az USA-ban?

- A koronát felpróbálni.


- Miért mondott le Losonczi?

- Mert kicsi neki a korona.


(Erdélyben egy Király Károly nevű magyar a nyilvánosság előtt leplezte le Ceauşescu nemzetiségi politikájának elnyomó jellegét.)

- Miért kértük ki Király Károlyt a románoktól?

- Koronánk már van, legyen egy Királyunk is!


Egy kispénzű magyar turista valami olcsóságot vesz Bécsben egy osztrák kereskedőtől, és ráadásul még ezt is megkérdi:

- Lehetne-e forinttal fizetni?

- Mutassa már, milyen az a forint?! Még sohasem láttam. És kik vannak rajta?

- A 10-esen Petőfi, aki 1849-ben esett el Segesvárnál, a 20-ason Dózsa, akit izzó vastrónon égettek el, az 50-esen Rákóczi, aki száműzetésben halt meg, a 100-ason Kossuth, szintén száműzve halt meg, az 500-ason Ady, aki fiatalon halt meg vérbajban...

A kereskedő hüledezve nézi, hallgatja, végül sajnálkozva megszólal:

- Tudja mit? Ne fizessen nekem semmit! Ingyen odaadom, vigye!


- Hallottad? Ezentúl gumiból fogják gyártani a forintot, és azt adják a turistáknak.

- Nem hallottam, de miért?

- Hogy Nyugaton két hétig ki lehessen vele húzni.


Egy disszidens férjtől itthon maradt felesége pénzt kér, megérkezik kintről a válasz, amelyet a cenzúrán elolvastak:

- Pénzt nem küldök, de ásd fel a kertet! Ott a kincs!

A feleség válaszlevele így szól:

- Már nem tehetem, mert a rendőrök az egészet felásták, de kincset nem találtak.

- Nagyon jó! Te most már megtalálod, csak vesd be!


Egy gyárban társadalmi munkára toboroznak. Az első sorban ülők természetesen jelentkeznek, az utolsó sorban valaki föltartja a kezét; szólítják, és ő megkérdi:

- Azt szeretném megtudni, hogy a társadalmi munka voltaképpen közügy vagy magánügy?

- Természetesen a társadalmi munka közügy.

- Hát akkor nagyon sajnálom, de nem vehetek részt a társadalmi munkában!

- De hát miért?

- Mert négy évre el vagyok tiltva a közügyektől.


Kádár esti sétája során elhalad Szent István szobra mellett, a szobor leszól:

- János, gyenge már alattam ez a ló, ki kellene cserélni!

Kádár meglepődik, de feltalálja magát:

- Jó, majd szólok az illetékeseknek.

El is mondja a pártközpontban, de mindenki csóválja a fejét, s hitetlenkedik. Kádár megdühödik, szólítja Biszkut, menjenek a szoborhoz, az méltatlankodva leszól:

- János, nekem ló kell, nem pedig szamár!


(A személyi változások során Biszku Béla nyugdíjba ment, Korom Mihályt nevezték ki helyette.)

- Megkérdezték Biszkut, miért ment nyugdíjba?

- A Korom miatt - válaszolta.


- Miért váltották le Biszkut?

- Mert Kádár akart lenni.


(Kép a jövőből, célzás Kína sokat emlegetett hegemóniájára.)

Kohn a következőket újságolja Schwarznak:

- Nemhiába Glück (= szerencse) a neve közös barátunknak, végre sikerült egy nagyobb üzletet kötnie!

- Hogyhogy?

- Egy egész köteg evőpálcikát adott el a Nagykörúton.


Kohn az izraeli titkosszolgálat embere. Tel Aviv-ból Moszkvába küldik, hogy Grünnel vegye fel a kapcsolatot. Az utca nevét és a házszámot meg tudják adni, de már az emeletet és az ajtószámot nem. A jelszó majd kisegíti. Kohn a helyszínen meglepetve tapasztalja, hogy a szóban forgó hatalmas bérházban három Grün is lakik. Találomra becsönget a II. emeleti Grünhöz. Amikor az ajtót nyit, Kohn megmondja a jelszót:

- Már virágoznak a narancsfák.

Ez a kicsöngetett Grün azonnal válaszol:

- Ja, a kém nem én vagyok, hanem a VII. emeleten lakó Grün.


- Ha egy transz-szibériai szerelvény műszaki hiba miatt nyílt pályán megállt, melyik vezető hogyan intézkedett?

- 1920: Lenin kommunista szombatot hirdetett, és a hibát rohammunkában kijavították.

- 1930: Sztálin kivégeztette a mozdonyvezetőt, megtizedeltette a vonatszerelvény egész személyzetét, kényszermunkára fogott rabokkal állíttatta helyre a pályát.

- 1960: Hruscsov hátul felszedette, elöl lerakatta a síneket és a talpfákat, s így lassan-lassan előre haladtak.

- 1970: Brezsnyev veszteg marad a kocsiban, a függönyt elhúzza és parancsára a kocsikat kétoldalt ingatják, mintha haladnának.


- Brezsnyev miért csak marsallnak hívatja magát és nem generalisszimusznak, mint Sztálin?

- Mert a marsall szót könnyebb kiejteni.


Szergej sehogyan sem érti a legújabb neutronbomba pusztító hatását: az élőlények - úgymond - elpusztulnak, a tárgyak viszont megmaradnak? Iván egyszerű példával világítja meg:

- Ide figyelj! Itt van a Vörös tér! Mondjuk, ez tele lenne vodkás üvegekkel, rekeszekkel és ezek között temérdek ember sétálgatna; ha ide ledobnák a neutronbombát, senki nem élné túl, aki megihatná a tömérdek megmaradt pálinkát.


Vaszilij kényelmesen kiballag a kolhoz kukoricaföldjére, hogy kapálgasson. Kint letelepszik, előveszi az üveget, jót húz a vodkából. Előkerül az elemózsia, komótosan falatozik. Reggeli után lehever egy fa árnyékába, előhúzza zsebéből a Pravdát, gondosan, ráérősen végigolvassa. Azután visszateszi, közben megtapogatja párttagsági könyvét, szétnéz, és megállapítja:

- Ettem-ittam, pihentem, képeztem is magam, mindenem megvan, csak a kapácskát felejtettem otthon.


Egy vevő az ismert moszkvai nagyáruház, a GUM I. emeletén megkérdi:

- Itt nincs cipő?

- Itt kabátokat árulunk, a II. emeleten nincs cipő.


Egy menetrendszerű repülőgép levegőbe emelkedik a prágai repülőtéren, irány Kassa. Egy férfi pisztolyt tart a pilóta hátába:

- Követelem, hogy Kassára vigye a gépet!

- De kedves utas, hiszen oda megyünk!

- Tudom, de már kétszer Münchenben kötöttünk ki, harmadszorra szeretnék végre megérkezni!


Jubileumi gálaest a cirkuszban Magyarországon, a plakát szövege:

"A Nagy Szovjet Cirkusz 60 éves!"


Mi a kenendő?
(1979)


- Az egyes fizetési és bérkategóriákba soroltak hogyan viszonyulnak a szocializmushoz?

- A 2-4000 Ft közöttiek építik a szocializmust.

- A 4-10 000 Ft közöttiek hirdetik a szocializmust.

- A 10 000 Ft felettiek pedig élvezik a szocializmust.


- Kiket nem érint az áremelés?

- Főnököket, orvosokat, rendőröket, ingyenélőket, naplopókat, trógerokat. (Forint)


- Az év eleji áremelés után mi lesz a lábassal?

- Két kezes kell, hogy egy lábast vehessünk.


- 1979-hez képest milyen lesz 1980?

- Még az idén lesz favilla, jövőre fatál is.


- Hallottad, az MSZMP mellett új "párt" alakult Magyarországon?

- Hogyan lehetséges ez egy egypártrendszerben, és milyen néven?

- Nem eszem pé!


- Mi a különbség egy optimista és egy pesszimista között?

- Lényegében semmi, csak a pesszimista jobban informált.


- Winnetou miért látogat éppen hazánkba?

- Hogy minél több igazi sápadt arcút láthasson.


- Manapság mitől vörös a Csepel?

- A dühtől.


Csepeli jelszó: "Aki árt mondott, mondjon bért is!"


- Űrhajósainknak állítólag semmiféle technikai berendezés nem kell, hát akkor mivel emelkednek fel és szállnak le?

- Az árakkal mennek fel, és az életszínvonallal süllyednek le.


- Miért hívtuk a pápát Magyarországra?

- Hogy ő pontifikálja áraink mennybemenetelét.


A nemzetközi földrengés-előrejelző szolgálat időközben módosította prognózisát:

- Nem földrengés lesz, hanem szökő ár.


- Mi lesz az idei áremelések menete?

- Júliusban emelik az élelmiszer-, augusztusban a gépkocsi-, szeptemberben a benzinárakat, októberben pedig a barikádokat.


- Nálunk miért nem szükséges még külön is kiharcolni a sztrájkjogot?

- Mert mi munka közben sztrájkolunk.


A lengyel pápa hivatalosan bejelenti, hogy hazalátogat. Olyan jelszót keresnek, mely pártszerű, ugyanakkor egyházias jellegű is. A következő felirattal várják őszentségét:

"Világ proletárjai, az Isten szerelmére, egyesüljetek!"


- Hallottad, hogy Lengyelországban 50%-kal nőtt az életszínvonal?

- Képtelenség! Hogyan?

- Télen fáztak és éheztek, nyáron már csak éheznek.


- Milyen felirat volt látható Lenin szobrán?

- "Ne búsulj, kenyeres, nem tart ez örökké! Százötven év alatt sem lettünk törökké."


- Lenin összes műve új kiadásának új címeket adnak. A "Mi a teendő"-nek mi lesz a címe?

- Mi a kenendő?


- Mi a különbség a reális és a fejlett szocializmus között?

- A reális még nem fejlett, a fejlett viszont nem reális.


- Mi a szocializmus célja?

- Azoknak a nehézségeknek a leküzdése, amelyek egyébként fel sem vetődtek volna.


- Miért gömbölyű a Föld?

- Hogy a párttagokat ne lehessen sarokba szorítani.


Csehszlovákia bejelentette a szocialista tábor országainak, hogy tengerészeti minisztériumot szervez; indoklás:

- Lengyelországban van népjóléti, Romániában igazságügyi, Magyarországon pedig munkaügyi minisztérium.


A magyar zsidók a bizonytalan jövő miatt nyugtalankodnak. Egy küldöttség felkeresi a bölcs rabbit:

- Mondd meg nekünk, maradjunk-e, vagy kivándoroljunk?

- Aki marad, kínaiul, aki megy, héberül tanuljon.


Orosz idegenvezető Lev Nyikolajevics Tolsztoj szülőhelyét, egykori birtokát: Jasznaja Poljana-t mutatja be a látogatóknak. Vezetése végén nem mulaszthatja el, hogy a múlt és a jelen között párhuzamot ne vonjon!

- A fejlődést egyetlen számadattal is lehet érzékeltetni: a Nagy Októberi Forradalom előtt mindössze egy, most pedig 53 író élhet és alkothat itt.


Brezsnyev címére tele zsákot kézbesít a posta, a csomag Pekingből érkezett. Kíváncsian bontják fel, hát mákkal van tele. A mák tetején ez olvasható:

- Ennyien jövünk!

Az SZKP KB-ja összeül, eldöntik, hogy a mákot megdaráltatják. Másnap a következő üzenettel küldik Pekingbe:

- Így tértek vissza!


Sűrűn hangoztatják Moszkvában, hogy a pártvezetés elöregedett, sőt a szenilitást is emlegetik. Különösen Kosziginről állítják, hogy valósággal gyerekes lett. Bizalmasan megkérdezik Brezsnyevet: igaz-e ez a híresztelés?

- Sajnos, kénytelen vagyok igazolni. A múltkor is legyőztem a csatában, és azóta sem hajlandó az ólomkatonáimat visszaadni.


Brezsnyev nyomtatásban megjelent beszédeit irodalmi Lenin-díjjal tüntették ki. Gratulált a Magyar írószövetség is, táviratuk szövege:

- Toll sztoj! (Toll, állj!)


Kép a jövőből:

Carter, az USA elnöke, és Brezsnyev, a SZU főtitkára a másvilágon is újságot olvas, és vetélkedik, egymást ugratják.

- Brezsnyev: az égi híradóban azt olvasom, hogy az USA-ban egy kommunista elnököt választottak.

- Carter: lapozzon csak tovább! Itt meg az áll, hogy a finn-kínai határon kisebb fegyveres összetűzés volt, de a helyi ellentéteket sikerült elsimítani.


- Miért nincs terrorizmus a SZU-ban?

- Mert már a 20-as években államosították.


Japán szeizmológusok kiszámítják, hogy Moszkva középponttal hamarosan nagy erejű földrengés várható. Idejében küldik a táviratot:

- 48 órán belül Richter/8 fenyegeti fővárosukat!

Jó egy hét múlva érkezik csak a választávirat:

- Köszönjük az idejében történt figyelmeztetést. Richter és 8 társa, akik földalatti aknamunkájukkal tetemes károkkal járó földrengést okoztak, likvidálva.


Az Urat szerfelett nyugtalanítják a véres iráni események. A bölcs és tapasztalt Szent Pétert küldi le rendteremtésre. Azt kéri, hogy munkája eredményéről azonnal tájékoztasson!

Néhány nap múltán befut a távirat, szövege a következő:

- "Idegen beavatkozást nem tűrök, a nép velem, Péter börtönben, Khomeini ajatolláh." (Az iráni fundamentalisták vezéralakja.)

Az Úr gyors döntést szeretne kicsikarni, egyszülött fiát küldi, Jézust. Hiába minden, a Megváltó küldetése is hasonló kudarcba fullad. Nincs más hátra, mint a keménykezű ószövetségi próféta: Mózes. Eltelik egy hét, eltelik kettő, egyszer csak befut a távirat:

"Jézus és Péter szabadon, Khomeini börtönben, a nép velem, én veled, Mózes ajatolláh."


- Mi a különbség az iráni sah és Khomeini ajatolláh között?

- A sah néhány embert áldozott fel a birodalom érdekében, Khomeini a birodalmat áldozza fel néhány ember érdekében.


- Mi lesz a sah bukása után Iránban?

- Khomeinizmus.


Kohn hosszabb időre utazik ki az USA-ba, jobbnak látja, ha értékes műtárgyait, ékszereit és egyéb kincseit a rabbira bízza. El is viszi neki, a rabbi behívja a bóhereket és mindnyájuk szeme láttára zárja el az értékeket. Kohn egy év múlva visszatér, felkeresi a rabbit, és kéri vissza átadott értékeit. A rabbi semmiről sem akar tudni, Kohn összeomlik. Erre a rabbi behívja bóhereit, és mondja:

- Kohn állítja, hogy egy évvel ezelőtt valamilyen értékeket adott át, és hogy mindnyájunk szeme láttára bezártam egy fiókba. Én erre nem emlékszem, ti tudtok róla?

- Ugyan rabbi, hiszen ezt az embert nem is láttuk!

- Na, jól van, most menjetek ki!

Amikor már Kohn kellőképpen összeomlott, kinyitja a fiókot, megmutatja az érintetlen kincseket, de mielőtt átadná, újra behívja a növendékeket.

- Közben nekem eszembe jutott, csakugyan átvettem és be is zártam valamit. itt valamelyik fiókba tettem, nektek is emlékeznetek kell.

- Igen, csakugyan ide tetszett zárni!

- Na, jól van, megtaláltuk. Most pedig menjetek ki.

A rabbi hiánytalanul visszaad mindent, Kohn alig jut szóhoz, s teljesen értetlenül áll az eset előtt.

- De rabbi, miért tetted mindezt?

- Azért fiam, hogy te is lásd, milyen emberekkel vagyok én is körülvéve.


Magyar zsidók látogatnak meg az USA-ban élő, szintén magyar zsidó rokonokat, akiknek a fején ott a sábeszdekli. A látogatás után a kisebbik fiú megkérdi apjától:

- Apa, a bácsik fején miért nem volt sábeszdekli?

- Azért kisfiam, mert a bácsik már nem tartják zsidó vallásukat.

- Hát akkor hogy lehet, hogy mégis tudnak magyarul?


- Mi a szenteltvíz új neve?

- Eau de Pologne.


Országos pályázat a sertéstartás fellendítésére, hogy a sonkakivitelt fokozhassuk. A következő micsurini javaslat nyerte el a pálmát:

- Keresztezzük a sertést a százlábúval, hogy egy csapásra megsokszorozódjék a sonkatermelés!


Kohn tenyészti az egész hitközség libáit, egyszer hullani kezdenek. Rohan a rabbihoz, aki megkérdi:

- Mivel tartod a libákat?

- Kukoricával.

- Adj nekik gyorsan zöldségvagdalékot, szórd meg korpával!

Hiába minden, az elhullás nem szűnik. Újabb rohanás, újabb tanács:

- Répaszeleteket szórj eléjük, és adj rá friss vizet!

Ez sem használ, máris kész az újabb tanács:

- Főtt burgonyát gyúrj össze darával, és tejet itass velük!

Kohn utoljára jelenik meg, szomorúan közli, hogy minden aprójószág elhullott, mire a rabbi is nagyot sóhajt:

- Igazán nagy kár! Pedig mennyi jó tanácsom lett volna még!


A hajóskapitány lekiált a gépházba:

- Mennyi?

- Harminc.

- Mi harminc?

- Mi mennyi?


- Az 1980-as moszkvai olimpián két számból abszolút biztos éremesélyesek vagyunk!

- Mikből?

- Földönfutásból és lelki tusából.


Szabadság miatt zárva!
(1980)

Éjféltájban egy férfi halad át a temetőn, lépteket hall, hátranéz, a sötétben egy alak rajzolódik ki. Emberünk megszólal:

- De jó, hogy látom! Már kezdtem félni.

- Én is féltem, amíg éltem.


(Veszélyes árhullám vonult le a Tiszán, aktualizálódott egy ún. alapvicc.)

- Közös csónakban ülve tart helyszíni szemlét a párttitkár, a tanácselnök és a tsz-elnök, külön evezget mellettük a plébános. A közös csónak léket kap, és elsüllyed, utasai vízbe fúlnak. Ki vagy kik jártak jól?

- A falu.


- Lehetne-e a magyar gazdasági helyzet még rosszabb?

- Nem, mert ha lehetne, már lett volna.


- Hány dúlás volt Magyarországon?

- Három: tatár-, török- és felszabadulás, és most következik a negyedik: a koldulás.


(Ez év márciusában volt az MSZMP XII. kongresszusa, mely főként gazdasági nehézségeinkkel foglalkozott.)

- Hogyan kezdte Kádár János a beszámolóját?

- Drága elvtársnők, drága elvtársak, drága minden...


Kádár János titokban elmegy a csodarabbihoz, hogy tanácsot kérjen a bajokból való kilábalás módozataira. A rabbi megkérdezi:

- Csodával vagy csoda nélkül szeretné az országot a bajokból kivezetni?

- Hát természetesen csoda nélkül.

- Akkor tartson háromnapos böjtöt, óránként imádkozzék, menjen el a templomba, hogy az Úr angyalai megjelenjenek, és azok majd segítenek.

- Elnézést, rosszul értettem! Én csoda nélkül kérdeztem.

- Az lenne csoda, ha saját erejükből kimásznának!


- Mi a különbség a japán és a magyar halászok munkamódszere között?

- Ha nincs fogás, a japánok újra kivetik a hálót, a magyarok előbb termelési értekezletet tartanak.


Egy kitelepülő vinné magával kedvenc papagáját is, de a vámos nem engedi, legfeljebb kitömve. A tulajdonos a madarához fordul:

- Na, Lórikám, maradsz, vagy kitömve vigyelek?

- Mindegy, csak ki innen!


Az oktatás- és művelődésügyi minisztériumot összevonták.

- Mi az új, összevont minisztérium neve?

- Egyesített Aczél-művek.


- Mit jelent az, hogy művelődésügyi helyett csak művelődési minisztérium lett?

- Most már van egy vadonatúj "ügye-fogyott" minisztériumunk.


- Mi lenne a rövidítése az összevont oktatási és kulturális minisztériumnak?

- Ok-kult minisztérium.


- Milyen árváltozások várhatók a közeljövőben?

- Ismét drágul sok minden, csak a rózsaszínű szemüveg lesz olcsóbb.


- Az űrkutatásban is megelőztük az oroszokat.

- Hogy-hogy?

- Ők egy kutyával, Lajkával kezdték, mi azonnal egy Farkassal. (Célzás Farkas Bertalan űrhajósra.)


- Amikor a magyar űrhajóst meglátták, mit énekeltek az angyalkák odafenn az égben?

- Nem félünk a Farkastól...


- Kazincbarcika azt tervezi, hogy Farkas Bertalant díszpolgárává fogadja. Mi lesz akkor a város új neve?

- Kazincbercike.


Célzások a Szovjetunió afganisztáni fegyveres beavatkozására:

- Melyik az a tőmondat, amelyikért három év jár?

- A SZU megszállta Afganisztánt.

- Melyik az az egyetlen szó, amelyikért négy év jár?

- Is!


- Mi van kiírva az afgán határon?

- Szabadság miatt zárva!


- Mi van kiírva a magyar temetők kapujára?

- Feltámadunk.

- És az afgánokéra?

- Fel! Támadunk!


- Az afgán kérdés is könnyen és véglegesen megoldható.

- Hogyan?

- Kivonulnak az afgánok.


- Hogyan kerültek szovjet csapatok Afganisztánba?

- Iránt tévesztettek.


- Meddig maradnak bent a szovjet csapatok Afganisztánban?

- Míg meg nem találják azt a személyt, aki behívta őket.


- Milyen buliba keveredtünk már megint?

- Kabuliba.


- Mire módosították a moszkvai olimpia jelvényét? Mi lesz a maci helyett?

- Afgán agár, pórázon.


Az újságban a következő apróhirdetés jelenik meg:

- "Jutányos áron fajtiszta, afgán agarakat veszek!"

Másnap kora reggel az újságban megadott címen csengetnek. A lakó ajtót nyit, nem kis meglepetésére ott áll a folyosón két géppisztolyos szovjet katona és egy kísérő. A lakó meglepetten kérdi:

- Maguk mit akarnak?

- Jöttünk az agarait sétáltatni.


- Mi lesz, ha a Szovjetunió megszállja a Szaharát is?

- 10 év után jegyre fogják adni a homokot.


A Kreml jelszava:

"Hívásra házhoz megyünk. Telefonszámunk: 56-68-79." (1956. Magyarország, 1968. Csehszlovákia, 1979. Afganisztán, a fegyveres beavatkozások egymásutánja.)


- Milyen szolgáltatás működik a legjobban a SZU-ban?

- A Vörös Hadsereg, mert hívásra is, anélkül is azonnal házhoz megy.


Az Inturiszt (szovjet utazási iroda) új plakátjai a következő szöveggel invitálják a nyugati turistákat a SZU-ba:

"Látogasson el a SZU-ba, mielőtt a SZU látogat el Önökhöz!"


Egy magyar és egy szovjet turista tapasztalatcseréje:

- Mi háromévenként kapunk valutát, de saját költségre...

- Mi 11-12 évenként (56, 68, 79), de akkor államköltségen megyünk.


Tito bal lábát amputálták, műlábbal pótolták.

- Miért műanyagból készült a műláb?

- Tito attól tartott, hogy a falábba belemegy a SZU.


Feleltetés földrajzórán. A tanárnő felteszi a kérdést:

- Ki tudja, jelenleg hol húzódnak a SZU határai?

- Ahol akarja - mondja az egyik kisdiák.


- Hogyan szeretik az oroszok az afgánokat?

- Határtalanul.

- És az afgánok az oroszokat?

- Mint a megszállottak.


- Milyen ígérettel vették rá a szovjet katonákat az Afganisztánba való bevonulásra?

- Azt mondták nekik: ha helytálltok, jövő nyáron a szabadságot mindnyájan az Adrián tölthetitek. (Célzás Tito esetleges halálára és a szovjet beavatkozásra.)


Két szovjet katona beszélget valahol Etiópiában:

- Szergej, tudod, mégiscsak jobb volt nekünk "otthon": Székesfehérváron...


- Most melyik a világ legnagyobb országa?

- Kuba: a központja Moszkvában, temetője Angolában, lakossága az USA-ban van. (A kubaiak beavatkoztak Angolában, Kubából egyre többen emigrálnak az USA-ba.)


Az Úr kihallgatásra rendeli földi helytartóját, két kérdést tesz fel neki, és megengedi, hogy a harmadikat a pápa tegye fel:

- Lesz-e vatikáni reform-zsinat? - kérdi az Úr.

- Amíg én élek, addig nem! - válaszolja a pápa.

- Eltörlöd-e a papi nőtlenséget?

- Míg én élek, addig nem!

- Lesz-e még egyszer lengyel pápa? - kérdi most már őszentsége.

- Míg én élek, addig nem! - feleli az Úr.


Lengyelországban is jegyre adagolják a benzint, de a párttitkárok többet fognak kapni.

- Micsoda disznóság, megint ez a jogtalan előny!

- Szó sincs ilyesmiről! Ok messzebbre járnak el templomba.


Egy lengyel városi párttitkár felkeresi a püspököt, és megkérdi:

- Miért mennek az emberek templomba, mihelyt a harangszót meghallják, és miért nem gyülekezik senki, amikor hangszóróval, gépkocsival akarjuk toborozni a tömeget? Mi is paradicsomot ígérünk!

- Egyszerű a magyarázat: nektek itt a Földön kell az ígéreteket beváltani, mi azonban erre ráérünk.


- Mivel fognak télen "tüzelni" a lengyelek?

- Géppisztollyal.


Lengyel párbeszéd az ottani legutóbbi áremelésről:

- Mégiscsak disznóság! Hogy merik a tej árát literenként 10 zlotyval egyszerre felemelni?

- Nyugodj már meg! Még mindig jobb, mintha két kopejkával lejjebb szállították volna!


- Mi hír Elefántcsontpartról?

- Ott is ormányválság van!


(Lengyelországban lemondatták a pártfőtitkár Giereket, aki betegségre hivatkozva vált meg tisztségétől.)

- Hogyan kapta Gierek a szívinfarktust?

- Telexen, Moszkvából.


Kisegítjük egymást a szocializmusból
(1981)


- Milyen az új román egyenruha?

- Egyen ruha, a többi pucér.


(Ez év októberében Szadat egyiptomi elnököt egy katonai díszszemlén lelőtték.)

- Mire várnak most a románok?

- Katonai díszszemlére.


Tito és Hitler összetalálkozik a másvilágon, beszédbe elegyednek; Hitler kérdi:

- Van-e sok német Jugoszláviában?

- Igen, nagyon-nagyon sok van.

- És mit csinál ott ez a tömérdek német?

- Üdül, utazgat, egyesek nyaralókat, szállodákat építenek, mások különféle vállalkozásokba fognak, mindenbe, ami csak jövedelmező.

- És van-e jugoszláv Németországban?

- Igen, rengetegen.

- Mit csinálnak ott?

- Dolgoznak, főként olyan munkákon, amelyeket a németek nem szívesen vállalnak.

- Na látja! Én épp ezt akartam! - mondja Hitler elégedetten.


- Hogy hívják a papi békebizottságot?

- Lenin Fohászati Művek.

- És a berlini falat, a vasfüggönyt?

- Malter Ulbricht.


Kádár János beszél egy pártaktíván:

- Örömmel és nem kis elégedettséggel közölhetem az elvtársakkal, hogy a munkanélküliek egyenletesen fogynak...

- (Egy hang): Súlyban!


Brezsnyev tudomására jut, hogy a magyar Himnusz egyik sora így szól: "Balsors, akit régen (Reagan, az USA elnöke) tép..."

Azonnal szóvá is teszi egy magyar párt- és kormányküldöttség előtt, amely megígéri, hogy a kérdéses sort megváltoztatja, így:

- Balsors, akit Brezsnyev tép...


- Miért ül József Attila? (Az Országház melletti szoborról van szó.)

- Mert már ő is belefáradt.


- Milyen jó "madarak"-tól félnek a mai fiatalok?

- Leányaink a gólyától, fiaink pedig a Czinegétől.


- Melyik ország van kedvezőbb helyzetben: Izrael vagy Lengyelország?

- Izrael, mert ellenségek veszik körül.


- Miért éppen az USA a legfőbb agresszor a világon?

- Mert a földkerekség minden pontján beleavatkozik a SZU "belügyeibe".


Koszigin szovjet miniszterelnök leváltása után három hétre meghalt. Az SZKP KB ülésén szemére vetik Brezsnyevnek, hogy a leváltással is siettette Koszigin idő előtti halálát. Brezsnyev védekezik:

- Szegényke teljesen szenilis volt! Pl. amikor váratlanul léptem be hozzá, az ólomkatonákat gyorsan besöpörte íróasztala fiókjába.

- Ez önmagába nézve még nem vall szenilitásra, az volt a hobbija.

- Amikor meg az otthonában meglátogattam, akkor meg meztelen babákat öltöztetett.

- Úgy látszik, szerette a játékfigurákat. Ez sem szenilitás.

- Na, jó! Ha ez mind semmi, hát ahhoz mit szóltok, hogy amikor engem látogatott meg otthon, fél percre hagytam csak magára, máris húsz ólomkatonámat söpört a zsebébe, aztán felpattant a hintalovamra, és az istennek se akart leszállni?


Ismertté vált, hogy Brezsnyev levélben figyelmeztette a lengyel testvérpártot a kialakult helyzet veszélyeire.

- Mégiscsak van egy újabb tisztsége Brezsnyevnek!

- Mi? Hiszen már mindenbe beválasztották.

- A LEMP (Lengyel Egyesült Munkáspárt) "levelező" tagja lett.


- Mit szándékoznak tenni a varsói hatalmak Lengyelországgal?

- Kisegítik... a szocializmusból.


- A sokszoros és folytonos személycserék közepette melyik lengyel vezetőt nem sikerült még leváltani?

- A pápát, aki valóban lengyel származású.


- Mit üzent a pápa a lengyeleknek?

- Ne csak keresztet, hanem búzát is vessetek!

- És nekünk?

- Keresztet vethettek a búzátokra!


- Mi a Szolidaritás agrárprogramja? (Szolidaritás volt a lengyel ellenzéki mozgalom elnevezése.)

- Szolid aratás.


- Győztek a lengyel bányászok!

- Hogyhogy?

- Alul maradt a szén.


- Mi a LEMP jelenlegi irányvonala?

- Diabetikus materializmus.

- És mi az SZKP-é?

- Marxizmus-szenilizmus.


Egy lengyel háziasszony üres kosárral ballag, mélyen elgondolkozva, hirtelen megtorpan, homlokára üt.

- Jézusom! Most nem tudom, vásárolni megyek vagy onnan jövök?


Nemzetközi találkozón az egyik asztal mellett hárman ülnek, de alul egyetlen láb sem látszik. Hogy lehet ez?

- Az amerikai felrakta az asztalra, a török a széken ül törökülésben, a lengyel pedig már térdig lejárta a lábát húsért.


- Száz méter hosszú és káposztán él, mi az?

- Húsért sorban álló lengyelek.


- Románia küldte a legkomolyabb segítséget a lengyeleknek.

- Ugyan mit?

- Két vagon kenyérjegyet.


- Milyen a mai lengyel melegszendvics?

- Két kenyérjegy között egy húsjegy és egy tüzelőutalvány.


- Mit tart egy lengyel macska a szájában?

- Egérjegyet.


- Hogyan irtják Lengyelországban az egereket?

- Bezárják őket az éléskamrába.


Egy varsói járókelő nem akar hinni a szemének: az egyik kirakatban kolbászt, sonkát, hurkát pillant meg. Azonnal berohan, nem lát senkit. Izgatottan, nagy hangon köszön:

- Jó napot kívánok!

Ez a kiáltozás háromszor ismétlődik, mire kijön egy fehér köpönyeges, szemüveges úr, és csendesen csak ennyit mond:

- De uram, a múzeumban nem illik hangosan kiabálni!


- Hogyan fokozzák ma a lengyelek a rosszat?

- Rossz - orosz - porosz - munka.


(Nálunk a "Sződd a selymet, elvtárs!" közismert munkásinduló szövege szójátékokra adott alkalmat, íme egy lengyel változat:)

- A Szolidaritásnak mi az indulója?

- Lődd a Szejmet (a lengyel parlament), elvtárs!


- Milyen most a lengyel válogatott felállása?

- Csatársorban a Szolidaritás, középpályán a kormány, védelemben a LEMP, a "kapu"-ban a 3. ukrán hadsereg.


- Miért áll három szovjet tank a lengyel-szovjet határon?

- Mert azok már nem fértek be.


A lengyelek is kiadták a szocialista álmoskönyvet; a többi közt egy álomfejtés: Tankkal álmodni: testvér érkezik.


A SZU nagyvonalúan átvállalja Lengyelország külföldi adósságát, és azt arannyal fizeti ki. Csak egyetlen feltételt szab: - Az aranyat a Szolidaritás tagjai bányásszák ki Szibériában!


- Min hiúsult meg Walesa "öngyilkossági" kísérlete?

- Nem találták otthon.


- Mit tesz a pesszimista és az optimista lengyel?

- A pesszimista lengyel elindul gyalog Szibériába, az optimista megvárja a vonatot.


Román űrhajós indul bevetésre, a sürgős behívás miatt már csak egy cédulán tud üzenni a feleségének:

- "Azonnal mennem kellett! Hétfőn itthon leszek."

Hétfőn meg is érkezik, hasonló cédulás üzenet várja feleségétől:

- "Ma reggel húsért mentem, nem tudom, melyik nap jövök!"


A leninizmustól a szenilizmusig
(1982)


- Mi a XX. század legnagyobb tragédiája?

- Hogy a Titanic és nem az Auróra ütközött jéghegynek.


- Milyen a szovjet bűvös kocka?

- Minden oldala vörös.


Brezsnyev a moszkvai pártaktívaülésen ecseteli a nehéz gazdasági helyzetet; mondanivalójának lényegét hagyományos hasonlattal foglalja össze:

- Elvtársak! Összébb kell húznunk a nadrágszíjat! (Egy hang):

- Honnan vegyünk?


Brezsnyev sorra látogatja a szűzföldi kolhozokat. Az elsőben régi orosz szokás szerint kenyérrel és sóval fogadják, ünnepi ülésen számolnak be a termelési eredményekről. Brezsnyev a végén megkérdi:

- És mivel etetik a baromfiakat?

- Búzával, Brezsnyev elvtárs.

- Dehát az kenyérgabona! Nem lehet tűrni ezt a pazarlást! Ezért még súlyos pénzbírságot fizetnek.

A kolhozelnök telefonon előre figyelmezteti a sorra következő vezetőt a kudarcról, és így ott már kukoricát mondanak, de ezzel sem ússzák meg a dorgálást és a pénzbírságot. A harmadik kolhozelnök Brezsnyev szokványos kérdésére már így válaszol:

- Mi minden egyes tyúknak fejenként adunk három kopejkát, s azon azt vesznek, amit akarnak.


Vezető szocialista államférfiak könyveket írnak; a címek:

Kádár János: "Az Árpád-háztól a szegényházig",

Jaruzelski: "A Visztulától a pusztulásig",

Brezsnyev: "A leninizmustól a szenilizmusig".


A személyi kultusz elleni küzdelem jegyében szoborpályázatot hirdetnek Brezsnyevről. Az elkészült pályaműveket kiállításon mutatják be. Felszólítják a vendégeket, hogy valós hibákat keressenek a szobrokon. A legeredményesebbnek biztosítják a nyári üdülést. Az egyik néző mindjárt jelentkezik is:

- Két hibát is találtam!

- Melyek lennének azok?

- Az egyik: a Brezsnyev szobor talapzatán csak a születési év van feltüntetve, a halálozásé nem.

- De hiszen Brezsnyev elvtárs még él!

- Ez a második nagy hiba!


- Miért nem szeretik a lengyelek a szovjet zászlót?

- Mert munkaeszközök vannak rajta. (Célzás az állandósult sztrájkokra.)


- Mi az, amikor két lengyel beszélget?

- Tiltott csoportosulás.

- És ha három teszi ugyanezt?

- Pártcsoport-értekezlet.

- Ha tízen tanácskoznak?

- Taggyűlés.

- Ha tizenketten?

- Pártkongresszus.

- Ha százak gyülekeznek?

- Elszigetelt, szélsőséges elemek összeesküvése a rendszer ellen.

- És ha ezrek?

- Kisebb, de annál elszántabb csoportok eleve kudarcra ítélt kísérlete a hatalom erőszakos megragadására.


- Milyen a lengyel paradicsomleves?

- Piros tányérba öntött forró víz.


Egy lengyel család asztalára kivételesen kifőtt tészta kerül. Gőzölgő lábas mellett ülve várják a családapát, aki még nem érkezett meg. Közben az egyik gyerek megkérdezi:

- Anya, mit teszel a tésztára?

- A lábasfedőt, hogy apádnak is jusson.


- Mi a különbség egy rabló és egy labdarúgó híresség között?

A rabló azt mondja: pénzt vagy lövök, a labdarúgó pedig: pénzt vagy nem lövök.


Az önálló vállalkozás hullámai lassanként elérik a hadsereget is. Lövészeten az egyik tüzér sorozatosan rosszul céloz. Az őrmester megsokallja, rárivall:

- Tudja mit? Vegyen egy ágyút, és önállósítsa vele magát.


A szerelő becsenget, a háziasszony nyit ajtót. Csodálkozva kérdi:

- Maga miért jött?

- A lefolyót megjavítani.

- Dehát hibátlanul működik.

- Akkor, kedves Kovácsné, miért hívott ki?

- Vagy úgy! Hát Kovácsné már két éve elköltözött, én meg Vargáné vagyok.

- Micsoda disznóság! Sürgős ügyben hívnak, és közben elköltöznek!


Három neves diplomatát: Brezsnyevet, Kádárt és Reagant szállító repülőgép lezuhan, mindenki szörnyethal. Melyik országban legnagyobb a gyász, melyik vesztett legtöbbet?

- Románia, mert nem volt a gépen Ceauşescu.


Ez év novemberében elhunyt L. I. Brezsnyev, utóda lett J. V. Andropov.

- Mi volt az idei év legnagyobb eseménye?

- Lenin és Brezsnyev személyes találkozása.


- Milyen felirat került Brezsnyev sírboltjára?

- Reagan, várlak!


Világ proletárjai, vegyetek mély lélegzetet!
(1983)


(Az SZKP új főtitkáráról J. V. Andropovról köztudott volt, hogy néhány évig a budapesti nagykövetséget, otthon pedig a belügyminisztériumot irányította.)

~ Brezsnyev halála után mit mondott Andropov a SZKP KB tagjainak?

- Két út közül választhatnak: vagy engem követnek, vagy Brezsnyev elvtársat.


- Andropov mit mondott megválasztása előtt a KB tagjainak?

- Elvtársak, elegendő, ha csak az egyik kezüket emelik fel!


- Amikor a választás előtt a teremben megjelent a fegyveres palotaőrség, Andropov mivel nyugtatta meg a KB tagjait?

- Elvtársak, aki rám szavaz, tegye le az egyik kezét!


- Mi a különbség Brezsnyev és Andropov között?

- Brezsnyevet mindenki ismerte, Andropov mindenkit ismer.


- Ebben az új szakaszban mi lesz Leningrád új neve?

- Andropovgrád.

- És Moszkváé?

- Csekágó. (Cseka a volt régi szovjet titkosrendőrség neve; célzás Andropov belügyes múltjára.)


- Mi a legújabb lengyel tánc neve?

- Andropolka.

- És hogyan járják?

- Tarkóra tett kézzel.


Moszkvába éjjel tizenkettőkor egy lakásba becsengetnek, ijedt és szomorú asszony nyit ajtót. Két szigorú tekintetű civil áll az ajtó előtt. Egyikük megszólal:

- Mihail Mihajlovicsot keressük!

- De kérem, épp egy hete temettem el szegény férjemet!

- "Szerencséje" volt! Már azt hittük, igazolatlanul hiányzik a munkahelyéről.


(A szovjet légelhárítás ez év szeptemberében lelőtt egy dél-koreai utasszállító gépet, melynek mind a 269 utasa szörnyethalt. Hivatalos magyarázat szerint a gép Szahalinnál megsértette a SZU légterét. Az esetről viccsorozat született.)

Két szovjet pilóta párbeszéde a vadászgép vezetőfülkéjében:

- Te, látod azt a dél-koreai Boeing 745-öst? Ez a menetrendszerű járat, utasszállító gép?

- "Eltaláltad!"


A kis Szergej édesapját kérleli:

- Vegyél nekem egy repülőgépet!

- Nem veszek! Majd lősz magadnak, ha nagy leszel.


A lelőtt gép helyett újat állítottak be, mely Szahalin térségét messze elkerülte. Párbeszéd az új gépen a légikisasszony és egy utas között:

- Szolgálhatok teát, esetleg kávé tetszik?

- Teát kérek.

- Mit adhatok hozzá: szacharint vagy cukrot?

- Isten őrizz a szacharintól! Rendes cukrot kérek!


- Ha úgy érzik, hogy tűrhetetlen a helyzet, melyik nép mit csinál?

- A magyar forradalmat, a lengyel sztrájkot, a románok pedig tapsolnak.


A bukaresti rádió szokásos reggeli műsora:

6 óra: Jó reggelt elvtársak! Ceauşescu elvtárs is most ébred. A Condocator-unknak kívánjunk mindannyian jó reggelt.

1/2 7 óra: Ceauşescu elvtárs reggeli tornáját végzi, megmosakodik, felöltözik. Kövessük mi is a példát!

7 óra: Ceauşescu elvtárs reggelizik. kívánjunk neki mindannyian jó étvágyat!

Kedves hallgatóink! Munkába indulásuk előtt reggeli zenés műsort közvetítünk.


A szovjetekkel közös űrrepülésen részt vett egy román űrhajós is. A sikeres visszatérés után Ceauşescu külön kihallgatáson fogadja, és ott kérdi meg:

- Mondja, mire gondolt ott fenn az űrben?

- A gravitáció törvényére...

Ceauşescu otthon megkérdi a feleségétől:

- Elena, nem emlékszel, mikor hoztuk meg a gravitációs törvényt?

- Nicu, a törvényhozás a te reszortod, enyém a tudomány.


- Mi a fejlődésből adódó új román jelszó?

- Világ proletárjai, vegyetek mély lélegzetet!


Két aggastyán Párizsban újra találkozik: egyikük Moszkvában maradt, másikuk még a 20-as években Franciaországba emigrált. Az utóbbi érdeklődik:

- Hogy alakult a helyzet azóta a SZU-ban?

- Te is tudod, hogy az októberi forradalom novemberben volt. Hát azóta is így mennek ott a dolgok.


- Mondd csak, szerinted mégis mikor, hogyan lenne jó ez a szocializmus?

- Hát a hozzá vezető út nélkül.


Feljelentés fut be a rendőrségre, hogy a cigányok csoportosan hallgatják a Szabad Európát. Kimegy a járőr, de akármilyen óvatosan is közelítenek, a cigányok megneszelnek valamit, és az utolsó pillanatban hangolni kezdenek. Betoppannak a rendőrök, kérdik:

- Maguk mit csinálnak itt?

- Zavarjuk a Szabad Európát!


(A Szépművészeti Múzeumból hét képet elloptak; Garas Klára volt az igazgató.)

- Mit értek az ellopott műkincsek?

- Egy Garast se!


- Miért nem disszidálnak fiataljaink még nagyobb számban?

- Mert a többségük kalandvágyó.


A nyuszi elhatározza, hogy tanulás, tapasztalatszerzés céljából bejárta a világot, s útközben mindent megnéz vagy megkérdez, amit csak lehet. Bent az erdőben találkozik egy medvével. A nyuszi erőt vesz magán, és megkérdi:

- Te ki vagy?

- Én medve vagyok.

- És miért vagy medve?

- Apám-anyám medve volt, így én is az lettem.

Szalad tovább a nyuszi, föltűnik a farkaskutya. Félsz ide, félsz oda, ezt is megkérdi:

- Hát te ki vagy?

- Én farkaskutya vagyok.

- Hogy lehetsz egyszerre mind a kettő?

- Apám farkas volt, anyám kutya, így lettem mind a kettő.

A nyuszi szalad tovább, felnéz a fára, lát egy gyönyörű, tarka tollú madarat. Kedvtelve kérdi:

- Hát te ki vagy, szépséges madárka?

- Én a paradicsommadár vagyok.

- Csak azt ne akard velem elhitetni, hogy van paradicsom!


Idei életszínvonalat ráfizetéssel cserélnénk tavalyira!
(1984)


- Mi a különbség a repülőgép és az árak között?

- Az egyiket mindig leszállítják, a másodikat soha.


Hirdetés a lapokban:

- A 84-ben várható életszínvonalunkat némi ráfizetéssel elcserélnénk 83-asra.


- Ebben az energiaválságos időszakban mivel fogunk tüzelni jövőre?

- Géppisztollyal.


Nagy kupac burgonya mellé telepszik a tsz-brigád. Vezetőjük elmagyarázza és meg is mutatja, hogy milyen gumók kerüljenek a vető-, az ét- és a takarmányburgonya csoportjába. Utána elmegy ügyintézni. Néhány óra múlva visszatér, a válogatás szinte semmit nem haladt előre.

A brigádvezető megkérdi:

- Mi az? Talán olyan nehezükre esik a hajlongás?

- Á, dehogy! A döntés a nehéz.


A 23. nyári Los Angeles-i olimpián a szocialista országok zöme nem vett részt.

- Hallottad? Mi mégis megyünk!

- Honnan veszed?

- Megvan az olimpiai formaruhánk: otthonka.

- Két számban fogunk indulni!

- Melyekben?

- A helybenjárásban és a földönfutásban.


Kivételesen színházépítési mozgalom indul Nagyváradon: tervek szerint közadakozásból párhuzamosan építenék a magyar és a román színházat. A románok bőkezűen adakoznak is a sajátjukra, az erdélyi és a magyarországi magyarok azonban nem. Hovatovább bel- és külpolitikai problémává válik ez a kettősség, úgyhogy Ceauşescu táviratot küld Kádárnak:

- "A román színházi alap összegyűlt, a magyarok sem itt, sem ott nem adakoztak a sajátjukra. Mi az oka? Választ kérek! Ceauşescu"

- "És a telek az semmi? Kádár"


A szovjet pártfőtitkár pártatlan bíróként hallgatja Kádárt és Ceauşescut. Szeretné elérni, hogy a magyar-román ellentétek elsimuljanak. Felszólítja a feleket, hogy rövid történelmi visszapillantással kezdjék. Kádár belevág:

- Honfoglaló őseink 1100 évvel ezelőtt Vereckén jöttek be, egyhuzamban lovagoltak a Felső-Tiszáig. Ott fáradtan lenyergeltek, a folyóban megfürödtek. Utána mentek volna a nyergekért, fegyverekért, de sehol semmi!

Itt Kádár szünetet tart, szúrós szemmel ránéz Ceauşescura, mire az méltatlankodva felcsattan:

- Mi ott se voltunk!

- Na, elvtársak, ezt kérem jegyzőkönyvbe venni!


(Ez év februárjában meghalt J. V. Andropov, utóda a 73 éves K. U. Csernyenko lett. Andropov 1956-ban budapesti nagykövet volt, amikor őt Nagy Imre kormányfőként magához kérette.)

- Miért kellett Andropovnak ilyen hamar meghalnia?

- Mert Nagy Imre magához kérette.


- Mit mondott Andropov, amikor váratlanul felült a koporsóban?

- Csernyenko, jövőre veled, ugyanitt.


Amikor Kádár János Andropov temetésére indult, a Ferihegyi repülőtéren neje ezt kérdezte tőle:

- Temetés után hazajössz, vagy ott várod be a következőt?

- Ki tudná ezt előre megmondani?

- Ha ott maradnál, két temetés közt feltétlenül értesíts!


A moszkvai tv is közvetítette Andropov temetését, melyre minden közéleti ember felvonult. A tv-bemondó elszólása:

- A kedves nézők is láthatják, hogy az egész szovjet kormány a sír szélén áll!


- Miért Csernyenko lett a pártfőtitkár?

- Mert édesapja, idős korára való tekintettel, nem vállalta.


- Miért a 73 éves Csernyenko lett a pártfőtitkár?

- Sokan rosszul tudják: azért, mert az édesapja már nincs az élők sorában.


- Miért Csernyenko lett a pártfőtitkár! Mi az igazság?

- Tudomásom szerint azért, mert neki a legmagasabb a vérnyomása.


- Miért Csernyenko lett a pártfőtitkár? Az igazi okot kérem!

- Mert éppen megfelelő méretű koporsó van készenlétben.


- A magyarok milyen néven említik az új főtitkárt?

- Vecsernyenko!


- Máris nagy erődemonstrációra került sor Moszkvában.

- Hogyhogy?

- Csernyenko egyedül ment fel a Kreml lépcsőin.


- Mi most Moszkva legújabb neve?

- Aggtelek.


- Hogyan alakult át az SZKP KB összetétele?

- Korábban 6 tagja volt 36 foggal, most 36 tagja van 6 foggal.


- Nemcsak öregek, örök fiatalok is vannak a pártban, van egy pánk is!

- Milyen pánk?

- Lenin-apánk.


- A jövőben milyen osztályból fogják a pártfőtitkárt választani?

- Az intenzív osztályról.


(Reagant november folyamán újra elnökké választották.)

- Mi lesz Washington új neve?

- Reagansburg.


- Melyik mondatért lehetne 3 évet kapni?

- A szovjet megszállók azonnal hagyják el Afganisztánt!

- És melyik szóért 4 évet?

- Is!


- Villamosítják a lengyel szocializmust.

- Azt hogy lehet?

- Bevezetik a voltot a boltba, a feszültséget ki az utcára és az ellenállást a föld alá.


Az állam felkopik
(1985)


- A legutóbbi áremelés után mi lesz az állammal?

- Felkopik.


- Csak mit nem emeltünk még 1956 óta?

- Barikádokat.


- Mit válaszolt Kádár arra a kérdésre, hogy mikor megy nyugdíjba?

- Azt mondta: "Majd ha úgy hagyhatom az utódomra az országot, ahogy én kaptam."


(Célzás a lokális dunántúli földrengésre.)

- Mi lett a Skála Áruházból?

- Richter-skála.

- És a Centrumból?

- Epicentrum.


Idős székely bácsi jóízű álomból ébred, kéjesen nyújtózik. Neje megkérdi:

- Tán valami szépet álmodtál?

- Azt bizony! Bukarestben jártam.

- Hát oda a valóságban is bármikor eljuthatsz!

- Igen, de én útlevéllel mentem oda.


- Mi lett a lengyel főváros, Varsó új neve?

- Jaruzsálem.


- Milyen szervezet tette el láb alól Popieluszko lelkészt?

- A lengyel BM GMK-ja.


Az egyes országok vezetői milyen osztályból kerülnek ki?

- Az USA-ban a tőkésosztályból.

- Hazánkban a munkásosztályból.

- A SZU-ban az intenzív osztályról.


- Egyes osztály nélküli társadalmakban hol folyik osztályharc?

- Az intenzív osztályon.


- Miért olyan magas a mellvéd a Vörös téri díszemelvény előtt?

- Hogy lentről ne láthassák a tolókocsikat.


- Miért éppen Gromiko tárgyalt Genfben a leszerelésről, és nem Sevarnadze külügyminiszter?

- Mert ő az egyetlen járó beteg a kormányban.


- A SZU-ban jelentősen megkönnyítik a kivándorlást.

- Hogyan?

- A 70 éven felüliek szülői beleegyezéssel - indokolt esetben - kivándorolhatnak.


(Ez év márciusában meghalt K. V. Csernyenko, utóda M. Sz. Gorbacsov lett, a Politikai Bizottság legfiatalabb tagja. Vele kezdődött a reformkorszak; először is a szigorú alkoholtilalom. Viccsorozat a változásokról.)

- Miért tért vissza Kádár olyan nagy hirtelenséggel Moszkvából?

- Mert Csernyenko hidegen fogadta.


- Miért Gorbacsov lett a főtitkár?

- Mert az apja nem vállalta!


- Milyen feltétellel lehetett Gorbacsov főtitkár?

- Csakis szülői beleegyezéssel.


Gorbacsovnál, az új főtitkárnál sorban tisztelgő látogatást tesznek a szocialista tábor vezetői, köztük Kádár, aki mindjárt feladatot is kér és kap:

- Kádár elvtárs, tudd meg, hogy a mennyben van-e tenisz?

- De hát hogyan?

- Ezt rád bízom.

Kádár valahogyan megtudja, hogy van tenisz, sőt a játszmák sorrendjét is.

- Gorbacsov elvtárs, van egy jó és egy rossz hírem. A mennyben igenis van tenisz, de legközelebb te játszol Csernyenkóval.


- Miről lehet megismerni a legújabb szovjet műholdat?

- Gorba-csóvájáról.


- Máris miért csökkent a SZU-ból érkező olaj és gáz?

- Mert ezentúl Gorba-csövön jön.


A SZU-ban mi aggasztja azokat, akik most az alkoholtilalmat elrendelték?

- Hogy mi lesz akkor, ha az egész nép egyszer valóban kijózanodik.


(Gyors ütemben épült ki a transz-szibériai nyolc sávos autósztráda.)

- Méretein kívül miben tér el a hasonló pályáktól?

- Abban, hogy 7 sáv vezet oda, és csak l vissza.


Csak egy ugrás a sugár
(1986)


- Mi lesz az állammal a szocializmusban és a kommunizmusban?

- A szocializmusban az állam felkopik, a kommunizmusban pedig elhal.


- Miért kapott Ceauşescu fizikai Nobel-díjat?

- Mert szemmel láthatólag bizonyította, hogy Romániában gyorsabban terjed a sötétség, mint a világosság.


- Mi lett Bukarest új neve?

- Tschauschwitz.


(Ez év április 26-án történt Csernobilben az atomerőmű negyedik egységének robbanása. "Utóhatásai" közé tartozik az alábbi vicc sorozat is.)

Véletlen egybeesés folytán a nemzetközi könyvpiacon egyszerre jelent meg három minikönyv:

1. a csernobili lakónyilvántartó,

2. az izraeli bányászok munkakönyve,

3. egy román szakácskönyv.


- Kik vonultak elöl a kijevi május 1-jei menetben?

- A radioaktivisták.


- Milyen volt nálunk a május 1-jei felvonulás rendje?

- Elöl haladtak a rendszerrel elégedettek, mögöttük a gazdasági rendőrség; őket követték a rendszerrel elégedetlenek, mögöttük a politikai rendőrség.


- Mi a legjobb sugárelnyelő?

- A TASZSZ (szovjet hírközlő iroda, amely csak április 28-án jelentette a hírt).


- Két radioaktív felhő közül melyik a veszélytelen?

- A szovjet.


- Két éjjeliedény közül melyik világít?

- A csernobili.


- Miért lett Budapest és Kijev testvérváros?

- Mert mindkettőben csak egy ugrás a sugár.


- Új szolgáltatás a pesti Sugár Áruházban: radioaktív pihenés.


A kijevi piacon két saláta beszélget:

- Te már nyugdíjba mentél?

- Nem, még aktív vagyok.


- Az öngyilkosság milyen új módját választhatja egy kijevi?

- Egyszerűen fűbe harap.


(Célzás az alkoholtilalomra.)

- Milyen a Gorbacsov-fröccs?

- Két hosszú lépés bezárt kocsma előtt.


(Célzás az alkohol helyett propagált ásványvízre és Sztálin generalisszimuszi rangjára.)

- Gorbacsov pártfőtitkárnak mi az egyéni neve?

- Minyeralnij szekreter.

- És mi lesz, ha államelnöknek is megválasztják?

- Minyeralisszimusz.


- Ha a reform sikerül, mivé választhatják Gorbacsovot?

- I. Izotóp cárrá.


- Hallottad? A SZU-t soron kívül felvették a NATO kötelékébe.

- Miért?

- Mert elsőnek részesítette atomcsapásban a Varsói Szerződés tagállamait.


- Csernobil után hogy fejezik be a misét Magyarországon?

- Paks vobiscum!


A szocializmus lenini útja járhatatlan!
(1987)


Az Útinform jelenti:

- Az M1-es, M5-ös, M6-os és az M7-es járható, a szocializmus lenini útja járhatatlan!


- Az Országgyűlés végre megtalálta a kiutat!

- Merre?

- Hegyeshalom felé.


- Milyen utasítás lesz csatolva a magyar világútlevélhez?

- Aki utoljára megy ki, oltsa el a villanyt!


- Miért nem helyes a "kibontakozni" kifejezés jelenlegi helyzetünkben?

- Mert kibontakozni csak ölelő karokból lehet, de kátyúból legfeljebb kimászni vagy kikecmeregni.


- Mit nem emeltek 56 óta?

- Barikádokat.


- Jövőre mit fognak először emelni?

- A béka fenekét, hogy aláférhessünk.


- Mitől vörös az ötágú csillag?

- Az erőlködéstől.


- Mik a szocializmus jelenlegi fő ellenségei?

- Külső és belső környezetünk és a négy évszak: tavasz, nyár, ősz tél.


- Hallottad? A kezeslábas általános lesz.

- Hogy-hogy?

- Két kezes kell, hogy egy lábast vehessünk.


- Meddig építjük még a szocializmust?

- Ameddig a Nyugat kölcsönt ad.


- Miért maradt olyan sokáig főtitkár Kádár János?

- Mert elfelejtett lemondani.


(Ez év júniusában Grósz Károly pártfőtitkár miniszterelnök is lett, neve számtalan szójátékra adott alkalmat.)

- Miniszterelnökünk miért járt az NSZK-ban?

- Meglátogatta a Grósz-Fatert és a Grósz-Muttert.


- Hogyan fog alakulni a jövőnk, milyen lesz?

- Grósz, Grósz-abb, leg-Grósz-abb.


- Hogyan lehetne két szóban összefoglalni Kádár János egész pályáját?

- Nagytól (Imrétől) Grószig.


- Kinek a szobra áll az Országház mellett?

- Grósz Károlyi Mihályé.


- Miért épp királynőjük van a méheknek?

- Mert ha párttitkáruk volna, már nem lenne mézük.


- Miért nem megyünk el a munka temetésére?

- Mert nem ismertük az elhunytat.


- Miért gyűjtsük jó előre a Márka-kupakokat?

- Hogy jövőre legyen mélytányérunk.

- De mit tegyünk a kupakok műanyag betétjeivel?

- Azok meg jók lesznek lapostányéroknak.


- Milyen címet kap az újraírt magyar párttörténet?

- Az illegalitástól az alig-ellátásig.


- Miben bíznak nyugdíjasaink?

- Ha télen meg nem fagynak, nyáron éhen nem halnak, akkor igazi "ellenállók" lesznek.


- Milyen újabb könnyítést kapnak a nyugdíjasok?

- Ők a piroson is átmehetnek.


Két cigány a karzatról hallgatja a parlamenti vitát. Az egyik odaszól a másiknak:

- Na, gyerünk!

- Miért?

- Unom már ezt a "magyar kérdés"-t!


- A jövőben mit tesz egy magyar párttitkár, ha megéhezik?

- Bemegy az éléskamrába, és levág egy nagy dumát.


- Egy lelkiismeretes párttitkár az öngyilkosságnak milyen nemét választja?

- Beleveti magát a tömegek és a vezetés között tátongó szakadékba.


Két öreg székely góbé utazik a vaksötét vonaton, az állomás nevét próbálják kibetűzni. Egyikük megszólal:

- Te, Áron! Ha még kenyerünk is lenne, azt hinném, hogy háború van.


- Hány román fér be egy Dacia-ba?

- Tégy be egy füstölt sonkát, majd meglátod!


- Télen mivel fűtötték a román kórházakat?

- Kitakarták a lázas betegeket.


- Romániában a mécs, a gyertya és a petróleum előtt mivel világítottak?

- Villannyal.


- Mi a különbség a Nap és Ceauşescu között?

- A Nap Keleten kel, Nyugaton nyugszik. Ceauşescu Keleten nem kel(l), Nyugaton nem nyugszik.


- Mi a szovjet glasznoszty magyar megfelelője?

- Grósz-noszty.

- És a peresztrojkáé?

- Berecz-trojka.


- Mi a különbség az amerikai és a szovjet AIDS között?

- Az amerikai gyógyíthatatlan, a szovjet legyőzhetetlen.


Szibéria, építkezés, csikorgó hideg. A lenti állványról egy munkás vodkásüveget nyújt fel a társának.

- Húzd meg, komám! Fűtsünk egy kicsit!

- Te, nem félsz, hogy ezért elvisznek?

- Innen? Hová?


Megvan a csernobili tettes! Gorbacsov parancsára robbantották fel, mert azt hitte, hogy titkos pálinkafőző.


Repülés közben az egyik szabadban tartózkodó szovjet űrhajós ámulva nézi, hogy egy vénasszony seprűnyélen lovagolva húz el mellette. Odakiált neki:

- Hát mégiscsak van boszorkány!

- Egy nyavalyát! Takarítónő voltam Csernobilban.


(Ez év májusának végén a 19 éves nyugatnémet Mathias Rust engedély nélkül behatolt "Cessna" típusú sportgépén a SZU légterébe, és a Vörös téren szállt le. Kisebb viccbokor keletkezett a különös esetről.)

- Milyen üzenettel repült M. Rust Moszkvába?

- Kohl kancellár levelét vitte, melyben ez állt: "Szállunk rendelkezésére!"


- Mi Mathias Rust magyar neve?

- Légtörő Mátyás.


Rendőreinket szerfelett bántja a civilek részéről gyakran megnyilvánuló fölényes lekezelés. Sokat töprengenek, milyen világraszóló tettel lehetne elismerést kivívni. Egyikük visszaemlékezik a Bibliára, s társát rábeszéli, hogy keljenek át gyalogszerrel a Duna víztükrén. Egyik nap az Erzsébet-híd alatt el is indulnak, és csodák csodája, nem süllyednek el! Nagy csődület támad a hídon, lekiabálnak nekik:

- Tiszta őrültek vagytok! Ahelyett, hogy a hídon jönnétek, a vízen gyalogoltok át? Mi az, bunkók, még úszni sem tudtok?


- Mi a biztosíték arra, hogy a répa, a retek és a mogyoró árát nem fogják emelni?

- Az, hogy e szavakat Bányász Rezső (a raccsoló szóvivő) nem tudná felsorolni.


A létező szocializmus nem működik, működő pedig nem létezik
(1988)


- Mi a szocializmus?

- A kapitalizmusból a kapitalizmusba vezető leghosszabb út.


- Mi a különbség a létező és a működő szocializmus között?

- A létező szocializmus nem működik, működő pedig nem létezik.


- Miért nem helyes fogalmak: demokratikus szocializmus és politikai pluralizmus?

- Mert mindkettőben van fosztóképző.


(Szent István halálának 950. évfordulóján közszemlére tették a Szent Jobbot.)

- Megvan a nemzeti közmegegyezés! Végre megvan az egység!

- Hogyhogy?

- A Szent Jobbtól a két bal kézig.


- Hallottad? A pápa hazánkba látogat.

- Miért jön hozzánk?

- Föladni nekünk az utolsó kenetet.


- Mi lenne, ha átmenne az úthenger a pápán, Gorbacsovon és Ceauşescun?

- Sorrendben: szentkép, ikon, és lapos elem.


A pápa látogatásakor mit fogunk imádkozni?

- Mi atyánk, ki vagy a mennyekben és itt e Földön is, szabadíts meg bennünket a rossztól, Grósztól és orosztól!


- Hogyan jutottunk idáig?

- Fockról Fockra lett Grósz-abb.


- Hallottad? Grósz Károly szakmát változtatott.

- Mi lett belőle?

- Kádár.


- Miért vállalt Grósz párttitkári mellett miniszterelnöki szerepet is?

- Mert nálunk egy fizetésből nem lehet megélni.


Kádár Jánostól, a még aktív párttitkártól Gromiko megkérdezte:

- Mit szólna egy pártelnöki tisztséghez?

- Nem tudom, hogy két ilyen fontos feladatot egyszerre el tudnék-e látni?


- Mi történt Kádár Jánossal?

- Műtéten esett át, kivették a Grósz-tatáját.


- Hallottad? Az idén kivételesen árcsökkenés is lesz.

- Az nem létezik!

- De igen! Csökken a Láz-ár és a Kád-ár.


- Minek nevezhetnénk a reálbérek csökkenését?

- Béraláfutásnak.


(Célzás a művelődési miniszter nevére, mely savanyú, böjti levest jelent.)

- A jövőben mit tesz a párt az értelmiségiekkel?

- Cziberén fogja őket tartani.


- Romániában ki kaphat WC-papírra szóló kiutalást?

- Aki bizonyítani tudja, hogy már két napja nem evett.


- Nálunk a jövőben mikor fogunk WC-papírhoz jutni?

- Amikor bizonyítottuk, hogy már ettünk.


(Célzás Grósz Károly Ceauşescuval folytatott aradi tárgyalására, miközben a román falurombolás tovább halad.)

- Miért ment Grósz Károly Aradra?

- Bontásból visszamaradt tégláért.


(Célzás Grósz Károly USA-beli látogatására: a gazdasági segítségkérésre.)

- Miben utazott Grósz Károly az USA-ba?

- Kincskereső kis ködmönben.

- Mit vitt még magával, amit fel tudott mutatni?

- (Kolduló mozdulattal.) A Szent Jobbot.


- Miért nem mentek el a magyarok és az oroszok a munka temetésére?

- Mert nem is ismerték a megboldogultat.


- A csillag helyett mi kerül majd a Parlament tetejére?

- Egy elakadásjelző.


- Mitől vörös a Parlament tetején látható ötágú csillag?

- Az erőlködéstől.


- Milyen keretet biztosít az NSZK és Magyarország a labdarúgásnak?

- Az NSZK Bundesligát, mi pedig bundásligát.


Az idén miért épp április 4-ére esett a húsvét?

- Hogy még egy nyuszi is színt tudjon vallani: beléphessen a pártba.


A Parlament folyosóján két képviselő beszélget:

- Mit gondolsz, Király Zoltán párttag,

- Ki van zárva.


- Mi a különbség a lábtörlő és a forradalom között?

- Semmi! Mindkettő küszöbön van.


- Hallottad? Tagkönyvcsere lesz a pártban.

- És milyen lesz az új?

- (Mutatva.) A mell előtt egy páncéling, golyóálló.


- Jelenleg mi bizonytalanabb még a magyar jövőnél is?

- A szovjet múlt.


Szergej elújságolja, hogy Gorbacsov rendeletére olyan új bombát fejlesztettek ki, melynek hatására csak a szervetlen anyagok pusztulnak el, az élők nem. Iván nem egészen érti, Szergej példával világítja meg.

- Mondjuk mind a ketten éppen a szeszraktárban dolgozunk, amikor ezt az új bombát ránk dobják. Az a sok jó ital mind elpusztul, mi ketten életben maradunk, de nem lesz egy korty vodkánk sem.


- A borsodiak miért vállalták, hogy nálunk szerelik össze a Daciát?

- Mert Románia szétszereléséhez nem mernének hozzákezdeni.


Nicu Ceauşescu, a család legidősebb sarja, az aranyifjú, egy napon így szól szüleihez:

- Hadd indítsak valamilyen szexlapot vagy egy Play Boy-félét, legyen egy ilyen Romániában is! Haladjunk mi is a korral!

- De fiam, hát hogy néznénk ki anyáddal együtt hetvenévesen, anyaszült meztelenül a címlapon?


Vissza a lenini úton!
(1989)


Közelmúltunk a párt fő jelszava változásának tükrében:

- Rákosi Mátyás: Aki nincs velünk, az ellenünk!

- Kádár János: Aki nincs ellenünk, az velünk!

- Grósz Károly: Miért van ellenünk, aki velünk van?


- Mikor lesz igazi demokrácia?

- Amikor majd meg lehet mondani, hogy nincs igazi demokrácia.


- Mi a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet?

- Az alkoholizmus.


- Hogyan lehetne a helyzet változását tömören jellemezni?

- Kaja kevesebb, póráz hosszabb, lehet ugatni.


Gorbacsov így szól népéhez:

- Amikor hatalomra jutottam, a gazdaság a szakadék szélén állt! Büszkén mondhatom, hogy azóta előbbre léptünk.


- Mi a különbség a magyar reformmozgalom és a szovjet peresztrojka-glasznoszty között?

- A magyar helybenjárás, a szovjet helybenfutás.


(Célzás a hírhedt sztálini munkatáborokra a Gulag-szigetcsoporton.)

Kohn 5 évi kényszermunka után szabadul, 50 rubel kárpótlást kap. Ahogy kilép a kapun, megpillant egy játékkaszinót, bemegy, pénzét néhány perc alatt el is veszti.

- Sebaj - mondja -, könnyen jött, könnyen ment.


- Mik voltak a március 15-i jelszavak?

- Vissza a lenini úton!

- Iván, nincs honvágyad?


- Miért vonták ki sürgősen a szovjet csapatokat Afganisztánból?

- Hogy március 15-ére Budapestre érjenek.


(Célzás a gorbacsovi alkoholtilalomra.)

Szovjet barkochba:

- Fogalom?

- Igen.

- Elvont?

- Igen.

- Akkor vodka.


- Miért exhumálják Nagy Imre és Maiéter Pál holttestét?

- Hogy legyen hely Kádár Jánosnak és Grósz Károlynak.


- Grósz neve minek a rövidítése?

- Gazdasági romlás országszerte.


- Mit kívántak egymásnak az emberek március 15-ére?

- Olyan jót, mint a jó benzin.

- Az milyen?

- Ólommentes.


- Mi a jelszó szókimondás esetére?

- Mond igazat, betöltik a helyed!


Tavaly decemberben súlyos földrengés volt Örményországban. A vártnál nagyobb károk miatt vizsgálat indult, a per során megidézték az építőanyagokat is. Védekezésük:

- Homok: Engem messziről szállítottak oda, semmiről nem tudtam, nem is tehetek, csak "belekeveredtem".

- Mész: Engem is máshonnan vittek, a helyszínen csak oltottak, semmiről nem is volt tudomásom, csak "belekevertek".

- Beton: Én ott se voltam.


- Hogy éneklik a magyarok manapság Rigoletto áriáját?

- A pénzünk ingatag...


Szakembereink szerint az izraeli himnuszban magyar dallamfordulatok vannak. Nemrég izraeli küldöttség járt hazánkban. A kölcsönösség elvét a magyarok fogalmazták meg:

- Ha mi adtuk a himnuszt, kapjunk cserébe kölcsönt!


- Végre teljesült egyik nemzeti óhajunk, melyet a Himnusz fogalmaz meg!

- Melyik?

- Az, hogy Bős-éggel meg vagyunk áldva...


- Romániában egy kutya mikor lát csontot?

- Ha nyílt törése van.


Egy kolozsvári kisdiák napról napra gyűrött ingben jár iskolába. Amikor tanítója szóvá teszi, ezt válaszolja:

- Ha a rádiót kapcsoljuk be, ott is mindig a Conducator beszél, ha a tv-t, ott is folyton csak ő szónokol, úgyhogy a mamám már be sem meri kapcsolni a villanyvasalót!


- Hallottad? Ceauşescu lemondott!

- Miről?

- A Dunántúlról.


- A szovjet Moldáviában hivatalos orosz álláspont szerint minek alapján lehet osztályozni az egyes nemzetiségeket?

- Aki három nyelvet tud: cionista, aki kettőt: román nacionalista, aki pedig csak egyet: orosz internacionalista.


- Hallottad, az NDK-ban nem lesz szükség személyi igazolványra.

- Hogyhogy!

- Az a kevés ember, aki ott marad, mind személyes ismerőse egymásnak.


- Mi adja az USA elnöke, Bush magyarországi látogatásának időszerűségét?

- Egy Bush szeretné személyesen is látni a 10 millió búst.


- Miben halt meg Kádár János?

- Elütötte a peresztrojka,


- Mikor lesz nyugalom és jólét Magyarországon?

- Ha majd Grósz temetésén Pozsgay megkérdezi Berecz özvegyét, hogy ki volt az a férfi, aki Kádár temetésén lelőtte Sarlóst?


- Hallottad? Hajdú Jánost visszahívják! (Svájcból.)

- Miért?

- Hogy a HÉT műsorában meghajlás után ő jelentse be: "Ez volt a szocializmus."


Hazánk nem rés, hanem nyitott persely...
(1990)


Elszólás a moszkvai rádióban:

- Időjárás-jelentés: a Vörös téren sztálingózik a hó...


Egy férfi mérőónnal a kezében halad a Moszkva folyó partján, időnként megméri a meder mélységét, és feljegyzi. Egy idő után megkérdik tőle:

- Miért méri a folyó mélységét?

- Hogy az Auróra cirkáló fel tud-e jönni. (Az Auróra ágyúja adta meg a jelt az 1917-es forradalomnak.)


- Hogyan alakítottuk át eddigi legfőbb jelszavunkat?

- Példaképünk a hatalmas problémákkal küszködő Szovjetunió.


- Mi most az időszerű május 1-jei jelszó?

- Hazánk nem rés, hanem nyitott persely...


Két tőkés beszélget Nyugaton:

- Tudod, mit lenne érdemes Magyarországra szállítani?

- Mire gondolsz?

- Zöld ágra.

- Miért?

- Mert mielőbb szeretnének zöldágra vergődni.


Grósz Károly főtitkár, miniszterelnök fellép egy zsúfolt villamosra, balról hatalmas pofont kap. Dühösen kérdi:

- Ez miért volt?

- Rálépett a cipőmre.

Erre jobbról is lekevernek neki egyet.

- Hát ez már mégis felháborító! Csak nem léptem rá a maga lábára is?

- Nem, de azt hittem, hogy már kezdődik!


- Mi volt a szocializmus?

- A kapitalizmushoz vezető leghosszabb, legnehezebb út!


- Milyen lesz a magyar piacgazdaság?

- Kofa be!


- Melyik pártnak vagy tagja?

- Én ma is kommunista vagyok.

- Kár, mert egy kft.-be volt kommunistákat keresnek!

- Tudod mit? Vegyük úgy, hogy csak voltam!


Álláshirdetés napjainkban:

"Újonnan megnyílt áruházunkba 10 árazót és 5 eladót felveszünk, Egykedvűek előnyben jeligére."


- Hogy foglalnád össze eddigi eredményeinket?

- Mi még a kapitalizmust is rosszul csináljuk.


- Hova lettek a viccek? Legvidámabb barakk voltunk a lágerben.

- Most pedig a legszomorúbb demokrácia a táborban.


- Mi a (vidéki) képviselőtestületi szavazások tanulsága?

- Az, hogy a párt-ütők győztek.


(Taxisblokád idején egy fiatal nő kiszól a volán mellől:)

- Engedjenek már át, hiszen terhes vagyok!

- Igen, és mióta?

- Már legalább egy jó órája.


- Miért írják két l-lel Antall József nevét?

- Mert máris múlt időben van.


- Mi a kormányátalakítás eredménye?

- A kabinet egy Boross Kupával gyarapodott.


- Mi a magyar külpolitika fő kérdése?

- Hogy Jeszenszky eléri-e a Horn-fokot?


- Miért lettünk ennyire szegények?

- Mert nekünk csak egy Göncz jutott.


Egy beteg megkérdi szemorvosát:

- Komoly látászavarom van, mit tegyek?

- Talán menjen át politikai pályára.


- Mi történik a szomszédos Szlovákiában?

- Az optimisták angol, a pesszimisták magyar nyelvleckét, a realisták pedig puskát vesznek.


Újságbeli hirdetés Romániában: "Országomat egy egérlyukért!" Cím a kiadóban.


- Miért nincs több Ceauşescu-vicc?

- Mert lelőtték a poént.


Kopogtatnak a mennyország kapuján; Szent Péter kiszól:

- Ki az?

- Én Ceauşescu.

- Eredj a pokolba! Ott a helyed!

Kisvártatva újabb kopogás.

- Ki az?

- Lucifer. Engedj be, menedékjogot kérek, mert Ceauşescu átvette a hatalmat.


Kolozsvárt egy román megkérdez egy magyar járókelőt:

- Merre van a Győzelem sugárútja?

- Miért épp tőlem kérded? Ti laktok itt 2000 éve!


Miből telik a magyaroknak ekkora deficitre?
(1991)


A választási küzdelem során a kortesfőnök ijedten mondja a képviselőjelöltnek:

- Baj van! Az ellenfél iható vizű kutat is ígér a választóknak.

- Sebaj! Vízzel még egyetlen képviselőt sem választottak meg Magyarországon.


- Szerinted milyen egy mindenáron ellenzékieskedő politikus?

- Mint egy "csak azért is" bőgő gyerek.

- Hogy érted?

- Ha csokit kínálnak neki, nem kell! Ha cukrot, az sem kell! Ha perecet, az sem! És ha kérdik: "Mit akarsz, drága gyermekem?" A válasz:

- Bö-hö-hőgni akarok.


(Célzás a tejtermelők országos és fővárosi tüntetésére.)

- Mik a tejtermelők jelszavai?

- Ez a tej lesz a végső!

- A tej: élet-erő-szegénység.


- Mi a legidőszerűbb jelszavunk?

- Példaképünk a nagy szovjet tél.


- Mi lett a vége a szovjet államcsínynek?

- Puccs fuccs!


- Hogy képzelhető el a karabachi válság megoldása?

- Kétféleképpen: vagy természetes módon, vagy természetfelettin.

- Konkrétan?

- Természetes mód lenne, ha a Mars-lakók teremtenének rendet, és természetfeletti, ha békésen megegyeznének.


- Miért nem tud Románia csatlakozni Európához?

- Mert Nagy-Románia térképén nem találják Európát.


- Miért halt meg Robert Maxwell?

- Mert Moszad-os volt jachtjának fedélzete.


A nyugati tőkések időszerű dilemmája:

- Ugyan miből "telik" ezeknek a magyaroknak ekkora deficitre?


(Célzás "A 8. utas a halál" című amerikai horrorfilmre s Kupa Mihály pénzügyminiszteri kinevezésére.)

- Mi lesz az új magyar horrorfilm címe?

- A 8. utas Kupa Mihály.


A Duna nyári áradását Antall József miniszterelnök is megszemléli. A parton állva a hullámokban vergődő őzgidát pillant meg. Rövid fohász után elindul a víz tetején, és kimenti a fuldokló állatot, majd újra imádkozik: hálát ad az égnek. Távolabbról többen is végignézték a jelenetet, egyikük megjegyzi:

- Igazán nem gondoltam volna, hogy Antall miniszterelnök létére még úszni se tud!


- Mi a különbség Kádár és Antall vezetése között?

- Az, hogy Kádárnak 30 év alatt sem sikerült megkedveltetnie a szocializmust, Antalinak viszont egy év alatt sikerült.


Magyar vendégmunkások Japánban tanulnak; meglepődve látják, hogy a japánok a napi 8 órát milyen szorgosan végigdolgozzák. Meg is kérdi egyikük, hogy mi fűti őket ennyire? A japán munkás válasza:

- Arra gondolunk, hogy a 8 órából hármat dolgozunk a császárért, hármat vallásunkért és kettőt a családért.

- Hát nekünk nincs császárunk, a vallás magánügy, marad a kétórai megfeszített munka.


Mi rosszabb a kommunizmusnál?
(1992)


- Mi rosszabb a kommunizmusnál?

- Ami utána következik.


- Hallottad? Ezentúl a csillagászok fogják meghatározni az árakat.

- Miért?

- Mert már elérték a csillagos eget.


(Célzás a pápa látogatására.)

- Tudod-e, mit hagyott ránk őszentsége?

- Nem. Mit?

- Egy kopott Gönczöt, egy üres Boross Kupát és szent Antallt.


A nehézségek megoldása érdekében Antall miniszterelnök egy este titokban felkeresi elődje, Kádár János sírját, és tanácsot kér, hogy mit tegyen? Kádár válasza:

- Tudod mit? Hajtsd fel és hajítsd el Boross Kupádat, vesd le Gönczödet, aztán feküdj ide mellém!


- Miért volt az idei szárazság?

- Hogy ez az új rendszer meg ne gyökereddzék.


Hosszú idő után újra összefut a nyuszi a rókával; a tapsifüles előre köszön:

- A, jó napot, róka elvtárs! Vagyis... róka úr! Nem tudom, most hogy is szólítsam, vagy egyszerűen csak lerókázzam?


A sokféle jubileumi találkozó egyikén egy idős férfi odalép a másikhoz, köszönti:

- Szervusz, öreg harcos! Rég láttalak, hogy vagy?

- Ne haragudj, öregem, de nem emlékszem rád! Hol találkoztunk?

- Nem emlékszel? Hát együtt lőttük a pártszékházat!

- Mikor? Melyiket?

- Hát mikor melyiket...


(Célzás a horvátok és szerbek közötti ádáz vukovári harcokra.)

- Mi az? A földön kúszik Vukovárnál, terepszínű, aknát keres?

- Tűzszerész.

- És mi az: terepszínű és repül?

- Megtalálta.


Egy tudósító szerb katonát faggat:

- Dehát hogyan tud egy gyerekre lőni?

- Hát úgy, hogy lentebb tartom a puskacsövet.


- Tudod-e, hogy a szovjet elektronika miért nem tudott betörni a világpiacra?

- Nem tudom, miért?

- Mert nem fért ki a gyárkapun.


A sajtószabadság égisze alatt új kiadásban jelent meg az Értelmező Szótár. Néhány módosított címszava:

Béke: borzasztó évek következnek ezután.

KISZ: Kádár ifjú szamarai.

LSD: liberális szociáldemokrácia.

Ópium: ózdi privatizációs ipari umbulda.

Tszcs: tovább szolgáló cselédek.


Egy cigány férfi a kazettakölcsönzőben érdeklődik:

- Megvan-e A cigánytábor az égbe megy című jugoszláv film kazettán?

- Nincs, de ajánlom helyette A cigánytábor munkába megy című filmünket.

- Nem, köszönöm! Sose szerettem a tudományos-fantasztikus filmeket.


Ami késik, az nem az áremelés...
(1993)

- Ma mit jelent a B. ú. é. k.?

- Budapest újra éhezni kezd.


- Mik a legújabb jelszavaink?

- Ami késik, az nem az árrendezés.

- Ki korán kel, az nem munkanélküli.

- Ki a nettót nem becsüli, az a bruttót nem érdemli.

- A hazug embert könnyebb utolérni, mint az inflációt.

- Amit ma elhalaszthatsz, ne halaszd holnapra!

- A magyar ember evés helyett most már beszél.


- Hallottad? Egyesítik a forintot a márkával.

- Hát hogyan?

- Úgy, hogy egy Kupa-forint ér egy márkakupakot.


- Mivel kezdődhet nálunk a polgárháború?

- Áfa-emeléssel.


- Miért mondják azt, hogy sötétben tapogatódzunk?

- Mert a törökök elvitték a holdat, az oroszok a csillagokat, mi meg a napot lopjuk.


Kónya Imre MDF-es képviselő a Parlament folyosóján összefut Torgyán Józseffel, aki megkérdi:

- Mi újság, képviselő úr? Látom, nagyon derűs!

- Igen, mert álmomban azt mondta az Úr, hogy én vagyok a legbecsületesebb és a legokosabb képviselő az egész országgyűlésen.

- Én nem emlékszem, hogy ilyesmit mondtam volna.


(Célzás az MDF parlamenti frakciójából történt kizárásokra.)

- Mi a Parlament heti jelszava?

- Kizárták már az e hetit?


- A Fidesz most már miért nem akarja agyagba döngölni a kommunistákat?

- Mert a legtöbben rájöttek, hogy tisztelniök kell saját apjukat-anyjukat.


- Napjainkban hogyan szólítanak meg egy újgazdagot?

- Kérem a vádlottat, álljon fel!


(Az év decemberében elhunyt Antall József miniszterelnök):

- Mi a különbség a daganatok és a szerbek között?

- A daganatok között van jóindulatú is.


- Milyen fából készült Antall koporsója?

- Áfából.


- Miért épp a Nemzeti Sírkertben helyezték végső nyugalomra Antall Józsefet?

- Hogy egyenlő távolságra legyen Deák Ferenctől és Kádár Jánostól.


- Ezután hogyan írjuk a két szent Antal nevét?

- Így: Szentt Antal, ill. szent Antall, hogy meg tudjuk őket különböztetni.


Visszatérnek az illegális idők...
(1994, január-május)


- Na, mit gondolsz, Antall Józsefnek mije volt egyértelműen pozitív?

- A látlelete.


- Antall állítólag tetszhalott volt.

- Hát persze, kinek tetszett, kinek nem.


Most derült ki, miért épp karácsony előtt hunyt el Antall József.

- Odaátról János-napra meghívót kapott.


- Mi a különbség Antall és a banán között?

- Annyi, hogy a banán megérte a karácsonyt.


- Hallottad? Antall József fázik a sírban.

- Nem vihetett magával Gönczöt.


- Mit fog kapni Antall özvegye?

- Földalatti pótlékot.


- Azt mondják, az Antali-féle emlékbélyeg nem ragad.

- Annak, aki szemtől szemben nyálazza.


- Ha az MDF újra megnyeri a 94-es választásokat, kinek köszönhetné?

- Szent Antallnak és szent Józsefnek.


- Lassanként visszatérnek az illegális idők.

- Igen, Pető Iván fedőneve Kuncze Gábor.


Az erdei ABC-áruházat is privatizálják. Huzamos ideig zárva volt, a jelzett nyitási időpontra sok állat áll sorban, legelöl a medve. A nyuszi utoljára fut be; a lábak közt előrefurakodik, a medve azonban fülénél fogva elkapja, és nagy ívben hátradobja. A nyuszi feltápászkodik, leporolja magát, és hangosan méltatlankodva kijelenti:

- Vegyétek tudomásul: most már ki sem nyitok!


- Ki a legjobb kőműves ma hazánkban?

- Boross Péter, mert decemberben alapozott, január-február-március és április folyamán falazott, és májusban már pucolni fog.


A juhász az országút mellett terelgeti nyáját. Egy kocsi megáll, kiszáll belőle az utas, odalép a pásztorhoz.

- Jó napot! Mondja, nem adna el nekem egy bárányt?

- Hát attól függ, mennyiért?

- Adok érte 5000-et.

- Jó, válasszon!

Utasunk kifizeti, indul vissza a kocsihoz, a juhász utánaszól:

- Mondja, nem maga a földművelési miniszter?

- De igen! Honnan tudta?

- Onnan, hogy a bárány helyett a kutyámat viszi.


Horn Gyulát, az MSZP elnökét május 5-én autóbaleset érte.

- Miért sérült meg Horn Gyula?

- Mert nem volt rajta pufajka.


- Miért következett be a baleset?

- Mert szakértő ült a kormánynál.


A május 8-i választás után mesélték:

- Miért késtek el hétfőn a gyerekek az iskolából?

- Mert az úttörőnyakkendőjüket keresték.


A választások végeredményét rádión közlik a Föld körüli úton tartózkodó Fa Nándorral. Válasza:

- Nem tévesztették össze a Horn-fokot a Jóreménység fokával?


* A kéziratban szereplő, de a nyomtatott kiadásból hiányzó viccek kék betűvel vannak írva.


Hátra Kezdőlap