BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet,
 2. Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék.
 3. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye.
  Péld. 2,26.
 4. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.
 5. Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek.
 6. Az életnek útját hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné.
 7. Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől!
 8. Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához,
 9. Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;
  Péld. 6,32., Péld. 6,33.
 10. Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson.
 11. Hogy nyögnöd kelljen életed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested,
 12. És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,
 13. És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet!
 14. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette!
 15. Igyál vizet a te kútadból, és a te forrásod közepiből folyóvizet.
 16. Kifolynak-é a te forrásid, az utczákra a te vized folyásai?
 17. Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled.
 18. Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.
 19. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.
 20. És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek?
 21. Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő + rendeli.
  Jób. 31,4., Jób. 34,21., Jób. 34,22., Jer. 16,18.
 22. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.
  Zsolt. 7,16., Zsolt. 7,17., Zsolt. 34,22.
 23. Ő meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza