JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1.

 1. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, a kiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, a ki megismerte az igazságot.
 2. Az igazságért, a mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké:
 3. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
 4. Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától.
  3 Ján. 1,3.
 5. És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem, a melyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást!
  1 Ján. 2,7., 1 Ján. 3,11., 1 Ján. 3,23., 1 Ján. 4,21.
 6. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, a mint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok.
  1 Ján. 5,3.
 7. Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. +
  1 Ján. 2,22., 1 Ján. 4,3., 1 Ján. 2,18.
 8. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.
 9. A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
 10. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek:
  Róm. 16,17., 2 Thess. 3,6., Tit. 3,10.
 11. Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.
 12. Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk + teljes legyen.
  3 Ján. 1,13., 3 Ján. 1,14., 1 Ján. 1,4.
 13. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Ámen.

Fejezetek: 1.


Vissza