Szegedi Bibliakommentár
Újszövetség
 
 
 
 
A COLLEGEVILLE-I BIBLIA KOMMENTÁR
EREDETI SZÖVEGE MAGYAR FORDÍTÁSBAN

A "THE LITURGICAL PRESS" engedélyével
Minden jog fenntartva.
 
 
Sorozatszerkesztő: Benyik György
Web-változatot készítette: Küsmődi Attila  
 TARTALOM

Szent Máté evangéliuma
Szent Márk evangéliuma
Szent Lukács evangéliuma
Szent János evangélium
Az Apostolok Cselekedei
A római levél
Az első korintusi levél
A második korintusi levél
A galata levél
Az efezusi levél
A filippi levél
A kolosszei levél
Az első tesszalonikai levél
A második tesszalonikai levél
Az első Timóteushoz írt levél
A második Timóteushoz írt levél
A Títuszhoz írt levél
A Filemonhoz írt levél
A zsidókhoz írt levél
Szent Jakab levele
Szent Péter első levele
Szent Péter második levele
Szent János első levele
Szent János második levele
Szent János harmadik levele
Szent Júdás levele
A Jelenések Könyve