Kezdőlap

Ábrahám Dezső, Pattantyús-Ábrahám, danckai (Debrecen, 1875. júl. 10.Bp., 1977. aug. 25.): ügyvéd, jobboldali politikus, a második szegedi kormány miniszterelnöke. Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1901-ben ügyvédi vizsgát tett. Debrecenben, majd Bp.-en volt ügyvéd. A Függetlenségi és 48-as Párt programjával Karcag ogy.-i képviselője (1906 – 18). Károlyi Mihályhoz csatlakozott, kormányában igazságügyi államtitkár (1918. nov. – 1919. jan.). A nemzetiségek egyenjogúságáról a Jászi Oszkár vezette bizottság tagjaként Aradon tárgyalt a román nemzetiségi képviselőkkel. 1919. jan.-ban visszavonult. A Tanácsköztársaság idején Szegedre szökött. Károlyi Mihály gróf lemondása után a szegedi kormány miniszterelnöke és ideiglenes pénzügymin. (1919. júl. 12. – aug. 12.) volt. Kormánya nevezte ki Horthy Miklóst fővezérré, ő szervezte meg a nemzeti hadsereg toborzó bizottságát. Kérelmére újból felvették a bp.-i ügyvédek névjegyzékébe (1919. aug. 25.). A Huszár-kormány idején belügyi államtitkár (1919 – 1920), majd visszavonult a politikai élettől. 1944. nov.-ben a nyilasok túszként Sopronkőhidára vitték, onnan Ausztriába, majd Bajoro.-ba szállították, ahonnan 1945. szept. végén került haza. 1947-től 1948-ig Balogh István Független Magyar Demokrata Pártjának listáján ogy.-i képviselő. 1949-ben visszavonult a politikai élettől. 1958-ig ügyvéd volt Bp.-en.