Kezdőlap

Álmos herceg (1075 körülGörögo., 1129): I. Géza király második fia, II. Béla apja. Felesége Szvjatopolk kijevi nagyhg. leánya, Predszláva (1104). A későbbi Árpád-házi királyok ~ leszármazottai voltak. Nagybátyja, I. László kir. eredetileg őt szánta utódának, s az 1091-ben általa elfoglalt Horváto. kormányzását ~ra bízta. Halála után azonban a királyságot fivére, Kálmán foglalta el ~tól Horváto.-ot elvéve, 1102-ben a hercegséget (Mo. É-i és K-i sávja) adta át. Többször fellázadt Kálmán ellen. Két ízben (1106 és 1107) a német császártól kért segítséget, közben Lengyelo.-ba ment, s onnan tört Mo.-ra. Kálmán kir. 1113-ban fiával, Bélával együtt megvakíttatta. ~ ezután az általa alapított dömösi kolostorban élt, II. István uralma idején Bizáncba menekült unokahúgához, Piroska bizánci császárnéhoz, ahol felvette a Konstantin nevet. Holttestét később Fehérvárott temették el, ahol II. Béla 1137-ben díszes síremléket állíttatott számára. – Irod. Wertner Mór: Á. királyfi és családja (Turul, 1890).