Kezdőlap

Anna (?Buda, 1506. júl. 26.): királyné. Apja candale-i Gaston, anyja Foix Katalin, anyai nagyanyja révén a francia kir. rokona. A francia udvarban nevelkedett. 1502-ben II. Ulászló kir.-hoz ment feleségül (1502. szept. 29-én koronázták meg). A csehekkel szembeni megértését a huszitizmus iránti ellenszenve gátolta, sohasem koronázták meg cseh királynévá. Második gyermeke, Lajos születése után gyermekágyi lázban halt meg. – Irod. Wenzel Gusztáv: II. Ulászló magyar és cseh királynak házasélete (Századok, 1877); Kropf Lajos: Anna királyné, II. Ulászló neje (Századok, 1895. 8. sz.).