Kezdőlap

Asbóth Lajos (Keszthely, 1803. jún. 20.Bp., 1882. máj. 6.): honvéd tábornok, az MTA l. tagja (1863), Krassó vm.-i birtokos. ~ János mezőgazda fia, ~ János író apja. A bécsi hadmérnöki ak.-n végzett tanulmányai után a császári hadseregben szolgált és 1842-ben századosi rangban vonult nyugalomba. 1848. jún. 22-től nemzetőrőrnagy, a Krassó vm.-i és a bánsági bányakerületi nemzetőrség parancsnoka. Részt vett az Ómoldva (aug. 28.), Németbogsán (nov. 15.) és Resica (dec. 16.) melletti csatákban. 1849. jan.-tól debreceni térparancsnok, alezredes, majd ezredes és a II. hadtest parancsnoka. A peredi csata (1849. jan. 20.) után Görgey elmozdította. 1849. júl. 9-től az I. tartalékhadtest parancsnoka. Világos után halálra, majd kegyelemből 18 évi várfogságra ítélték. 1856-ban kegyelmet kapott, 1861-ben a bécsi kormány a cseho.-i Theresienstadtban 4 hónapig fogságban tartotta. 1862-től az osztrák rendőrség fizetett besúgója, aki az Almásy-féle összeesküvés (1864) katonai vezetését provokátorként vállalta 10.000 Ft díjazás fejében. Mivel pár hónapig látszatőrizetben volt, árulása csak a bécsi zárt levéltári anyag megnyitása, 1918 után vált ismeretessé, bár Kossuth bizalmasan már annak idején értesült róla. – M. Emlékiratai... (Pest, 1862); Görgei (Pest, 1867); Az Éjszakamerikai polgárháború története (Bp., 1875); Irod. Beniczky Ödön: Visszaemlékezései és jelentései az 1848/9. szabadságharcról és a tót mozgalomról (kiadta Steier Lajos, Bp., 1924).