Kezdőlap

Bárány Ágoston (Miskolc, 1798. dec. 29.Makó, 1849. ápr. 11.): ügyvéd, levéltáros, író, az MTA l. tagja (1836). Jogi tanulmányai befejezése után 1820-ban kir. táblai jegyző Pesten, 1821-ben ügyvéd, 1831-től Torontál vm. levéltárosa. Kazinczy buzdítására lépett az írói pályára. Helyrajzi és történeti kutatómunkái mellett verseket, novellákat, élet- és útirajzokat, történelmi értekezéseket írt. Színművet, regényt fordított. Életrajzait nem forráskutatások alapján írta, hazafias lelkesítés céljából készültek. Útirajzai Vándorpályán címmel jelentek meg a Társalkodóban. F. m. Torontál vármegye hajdana (Buda, 1845); Temes vármegye emléke (Nagybecskerek, 1848). – Irod. Szentkláray Jenő: Dr. B. Á. élete és munkái (Bp., 1914); Toldy Ferenc emlékezete B. A.-ról (MTA Emlékbeszédek, 1852).