Kezdőlap

Batizi András (Batiz, 1510 körül1546-52 között): ev. prédikátor, énekszerző. 1530-ban írta első verseit Kassán. 1531-ben Újhelyen, majd Szikszón és Tokajban tanított. 1542-ben teológus a wittenbergi egy.-en, 1545-ben Tokajban prédikátor. A reformáció egyik első m. terjesztője.. Tíz éneket, egy házasságról szóló verset és négy verses bibliai elbeszélést írt (Szép rövid história; Jónás prófétának históriája stb.). A Hoffgref-féle gyűjtemény több versét és két dallamát megőrizte. Szilády Áron összes versét kiadta életrajzi jegyzetekkel (Régi magy. költők tára II., Bp., 1880). M. Keresztyényi tudományokról való könyvecske (Krakkó, 1550). – Irod: Thury Etele: B. A.-ról (Prot. Szle, 1915); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).