Kezdőlap

Bebek Imre (?1405 után): országbíró. Apja ~ György. I. Lajos halála után ifjabb Erzsébet kir.-né legbensőbb híveként 1385-86-ban annak orosz vajdája. Mária kir.-nő francia házassági tervének támogatója és a Kis Károly ellen szőtt összeesküvés egyik részvevője. Mária kir.-nő elfogatása után Szécsi Miklóssal a kormányzótanács feje. Nápolyi László első fellépéséhez ugyan nem csatlakozott, de helyzete megrendült és 1387-től 1392-ig viselt országbírói tisztét az erdélyi vajdáéval (1392-93) kellett felcserélnie, Zsigmond azonban hamarosan ez alól is felmentette. 1395-ben udvarnok, 1396-ban vránai perjel, 1402-ben horvát-szlavón bán lett. 1403-ban Nápolyi Lászlóhoz csatlakozott. Zsigmondtól kegyelmet kapott, de egy év múlva fellázadt. Zsigmond 1405. nov. 28-án kelt rendeletével megfosztotta vránai perjelségétől.