Kezdőlap

Bélteky Lajos (Mándok, 1901. ápr. 24.Bp., 1980. dec. 11.): gépészmérnök. Egy.-i tanulmányait a bp.-i József Műegy.-en végezte, ahol 1926-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1925-26-ban a Magy. Wolfram Lámpagyárban üzemi segédmérnök, 1926-29-ben az Elektromos Szerelési Vállalatnál építésvezető mérnök, 1929-31-ben a bábolnai és kisbéri ménesbirtokok villamosítási munkálatainak vezetője, 1931-36-ban a Kereskedelmi Min. gépészmérnöke. 1936-46-ban az Iparügyi Min. gépészeti főosztályának főmérnöke. 1946-49-ben az Építésügyi és Közmunkaügyi Min. előadója. 1949-52-ben az Orsz. Vízgazdálkodási Hivatal mélyfúró csoportjának vezetője. 1952-53-ban a Belügymin. földtani főosztályának főelőadója, 1953-1964 között az Orsz. Földtani Igazgatóság csoportvezetője, 1964-től nyugalomba vonulásáig (1975) a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet osztályvezetője. Fő kutatási területei: a törpevízműves vízellátás és a gyakorlati geotermikus kutatás. Az államosított vízkútfúró-ipar egyik megteremtője és irányítója volt. 1960-ban Bogdánfy-emlékérmet, 1979-ben Péch Antal-emlékérmet kapott.