Kezdőlap

Beresztóczy Miklós, Bartmann (Bp., 1905. máj. 26.Bp., 1973. szept. 11.): címzetes prépost, politikus. Tanulmányait a bp.-i tudományegy. hittudományi karán végezte. 1928-ban szentelték pappá, utána a Notre Dame de Sion lelkésze, hittanár, 1929-től esztergomi érseki levéltáros, főszentszéki jegyző, prímási titkár, közben pápai kamarás (1936), 1939-től a r. k. ügyek ügyosztályának vezetője a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban (VKM); kanonok (1948). A bp.-i Actio Catholica ig.-ja (1948-57), káptalani helynök, általános helytartó. Részt vett a Kat. Papok Orsz. Békebizottsága megszervezésében (1950), ennek elnöke (1950–56). Ogy.-i képviselő (1953–73), az ogy. alelnöke (1961–73). Az Orsz. Béketanács Kat. Bizottságának főtitkára (1957), a bp.-i Szt. Ferenc sebei templom lelkésze (1957–73), c. prépost. Kiemelkedő érdemeket szerzett az állam és a r. k. egyház jó viszonyának megteremtésében és fejlesztésében. Nagy része volt a r. k. papi békemozgalom megszervezésében és tevékenységének kibontakozásában – F. m. Egyházi földrajz (Bp., 1962); A katolikus békemozgalom 20 éve (Bp., 1970).