Kezdőlap

Berrár Jolán (Bp., 1925. aug. 13.Bp., 1985. febr. 6.): nyelvész, a nyelvészeti tudomány kandidátusa (1958). Egy.-i tanulmányait 1943-48-ban a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en végezte, ahol 1947-ben bölcsészdoktori 1948-ban m.-történelem szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. 1945-től a bp.-i tudományegy. Magy. Nyelvtudományi Intézetében könyvtáros, 1947-től könyvtárkezelő (demonstrátor). 1947-től ugyanitt díjtalan tanársegéd, 1949-től gyakornok, 1950-től tanársegéd, 1952-től adjunktus, majd docens volt. Főként m. történeti mondattannal foglalkozott. – F. m. Női neveink 1400-ig (Bp., 1951); Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből (Bp., 1957); Magyar történeti mondattan (Bp., 1957); A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig (Bp., 1960). Szóképzés, lexika, szintaxis (Bp., 1965); A magyar nyelv története (Bárczi Gézával, Benkő Loránddal, Bp., 1967). – Irod. Fábián Pál: B. J. (Magy. Nyelv., 1986. 4. sz.).