Kezdőlap

Bethlen István, iktári (1580as évek – 1648. jan. 10.): Erdély fejedelme, ~ Gábor fejedelem öccse. 1616-tól Máramaros és 1622-től Hunyad vm. főispánja. 1612-től 1621-ig, bátyja helyetteseként, majd annak halála után, 1629-30-ban özvegye, Brandenburgi Katalin mellett Erdély kormányzója. 1630. szept. 28-án fejedelemmé választották, de már dec. i-én lemondott I. Rákóczi György javára. Később, 1636-ban elhatározását megbánta, megszerezte a Porta hozzájárulását és a budai pasa seregével együtt megtámadta Rákóczit. Az erdélyi hadak azonban Szalontánál megállították a török sereget, majd hosszas alkudozás után a török is és ~ is békét kötött Rákóczival.