Kezdőlap

Bethlen János, bethleni (Kisbun, 1613Nagyszeben, 1678. febr, 13. körül): Erdély kancellárja, történetíró. ~ Farkas és Kemény Anna fía. Részt vett I. Rákóczi György 1644-i hadjáratában. 1649-ben táblai ülnök. 1651-től 1656-ig Torda vm., 1656-tól Küküllő vm. főispánja. 1653 őszén II Rákóczi György követe a lengyel kir.-nál. Az 1657-i szerencsétlen lengyel hadjáratban ápr. 27-től aug. 14-ig Krakkó parancsnoka. 1657. okt.-ben Rhédey Ferenc fejedelem tanácsosa, majd 1658-ban Barcsai Ákos híve. 1659. jún. 2-án kancellár lett. Ekkor írta a külföld tájékoztatására Innocentia Transylvaniae c. Rákóczit elmarasztaló emlékiratait. 1660. jún. 26-tól udvarhelyszéki főkapitány. 1660, dec.-ben Kemény Jánoshoz csatlakozott. 1662. jan. 22- én részt vett a nagyszőllősi csatában, de utána rögtön Apafihoz állt, aki megtartotta őt a kancellárságban. 1675-ben tagja a Bánffy Dénes elleni ligának, 1676-ban a Béldi Pál elleni eljárás során ~ is gyanúba került, s 1677 nyaráig a kancelláriai teendőket sem látta el. – A székelyudvarhelyi ref. particula ~ fejedelmi adományából emelkedett kollégiumi rangra. – M. Rerum Transylvanicarum libri IV. (Nagyszeben), 1663 és Amsterdam 1664, németül is); Historia rerum Transylvanicarum ab anno 1662-73 (Kiadta Horányi Elek, Bécs, 1782, Kolozsvár, 1789). – Irod. Bodnár Gyula: B. J. erdélyi kancellár és történetíró (Nagyvárad, 1922).