Kezdőlap

Bethlen Kata, bethleni, Árva, gróf (Bonyha, 1700. nov. 30.Fogaras, 1759. júl. 29.): író. 1717-től Haller László gr., majd ennek halála után 1722-től Teleki József gr. felesége. Sok csapás érte, 1732-ben elvesztette második férjét, nem sokkal előtte meghaltak gyermekei, s ezért Árva ~ Katának nevezte magát. Életének maga által való rövid leírása c. emlékiratában (h. és é. n.) a fanatikus ref. asszony főleg vallása miatt folytatott küzdelmeiről beszél. Szaktekintélye volt a hímzőművészetnek is. Udvarában hímzőműhelyeket rendezett be. Az itt készült egyházi jellegű darabok fennmaradtak, a világi célra készült hímzések csak leírásokból ismeretesek. Korabeli orvosoktól orvostudományt tanult. Udvari papja, Bod Péter segítségével értékes, különlegességeket tartalmazó könyvtárat gyűjtött össze, ezt a nagyenyedi kollégiumra hagyta, amely 1847- ben leégett és a könyvtár elpusztult: Oktatási kérdésekkel is foglalkozott, bírálta a leánynevelés korabeli hiányosságait. – M. Védelmező erős pajzs (Nagyszeben, 1759); Írásai és levelezése (I-II, Közreadta Szádeczky-Kardoss Lajos, Bp., 1922-23); B. K. Önéletírása (Sükösd Mihály előszavával, Bp., 1963). – Irod. Németh László: B. K. (Kelet népe, 1940.)