Kezdőlap

Bezerédj István (Szerdahely, 1796. nov. 28.Hidja, 1856. márc. 6.): reformpolitikus. Amália írónő férje. Jogi tanulmányok után Tolna vm.-be költözött, ahol a liberális reformellenzék egyik megszervezője volt. 1830- tól ogy.-i követ, az első nemes földesúr, aki 1836 után jobbágyaival örökváltsági szerződést kötött; az elsők egyike, aki 1844 után önként adófizetést vállalt. 1836-ban Brunszvik Terézzel, Kossuth Lajossal és Szentkírályi Móriccal megalapította a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban terjesztő Egyesületet. Emberbaráti tevékenysége során kisdedóvót, a selyemhernyótenyésztés fellendítése érdekében szederegyletet stb. alapított. 1848-49-ben ogy.-i követ, Debrecenben a mérsékelt liberálisokkal, a béke híveivel tartott, 1850, aug. 4-én halálra ítélték, de kegyelmet kapott. M. Követ jelentése Tolna vm-nek az 1836. eszt. júl. S-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvéből (Pest, 1836). – Irod. Csengery Antal: Magyar szónokok és statusférfiak (Pest, 1851); Bodnár István-Gárdonyi Albert: B. I. (I-II. Bp., 1918-1920); Barta István: B. I. (Élet és Tud., 1957. 4. sz.)