Kezdőlap

Bihari Ottó (Temesvár, 1921. jan. 13.Pécs, 1983. jan. 4.): államjogász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1973, r. 1979), Állami díjas (1975). Jogászdoktori diplomáját 1943-ban, a debreceni tudományegy.-en szerezte meg. 1941-ben belépett a KMP-be. 1944-ben Bp.-en illegalitásban Kiss Lajos álnéven dolgozott a Hazai Fésűsfonóban. 1944-45 telén a Mikó-csoport tagjaként részt vett a német megszállás elleni harcban. A világháború után pártja képviseletében Tolna vm. közigazgatásában dolgozott; főispáni titkár, járási főjegyző, megyei másodjegyző, majd Tolna vm. főjegyzője. 1949-ben a Belügymin. tanulmányi osztályának h. vezetője. 1949 aug.-ától 1951-ig a felsőgödi Közigazgatási Isk. tanára, majd ig.-ja. 1950-től vett részt a bp.-i közgazdaságtudományi egy. oktatómunkájában; 1951-ben egy.-i adjunktussá, 1955-ben docenssé nevezték ki. 1956-tól haláláig a Pécsi Tudományegy. Állam- és Jogtudományi Karán tanított; 1956-tól tanszékvezető egy.-i docens, 1957-től egy.-i tanár, 1957-1964 között a kar dékánja. 1973-tól az MTA elsősorban területfejlesztési kutatásokkal foglalkozó intézetének, a Dunántúli Tudományos Intézet ig.-ja. Elnöke volt a Pécsi Akad.-i Bizottságnak, az MTA Politikatudományi Bizottságának, s tíz évig a Művelodésügyi Min. Állam- és Jogtudományi Bizottságának, alelnöke a bécsi Társadalomtudományi Koordinációs és Dokumentációs Központnak (CISS), elnöke a m. nemzeti bizottságának, tagja a Nemzetközi Államjogtudományi Társ. Végrehajtó Bizottságának. A szocialista m. államjog egyik megalapozója. Jelentős szerepe volt az egy.-i oktatás korszerűsítésében, a tudományszervező munkában. Több államjogi egy.-i tankönyvet írt. Tevékenyen részt vett az Alkotmány és más törvények előkészítésében. – F. m. A pusztaszabolcsi tanács munkája (Beér Jánossal, Bp., 1954); A tanácsok bizottságai (Bp., 1958); Államjog az állami államigazgatási jog alapjaival (Bp., egy.-i tankönyv, 1960, 1962); A tanácstörvény (Szamel Lajossal, Bp., 1961); Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete (Bp., 1963, angolul 1979); Összehasonlító államjog (egy.-i tankönyv, (Bp., 1967); A szocialista államszervezet alkotmányos modelljei (Bp., 1969, angolul 1979); Korszerű tendenciák az államhatalom gyakorlásában (Bp., 1983); Államjog (Alkotmányjog) (egy.-i tankönyv, Bp., 1984). – Irod. Dr. Ádám Antal: B. O. (Magyarfog, 1983. 3. sz.); Dr. Ádám Antal: In memoriam B. O. (Jogtud. Közl., 1983. 6. sz.); Kovács István: B. O. (Magy. Tud., 1983. 6. sz.).