Kezdőlap

Bittera Miklós (Pozsony, 1887. nov. 12.Magyaróvár, 1947. márc. 11.): növénytermesztő. A magyaróvári gazdasági ak. elvégzése után a bp: i egy.-en államtudományi doktorátust szerzett. 1914-ben a kolozsvári gazdasági ak.-án a gyakorlati növénytermelési tanszék tanársegéde, majd részt vett az I. világháborúban (1914-től 1918-ig). Repülőgépének lezuhanásakor szerzett rokkantsága ellenére tevékenyen tovább dolgozott. Előbb a debreceni, 1922-ben a magyaróvári gazdasági ak. növénytermesztési tanszékének tanára lett. 1926-ban magántanári képesítést szerzett a bp.-i közgazdasági egy.-en. 1939-ben a bp.-i műszaki egy.-re került mint c. ny. rk. tanár. 1939-től felsőházi tag volt. A növénytermesztés minden ágát művelte, de különösen a talajerő-visszapótlással foglalkozott. Gróf Bélával együtt megalapította Magyaróvárott a Cukorrépa (1928) c. lapot. 1930-tól a Mezőgazdaság és Kertészet c. szakfolyóiratot. Szakcikkei hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. – F. m. Műtrágyázási tanácsadó (Bp., 1926); Növénytermesztéstan (I--II, Bp., 1928-30); Gyakorlati műtrágyázás (Bp., 1938). – Irod. B. M. (Köztelek, 1933).