Kezdőlap

Bölöny József (Kismarton, 1903. máj. 26.Bp., 1990. aug. 21.): jogász, történész. A bp.-i tudományegy. jogi karán szerzett diplomát (1925). Utána ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1933-tól megjelent tanulmányaiban közjogi kérdésekkel foglalkozott, sorra véve a kormányzói jogkör kiterjesztésére irányuló különböző elgondolásokat (Királyi hatalom és kormányzói jogkör, 1933; Alkotmányjogi értekezlet és oktrojált választójog, 1935; A kormányzói jogkör kiterjesztésének kérdéséhez, 1936)A pécsi egy.-en a Mentelmi jog c. tanulmányával szerzett magántanári képesítést és tanszéket kapott (1937). A Magyar Nemzet c. napilapnak indulásától (1938) cikkírója volt. A legitizmus alapjáról szállt szembe a fasiszta és más totalitárius ideológiával. Vitázó képessége az 1950-es évektől különösen a történeti adatok tiszteletben tartására, a ténybeli pontosság szükségességére összpontosult. 1968-73-ban a Századok c. folyóiratban külön figyelő rovata volt Pihent szemmel az olvasó érdekében, melyben helyreigazított számos történetírási hibát, tévedést, hanyagságot. Felemelte szavát a kézikönyvekben, lexikonokban, napilapokban észlelt hibák ellen is. Cikkei jelentek meg a Budapesti Szemlében, a Történelmi Szemlében. – F. m. A kárpátaljai vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslat bírálata (Bp., 1940); A román alkotmányok és a kisebbségi kérdés (Kecskemét, 1940); Történelmünk a jogalkotás tükrében (a rendeleteket válogatta, Bp., 1966); Közös miniszterek -horvát bánok-fiumei kormányzók 1867- 1918 (Bp., 1977); Magyarország kormányai 1848-1975 (Bp., 1978); Magyarok a nagyvilágban. Életpályák századunkból (1981, kézirat, OSZK Kézirattár); Magyarország kormányai 1848-1987 (Bp., 1987). – Irod. Molnár Kálmán: B. J. ügyvéd irodalmi munkássága (Pécs, 1938); (józsa): B. J. temetésén (Magy. Nemzet, 1990. aug. 21.).