Kezdőlap

Chorin Ferenc (Arad, 1842. máj. 11.Bp., 1925. jan. 20.): üzletember a 20. sz. elején a magyar gyáriparosok egyik jelentős képviselője. ~ Ferenc gyáros apja. Jogi tanulmányainak befejeztével 1869-től Aradon, majd Bp.-en ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1872-től megszakításokkal balközép, szabadelvű párti, mérsékelt ellenzéki, majd 1884-től ismét szabadelvű párti ogy.-i képviselő. 1880-ban a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. ügyvitelének felülvizsgálására és átszervezési tervezetének elkészítésére kapott megbízást. 1881-ben tagja lett az igazgatóságnak, 1889-től alelnök, 1891-től elnök. 1899-ben kilépett a kormánypártból és a disszidensekhez csatlakozott, majd az Alkotmánypárt tagja lett. 1901-ben az összeférhetetlenségi törvény következtében nem lépett fel a választásokon. 1902-ben megalapította a Gyáriparosok Orsz. Szövetségét (GYOSZ), amelynek haláláig elnöke volt. Az I. világháború előtt szorgalmazta a balkáni expanziót. 1903-tól 1918-ig mint kinevezett főrendiházi tag az Andrássy-csoporthoz tartozott. – Irod. Fenyő Miksa: Emlékbeszéd Ch. F.-ről (Bp., 1925).