Kezdőlap

Clark Ádám (Edinburgh, Skócia, 1811. aug. 14.Buda, 1866. jún. 23.): angol mérnök. 1834-ben Széchenyi Istvánnal jött Mo.-ra a Duna szabályozásához szükséges gépek felállítása végett, majd visszatért hazájába. 1839-ben megbízást kapott névrokonától, Tierney William ~ től, a Lánchíd tervező főmérnökétől a híd felépítésének vezetésére, amit 1842-49 között hajtott végre. Mo.-on telepedett le. 1847-ben az orsz. közlekedési bizottság tanácsadója, 1848-ban Széchenyi mellett a közmunkák min.-ának műszaki tanácsosa volt. A szabadságharc idején, mikor Hentzi osztrák tábornok szorult helyzetében fel akarta robbantani a Lánchidat, ~ kinyittatta a Duna és a Lánchíd lánckamrái közt levő zsilipeket, a szivattyúkat pedig összetörette. A lánckamrákhoz így nem lehetett hozzáférni, ezért Hentzi a puskaporos hordókat magára a hídra rakatta. Máj. 21-én a hordókat felrobbantották, de a hídban nem sok kárt tudtak tenni, 1852-ben megtervezte a budai alagutat, s azt 1857-re elkészítette. M. Einige Worte über den Bau der Ofner-Pesther Kettenbrücke (Pest, 1843). – Irod. Lipthay Sándor: Gr. Széchenyi István műszaki alkotásai (Bp., 1896); Zelovich Kornél: Széchenyi mérnöki alkotásai (Monum. Hung. Technics 2., Bp., 1921); Farkas Elémérné: C. A. (Budapest, 1966. 3. sz.). – Szi. Lengyel József: Három hídépítő (történelmi esszé, Bp., 1960).