Kezdőlap

Csáky István, gróf (Regeteruszka, 1603. máj. 3.Szepesvár, 1662. nov. 10.): nagybirtokos, főnemes, ~ István generális fia. 1625-től Kolozs vm. főispánja. Bethlen Gábor halála után özvegyének, Brandenburgi Katalinnak nagyhatalmú kegyence, s miután katolizált, az erdélyi kat. párt feje. Császári támogatással megpróbálta a trón megszerzését, de 1631-ben I. Rákóczi György elől kénytelen volt Mo.-ra menekülni. 1632-ben az erdélyi ogy. megidézte, hogy Brandenburgi Katalin kincseiről számoljon el, s mivel nem jelent meg, erdélyi javait lefoglalták. Ettől kezdve odaadó híve a Habsburgoknak, akiktől 1633. aug. 25-én Szendrő várát és uradalmát kapta adományba. 1644-ben Rákóczi ellen Lengyelo.-ban toborzott hadakat. Jutalmul még abban az évben tárnokmester lett. 1638-tól birtokolta Szepesvárat és a hozzá tartozó 123 falut, egyben Szepes vm. örökös főispánja címben részesült. – Irod. Deák Farkas: Egy magyar főúr a XVII. században (Bp., 1888).