Kezdőlap

Csatay Lajos (Arad, 1886. aug. 1.1944. okt. 16.): honvédelmi miniszter. 1919-től 1921-ig a bp.-i Hadiak. tanára. 1921-26 között csapatszolgálatot teljesített, 1926-tól a miskolci I. honvéd tüzérosztály parancsnoka, 1933-tól 1941-ig lőisk. parancsnok, majd az 5. hadtest tüzérparancsnoka; később tábori tüzérségi lőisk. parancsnokaként működött. 1941-42-ben a pécsi 4. honvéd hadtest parancsnoka; e hadtesttel 1942. máj. 1-től 1942. dec. 3-ig harctéri szolgálatot teljesített. 1943: febr. 1-én vezérezredesé léptették elő, majd a 3. hadsereg parancsnoki tisztét látta el. 1943. jún. 12-től 1944. okt. 16-ig honvédelmi miniszter a Kállay-, a Sztójai- és a Lakatos-kormányban. Horthy híve volt, mindvégig helyeselte a szovjetellenes háborút és e célból támogatta a német hadvezetést. E tekintetben a Lakatos-kormány idején már bizonytalanabb magatartást tanúsított, ezért a Gestapo letartóztatta; feleségével együtt öngyilkos lett.