Kezdőlap

Dálnoki Nagy Lőrinc (Dálnok, 1614Kolozsvár, 1661. aug. 25.): tanár, héber filológus. Tanult a kolozsvári unit. kollégiumban és Paduában. 1639-től haláláig a kolozsvári unitárius kollégium tanára. 1643-ban kiadott egy kis értekezést a héber nyelv tanulásáról, egy héber kódexet latinra fordított. Egyéb munkái még kéziratban elvesztek. 1658-ban végrendeletileg összes vagyonát a kolozsvári unit. egyházra hagyta. – Irod. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (Kolozsvár, 1933).