Kezdőlap

Dienes László (Tokaj, 1 889. márc. 27.Bp., 1953. ápr. 5.): szociológus, író, ~ Pál fivére. Szabó Ervin tanítványa és munkatársa, a KMP egyik alapító tagja, könyvtárig., egy.-i tanár. A Tanácsköztársaság idején népbiztos, a bp.-i munkástanács intézőbizottságának tagja, a könyvtárügyek orsz. vezetője. Kőhalmi Bélával megszervezte a Könyvtárügyi Tanácsot, kidolgozta a tudományos könyvtárak centralizációjának, a közművelődési könyvtárhálózatnak, az Orsz. Bibliográfiai Intézet felállításának és a könyvtári szakoktatásnak tervezetét. 1919-től emigrációban élt Bécsben, majd Romániában, ahol 1926–29 között szerk. a Kolozsvárott megjelenő Korunkat, a romániai haladó m. értelmiség lapját. Romániából 1928-ban Berlinbe, végül 1931-ben Moszkvába ment. Az SZU-ban a Marx-Engels-Lenin Intézetben, a Vörös Tanárképző Főisk.-án és az Idegennyelvek Pedagógiai Főisk.-ján dolgozott. 1945. dec.-ben tért haza. 1946. jan.-tól a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ig.-ja, 1948 végétől a bp.-i egy, jogi karán tanszékvezető tanár. – M. Walter Hofmann könyvtári törekvései (Bp., 1916); Előtanulmány Marx „Tőke” c. művéhez. Bevezetés a közgazdaságtanba (Bp., 1948). – Irod. Kőhalmi Béla: D. L. emlékezete (Bp., 1953); A Fővárosi Szabó Ervin kvtár évkve 1949–1954 (nekrológ, Bp., 1955); Remete László: D. L. élete és munkássága (Bp., 1964); Juhász Géza: D. L. (Alföld, 1965. 4, sz.).