Kezdőlap

Dobó István (1500 körülSzered, 1572): felvidéki nagybirtokos főnemes. 1549-től Eger vára kapitánya. 1552. szept. 11.-okt. 18. között. Ahmet nagyvezér és Ali budai pasa egyesült seregével szemben 2000 vitézzel és a várba menekült környékbeli parasztokkal megvédte a várat, Felső-Mo. kulcsát. A győzelem mind erkölcsi, mind katonai szempontból igen nagy jelentőségű volt. ~ jutalmul Dévát és Szamosújvárt kapta I. Ferdinándtól, s 1553-ban a kir. kinevezte Erdély vajdájává. 1566-ban, amikor Erdély újra elszakadt a Habsburgoktól, ~t Izabella kir.-né bebörtönözte, de hamarosan kiszabadult; Ferdinánd nagy birtokadománnyal kárpótolta s kinevezte Léva kapitányává. 1566-ban Szolimán szultán támadásakor ő is felvonult Bécs védelmére s csapataival Győrnél táborozott. 1567-ben bevádolták, hogy titokban János Zsigmondhoz pártolt, ezért 1569. dec. 12-én I. Miksa a pozsonyi ogy.-en rokonával, Balassi Jánossal együtt elfogatta. Utóbb kiderült, hogy a vád alaptalan volt, s 1572. ápr. 17-én szabadon engedték. – Irod. Károlyi Árpád: D. I, és Balassa János összeesküvésének történetéhez (Századok, 1879); Soós Imre-Szántó Imre: Eger vár védelme 1552-ben (Bp., 1952). – Szi. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Bp., 1901).