Kezdőlap

Dugovics Titusz (?Nándorfehérvár, 1456. júl. 21.): Hunyadi János katonája. Részt vett a várnai csatában (1444): Nándorfehérvár ostrománál a török roham visszaverésekor egy, a falra föllépő törököt a mélységbe ugorva magával rántott. Fia, ~ Bertalan 1459-ben apja hőstettéért Tej birtokot (Pozsony vm.) kapta adományként Mátyás kir.-tól. – Irod. Döbrentei Gábor: D. T. (Tud. Gyűjt. 1824. VIII.)