Kezdőlap

Eisikovits Mihály (Balázsfalva, 1908. okt. 8.Kolozsvár, 1983. jan. 13.): romániai magyar zeneszerző, zenetörténész. 1928-1933 között a kolozsvári konzervatóriumban zeneszerzést tanult, 1933-ban jogi doktorátust szerzett. 1935-től Temesvárott, 1945 után a kolozsvári m. konzervatóriumban és Művészeti Intézetben tanított, 1946-tól a kolozsvári G. Dima Zeneművészeti Főisk. tanára, 1950-1953 között ig.-ja és több mint két évtizedig tanára. 1948-50-ben a kolozsvári Áll. Magyar Opera ig.-ja. Nevéhez fűződik a kolozsvári Magyar Opera együttesének megszervezése és a népoperák előtérbe állításával kialakított repertoár. Az ellenponttan oktatás korszerűsítése érdekében jelentős pedagógiai tevékenységet fejtett ki, több könyve és tanulmánya jelent meg e témakörben. A Román Népköztársaság Állami díjjal tüntette ki (1957). – M. Mese a kecskéről (meseopera, 1953); Régi erdélyi magyar táncok (zkari mű, 1956); A csodálatos kút (zenei mese, 1960); Tavasz a Kárpátokban (szimfonikus költemény, 1959); Béke-kantáta (vegyeskar, zenekar, 1949); Román táncszvit (hegedűre-zongorára, 1955); Gyermek- és vegyeskarok; zongoraművek, madrigálok modern román költők verseire, dalok Ady Endre, Radnóti Miklós, Weöres Sándor verseire.