Kezdőlap

Ernuszt János (?? , 1476. márc. 3. után): bányavállalkozó, kincstartó. Valószínű bécsi eredetű zsidó polgár, Mátyás király bizalmasa. Budán megtelepedve elsőbb kereskedő (udvari szállító volt), de már 1461-ben Szapolyai Imre neki ajánlotta fel a pozsonyi harmincad vezetését. 1464-től 1467-ig harmincadispán, 1466-ban körmöci kamaraispán, 1467-től 1476-ig kincstartó, 1470–75 között zólyomi ispán, 1474-től haláláig szlavón bán. Vezető szerepe volt a Csezmicei Jánossal és Tuz Jánossal együttesen javasolt kincstári reform kidolgozásában. Zálog- és pénzüzletekkel is foglalkozott, megszerezte a csáktornyai és sztrigói uradalmakat. Megvette Jung István besztercebányai bányáit, Mátyás azonban 1472-ben a bányákat elvette tőle (állítólag hűtlen kezelés miatt). Budán a Mária (mai Mátyás)-templom mellett Mária-kápolnát alapított. – Irod. Madzsar Imre: E. J. és háza Budán (Századok, 1918. 2. sz.); Paulinyi Oszkár: A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentősége (Károlyi Emlékkv., Bp., 1933); Kubinyi András: Kincstári személyzet (Tanulmányok Budapest múltjából. XII. Bp., 1957).