Kezdőlap

Fábry Gergely (Hrussó, 1718. márc. 6.Eperjes, 1779. ápr. 4.): pedagógus, költő, ev. szuperintendens. Tanulmányait német egy.-eken végezte (Lipcse, Wittenberg, Halle, Erlangen). 1742-ben a késmárki gimn. alig.-ja, 1749-ben az eperjesi kollégium rektora. 1767-ben lelkész lett, 1774-ben a tiszai egyházkerület szuperintendenssé választotta. Számos alkalmi verset, egyházi munkát írt latin és szlovák nyelven. A Considerationes rei scholasticae ad piublicum juventutis patriae emolumenturn in melius vertendae (Viennae, 1773) c. munkájában bírálja a hazai közoktatásügyet és annak megreformálására tesz részletes javaslatot.