Kezdőlap

Falus Róbert (Bp., 1925. okt. 2.Bp, 1983. aug. 3.): klasszika-filológus, kritikus, egy.-i tanár, az irodalomtudomány doktora (1979), József Attila-díjas (1967). 1944-45-ben munkaszolgálatos volt. 1945-50-ben végezte tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en, ahol 1950-ben mint az Eötvös Kollégium tagja szerzett latin-görög szakos tanári oklevelet. 1949-50-ben gyakornok a bp.-i tudományegy. görög tanszékén. 1950-ben az Új Magyar Könyvkiadó, 1950-57-ben a Művelt Nép Kiadó, 1957-59-ben a Kossuth Könyvkiadó felelős szerk.-je. 1959-től a bp.-i tudományegy. görög tanszékén docens, 1972-től tanszékvezető, 1979-től egy.-i tanár. Emellett a Magyar Helikon irodalmi vezetője (1960-64) és a Kossuth Könyvkiadó szerk.-je (1965-től). 1966-tól a Népszabadság állandó külső munkatársa. Megkapta az Ábel Jenő- emlékérmet. Fő kutatási területei a görög logika és az esztétikai tudat kialakulása, ill. a görög dráma fejlődése. Irodalmi kritikái folyóiratokban (Nagyvilág stb.) és napilapokban jelentek meg. – F. m. Békeharc Olaszországban (Bp., 1953); Sophoklés (Bp., 1954); Horatius (Bp., 1958); Görög költők antológiája (szerk., Bp., 1959); Az ókori görög irodalom története (I-II, Bp., 1964); A római irodalom története (Bp., 1970); Az antik világ irodalmai (Bp., 1976); Görög harmónia (tan., cikkek, Bp., 1980); Az aranymetszés legendája (Bp., 1982). – Irod. Harmatta János: F. R. (Annales Univ. Class., Bp., 1982-85); Hegedűs Géza: F. R. (Élet és Irod., 1983. 32. sz.).