Kezdőlap

Fehér Ferenc (Nagyfénypuszta, 1928. aug. 3.Újvidék, 1989. júl. 31.): költő, író, műfordító. A topolyai polgári isk.-t elvégezve (1940-44) napszámos, motorszerelő-inas volt. 1945-től a szabadkai m. gimn.-ban tanult tovább. Első versei gimnazista korában jelentek meg az isk. lapjában. Egy reggel otthon c. versével első díjat nyert. Érettségi után (1949) a tanárképző főisk. m. szakán fejezte be tanulmányait. 1949-58-ban részt vett a Híd c. újvidéki folyóirat szerkesztésében. 1953-tól 1959-ig az Újvidéki Rádió irodalmi rovatának vezetője volt. Első önálló verseskötete 1953-ban jelent meg Újvidéken (Jobbágyok unokái). 1959-88-ban, nyugdíjba vonulásáig a Magyar Szó c. napilap újságírója volt. Nevéhez fűződik az Aranyeső vers- és prózamondó verseny elindítása a Vajdaságban. Írt gyermekverseket és ifjúsági regényt. Verseiben, esszéiben, naplójegyzeteiben, riportjaiban a vajdasági, baranyai, muravidéki embereket és a tájat örökítette meg. Szüleinek alakja visszatérő téma verseiben. Modern szerbhorvát, macedón és jugoszláviai albán költők verseit fordította m.-ra. Miroslav Antićtyal közös kétnyelvű verseskötetet adott ki (Színek és szavak, Újvidék, 1960). Híd-díjjal tüntették ki (1966). – F. m. Álom a dűlőutak szélén (versek, Újvidék, 1956); Övig a földbeásva (versek, Újvidék, 1959); Az én nyuszim (gyermekversek, Újvidék, 1961); Bízó szerelemmel (versek Újvidék, 1962); Esővárók (versek, Újvidék, 1964); Delelő (vál. versek, 1946-1965, Újvidék, 1966); Hazavezérlő csillagok (naplójegyzetek, Újvidék, 1970); A kőkecske titka (ifjúsági r., Bp., 1972); Szabadkai diákéveim (emlékezés, Szabadka, 1972); Vasfű (versek, Újvidék, 1973); Madarak folyója (harminc év verseiből, Újvidék, 1978); Szívemben nyugvó tengerek (vál. versek, Újvidék, 1978); Egyazon ég alatt (esszék és jegyzetek, Újvidék, 1984); Vállalt világ (naplójegyzetek, Újvidék, 1988); Akác és márvány (vál. versek, Bp.-Újvidék, 1990, posztumusz). – Irod. Kovács Kálmán: Az emberélet útjának felén... F. F. Delelő c. gyűjteményes kötete elé (K. K.: Eszmék és irodalom, Bp., 1976): Ökrös László: Költő a Vajdaságban. F. F. egy napja (interjú, Új Tükör, 1980. 47. sz.); Búcsú F. F.-től (Magy Nemzet, 1989. aug. 3.); Kontra Ferenc: Őrizd meg! Emlékezés F. F.-re (Hitel, 1989. 19. sz.): Pomogáts Béla: F. F. halálára (Élet és Irod., 1989. 32. sz.); Szekér Endre: F. F. hazavezérlő csillaga (Napjaink, 1990. 1. sz.). – Szi. Gion Nándor: Naplórészlet (vers, Tiszatáj, 1989. 11. sz.); Vajda Gábor: Tizenhárom (vers, Üzenet; 1989. 10. sz.).