Kezdőlap

Fekete Péter (Hajdúböszörmény, 1925. okt. 6. Jászberény, 1984, aug. 2.): ref. lelkész. A teológiát Debrecenben (1944-49) végezte. 1949-től az altsuti Ref. Missziói Otthonban, 1952-től a Magy. Bibliatanácsnál, ill. a Debreceni Bibliafordító Bizottsághoz beosztott, 1954-től Debrecen-ispotályi segédlelkész. 1954. ápr. 13-tól 1956. jan. 30-ig rendelkezés alatt (egy ideig letartóztatásban) állt. 1956. júl. 1-jétől Szabadszálláson segédlelkész, 1958-tól Tiszavárkonyban, 1978-tól Jászberényben lelkipásztor. 1984. febr. 1-jén nyugdíjazták. Számos tanulmányt írt, jórészt a gyakorlati teológia (főként a „szekta-kérdés”, a belmisszió, az evangelizáció, az „ébredés”) tárgykörében, amelyek többsége kéziratban maradt.