Kezdőlap

Feri Sándor, Fuchs (Gyöngyös, 1895. szept. 19.Bp., 1986. jún. 9.): jogász, az állam- és jogtudomány kandidátusa (1959). 1915-ben mint tisztjelölt került a frontra. 1916-20-ban hadifogoly volt Oroszo.-ban, ahol először Jekatyerinburgban nevelősködött, majd a leningrádi Szmolnij őrségében teljesített szolgálatot; ismeretségbe került V. I. Leninnel és a bolsevik párt többi vezetőjével. 1920-ban visszatért Mo.-ra. 1921-25-ben gazdsági újságíró, majd banktisztviselő, közben 1922-ben jogi doktori oklevelet szerzett a szegedi tudományegy.-en és ügyvédjelölt lett. 1925-1937 között Palágyi Róbert ügyvéd irodavezetője. 1927-ben ügyvédi vizsgát tett. 1937-44-ben ügyvédi irodája volt Bp.-en. 1937-től az illegális KMP tagja; a Vörös Segély aktivistája. A II. világháború idején együttműködött Bajcsy-Zsilinszky Endrével. 1944-ben kezdeményezésére menekültek meg a halálra ítélt székesfehérvári nyomdászok, ill. Szirmai Hédi és társai az akasztófától. 1944-45-ben a szovjet NKVD, majd az MDP jogügyi osztályának vezetője. 1950-től a Legfelsőbb Bíróság tanácsvezető bírája. Mivel írásban tett jelentést az elkövetett törvénytelenségekről, 1953 elején kizárták az MDP-ből, és elbocsátották állásából. 1954-ben rehabilitálták, és visszakapta bírói állását. 1957-ben nyugállományba helyezték, többek között a Király Béla vezérőrnagyot 1956. okt.-ben rehabilitáló bírói tanácsban való részvétele miatt. 1957 után az Agrimpex Mezőgazdasági Külkereskedelmi Vállalat jogtanácsosa volt. – F. m. Magyarjog a szocialista fejlődés útján (Bp., 1950); A jog és erkölcs egyes kérdései (Bp., 1962).