Kezdőlap

Földes Ferenc (Beszterce, 1910. márc. 16.Ukrajna, 1943. jan. 13.): művelődéspolitikus, filozófiaiíró. 1928-tól 1932-ig a párizsi Sorbonneon, Bolognában, majd ismét a Sorbonne-on filozófiát tanult. Bekapcsolódott a párizsi baloldali egy.-i ifjúságnak a Kommunista Párt által vezetett szervezetébe (Union Fédérale des Étudiants). 1932-ben hazatért Mo.-ra, mivel állást nem kapott, nyelvtanítással kereste kenyerét. 1932–34 között a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségében (KIMSZ) és ennek megbízásából az Orsz. Ifjúsági Bizottságban (OIB) dolgozott. 1934. márc.-ban négyhónapi fogházbüntetésre ítélték. Kiszabadulása után kezdte meg irodalmi tevékenységét. Társadalmi és filozófiai cikkei és tanulmányai külföldi, haladó szellemű folyóiratokban jelentek meg. 1938 végén Bolognában megszerezte filozófiából a doktori címet. A háború kitörése Párizsban érte, ahonnan visszatért Mo.-ra, 1939-től a KMP propagandabizottságában dolgozott. Itthon a Népszavában, a Kelet Népében, az Ország Útjában, Kolozsvárott a Korunkban és Párizsban az Üzenetben jelentek meg cikkei, tanulmányai. 1941-ben adták ki A munkásság és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon (Bp., 1941) c. művét, amelyben statisztikai adatokkal bizonyítja a mo.-i iskolarendszer antidemokratikus voltát. A párt megbízásából 1942. febr. végén részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság szervezésében és az emlékbizottság 1942. már. 15-i ünnepélyének rendezésében. 1942 nyarán munkaszolgálatosként az SZU-ba hadműveleti területre vitték. 1943. jan. 13-án az urivi áttöréskor eltűnt. – M. F. F. válogatott művei (Bp., 1957). – Irod. Földes Éva: F. F. (Köznevelés, 1960. 5. sz.); Szerémi Borbála: A szabadság vértanúi (Bp., 1960).