Kezdőlap

Frangepán Ferenc Kristóf, gróf (? , 1620 körülBécsújhely, 1671. ápr. 20.): horváto.-i nagybirtokos főnemes, a család utolsó férfitagja. Bekapcsolódott a Wesselényi Ferenc nádor által vezetett Habsburg-ellenes főnemesi összeesküvésbe. A szervezkedést elárulta a bécsi udvarnak. Ennek ellenére rendkívüli bíróság elé állították, fő- és jószágvesztésre ítélték és lefejezték. Horvát nyelvű költeményeket is írt. – Irod. I. Chr. Lünig: Reden (IV. 1908); I. Chr. Lünig: Literae Procerum Europae (II); Pauler Gyula cikke (Vasárnapi Újság 1861. és 1871); Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése (I–II. Bp., 1876).